Trendy

59 795 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 398 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

76 692 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.10.2016 č.p. 2, 753 52 Skalička

Historické adresy

18.12.2001 - 27.10.2016 Skalička č.p. 2, PSČ 75352
10.2.1998 - 18.12.2001 Skalička 2, okres Přerov
23.5.1997 - 10.2.1998 Brno, Úvoz 4, okres Brno-město

25338978

DIČ

od 11.6.1997

CZ25338978

Datum vzniku

23. května 1997

Datová schránka

i53ga97

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2327

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.2.2000

63 755 000 Kč

Historické jmění

13.1.1998 - 22.2.2000

54 455 000 Kč

23.5.1997 - 13.1.1998

1 018 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hranice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 1947370287 / 0100

Provozovny

od 11.7.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 753 01, Ústí

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. srpna 2014 : Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o Převoditelnost akcií na jméno je omezena následujícím způsobem:K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o... převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Omezení převoditelnosti akcií upravují stanovy společnosti v čl. VI odst. 3. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 11. srpna 2014 - 12. srpna 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 11. srpna 2014 - 12. srpna 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 16. července 1998 - 11. srpna 2014 : Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Skalička 2 sev y m a z á v á z oddílu B vložky 2327 obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Brně.
 • 5. května 1998 - 11. srpna 2014 : Obchodní společnost Skalagro, a.s. se sídlem Přerov, Skalička 2,identifikační číslo 25 33 89 78 se zapisuje do oddílu B vložka1923 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v... Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 13. ledna 1998 - 11. srpna 2014 : Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůtapro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následujícíden ode dne doručení zapsaného rozhodnutí představenstva ... ozvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije seust. § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Přinepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k... upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskému obchodnímudružstvu se sídlem Skalička u Hranic, IČO: 00 14 96 32. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Bude upisováno 700 ks kmenových akcií na jméno v listinné podoběve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 2300 kusů kmenových akcií najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč... .Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Základní jmění ve výši 54.455.000,-Kč, slovypadesátčtyřimilionyčtyřistapadesátpěttisíckorun českých, sezvyšuje o částku 9.300.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž senepřipouští up... isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění za těchtopodmínek:
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Nepeněžité vklady musí být splaceny ve lhůtě deseti dnů odupsání akcií a upisovatel - vkladatel musí společnosti předatpísemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchod. zákoníku. Předá... nímpísemného prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vkladsplacen. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:Nemovitosti, zapsané na LV č. 239 u Katastrálního úřadu vPřerově pro katastrální území Skalička u Hranic, obec Skaličkaa to:seník na parcele č. 4... 91/1 a 491/2,porodna - odchovna prasat na parcele č. 493/1, 493/2 a 493/3,míchárna krmiv na parcele č. 495/1, 495/2, 495/3 a 495/4,výkrmna býků na parcele č. 496,vepřín na parcele č. 497/1, 497/2, 497/3 a 497/4,sklad hnojiv na parcele č. 489,vodárna na parcele č. 498,včetně inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace a zpevněnýchploch.Nemovitost - čistička trav na parcele st.p. 146/1 a 146/2zapsaná na LV č. 241 u Katastrálního úřadu v Přerově prokatastrální území a obec Ústí.Nemovitost - odchovna mladého dobytka na parcele č. 308/1,308/2, 308/3 a 308/4 zapsaná na LV č. 449 u Katastrálního úřaduv Přerově a pro katastrální území a obec Zámrsky. zobrazit více skrýt více
 • 6. prosince 1999 - 22. února 2000 : Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvouznalců a to Ing. Miroslava Toláše, znalce v oboru ekonomikastavebních odvětví ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudekč... . 2423/151/1999 ze dne 16.08.1999 a Jiřího Nezhyby, znalce voboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, znaleckýposudek č. 84/99 ze dne 18.08.1999, posudek č. 85/99 ze dne17.08.1999 a posudek č. 86/99 ze dne 15.08.1999. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Schvaluje se hodnota nepeněžitých vkladů - pohledávek na základěposudků dvou znalců ing. Josefa Pátka znalce z oboruzemědělství, odvětví různá, znalecký posudek č. 41/97 ze dne27. ... 5. 1997 a ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky,znalecký posudek č. 1948/97 ze dne 27. 5. 1997. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : V případě překročení navrhovaného zvýšení o konečné částcezvýšení rozhodne valná hromada.
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy apřevodu pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých ztransformace Zemědělského obchodního družstva Skalička se sídl... emSkalička okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a pohledávky bývalýchčlenů Zemědělského obchodního družstva Skalička z titulu nárokuna vydání vypořádacího podílu. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Emisní kurs upsaných akcií se stanoví ve výši jmenovití hodnoty.
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po dni, kdy usnesení o zápis zvýšení základníhojmění nabude právní moc. Místem úpisu se stanovuje sídlo... společnosti a sídlo Zemědělského obchodního družstva Skalička sesídlem Skalička okr. Přerov. Možným upisovatelům, pokud splňujípodmínky úpisu na jejich žádost jim bude zaslán individuálnílist upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listinya podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje zaúpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechatpři upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plnámoc musí být přiložena k listině upisovatelů. Bude určená osobaodpovědná za náležitosti upisovacích listin a jejich kontrolu,která po uplynutí lhůty vyhodnotí upisování. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace, které mají pohledávky dle zákona č. 42/1992 Sb.vůč... i Zemědělskému obchodnímu družstvu Skalička se sídlemSkalička, okr. Přerov, IČO:00 14 96 32 a bývalým členůmZemědělského obchodního družstva Skalička, IČO:00 14 96 32,kteří mají pohledávku z titulu nároku na vydání vypořádacíhopodílu, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Bude upisováno nejměně 2.000 ks kmenových akcií na jméno vlistinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 10.000 kskmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnot... ě1.000,-Kč, maximálně se bude upisovat 4000 ks kmenových akcií najméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 30000ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 100,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 1997 - 13. ledna 1998 : Rozsah zvýšení základního jmění činí 30.000.000,- Kč (slovy:třicetmiliónůkorun českých), přičemž se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s... omezením, maximálně o částku 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesátmiliónůkorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 23. května 1997 - 13. ledna 1998 : Základní jmění: 1 018 000 Kč, je splaceno
 • 23. května 1997 - 13. ledna 1998 : Akcie: 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, jm.hodnoty 10 000 Kč18 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, jm. hodnoty1 0000 KčAkcie jsou převoditelné s předc... hozím souhlasem představenstva. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů