Trendy

9 027 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-1 945 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

82 914 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 14.8.2015 Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež

Historické adresy

25.10.2011 - 14.8.2015 Jihlava, Masarykovo náměstí 1592/13, PSČ 58601
14.5.2001 - 25.10.2011 Jihlava, Masarykovo nám. o.č. 13, č.p. 69, PSČ 586 01
25.7.1997 - 14.5.2001 Třebíč, Hrotovická 1202, PSČ 67401

25345524

DIČ

od 28.8.1997

CZ25345524

Datum vzniku

25. července 1997

Datová schránka

88xuztt

Historické názvy

29.6.2015 - 8.9.2015

S.O.K real, a.s.

25.7.1997 - 29.6.2015

BYT STUDIO, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2410

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 14.8.2015

10 000 000 Kč

Historické jmění

30.3.2004 - 14.8.2015

2 000 000 Kč

14.5.2001 - 30.3.2004

1 000 000 Kč

25.7.1997 - 14.5.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třebíč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

124668408 / 0300

Historické provozovny

16.7.2001 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Masarykovo náměstí 1592/13, 586 01, Jihlava

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. června 2015 : Jediný akcionář obch. společnosti BYT STUDIO, a.s., IČ: 25345524, se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 1592/13, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 2410 schválil svým rozhodnutí Jediný akcionář obch. společnosti BYT STUDIO, a.s., IČ: 25345524, se sídlem Jihlava, Masarykovo nám. 1592/13, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 2410 schválil svým rozhodnutí...m dne 15.6.2015 fúzi sloučením se zanikající obch. společností S.O.K. real, a.s. , IČ: 26691914, se sídlem Praha 1, V Jámě 699/1, jež je dosud zapsaná v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vl. 7619, a to k rozhodnému dni 1.7.2014. Dále vyslovil jediný akcionář souhlas s převzetím obch. jmění včetně veškerých práv a povinností zanikající společnosti. Jediný akcionář dále schválil projekt fúze sloučením podle zákona č. 125/2008 Sb. v o přeměnách obch. společností a družstev v pl. znění. Rozhodnutí jediného akcionáře bylo učiněno před JUDr. Tomášem Strnadem, notářem v Třebíči, Jungmannova 1 pod NZ 521/2015, N 545/2015. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 2014 : Společnost se podle ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech podřizuje tomuto zákonu jako celku.
  • 25. července 1997 : K účinnosti převodu akcií se vyžaduje souhlas představenstva.

Historické ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2004 - 30. března 2004 : Valná hromada dne 29.10.2003 přijala toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu:Zvyšuje se základní kapitál společnosti BYT STUDIO, a.s. takto:Částka, o níž má být základní kapi... tál zvýšen - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 1.000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.Stanoví se - podle § 203 odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, přičemž upisováno bude 10 (slovy deset) nových kmenových akcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, které budou mít listinnou podobu.Místem - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti.S ohledem na ustanovení § 203 odstavec 4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) se určuje, -že lhůta - podle § 204a odstavec 2) písmeno a) obchodního zákoníku - pro vykonání přednostního práva k upisování akcií,začíná běžet v den následující po dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí po uplynutí čtyřiceti šesti (46) dnů ode dne začátku běhu této lhůty, přičemž akcionářům bude oznámen počátek běhu této lhůty tak, že jim bude do vlastních rukou předána nebo na jejich adresu doporučeným dopisem odeslána kopie návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, opatřeného razítkem soudu, které bude prokazovat den podání návrhu,a přičemž dále platí, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcií společnosti o určité jmenovité hodnotě - podle § 204a odstavec 2) písmeno b) obchodního zákoníku - se stanoví tak, že na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč.Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - podle § 204a odstavec 2) písmeno c) obchodního zákoníku - se stanoví takto:- jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí u každé akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých,- druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva - kmenové akcie,- forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva - akcie na jméno,- podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva - listinné akcie,- emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva - každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých.Určuje se - podle § 203 odstavec 2) písmeno d) obchodního zákoníku - že akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani nebudou nabízeny k upisování na základě veřejné nabídky ani nebudou nabídnuty k upsání smlouvou předem určeným zájemcům.Účet u banky a lhůta pro splacení peněžitého vkladu upisovatelů - podle § 203 odstavec 2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví taktoa) účet pro splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet č. 187577300/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. na obchodní firmu BYT STUDIO, a.s.b) lhůta pro splacení peněžitých vkladů - upsané akcie budou splaceny vždy nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií. zobrazit více skrýt více
  • 25. července 1997 - 14. května 2001 : Základní jmění splaceno 30%.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů