Trendy

930 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 273 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

7 434 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 3.3.1998 Brno, Příkop 4, okres Brno-město

Historické adresy

10.7.1997 - 3.3.1998 Brno, Loosova 40, okres Brno-město, PSČ 63800

25344064

DIČ

Není plátce DPH

13.8.1997 - 18.6.2017

CZ25344064

Datum vzniku

10. července 1997

Datová schránka

cbztb6i

Historické názvy

28.5.2014 - 7.9.2016

W. H. M. a.s.

10.7.1997 - 28.5.2014

William & Henry Morton a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2316

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.1.2001

9 000 000 Kč

Historické jmění

2.3.1999 - 26.1.2001

3 000 000 Kč

10.7.1997 - 2.3.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Provozovny

od 6.12.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Příkop 843/4, 602 00, Brno - Zábrdovice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 28. května 2014 - 7. září 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 28. května 2014 - 7. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 28. května 2014 - 7. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 2. března 1999 - 18. května 2002 : Společnost předložila stanovy v novém znění ze dne 8.12.1998.
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 7. Schvaluje se upisování padesáti (50) kusů kmenovýchlistinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých, nepeněžitýmvkla... dem, tvořeným pohledávkou vkladatele pana Ismet Lamalari,r.č. 590609/2071, bytem Makedonie, Skopje, ul. Jajce Br. 2, vůčispolečnosti v celkové výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionůkorun českých, z titulu smlouvy o půjčce ze dne 7.2.2000 načástku ve výši 2,000.000,- Kč, slovy: dvamiliony korun českých,a ze dne 8.3.2000 na částku ve výši 3,000.000,- Kč, slovy:třimiliony korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 6. Upisovatelé penežitými vklady jsou povinni splatit nejpozdějido deseti (10) dnů ode dne úpisu akcií 100% (slovy:jednostoprocent) emisního kursu upsaných akcií zaplacením naúčet ... společnosti vedený u Komerční banky a.s. číslo27-0484370277/0100.Upisovatel nepeněžitým vkladem je povinen společnosti splatitemisní kurs upsaných akcií neprodleně po jejich úpisu,nejpozději do jednoho týdne (1) ode dne úpisu nových akcií, vsídle společnosti William & Henry Morton a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 5. Pokud všech deset (10) kusů nových akcií bude upsáno svyužitím přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku,budou nabídnuty rovným dílem zájemcům panu Ing. Radimu Hrouzov... ia paní Alexandře Popotrandovské.Upisování těchto akcií jsou upisovatelé oprávněni vykonat velhůtě dvou (2) týdnů, která počne běžet po skončení výše uvedenélhůty stanovené pro přednostní právo k úpisu akcií, a to v sídleakciové společnosti William & Henry Morton a.s. Emisní kursnových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 4. Dosavadní vkladatel pan Ismet Lamalari, r.č. 590609/2071,bytem Makedonie, Skopje, ul. Jajce Br. 2, na zvýšení základníhojmění upíše padesát (50) kusů kmenových listinných akcií ... najméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, slovy:jednosto tisíc korun českých, a to dále uvedeným nepeněžitýmvkladem. Upisování těchto akcií je oprávněn vykonat ve lhůtědvou (2) týdnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnostiWilliam & Henry Morton a.s. Emisní kurs akcie je totožný sejmenovitou hodnotou. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 3. Přednostní právo k úpisu 50 (slovy: padesáti) kusů novýchakcií se s ohledem k jejich úpisu nepeněžitým vkladem neuplatní.Akcionáři mají oprávnění využít přednostní právo na úpis... 10(slovy: deseti) kusů nových akcií ve lhůtě dvou (2) týdnů odedne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a to v sídle společnosti William & HenryMorton a.s.Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě100.000,- Kč, slovy: jednosto tisíc korun českých, lze upsatjednu novou kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovitéhodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíckorun českých). Celkově lze s využitím přednostního práva upsat10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovitéhodnotě jedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíc korunčeských), kde emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 2. Upisování akcií nad částku navrhového zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : 1. Základní jmění společnosti William & Henry Morton a.s., budezvýšeno z dosavadní výše 3,000.000,- Kč, (slovy: tři milionykorun českých), o částku 6,000.000,- Kč, (slovy: šest mil... ionůkorun českých), tedy na částku ve výši 9,000.000,- Kč, (slovy:devět milionů korun českých) upisováním 60 (slovy: šedesáti)kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotějedné ve výši 100.000,- Kč, (slovy: jednosto tisíc korunčeských), a to 50 (slovy: padesát) kusů nových akcií nepeněžitýmvkladem ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět milionů korunčeských, a 10 (slovy: deset) kusů nových akcií peněžitýmvkladem ve výši 1,000.000 Kč, slovy: jeden milion korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : Usnesení valné hromady z 3.11.2000:
 • 24. listopadu 2000 - 26. ledna 2001 : Valná hromada souhlasí, aby vkladem na zvýšení základního jměníbyla pohledávka vkladatele pana Ismet Lamalari vůči společnostiv nominální hodnotě ve výši 5,000.000,- Kč, slovy: pět... milionůkorun českých.Schvaluje se její hospodářská využitelnost pro společnost. Tentovklad je splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupenípohledávky. K témuž dni pohledávka a jí podpovídající dluhzaniká. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 6. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie dotřiceti dnů (30) ode dne upsání na účet společnosti vedený uRaiffeisenbank, akciová společnost, č.ú. 1004019758 CZK.
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 5. V případě upisování akcie bez využití přednostního práva jemožno akcie upsat v sídle akciové společnosti ve lhůtě dvoutýdnů (2), která počne plynout po skončení lhůty, uvedené v... odstavci 3. tohoto usnesení, a to v emisním kursu totožném sejmenovitou hodnotou upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 4. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů podle § 205 obchodního zákoníku.
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je první denlhůty stanovené pro výkon přednostního práva.
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : Akcionáři jsou při využití přednostního práva oprávněni upsatakcii na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 25.000,- Kč(slovy: dvacetpěttisíc korun českých), v celkové hodnotě z... výšenéo 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), v emisnímkursu totožném s jmenovitou hodnotou, s tím, že druh, forma apodoba akcií se nemění. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : Akcionáři jsou při využití přednostního práva oprávněni k upsánícelé zvýšené hodnoty, tj. částky 2,000.000,- Kč (slovy:dvamiliony korun českých), kde na dosavadní jednu akciispoleč... nosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých), jsou dosavadní akcionářioprávněni upsat nové akcie v poměru podle rozsahu jejichúčasti na základním jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 3. Akcionáři jsou oprávněni využít svého přednostního práva naupsání zvýšeného základního jmění, které jsou oprávněni vykonatv souladu s § 204a obchodního zákoníku ve lhůtě dvou tý... dnů odedne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, a to v sídle akciové společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 2. Základní jmění se zvyšuje upsáním 80 (slovy: osmdesáti) kusůnových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotějedné ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun č... eských),v listinné podobě, peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : 1. Základní jmění ve výši 1,000.000,- Kč se zvyšuje o částku2,000.000,- Kč, s určením, že upisování akcií nad částku2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), senepřipouští.
 • 3. března 1998 - 2. března 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 8.12.1997 ozvýšení základního jmění.
 • 10. července 1997 - 2. března 1999 : Základní jmění: 1 000 000,-Kč, splaceno.
posunout dolů