Trendy

26 818 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-6 702 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

84 867 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.10.2015 Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě

Historické adresy

4.9.2014 - 14.10.2015 Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě
24.5.1999 - 4.9.2014 Nové Město na Moravě, Hornická 973, okres Žďár nad Sázavou
17.4.1997 - 24.5.1999 Nové Město na Moravě, Mírová 1283, okres Žďár nad Sázavou

25335057

DIČ

od 9.7.1997

CZ25335057

Datum vzniku

17. dubna 1997

Datová schránka

s4j6skx

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2281

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.11.2016

50 000 000 Kč

Historické jmění

6.8.2010 - 30.11.2016

34 000 000 Kč

27.3.2002 - 6.8.2010

19 000 000 Kč

10.10.2000 - 27.3.2002

16 000 000 Kč

22.2.2000 - 10.10.2000

1 000 000 Kč

17.4.1997 - 22.2.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Nové Město na Moravě

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5083460004 / 4000

Provozovny

od 17.4.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mírová 1283, 592 31, Nové Město na Moravě

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 4. září 2014 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 22.8.2014
 • 4. září 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 18. února 2002 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 26.10.2001.
 • 16. června 2000 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 30.5.2000.
 • 17. dubna 1997 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.Akcionáři společnosti mají přednostní právo k převodu akcií.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. srpna 2016 - 30. listopadu 2016 : a) Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií o částku 16,000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých... ) z částky 34,000.000,- Kč na částku 50,000.000,- Kč, přičemž upsání akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.600 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen.2. Poněvadž se akcionáři Cogen CZ a.s. a Město Nové Město na Moravě před hlasováním vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci akcionáři Concilium AS, se sídlem Ryghs vei 20A, Oslo, Norské království na základě smlouvy o upsání akcií. Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: Akcie lze upsat v sídle společnosti v Novém Městě na Moravě, Hornická 973 ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od písemného oznámení akcionáři o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením. Emisní kurs takto upisovaných akcií : 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). b) Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Concilium AS Oslo, Norsko do výše 16,000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií. Emisní kurs bude společností Concilium AS splacen výhradně započtením. Pohledávkou, která má být započtena, je následující pohledávka společnosti Concilium AS Oslo: Pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého dlouhodobého investičního úvěru ve jmenovité hodnotě 18,636.599,- Kč. Pohledávku je navrženo započíst do výše 16,000.000,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru.Pohledávka je doložena uzavřenou úvěrovou smlouvou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení :Smlouva o započtení pohledávky, kterou má společnost Concilium AS Oslo vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vůči společnosti Concilium AS Oslo na splacení emisního kursu bude uzavřena do 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích mezi společností Concilium AS Oslo a společností Novoměstská teplárenská a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. listopadu 2009 - 6. srpna 2010 : Valná hromada dne 19.6.2009 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál se zvyšuje ze současných 19,000.000,- Kč (devatenáct milionů korun českých) ... o částku 15,000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) na částku 34,000.000,- Kč (třicetčtyři mi1ionů korun českých), a to upsáním nových akciíspolečnosti o ce1kovém součtu jmenovitých hodnot 15,000.000,- Kč.Upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští.Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen.Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií společnosti, a to akciemi následujících vlastností:druh akcie: kmenovápodoba akcie: listinná, hromadnáforma akcie: na jménojmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kčpočet akcií: 1.500emisní kurs akcie: 10.000,- KčMísto a lhůta pro výkon přednostního práva:Akcie lze upsat do 20 dnů ode dne, kdy představenstvo obdrží usnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšit základní kapitál. Akcie lze upsat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, Nové Město na Moravě. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem.Začátek 1hůty bude akcionářům oznámen doporučeným dopisem zaslaným každému držiteli akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo předáním písemného oznámení proti podpisu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vk1adem. Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 0.7895 nové akcie, tedy po zaokrouhlení na celé akcie má akcionář Cogen CZ a.s. právo upsat 1472 ks nových akcií a akcionář Město Nové Město na Moravě má právo upsat 28 ks nových akcií.druh akcie: kmenovápodoba akcie: listinná, hromadnáforma akcie: na jménojmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kčpočet akcií: 1.500emisní kurs akcie: 10.000,- KčAkcionáři budou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 14 dnů od upsání akcií.Upsané akcie budou splaceny na účet č. 5083460012/0400 vedený u LBBW Bank CZ a.s., Praha 5, Vítězná 1.2. Akcie neupsané v prvním kole, budou nabídnuty v druhém kole pouze určitému zájemci Concilium AS, Haakon VII´s qate 10, 0130 Oslo, Norsko, a to až do celkové hodnoty 15,000.000,- Kč.Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva:Akcie lze upsat v sídle společnosti Novoměstská teplárenská a.s. ve lhůtě 15 dnů od písemného oznámení zájemci o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením.Emisní kurs takto upisovaných akcií: 10.000,- Kč.3. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Concilium AS Oslo, Norsko do výše 15,000.000,- Kč vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií.Emisní kurs bude společností Concilium AS splacen výhradně započtením.Poh1edávkou, která má být započtena, je následující pohledávka společnosti Consilium AS Oslo:Pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého úvěru v jmenovité hodnotě 40 333 000 Kč. Pohledávku je navrženo započíst do výše 15,000.000,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru.Pohledávka je doložena uzavřenou úvěrovou smlouvou.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Smlouva o započtení pohledávky, kterou má společnost Concilium AS Oslo vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vůči společnosti Concilium AS Oslo na splacení emisního kursu bude uzavřena do 15 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku mezi společností Concilium AS Oslo a společností Novoměstská teplárenská a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 27. března 2002 : 3. Valná hromada souhlasí se započtením části pohledávkyspolečnosti COGEN ASA do výše 3,000.000,- Kč vůči společnostiproti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nověvyd... ávaných akcií. Pohledávkami, které budou započteny jsounásledující pohledávky společnosti COGEN ASA:pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého úvěru v nominálníhodnotě 46,086.394,47 Kč. Pohledávka bude započtena do výše3,000.000,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru.Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh předloží společnost do 10 dnů společnosti Cogen ASA snávrhem smlouvy o započtení částky Kč 3,000.000,- představujícíčást pohledávky Cogen ASA proti pohledávce na splacení emisníhokursu upsaných akcií v téže výši. Cogen ASA se k návrhu vyjádřído 5 dnů od obdržení návrhu. K případným změnám se Novoměstskáteplárenská a.s. vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.Akcie budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií uzavřenépodle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Lhůta pro úpisbude trvat 14 dní a upisovateli počíná běžet dnem doručenínávrhu smlouvy o upsání akcií. Tento návrh nesmí být odeslándříve, než bude zapsáno usnesení valné hromady společnosti ozáměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodníhorejstříku. Upisovatel bude povinen splatit emisní kurs novýchakcií, respektive uzavřít smlouvu o započtení pohledávek, jíždojde k úplnému splacení emisního kursu nových akcií nejpozdějiode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 27. března 2002 : 2. Akcie neupsané s využitím přednostního práva budou nabídnutyk úpisu společnosti COGEN ASA Oslo, Norsko.Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva:Akcie lze up... sat v sídle společnosti Novoměstská teplárenskáa.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, ve lhůtě o 14dnů od písemného oznámení akcionáři o možnosti úpisu akcií najeho adresu nebo osobním doručením.Emisní kurs takto upisovaných akcií: 10.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 27. března 2002 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současných16,000.000,- Kč o částku 3,000.000,- Kč na částku 19,000.000,-Kč, a to upsáním nových akcií společnosti o celkovém součtujme... novitých hodnot 3,000.000,- Kč (dále jen nové akcie).Upisování nad 3 miliony Kč se nepřipouští.Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akciínásledujících vlastností:Druh akcie: kmenováPodoba akcie: listinná, hromadnáForma akcie: na jménoJmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčPočet akcií: 300 ksMísto a lhůta pro výkon přednostního práva:Akcie lze upsat do 14 dnů ode dne, kdy představenstvo obdržíusnesení o tom, že obchodní rejstřík zapsal úmysl zvýšitzákladní kapitál, a to v sídle společnosti Novoměstskáteplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě.Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen dopisem na jejichadresu nebo osobním doručením.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Najednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 9,1875 nové akcie,tedy po zaokrouhlení na celé akcie má akcionář COGEN ASA právoupsat 294 ks nových akcií a akcionář Město Nové Město na Moravěmá právo upsat 6 ks nových akcií.Druh akcie: kmenováPodoba akcie: listinná, hromadnáForma akcie: na jménoJmenovitá hodnota akcie: 10.000,- KčEmisní kurs akcie: 10.000,- KčAkcionáři budou povinni splatit 100 % jmenovité hodnoty upsanýchakcií do 14 dnů od upsání akcií.Upsané akcie budou splaceny na účet č. 17012243/0300 uČeskoslovenské obchodní banky a.s., Praha 1 - Nové Město, PSČ115 20, Na Příkopě, číslo popisné 854. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 27. března 2002 : Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnostio částku 3,000.000,- Kč takto:
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : V.Upisovatelé nových akcií jsou povinni splatit 50% jmenovitéhodnoty na účet společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vedenýu Komerční banky, pobočka Žďár nad Sázavou,č.ú.27-129618... 0227/0100, ve lhůtě do 60 dnů ode dne právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně o tom, že doobchodního rejstříku bylo zapsáno usnesení valné hromadyspolečnosti Novoměstská teplárenská a.s. o zvýšení základníhojmění. Zbývající část svých peněžních vkladů jsou upisovatelépovinni splatit nejpozději do 6 měsíců od zápisu zvýšenízákladního jmění společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : IV.Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostníhopráva budou nabídnuty společnosti COGEN ASA, Norsko, Oslo. Akcieupisované bez využití přednostního práva budou upisová... ny v sídlespolečnosti Novoměstská teplárenská a.s. v Novém Městě naMoravě, Hornická 973 a to ve lhůtě 20 dnů počínající dnemnásledujícím po uplynutí lhůty pro úpis nových akcií s využitímpřednostního práva. Emisní kurs takto upisovaných akcií seurčuje částkou 10.000,-Kč za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva určení v § 204aodst. 4 Obchodního zákoníku je den, kdy toto právo bude moci býtvykonáno poprvé.
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : S využitím přednostního práva na upsání akcií lze upsat všech1500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie10.000,-Kč v listinné podobě. Emisní kurs jedné akcie se ur... čuječástkou 10.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : III.Upisování akcií bude provedeno s využitím přednostního právaakcionářů na upisování akcií. Přednostní právo na upsání novýchakcií lze vykonat v sídle společnosti Novoměstská tep... lárenskáa.s. v Novém Městě na Moravě, Hornická 973, a to ve lhůtě do 20dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu otom, že do obchodního rejstříku bylo zapsáno usnesení valnéhromady společnosti Novoměstská teplárenská a.s. o zvýšenízákladního jmění. Na jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč lze upsat 15 nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : II.Upsáno bude 1.500 ks kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíckorunčeských) vlistinné podobě.
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : I.Základní jmění společnosti Novoměstská teplárenská a.s. sezvyšuje o 15,000.000,-Kč (patnáctmilionůkorunčeských) upisováníakcií nad částku 15,000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 16. června 2000 - 10. října 2000 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.5.2000 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 22. února 2000 - 16. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 29.6.1999.
 • 16. prosince 1998 - 16. června 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 5.6.1998.
 • 17. dubna 1997 - 22. února 2000 : Základní jmění: 1,000.000,- Kč, splaceno 300.000,- Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů