Základní údaje

Historické adresy

9.6.2003 - 30.4.2009 Praha 10 - Vršovice, Kubánské nám. č.p. 1391/11, PSČ 10005
5.6.2002 - 9.6.2003 Praha 2, Perucká č.p.2482/7, PSČ 12000
6.4.2000 - 5.6.2002 Praha 2 - Vinohrady, Perucká 2482/7
1.8.1997 - 6.4.2000 Uherské Hradiště, nám.Míru 709, PSČ 68601

25346261

DIČ

Není plátce DPH

5.1.2000 - 30.4.2009

CZ25346261

Datum vzniku

1. srpna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. dubna 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. dubna 2009

Historické názvy

21.10.2002 - 30.4.2009

Skanska Prefa a.s.

21.2.2002 - 21.10.2002

Skanska PREFA a.s.

21.12.1999 - 21.2.2002

PREFA IPS a.s.

1.8.1997 - 21.12.1999

STAVBY CBK, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2406

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.10.2001 - 30.4.2009

169 064 000 Kč

8.3.2000 - 23.10.2001

153 754 000 Kč

1.8.1997 - 8.3.2000

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 30. dubna 2009 - 30. dubna 2009 : Společnost Skanska Prefa a.s., IČ: 253 46 261, zanikla bez likvidace na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 23.2.2009, NZ 89/2009, N 102/2009 z 6.4.2009, sloučením ... se společností Skanska CZ a.s. IČ: 262 09 535, se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, (předtím se sídlem Praha 10, Vršovice, Kubánská náměstí 11 čp. 1391, PSČ 100 05), zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6821. Společnost Skanska CZ a.s., IČ: 262 09 535, jako společnost nástupnická se stala právním nástupcem, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti Skanska Prefa a.s., IČ: 253 46 261. zobrazit více skrýt více
 • 23. ledna 2001 - 23. října 2001 : Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základníhojmění 153 754 000,- Kč( slovy: stopadesáttři milionůsedmsetpadesátčtyři tisíc korun českých) upsáním nových akcií o15... 310 000,- Kč ( slovy: patnáctmilionů třistadesettisíc korunčeských). Nové základní jmění společnosti bude 169 064 000,- Kč( slovy: stošedesátdevět milionů šedesátčtyři tisíc korunčeských ).Upisování nad částku navrhovaného základního jmění senepřipouští.Na zvýšení základního jmění se bude upisovat:-15 310 ks akcií-jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč-emisní kurs akcie: 1 000,- Kč-druh akcie: kmenové-forma akcie: na jméno s omezenou převoditelností-podoba akcie:listinná s možností vydání hromadné akcie-charakter akcie: veřejně neobchodovatelnáAkcie budou upsány nepeněžitým vkladem v plném rozsahu bezveřejné výzvy k upisování akcií, s vyloučením přednostního právaakcionářů podle § 204a) obchodního zákoníku a upsány společnostíIPS-BELAP,s.r.o. na základě dohody akcionářů, uzavřené podle §205 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad je oceněn dvěmanezávislými znalci, je pro společnost hospodářsky využitelný,protože slouží k hlavnímu předmětu podnikání společnosti.Upisovatelem bude IPS - BELAP, s.r.o., IČO: 61 32 75 31 , sesídlem Česká Lípa, Žíznikov 101, který podle dohody akcionářůupíše celkem 15 310 ks nových akcií.Akcie budou upsány v sídle společnosti PREFA IPS a.s. a to velhůtě třiceti dnů ode dnen , ve kterém usnesení rejstříkovéhosoudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnínabude právní moci a končí třicátý den od započetí úpisu. Emisníkurz upisovaných akcií činí 1000 Kč.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akciínejpozději do 30 dnů ode dne úpisu nových akcií, a to předáním" prohlášení vkladatele IPS - BELAP, s.r.o." a " prohlášeníspolečnosti PREFA IPS a.s. o převzetí vkladu". Nepeněžitý vkladbude splacen v sídle společnosti PREFA IPS a.s.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří:Veškerý nemovitý a movitý majetek podniku společnosti IPS -BELAP, s.r.o., včetně všech pohledávek, závazků i práv.Předmět nepeněžitého vkladu byl tržně oceněn výnosným způsobem ato těmito znaleckými posudky: Ing. Jana Fujáčka číslo43/1003/00 na částku 15 980 000,-Kč a Svatopluka Daňka číslo T163-11/00 na částku 15 310 000,-Kč.Valná hromada bere na vědomí znalecké posudky a schvalujeakceptovanou výši vkladu v celkové hodnotě 15 310 000,-Kč(slovy: patnáctmilionů třistadesettisíc korun českých)jakočástku, o kterou se zvýší základní jmění společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Valná hromada vzala na vědomí znalecké posudky, schválila výšinepeněžitého vkladu akcionáře DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. vcelkové výši 53.010.000,- Kč, schválila výši nepeněžitého ... vkladuakcionáře IPS a.s. v celkové hodnotě 99.744.000,- Kč a schválilavalnou hromadou akceptovanou výši těchto vkladů v celkovéhodnotě 152.754.000,- Kč slovy:(stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Středisko Tovačov závodu 09 DSH a.s. dle znaleckého posudkuspolečnosti B.Audit s.r.o., číslo 017/99, oceněn částkou45.118.000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC SERVICEs.... r.o., číslo 42/955/99 oceněn částkou 43.110.000,- Kč, valnouhromadou odsouhlasená výše 43.110.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Středisko Moravské Bránice závodu 09 DSH a.s. dle znaleckéhoposudku společnosti B.Audit s.r.o., číslo 018/99, oceněn částkou9.900.000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMIC S... ERVICEs.r.o., číslo 43/956/99 oceněn částkou 10.760.000,-Kč, valnouhromadou odsouhlasená výše 9.900.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Středisko Řeporyje odštěpného závodu 13 IPS a.s. dle znaleckéhoposudku společnosti B.Audit s.r.o. číslo 020/99, oceněn částkou40.092 000,- Kč, dle znaleckého posudku GLOBAL ECONOMI... C SERVICEs.r.o., číslo 41/954/99 oceněn částkou 38.500.000,- Kč, valnouhromadou odsouhlasená výše 38.500.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Předmět vkladu:Středisko Štětí odštěpného závodu 13 IPS a.s. - dle znaleckéhoposudku společnosti B.Audit s.r.o., číslo 019/99, oceněn částkou61.244.000,- Kč, dle znaleckého posudku... GLOBAL ECONOMIC SERVICEs.r.o., číslo 40/953/99 oceněn částkou 78.940.000,- Kč, valnouhromadou akceptovaná výše 61.244.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Předmět nepeněžitého vkladu byl tržně oceněn výnosovým způsobem,a to těmito znaleckými posudky:
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Nepeněžitý vklad akcionáře DOPRAVNÍ STAVBY HOLDING a.s. tvořístředisko Moravské Bránice, středisko Tovačov závodu 09.
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Předmět nepeněžitého vkladu tvoří:Nepeněžitý vklad akcionáře IPS a.s. tvoří středisko 5001Štětí, středisko 7001, 8001 Řeporyje závodu 13 IPS a.s.
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 7. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz upsanýchakcií nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu nových akcií a topředáním "prohlášení vkladatele" a "prohlášením společno... stiPREFA IPS a.s. o převzetí vkladu". Nepeněžitý vklad bude splacenv sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 6. Akcie budou upsány v sídle společnosti. Lhůta pro upisováníakcií počne běžet následujícím dnem po nabytí právní mociusnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se zapisuj... eusnesení valné hromady a končí třicátý den od započetí úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 5. Upisovateli budou stávající akcionáři, kteří mají vůli upsatnové akcie v počtu podle dohody akcionářů tak, že akcionáři IPSa.s., IČO 16189400, se sídlem Praha 10, Kubánské nám.1... 1, upíšecelkem 99 744 ks nových akcií a akcionář DOPRAVNÍ STAVBY HOLDINGa.s., IČO: 63478412 se sídlem Olomouc, Pavelkova ul., upíšecelkem 53 010 ks nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 4. Dohoda akcionářů byla sepsána dne 28.12.1999 s odkládacípodmínkou účinnosti dohody po splnění podmínek stanovených v §203 odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění, která nast... aneden následující po dni, kdy usnesení KOS v Brně, kterým sezapisuje usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku, nabylo právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 3. Všechny akcie představující zvýšení základního jmění v částce152 754 000,- Kč, tj. 152 754 ks akcií jmenovité hodnoty 1 000,-Kč, budou upsány akcionáři na základě dohody akcioná... řů dle ust.§ 205 obchodního zákoníku v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Vylučuje se přednostní právo na upsání akcií, neboť je to vzájmu akcionářů i akciové společnosti.
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě:152 754 ks akcií slovy: (stopadesátdvatisícsedmsetpadesátčtyřikusů akcií, jmenovitá hodnota 1000,- Kč, emisní kurs 1... 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Na zvýšení základního jmění se bude upisovat:- 152 754 ks akcií slovy: (sto padesát dva tisíc sedm setpadesát čtyři)- jmenovitá hodnota 1 ks akcie: 1 000,- Kč slovy: (jedentisíckor... un českých)- emisní kurz 1 ks akcie: 1 000,- Kč (slovy: jedentisíc korunčeských)- druh akcií: kmenové- forma akcií: na jméno s omezenou převoditelností (převoditelnés předchozím souhlasem představenstva)- podoba akcií: listinná s možností vydání hromadné akcie- akcie nejsou veřejně obchodovatelné- práva spojená s akcií jsou uvedena v platných stanováchspolečnosti zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : 2. Zvýšení základního jmění z původní částky 1 000 000,-Kč,které bylo v plné výši splaceno, o částku 152.754.000,-Kč(slovy: stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korunčeskýc... h) představuje následující počet, jmenovitou hodnotu,druh, formu a podobu upisovaných akcií152 754 ks akcií slovy: (stopadesátdvatisícsedmsetpadesátčtyřikůsů akcií) na jméno, jmenovité hodnoty 1 000,- Kč slovy:(jedentisíc korun českých) v listinné podobě, práva spojená sakcií jsou uvedena v platných stanovách. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2000 - 8. března 2000 : Zvýšení základního jmění:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku152.754.000,- Kč (slovy:stopadesátdvamilionůsedmsetpadesátčtyřitisíc korun českých) aupisování akcií nad č... ástku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. srpna 1997 - 21. prosince 1999 : Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady.
posunout dolů