Základní údaje

Sídlo

od 15.9.2016 Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno

Historické adresy

18.5.1998 - 15.9.2016 Brno, Václavská 6, okres Brno-město, PSČ 60300
19.8.1997 - 18.5.1998 Brno, Traťová 1, okres Brno-město, PSČ 61900

25347772

DIČ

Není plátce DPH

13.10.1997 - 11.6.2000

288-25347772

Datum vzniku

19. srpna 1997

Datová schránka

dqrayuz

Historické názvy

19.8.1997 - 24.11.2006

FUTURE JC, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2385

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.9.1998

30 000 000 Kč

Historické jmění

18.6.1998 - 24.9.1998

25 500 000 Kč

19.8.1997 - 18.6.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 24. listopadu 2006 : Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2006 č.j. 50Cm 105/2006-14, které nabylo právní moci dne 24.11.2006 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor společn Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 23.10.2006 č.j. 50Cm 105/2006-14, které nabylo právní moci dne 24.11.2006 byla společnost zrušena s likvidací a ustanoven likvidátor společn...osti. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 19.6.1998.
 • 18. května 1998 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutímjediného akcionáře ze dne 23.3.1998 a 7.5.1998.

Historické ostatní skutečnosti

 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejtříku. Je-linepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předatspolečnos... ti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. Zákoníkupřed zápisem zvýšení základního jmění do obchodnho rejstříku.Předání tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vkladsplacen. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů.
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku jepředstavenstvo povinno podat nejpozději do třiceti dnů odusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění. Usnesenízveřejn... í představenstvo v obchodním věstníku bez zbytečnéhoodkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. Upisování akciínemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídlespolečnosti Brno, Václavská 6, a to ve lhůtě 30 dnů od zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstří... ku.Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání zaneúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisunových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní /§ 204aodstavec 1 obchodního zákoníku/.
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Ing. Libor Burka č.ZP 809-94/98 ze dne 15.6.1998, který určiltržní cenu výše uvedených pozemků na částku 5848425,- Kč
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Ing. Vladislava Wicherka, č.ZP 2134-072/98 ze dne 16.6.1998,který určil tržní cenu výše uvedených pozemků na částku5742100,- Kč
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Upisuje se 45 kusů listinných kmenových akcií na majitele,přičemž jejich nominální hodnota 100.000,-Kč je rovna jejichemisnímu kurzu. Akcie, budou upsány v plném rozsahu a výšinepe... něžitým vkladem společnosti BRNĚNSKÉ JIŽNÍ CENTRUM,a.s., sesídlem Brno, Václavská 6, a to nepeněžitým vkladem spočívajícímv pozemcích zapsaných na LV č.388 městskou část Brno-střed, k-ú.Trnitá, obec Brno, okres Brno-město, u Katastrálního úřadu vBrně, a to p.č.828/1 - z.pl. /zbořeniště/ o vým.5733 m2, p.č.829z.pl. /zbořeniště/ o vým.398 m2, p.č.830 - z.pl. /zbořeniště/ ovým.958 m2. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena nazákladě dvou znaleckých posudků znalců: zobrazit více skrýt více
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Zvyšuje se základní jmění společnosti FUTURE JC,a.s. o částku4,500.000,-Kč, a to upisováním nových akcií. Upisování akcií naduvedenou částku se nepřipouští.
 • 23. června 1998 - 24. září 1998 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne19.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění:
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápiszvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Je-linepeněžním vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společno... stipísemně prohlášení podle § 60 odst.1 obch. zákoníku před zápisemzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předánímtohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Upisovatel je povinen upsat a splatit nepeněžitý vklad v sídlespolečnosti Brno, Václavská 6, a to ve lhůtě 14 dnů od zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstří... ku.Nesplní-li upisovatel tuto povinnost, považuje se upsání zaneúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Přednostní právo stávajících akcionářů se vzhledem k úpisunových akcií výlučně nepeněžitým vkladem neuplatní /§ 204aodstavec 1 obchodního zákoníku/.
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Akcie budou upsány v plném rozsahu a výši nepeněžitým vklademspolečnosti CHAMPION CITY,a.s. /nově BRNĚNSKÉ JIŽNÍCENTRUM,a.s./ se sídlem Brno, Traťová 1, /nově Václavská 6/, ato nep... eněžitým vkladem spočívajícím v pozemcích zapsaných na LVč.388 pro městskou část Brno-střed k.ú. Trnitá, a to p.č.817zast. pl., dvůr o vým. 8613 m2, p.č.818 zast. pl., zbořeniště ovým. 768 m2, p.č.820 zast. pl., zbořeniště o vým. 610 m2,p.č.823 zast. pl., zbořeniště o vým. 10578 m2, p.č.826 zast.pl., zbořeniště o vým. 849 m2, p.č.828/2 zast. pl., zbořeniště ovým. 2871 m2, p.č.832 zast. pl., zbořeniště o vým. 1534 m2,p.č.833 zast. pl., zbořeniště o vým. 1170 m2, p.č.834 zast. pl.,zbořeniště o vým. 950 m2, p.č.838 zahrada o vým. 80 m2, p.č.839zahrada o vým. 100 m2, p.č.840 ostat. pl., ostat. komunikace ovým. 243 m2, p.č.844 zast. pl., bez domu o vým. 816 m2,p.č.850/2 ostat. pl., ostat. veřejná zeleň o vým. 92 m2,p.č.850/3 ostat. pl., ostatní veřejná zeleň o vým. 62 m2 ap.č.851 ostat. pl., ostat. kumunikace o vým. 889 m2. Hodnotanepeněžitého vkladu byla stanovena na základě dvou znaleckýchposudků znalců:Ing. Vladislava Wicherka, č.2111-049/98 ze dne 7.5.1998, kterýurčil tržní cenu výše uvedených pozemků na částku 24,500.000,-KčaIng. Lubora Burky, č.784-69/98 ze dne 7.5.1998, který určiltržní cenu výše uvedených pozemků na částku 24,935.625,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Upisuje se 245 kusů listinných kmenových akcií na majitele,přičemž jejich nominální hodnota 100.000,-Kč je rovna jejichemisnímu kurzu.
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Zvyšuje se základní jmění společnosti FUTURE JC,a.s. o částku24,500.000,-Kč, a to upisováním nových akcií. Upisováníakcií nad uvedenou částku se nepřipouští.
 • 18. května 1998 - 18. června 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 7.5.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů