Trendy

6 532 918 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

131 349 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

3 903 568 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.5.2013 Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

Historické adresy

9.5.2012 - 28.5.2013 Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 58604
22.10.2001 - 9.5.2012 Jihlava, Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, PSČ 58604
6.5.1997 - 22.10.2001 Jihlava, Jiráskova 32, PSČ 58604

Adresa z obchodního rejstříku

od 6.11.2009 Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 58601

25337220

DIČ

od 6.5.1997

CZ25337220

Datová schránka

s98fv2f

Historické názvy

6.5.1997 - 30.1.2008

PSJ holding, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2309

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.10.2015

250 000 000 Kč

Historické jmění

5.5.2004 - 27.10.2015

226 803 750 Kč

18.1.2003 - 5.5.2004

111 133 750 Kč

28.4.1999 - 18.1.2003

444 535 000 Kč

6.5.1997 - 28.4.1999

444 535 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Jihlavy

Bankovní účty

zvěřejněno 24.2.2018

CZ8662000000000010601694

... více účtů (celkem 22) najdete zde

Provozovny

od 1.4.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Křížová, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. ledna 2015 : Na základě Projektu rozdělení ze dne 7.11.2014 došlo k rozdělení společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ:25337220, jako rozdělované společnosti odště Na základě Projektu rozdělení ze dne 7.11.2014 došlo k rozdělení společnosti PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ:25337220, jako rozdělované společnosti odště...pením sloučením se společností Rezidence Vrchlického s.r.o., se sídlem Zdíkovská 2970/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 02472775, jako nástupnickou společností. Na nástupnickou společnost Rezidence Vrchlického s.r.o. přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti PSJ, a.s. jak je uvedena v Projektu rozdělení, který je uložen ve sbírce listin. zobrazit více skrýt více
 • 23. února 2009 : Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného... orgánu společnosti. Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s.r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ 602 00, PSJ Pelhřímov spol. s.r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pelhřimov, Nádražní 702, PSČ 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01. leden 2008. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 27. října 2015 - 27. října 2015 : Jediný akcionář přijal v působnosti valné hromady dne 26.10.2015 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Základní kapitál společnosti PSJ, a.s. se zvyšuje o částku 23.196.250... ,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 250.000.000,- Kč (dvěstěpadesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ, a.s. bude provedeno úpisem nových kmenových akcií na jméno takto:- 9 ks (devět kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - 2 ks (slovy dva kusy) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých),- 19 ks (slovy devatenáct kusů) kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých),- 1 ks (slovy jeden kus) kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých),společně dále též jako nové akcie.Shora uvedené nové akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnost PSJ Holding B.V. vzdal svého přednostního práva na upisování akcií ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem - společností PSJ Holding B.V., se sídlem Herengracht 500, 1017 CB Amsterdam, Nizozemské království, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod registračním číslem 55534805, RSIN 851754946. Úpis bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 479 zákona o obchodních korporacích mezi společností PSJ, a.s. a předem určeným zájemcem společností PSJ Holding B.V.Konec upisovací lhůty, tj. lhůty pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ze strany předem určeného zájemce se stanoví na 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého). Emisní kurs nových akcií je stejný jako jmenovitá hodnota upisovaných akcií, a je stanoven takto:- emisní kurs ve výši 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.500.000,- Kč (dva miliony pětset tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), - emisní kurs ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých),- emisní kurs ve výši 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.250,- Kč (šest tisíc dvěstěpadesát korun českých).Celková výše emisního kursu všech upisovaných nových akcií činí 23.196.250,- Kč (dvacettři milionů jednostodevadesátšest tisíc dvěstěpadesát korun českých) a musí být splacena peněžitým vkladem upisovatele. Emisní ážio je nulové.Celý emisní kurs upsaných akcí musí být upisovatelem splacen peněžitým vkladem do 26.12.2015 (dvacátéhošestého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého), a to na účet č.ú. 6520040038/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 2008 - 23. února 2009 : Na společnost PSJ, a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností PSJ BRNO, spol. s r.o., identifikační číslo: 63479231, se sídlem Brno, Skořepka 4, PSČ: 602 ... 00, PSJ Pelhřimov spol. s r.o., identifikační číslo: 42371414, se sídlem Pelhřimov, Nádražní 702, PSČ: 393 01 a PSJ SERVIS, s.r.o., identifikační číslo: 60705019, se sídlem Jihlava, Pávovská 3999/70, PSČ 586 01. Rozhodný den fúze je 01.leden 2008. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2004 - 23. února 2009 : Akcionáři mají k akciím společnosti vzájemné předkupní právo za podmínek stanovených stanovami společnosti. Pokud toto právo nebude využito, nepodléhá převod akcií souhlasu žádného... orgánu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. května 2004 - 23. února 2009 : Společnost se řídí úplným zněním stanov ze dne 31.12.2003.
 • 22. října 2004 - 14. února 2005 : Usnesením Okresního soudu v Jihlavě č.j. 8Nc 5678/2004-10 ze dne 24.9.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 1.534.148,- Kč.Pro... vedením exekuce byl pověřen Mgr. MUDr. Radan Kuča, soudní exekutor, se sídlem Exekutorský úřad v Olomouci, Olomouc, Palackého 11.Usnesení nabylo právní moci dne 22.10.2004. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Předem určený zájemce upíše všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností. Upsání akcií vydávaných ke zvýšení zá... kladního kapitálu společnosti bude provedeno v sídle společnosti. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh této smlouvy, spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, předloží společnost předem určenému zájemci v den, kdy představenstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu podle následujícího odstavce, nejpozději však do 31.1.2004 a předem určený zájemce bude mít na její uzavření 15 dnů od doručení návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada souhlasila s tím, že všechny akcie vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou k upsání předem určenému zájemci - osobě, která bude v den, kdy představe... nstvo společnosti určí emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu, věřitelem z pohledávek (majitelem pohledávek) vůči společnosti v celkové výši evidované ke dni 8.9.2003 v částce 546.992.000,-- Kč, slovy: pět set čtyřicet šest milionů devět set devadesát dva tisíce, s dalším veškerým příslušenstvím, vzniklých ze smluv o úvěru uzavřených mezi společností jako dlužníkem a Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, jako věřitelem a nyní evidovaných u vlastníka Česká konsolidační agentura pod ev. číslem 1457 (dále jen "Pohledávka"). zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada vzala na vědomí, že všichni akcionáři společnosti, Ing. František Vaculík, Jaroslav Jirkovský a Ing. Pavel Vomela, se ještě před hlasováním o zvýšení základního kapit... álu vzdali přednostního práva na upsání akcií vydaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti PSJ holding, a.s., z částky 111.133.750,-- Kč o částku 115.670.000,-- Kč (slovy: sto patnáct milionů šest set sedmde... sát tisíc korun českých) na částku na částku 226.803.750,-- Kč. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 11.567 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada souhlasila s tím, že zbývající část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacena v penězích, a to převodem na ba... nkovní účet společnosti č. 6520040169/2700 u HVB Bank Czech Republic a.s. do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, v každém případě však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada souhlasila s tím, že část celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu ve výši rovnající se jistině Pohledávky s veškerým příslušenstvím n... arostlým ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií bude splacena započtením Pohledávky proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu. Návrh této dohody předloží společnost předem určenému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení mezi společností a předem určeným zájemcem bude uzavřena po uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak ještě v tentýž den. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada souhlasila s tím, že celkový emisní kurz akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude splacen peněžitým vkladem.
 • 24. listopadu 2003 - 5. května 2004 : Valná hromada pověřila představenstvo společnosti určením celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti a emisního kurzu jedné akcie. Minimál... ní výše celkového emisního kurzu akcií vydávaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti činí částku rovnající se jejich celkové jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2001 - 5. května 2004 : b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupníhopráva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetíosobu (nabyvatele) souhlasu dozorčí rady společnosti, jenž... jepovinna převod projednat na svém nejbližším zasedánínásledujícím poté, co obdržel některý z členů představenstvažádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhua výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohotoodstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělenísouhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie vsouladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst. 4 obchodníhozákoníku za cenu dle § 186a odst. 4 obchodního zákoníku. Totoustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení neboodmítnutí souhlasu. zobrazit více skrýt více
 • 22. října 2001 - 5. května 2004 : Jestliže dozorčí rada společnosti nerozhodne do dvou měsíců oddoručení žádosti, platí v souladu s ustanovením § 156 odst. 4obchodního zákoníku, že byl souhlas udělen.
 • 22. října 2001 - 5. května 2004 : Valná hromada společnosti dne 29.06.2001 přijala rozhodnutí ozměně stanov společnosti v souladu s novelou obchodníhozákoníku.
 • 22. října 2001 - 5. května 2004 : c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm. a) tohotoodstavce § 6 stanov a bude dozorčí radou udělen souhlas spřevodem akcií, lze je ze strany převodce převést se souhla... semdozorčí rady. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2000 - 5. května 2004 : Valná hromada schválila dne 16.10.2000 nové znění stanovspolečnosti.
 • 18. května 1999 - 5. května 2004 : Akcie společnosti na jméno jsou převoditelné za těchto podmínek:
 • 18. května 1999 - 5. května 2004 : a) Akcionáři mají předkupní právo k prodávaným akciím v poměrujejich stávajícího podílu na základním jmění společnosti velhůtě do 60ti dnů ode dne učinění písemné nabídky převodcem... . Vpřípadě nevyužití nabídky některým z akcionářů, přecházípředkupní právo na zbývající akcionáře, kteří jsou tohoto právaoprávnění využít ve lhůtě 30ti dnů ode dne učinění další písemnénabídky převodcem. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1999 - 22. října 2001 : c) Pokud nedojde k využití předkupního práva dle písm.a) tohotoodstavce § 6 stanov a bude představenstvem udělen souhlas spřevodem akcií, lze je ze strany převodce převést v soulad... u sesouhlasem představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1999 - 22. října 2001 : b) Pokud akcionáři nevyužijí maximálně dvoukolového předkupníhopráva dle písm. a) tohoto odstavce, podléhá převod na třetíosobu (nabyvatele) souhlasu představenstva společnosti, je... nž jepovinno převod projednat na svém nejbližším zasedánínásledujícím poté, co obdržel některý z členů představenstvažádost převodce o udělení souhlasu s převodem s uvedením průběhua výsledku realizace předkupního práva dle písm. a) tohotoodstavce a identifikací nabyvatele akcií. V případě neudělenísouhlasu s převodem, je společnost povinna odkoupit akcie vsouladu a ve lhůtě uvedené v ust. § 156 odst.4 obchodníhozákoníku za cenu dle § 186a odst.4 obchodního zákoníku. Totoustanovení platí, aniž by se určovaly podmínky pro udělení neboodmítnutí souhlasu. zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1997 - 28. dubna 1999 : Akcie: 157 ks akcií na majitele rozdělených na:4 ks akcií jm. hodnoty 100 000 000 Kč43 ks akcií jm. hodnoty 1 000 000 Kč11 ks akcií jm. hodnoty 100 000 Kč14 ks akcií jm. hodn... oty 25 000 Kč85 ks akcií jm. hodnoty 1 000 Kč zobrazit více skrýt více
 • 6. května 1997 - 28. dubna 1999 : Základní jmění: 444 535 000 Kč, je splaceno.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů