Trendy

233 049 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-12 380 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

484 628 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary

Historické adresy

26.1.2001 - 27.10.2016 Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 36009
27.3.1997 - 26.1.2001 Zlín-Louky, Tř.T.Bati 258, PSČ 76420

25332473

DIČ

od 19.5.1997

CZ25332473

Datum vzniku

27. března 1997

Datová schránka

bv7cyfz

Historické názvy

27.3.1997 - 26.1.2001

CAMION ZLÍN, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2268

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.9.2006

98 940 000 Kč

Historické jmění

17.12.2001 - 18.9.2006

80 562 000 Kč

23.11.1999 - 17.12.2001

8 000 000 Kč

9.9.1998 - 23.11.1999

1 000 000 Kč

27.3.1997 - 9.9.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Karlovy Vary

Bankovní účty

zvěřejněno 3.5.2016

CZ5006000000000218760790

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.12.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Školní 999/6, 430 01, Chomutov

... více provozoven (celkem 30) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2009 : Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ: 253 32 473, se sídlem Karlovy Vary, Sporto Rozdělením odštěpením se vznikem jedné nové obchodní společnosti přešla část jmění obchodní společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČ: 253 32 473, se sídlem Karlovy Vary, Sporto...vní 4, PSČ 360 09, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 926, uvedená v projektu rozdělení odštěpením ze dne 5.6.2009, na nástupnickou společnost AKV Reality a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 290 80 878 zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 2008 : Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:- důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:- důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti-... základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem- určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku níže uvedených nemovitostí, tedy stávajícímu jedinému akcionáři, společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, identifikační číslo 483 62 611- navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií- částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 21,263.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští- navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: kmenové, listinné, na jméno, celkem 284 (slovy: dvěstě osmdesát čtyři) kusů- jmenovitá hodnota nových akcií - 21 (slovy:dvacet jedna) kusů: 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 263 (slovy: dvěstě šedesát tři) kusů: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)- lhůta a místo pro upisování akcií: do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení představenstva společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místo pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy:třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude zájemci oznámen dopisem.- výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. u 21 (slovy: dvaceti jedna) kusů: 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 263 (slovy: dvě stě šedesát tři) kusů: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jeden kus nové akcie- místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů: sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií- nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 120,203.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů dvě stě tři tisíc korun českých)- nové akcie budou upsány tímto nepeněžitým vkladem: Obchodní společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem Plzeň, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň-město, identifikační číslo 483 62 611, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 337 je podílovým spoluvlastníkem, jehož podíl činí 11113/100000 nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 5126 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec a katastrální území Karlovy Vary, a to budovy - Karlovy Vary, číslo popisné 2080, způsob využití - doprava, na pozemcích parcelní číslo 2374/1, 2377/3, 2377/4, 2377/6, 2377/7 a 2377/8. Jedná se o stavbu na pozemcích ve vlastnictví třetí osoby, které jsou vedeny na listu vlastnictví číslo 5124 vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec a katastrální území Karlovy Vary. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu (podílu nemovitosti o velikosti 11113/100000) činí 21,263.190,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) a je dáno znaleckým posudkem číslo 8215/170/08 soudního znalce Ing. Františka Obdržálkaze dne 5.6. 2008, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 2.6. 2008, číslo jednací 46 Nc 91/2008 - 18, které nabylo právní moci dne 5.6.2008, znalcem pro ocenění nepeněžitého vkladu. Částka 190,- Kč (slovy: jedno sto devadesát korun českých) přesahující jmenovitou hodnotu nově emitovaných akcií bude zúčtována jako emisní ážio. Společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. tento ideální podíl na nemovitosti přijímá v hodnotě 21,263.000,- Kč (slovy: dvacet jedna milionů dvě stě šedesát tři tisíc korun českých). zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2014 - 23. ledna 2018 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 22. srpna 2014 - 23. ledna 2018 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 17. července 2006 - 18. září 2006 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20. 3. 2006 o zvýšení základního kapitálu:- důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a ... posílení finanční situace společnosti,- základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady,- určuje se, že akcie v rámci přednostního práva budou upsány stávajícím jediným akcionářem, společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. se sídlem v Plzni, v Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ: 483 62 611,- navrhované zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií,- částka, o níž má být základního kapitál společnosti zvýšen činí 18,378.000,-- Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští,- navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií : kmenové, listinné, na jméno, celkem 396 (slovy: tři sta devadesát šest) kusů,- jmenovitá hodnota nových akcií - 18 (slovy: osmnáct) kusů: 1,000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých), 378 (slovy: tři sta sedmdesát osm) kusů: 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),- lhůta a místo pro upsání nových akcií : do 30-ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku, místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin, během lhůty k upisování akcií. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Společnost předloží tomuto zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude zájemci oznámen dopisem,- výše emisního kursu: ve výši jmenovité hodnoty, tj. u 18 (slovy: osmnácti) kusů akcií 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jeden kus nové akcie, u 378 (slovy: tři sta sedmdesáti osmi) kusů akcií 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jeden kus nové akcie,- místo a lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů : sídlo společnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí sedm kalendářních dnů ode dne upsání akcií,- nová výše základního kapitálu společnosti bude po zvýšení základního kapitálu činit 98,940.000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých),- určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s., vůči společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku,- nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku,- akcie nového druhu se nevydávají,- pohledávka, která bude započtena a podle prohlášení jediného akcionáře vznikla takto:Společnost ČSAD autobusy Plzeň, a.s. na straně prodávajícího uzavřela se společností Autobusy Karlovy Vary, a.s. na straně kupujícího dne 01.07.2001 (slovy prvního července roku dva tisíce dva) "Smlouvu o úplatném převodu listinných cenných papírů" k níž byly uzavřeny dodatky č.1 ze dne 28.09.2001, č.2 ze dne 01.02.2002 a č.3 ze dne 21.5. 2002. Předmětem této smlouvy je převod vlastnického práva k akciím emitovaným společností ČSAD Invest, a.s. se sídlem Vsetín, Ohrada 791, PSČ 755 01, IČ: 253 08 106, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2220 a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě série B počínaje č. 412 konče č. 466 včetně, tedy celkem 55 kusů akcií. Tyto byly převedeny za cenu sjednanou dohodou ve výši 48.709.155,-Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set devět tisíc jedno sto padesát pět korun českých). Z této sjednané kupní ceny nebylo dosud uhrazeno celkem 18.378.309,--Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc tři sta devět korun českých).- existence pohledávky ve výši 18,378.309,-Kč (slovy: osmnáct milionů tři sta sedmdesát osm tisíc tři sta devět korun českých) byla ověřena auditorem pro účely jejího započtení na vklad do základního kapitálu a auditor potvrdil, že účetnictví společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s. je k datu 31.12.2005 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce pět) uvedená pohledávka vedená za společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.- pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky:- do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ: 253 32 473, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 926, proti pohledávce na splacení emisního kurzu,- upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti Autobusy Karlovy Vary, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy- vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností ČSAD autobusy Plzeň, a.s. splacen emisní kurs nových akcií.Tím dojde ke změně stanov společnosti v článku II. odstavci (7), který nově zní:(7) Výše základního kapitálu: 98 940 000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů devět set čtyřicet tisíc korun českých)Tím dojde ke změně stanov společnosti v článku VIII. odstavci (1), který nově zní:VIII. Akcie, dluhopisy, opční listy a zatímní listy(1) Základní kapitál společnosti je rozvržen naa) počet akcií: 1.038 kusůb) druh akcií: kmenovéc) forma akcií: na jménod) podoba akcií: listinnáe) jmenovitá hodnota jednotlivých akcií je následující- 98 (slovy: devadesát osm) kusů akcií má jmenovitou hodnotu 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých)- 940 (slovy: devět set čtyřicet) kusů akcií má jmenovitou hodnotu 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 15. května 2004 : Společnost se řídí stanovami ze dne 31.8.1999.
 • 19. října 1998 - 15. května 2004 : Zapisuje se upravené znění stanov přijaté rozhodnutím jedinéhoakcionáře v působnosti valné hromady ze dne 8.7.1998.
 • 5. září 2001 - 17. prosince 2001 : Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti, kterým je společnostČSAD autobusy Plzeň a.s., se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce27, okres Plzeň město, IČ 48362611, učiněné v působnosti... valnéhromady společnosti dne 28.6.2001 ve věci zvýšení základníhokapitálu společnosti.- důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnostije změna hlavní činnosti, tj. provozování silniční motorovédopravy osobní a z této změny vyplývající potřebné posíleníhospodářské situace společnosti nepeněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsánímnových akcií,- částka, o niž má být základní kapitál společnosti zvýšen činí72,562.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tuto částku senepřipouští,- počet, druh, podoba, forma a jmenovitá hodnota upisovanýchakcií : 72 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě1,000.000,- Kč a 562 ks kmenových listinných akcií na jméno vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč- místo, lhůta pro upisování akcií: sídlo společnosti - KarlovyVary, Sportovní 4, kancelář ředitele společnosti, lhůta proupisování akcií činí 15 kalendářních dnů od doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři společnosti,kterým je společnost ČSAD autobusy Plzeň, se sídlem v Plzni, VMalé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ: 48362611,- všechny nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem,- místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: sídlospolečnosti - Karlovy Vary, Sportovní 4, kancelář ředitelespolečnosti, do 60-ti kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvyo upsání akcií,- akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, předmětem kterého ječást podniku (divize SEVER) společnosti ČSAD autobusy Plzeňa.s., se sídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň -město, IČ : 48362611 a který je podrobně specifikován veznaleckém posudku č. 1444-54/01 znalce - AUDIT & CONSULTINGEXPERTS, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, PSČ 602 00, IČ:41601416 a ve znaleckém posudku č. 249/44/01 znalce - Ing.Radima Novotného, bytem Ostopovice, Nová 10, PSČ 625 00,- výše ocenění nepeněžitého vkladu určená posudkem znalců:72,562.000,- Kč,- počet, podoba, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií, jež sevydají za nepeněžitý vklad: 72 ks listinných kmenových akcií najméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a 562 ks listinnýchkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,- emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotěupisovaných akcií,- vzhledem k charakteru nepeněžitého vkladu, kterým je částpodniku (divize SEVER) společnosti ČSAD autobusy Plzeň a.s., sesídlem v Plzni, V Malé Doubravce 27, okres Plzeň - město, IČ:48362611 nebudou aplikována ustanovení obchodního zákoníkutýkající se přednostního práva akcionářů upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1997 - 17. prosince 2001 : Jediný akcionář Zlínská dopravní, a.s., Zlín-Louky, Tř.T.Bati258, IČO 49 43 63 33.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění, o konečné částce zvýšení základního jměnírozhodne představenstvo společnosti CAMION ZLÍN, a.s.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Základní jmění se zvyšuje o částku 7,000.000,-Kč z původního1,000.000,-Kč na 8,000.000,-Kč a to peněžitým vkladem ve výši7,000.000,-Kč formou upsání nových akcií předem určenýmzáje... mcům. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnostivalné hromady ze dne 31.8.1999.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Místem pro upisování je sídlo společnosti CAMION ZLÍN, a.s.,Zlín-Louky, tř. T.Bati 258, PSČ 764 20. Lhůta pro upisováníakcií je roční a počíná běžet dnem následujícím po zápisuusne... sení této valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku budou shorauvedené skutečnosti zveřejněny v Obchodním věstníku.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Přednostní právo nebude uplatněno. Všichni zájemci, předemurčení, budou písemně vyzváni k upsání akcií stejného emisníhokurzu.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Okruh zájemců je podle rozhodnutí valné hromady určenprávnickými osobami zapsanými v příslušných obchodníchrejstřících v ČR, které podnikají ve stejných nebo obdobnýchčinnostech, z... ejména pak, pokud provozují silniční motorovoudopravu. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Emisním kurzem upisovaných akcií je jmenovitá hodnota akcie.
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům dle výběrupředstavenstva společnosti CAMION ZLÍN, a.s. s tím, že každýzájemce nejpozději do dvaceti dnů od písemné nabídky uhradí naú... čet společnosti u Komerční banky,a.s., pobočka Zlín, číslo účtu19-8037480227/0100, minimálně částku ve výši 30% emisního kurzuupsaných akcií. Pokud takto zájemci neučiní ve stanovené době,nastupují zájemci další. Upisování nesmí nastat dříve, než budetoto usnesení zapsáno v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. září 1999 - 23. listopadu 1999 : Počet nově vydaných akcií je 7 kusů, tyto jsou na jméno ojmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korunčeských) za jednu akcii. Jedná se o akcii kmenovou v listinnépodob... ě. zobrazit více skrýt více
 • 27. března 1997 - 9. září 1998 : Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno 300 000 Kč
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů