Trendy

2 413 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2016

Trendy

-1 829 tis. Kč

Ztráta za rok 2016

Trendy

3 897 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2016

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Historické adresy

11.7.2012 - 29.6.2016 Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 18600
13.8.2010 - 11.7.2012 Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 14200
3.12.2001 - 13.8.2010 Praha 10, Vinohradská 1511/230, PSČ 10000
4.5.1999 - 3.12.2001 Praha 2 - Vinohrady, Belgická 38, PSČ 12000
1.7.1998 - 4.5.1999 Praha 1, Klimentská 46, PSČ 11002
1.5.1997 - 1.7.1998 Hodonín, Lipová alej 6, PSČ 69501

25336169

DIČ

Není plátce DPH

1.5.1997 - 29.5.2015

CZ25336169

Datum vzniku

1. května 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

29. června 2016

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

29. června 2016

Datová schránka

xfbsxuf

Historické názvy

1.10.2015 - 29.6.2016

SPP Bohemia a.s., v likvidaci

1.5.1997 - 1.10.2015

SPP Bohemia a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2301

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

20.2.2012 - 29.6.2016

2 000 000 Kč

28.1.2002 - 20.2.2012

1 100 000 000 Kč

30.3.1998 - 28.1.2002

500 000 000 Kč

1.5.1997 - 30.3.1998

300 900 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Provozovny

od 18.7.2012

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Sokolovská 651/136a, 186 00, Praha - Karlín

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 29. června 2016 - 29. června 2016 : Obchodní společnost SPP Bohemia a.s., v likvidaci, Praha 8, Sokolovská 651/136a, PSČ 18600, identifikační číslo 253 36 169 se vymazává ke dni právní moci usnesení o výmazu z obchod... ního rejstříku. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku. zobrazit více skrýt více
 • 23. září 2015 - 29. června 2016 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 9. 2015 byla společnost zrušena s likvidací. Do likvidace společnost vstupuje ke dni 1.10.2015.
 • 19. srpna 2014 - 29. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 19. srpna 2014 - 29. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 19. srpna 2014 - 29. června 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2013 - 29. června 2016 : Na společnost SPP Bohemia a.s., coby společnost nástupnickou, přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti SPP Bohemia Trade a.s., v likvidaci, se sídlem: Hodonín, Jilemnické... ho 2, PSČ: 695 03, identifikační číslo 253 47 322, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 2382. zobrazit více skrýt více
 • 1. září 2011 - 29. června 2016 : Společnost SPP Bohemia a.s. byla rozdělena odštěpením sloučením se společností SPPB, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, PSČ 142 00, IČ: 248 22 191. Na nástupnickou spol... ečnost SPPB, s.r.o. přešla část jmění společnosti SPP Bohemia a.s. vymezená v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 1998 - 29. června 2016 : Obchodní společnost SPP Bohemia a.s. se sídlem Praha 1,Klimentská 46, PSČ 110 02, identifikační číslo 25 33 61 69, sezapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodnímsou... dem v Praze, oddíl B, vložka číslo 5638. zobrazit více skrýt více
 • 1. května 1997 - 29. června 2016 : Společnost vznikla přeměnou obchodní společnosti SPP Bohemias.r.o. se sídlem v Hodoníně, Lipová alej 6, IČO 60 71 13 53, RgC 15626 Krajského obchodního soudu v Brně.
 • 21. září 2011 - 20. února 2012 : Základní kapitál společnosti SPP Bohemia a.s. se snižuje ze stávající výše 1 100 000 000,-- Kč (slovy: jedna miliarda sto milionů korun českých) o částku 1 098 000 000,-- Kč (slovy... : jedna miliarda devadesát osm milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 2 000 000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to za následujících podmínek a následujícím způsobem:1. důvodem snížení základního kapitálu společnosti SPP Bohemia a.s. je přebytek vlastních zdrojů společnosti SPP Bohemia a.s.,2. snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot u všech akcií společnosti SPP Bohemia a.s. v souladu s ustanovením § 213a odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") tak, že jmenovitá hodnota každé z 22 ks kmenových akcií na jméno o stávající jmenovité hodnotě 50 000 000,-- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) bude snížena o 49 909 090,909090909090909090909091 ,-- Kč,3. částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 1 098 000 000,-- Kč (slovy: jedna miliarda devadesát osm milionů korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti SPP Bohemia a.s.,4. obsah rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s. o snížení základního kapitálu podle ustanovení § 211 odst. 1 obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s. do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo společnosti SPP Bohemia a.s. nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem v Obchodním věstníku s výzvou pro věřitele, aby podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky,5. snížením základního kapitálu společnosti SPP Bohemia a.s. nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů společnosti SPP Bohemia a.s.; představenstvo společnosti SPP Bohemia a.s. do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude v Obchodním věstníku poprvé zveřejněno rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s. o snížení základního kapitálu písemně, oznámí rozsah snížení základního kapitálu všem známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti SPP Bohemia a.s. přede dnem prvního uveřejnění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s. o snížení základního kapitálu v Obchodním věstníku, s výzvou, aby podle ustanovení § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky,6. po uplynutí devadesáti (90) dnů od doručení oznámení věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s. o snížení základního kapitálu podá představenstvo společnosti SPP Bohemia a.s. návrh na zápis snížení základního kapitálu společnosti SPP Bohemia a.s. do obchodního rejstříku; lhůtu uvedenou v předchozí větě není třeba dodržet, pokud se společnost SPP Bohemia a.s. dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty,7. bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu snížení základního kapitálu společnosti SPP Bohemia a.s. do obchodního rejstříku, vyzve představenstvo jediného akcionáře společnosti SPP Bohemia a.s., aby předložil své akcie k výměně za akcie s novou jmenovitou hodnotou nebo k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení této výzvy. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 30. listopadu 2010 : Společnost se řídí stanovami doplněnými rozhodnutím valnéhromady konané dne 14.4.1998.
 • 9. února 1998 - 30. listopadu 2010 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímmimořádné valné hromady konané dne 31.1.1998.
 • 5. června 1997 - 30. listopadu 2010 : Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou konanou dne 26.5.1997.
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 3. Upisování všech akcií se uskuteční výhradně na základě dohodyvšech akcionářů, která bude uzavřena v Praze ve smyslu ust.§ 205obchod.zák. Akcie budou upisovány s vyloučením předn... ostníhopráva. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 2. Předmět upisování:Dvě akcie o jmenovité hodnotě 300.000.000,-KčJedná se o kmenové akcie na majitele, které budou vydány vlistinné podobě.
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : Návrh na zvýšení základního kapitálu:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku600.000.000,-Kč (slovy: šestsetmilionů korun českých) na částkuve výši 1.100.000.000,-Kč (sl... ovy: jednamiliardastomilionů korunčeských), přičemž upisování akcií nad rámec této částky senepřipouští. Zvýšení základního kapitálu se uskuteční upsánímnových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 5. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovitéhodnotě.
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 6. Úpis akcií provede peněžitými vklady.
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 7. Úpis poloviny akcií bude proveden peněžitým vkladem splacenýmzapočtením pohledávky akcionáře proti společnosti na základědohody o započtení pohledávek mezi společností a tímtoak... cionářem. V tomto smyslu schvaluje valná hromada následující:Akcionář Slovenský plynárenský priemysel, štátný podnik, sesídlem Mlýnské Nivy 44/a, Bratislava, Slovenská republika, IČO:00211290, splatí svůj peněžitý vklad formou započtení pohledávkyna základě dohody o započtení pohledávek, která bude uzavřenanásledně mezi tímto akcionářem a společností. Pohledávka, kterábude započtena, spočívá v části pohledávky akcionáře Slovenskýplynárenský priemysel, štátný podnik, za společností SPP Bohemiaa.s. ve výši 300.000.000,- Kč vyplývající z Dohody o vyúčtováníposkytnutých záloh, uzavřené dne 29.4.1999. Návrh dohody ozapočtení pohledávek je přiložen jako příloha tohoto zápisu zjednání valné hromady SPP Bohemia a.s. Tuto dohodu o započtenípohledávek je třeba uzavřít ve lhůtě 5 pracovních dnů po nabytíúčinnosti dohody mezi akcionáři podle § 205 obchod.zák. Podpisyna dohodě o započtení musí být úředně ověřeny.Podpis dohody o započtení pohledávek proběhne v kanceláři SPPBohemia a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská 230/1511.Valná hromada bere na vědomí, že úpis akcií ze strany akcionářeSlovenský plynárenský priemysel, štátný podnik, bude možný až poudělení souhlasu vlády Slovenské republiky. V případě neudělenítohoto souhlasu ve lhůtě stanovené pro úpis akcií nebude mocibýt úpis proveden. Valná hromada dále konstatuje, že proběhne-liv důsledku přípravy na privatizaci akcionáře Slovenskýplynárenský priemysel, štátný podnik jeho transformace naakciovou společnost, a to jakoukoliv formou, bude úpis akciíproveden právním nástupcem tohoto akcionáře ( v tomto případějiž souhlas vlády Slovenské republiky není třeba. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 4. Akcie mohou být upisovány po uplynutí lhůty 3 dnů od odesláníoznámení o nabytí právní moci usnesení, kterým byl povolen zápisusnesení této valné hromady o zvýšení základního kap... itálu doobchodního rejstříku všem akcionářům. Představenstvo oznámí tutoskutečnost, tj. nabytí právní moci tohoto usnesení o zápisuzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku akcionářůmdopisem, doručeným kurýrem. Den, který následuje po poslednímdnu výše uvedené třídenní lhůty po odeslání oznámení, je prvnímdnem lhůty pro upisování akcií s vyloučením přednostního právaakcionářů a také lhůty pro uzavření dohody o účasti na zvýšenízákladního kapitálu podle § 205 obchod.zák. Lhůta pro upisovánítrvá do 31.12.2001. zobrazit více skrýt více
 • 3. prosince 2001 - 28. ledna 2002 : 8. Podpis dohody mezi akcionáři podle § 205 obchod.zák. proběhnev kanceláři SPP Bohemia a.s. na adrese Praha 10, Vinohradská230/1511.Bankovní účet, na který má upisovatel peněžitéh... o vkladusplaceného v penězích - akcionář EUROPAGAS a.s. se sídlem Praha2-Vinohrady, Belgická 38, PSČ 120 00, splatit 100% jmenovitéhodnoty emisního kursu upsané akcie, je zvláštní bankovní účetve smyslu § 204 odst.2 obchod.zák., vedený u bankovního ústavuČeskoslovenská obchodní banka, č.účtu 303510753/0300.Lhůta ke splacení peněžitého vkladu je 60 dnů. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude roven jejich jmenovitéhodnotě.
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 7. Po provedení úpisu musí být nepeněžitý vklad (pohledávka)převeden formou smlouvy o postoupení pohledávky, čímž budenepeněžitý vklad splacen. Lhůta pro splácení nepeněžitého vkla... duje 5 dní. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 6. Úpis 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 300.000.000,--Kč budeproveden nepeněžitým vkladem, přičemž valná hromada schválila:nepeněžitý vklad, spočívající v části pohledávky akcionář... eSlovenský plynárenský priemysel, štátny podnik, se sídlemMlýnské Nivy 44/a, Bratislava za společností SPP Bohemia a.s. vevýši 300.000.000,--Kč vyplývající z dohody o vyúčtováníposkytnutých záloh, uzavřené dne 29.4.1999 a oceněný znaleckýmposudkem znaleckého ústavu AZET Konzult Zlín č.20023 ze dne14.9.2000 a znaleckým posudkem znalce Ing. Kluze č. 386-013/2000ze dne 15.9.2000 na hodnotu 300.000.000,--Kč.Úpis zbývající akcie ve jmenovité hodnotě 300.000.000,--Kčprovede akcionář EUROPGAS a.s. peněžitým vkladem.Místem upisování akcií t.j. uzavření dohody akcionářů bude sídlospolečnosti na adrese Belgická 38, Praha 2.Bankovní účet, na který upisovatel peněžního vkladu splatí 100%jmenovité hodnoty emisního kurzu upsaných akcií ve lhůtě 60 dnůod úpisu je 10175162/6200 vedený u Comerzbank A.G., Praha zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 4. Akcie budou upisovány ve lhůtě 60 dnů ode dne doručeníoznámení o nabytí právní moci usnesení, kterým byl povolen zápisusnesení této valné hromady o zvýšení základního jmění doob... chodního rejstříku akcionářům. Představenstvo oznámískutečnost, t.j. den nabytí právní moci tohoto usnesení o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku akcionářůmdopisem, který představenstvo rozešle kurýrem. Den doručeníoznámení akcionářům bude počátkem lhůty pro upisování akcií bezvyužití přednostního práva, tedy počátkem lhůty pro uzavřenídohody o účasti na zvýšení základního jmění podle § 205obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 3. Úpis všech akcií bude proveden pouze na základě dohody všechakcionářů uzavřené v Praze ve smyslu ustanovení § 205 obchodníhozákoníku. Akcie nebudou upsány s využitím přednostníh... o práva,což je v zájmu naléhavé finanční potřeby společnosti, přičemžrozsah jednotlivých akcionářů na zvýšení základního jmění budeurčeno touto dohodou. zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 2. Předmětem úpisu bude:1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 300.000.000,--Kč1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 300.000.000,--KčJde o akcie kmenové, znějící na majitele, jež budou vydány v... listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 22. listopadu 2000 - 3. prosince 2001 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši600.000.000,--Kč (slovy: šestsetmilionů korun českých), přičemžse nepřipouští upisování akcií nad tuto výši. Zvýšení základ... níhojmění bude provedeno formou úpisu nových akcií. Úpis novýchakcií je podmíněn schválením možnosti úpisu akcionářem Slovenskýplynárenský priemysel, š.p. vládou Slovenské republiky. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 4. Všechny akcie, jež jsou předmětem tohoto zvýšení základníhojmění, budou upsány předem určeným zájemcem /obchodník s cennýmipapíry/:Prague International Securities, s.r.o.IČO: 64... 943089se sídlem Praha 6, Evropská 178. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 3. Přednostní právo stávajících akcionářů na provedení úpisunových akcií společnosti se vylučuje. Důvodem pro vyloučenípřednostního práva stávajících akcionářů je umožnění vstupust... rategického investora do společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 2. Předmětem úpisu bude11 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč8 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč4 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč3 ks akcií ve jmeno... vité hodnotě 50,000.000,- KčJde o akcie kmenové, znějící na majitele, jež budou vydány vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši199,100.000,-Kč /slovy:jednostodevadesátdevětmilionůjednostotisíc korun českých/,přičemž se nepřipouští upisování akcií nad... tuto výši. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : Poznamenává se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 31.1.1998o záměru zvýšit základní jmění o 199,100.000 Kč:
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 5. Úpis akcií předem určeným zájemcem, při vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií, bude proveden ve lhůtětřiceti dnů, přičemž počátkem běhu této lhůty je den následujícíp... od dni, kdy je vydáno usnesení o povolení zápisu usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 6. Emisní kurs akcie je roven dvojnásobku jmenovité hodnotyakcie.
 • 9. února 1998 - 30. března 1998 : 7. Před provedením úpisu akcií musí upisovatel prokázat splacenícelého emisního kursu a to na níže uvedený bankovní účet:č.ú. 5020-0403106483/0300
 • 1. května 1997 - 30. března 1998 : Základní jmění: 300,900.000,- Kč, je splaceno.
 • 1. května 1997 - 30. března 1998 : Akcie: 3 ks akcií kmenových na jméno, jm.hodnoty 100.000,-Kč55 ks akcií kmenových na jméno, jm.hodnoty 1,000.000.-Kč6 ks akcií kmenových na jméno, jm.hodnoty 100.000.-Kč245 ks akci... í kmenových na jméno, jm.hodnoty 1,000.000.-KčVšechny akcie jsou v listinné podobě a nejsou veřejněobchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 4. Všechny akcie, jež jsou předmětem tohoto zvýšení základníhojmění, budou upsány předem určeným zájemcem (obchodník s cennýmipapíry):Prague International Securities, s.r.o.IČO: 64... 943089se sídlem Praha 6, Evropská 178. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 3. Přednostní právo stávajících akcionářů na provedení úpisunových akcií společnosti se vylučuje. Důvodem pro vyloučenípřednostního práva stávajících akcionářů je umožnění vstupust... rategického investora do společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 2. Předmětem úpisu bude11 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč8 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč4 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč3 ks akcií ve jmeno... vité hodnotě 50,000.000,- KčJde o akcie kmenové, znějící na majitele, jež budou vydány vlistinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši199,100.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nadtuto výši.
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady konané dne26.5.1997 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 6. Emisní kurs akcie je roven dvojnásobku jmenovité hodnotyakcie.
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 7. Před provedením úpisu musí upisovatel prokázat splacení 100%emisního kursu a to na níže uvedený bankovní účet: č.ú.1655880277/0100.
 • 5. června 1997 - 11. prosince 1997 : 5. Úpis akcií předem určeným zájemcem, při vyloučenípřednostního práva na úpis nových akcií, bude proveden ve lhůtědvaceti dnů, přičemž počátkem běhu této lhůty je den provedenízáp... isu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů