Trendy

456 866 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-2 765 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

233 323 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.1.2015 Smetanova 1484, 755 01 Vsetín

Historické adresy

22.12.2009 - 7.1.2015 Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 75501
26.4.1996 - 22.12.2009 Vsetín, Bobrky 478, PSČ 75501

25350048

DIČ

od 13.5.1996

CZ25350048

Datová schránka

7psdfrs

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1307

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.5.2017

30 687 500 Kč

Historické jmění

22.12.2009 - 4.5.2017

136 650 000 Kč

22.7.2009 - 22.12.2009

30 800 000 Kč

30.10.2002 - 22.7.2009

15 800 000 Kč

26.4.1996 - 30.10.2002

1 500 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

171990969 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 15.1.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Moravanská 224/98, 619 00, Brno - Přízřenice

... více provozoven (celkem 16) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. ledna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. listopadu 2016 - 4. května 2017 : Valná hromada obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, identifikační číslo: 253 50 048, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude... m v Ostravě, v oddíle B, vložka 1307 (dále jen jako Společnost) rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti takto: a)rozsah snížení základního kapitálu činí 105.962.500,- Kč (slovy: jedno sto pět milionů devět set šedesát dva tisíc pět set korun českých);b)jako způsob provedení snížení základního kapitálu se určuje:i) ke snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 521 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále jen jako ZOK) nejprve použijí vlastní akcie, které Společnost za účelem provedení tohoto rozhodnutí o snížení základního kapitálu hodlá nabýt, a to 1.390 (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát) kusů kmenových akcií vydaných na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) s číselným označením 1 až 1.390;ii) ve zbylém rozsahu snížení základního kapitálu dojde k poměrnému snížení jmenovité hodnoty všech ostatních akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota každé této kmenové akcie Společnosti vydané na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na novou jmenovitou hodnotu 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých); c)důvody a účel snížení základního kapitálu, a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: i) v rozsahu 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun českých) je důvodem a účelem skutečnost, že Společnost hodlá nabýt vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 13.900.000,- Kč (slovy: třinácti milionů devíti set tisíců korun českých) od pana Ing. Petra Hurty, datum narození 19.6.1966, bydliště Vsetín, Lesní 2176, z důvodu vypořádání vzájemných finančních vztahů mezi Společností a panem Ing. Petrem Hurtou, přičemž k nabytí těchto akcií dojde zároveň za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu ve smyslu ust. § 306 ZOK; s ohledem na uvedené nebude s částkou odpovídající této části snížení základního kapitálu nijak nakládáno; ii) v rozsahu 35.504.014,- Kč (slovy: třiceti pěti milionů pět seti čtyř tisíců čtrnácti korun českých) je důvodem a účelem snížení základního kapitálu záměr Společnosti vypořádat ztráty minulých let; s touto částí snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude použita na úhradu ztráty Společnosti minulých let, iii) v rozsahu 56.558.486,- Kč (slovy: padesáti šesti milionů pět seti padesáti osmi tisíců čtyř seti osmdesáti šesti korun českých) je důvodem a účelem záměr posílení ostatních složek vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál; s touto částí snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že bude převedena do ostatních kapitálových fondů Společnosti; d)lhůta pro předložení akcií Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude v souvislosti s tímto snížením základního kapitálu snižovat, za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu se způsobem provedení tohoto snížení základního kapitálu Společnosti, se určuje na 30 (slovy: třicet) dní ode dne účinnosti tohoto snížení základního kapitálu, přičemž výše uvedené vlastní akcie Společnosti v této lhůtě v souladu s ust. § 522 ZOK Společnost zničí. zobrazit více skrýt více
 • 15. prosince 2009 - 22. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada konaná dne 13.12.2009 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu v tomto znění:1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. se zvyšuje ... o částku ve výši 105.850.000,- Kč (slovy: jednostopětmilionů-osmsetpadesáttisíc korun českých), tedy z částky 30.800.000,- Kč (slovy: třicetmilionů-osmsetisíc korun českých) na částku ve výši 136.650.000,- Kč (slovy: jednostotřicetšest-milionůšestsetpadesáttisíc korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zejména z hlediska zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, že předmět nepeněžitého vkladu je hospodářsky využitelný s ohledem na podnikatelskou činnost společnosti;3. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 10.585 ks (slovy: desetitisíc-pětisetosmdesátipěti kusy) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány.4. Určuje se, že všechny akcie budou upsány bez přednostního práva, když se akcie upisují pouze nepeněžitými vklady a tyto akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a dále dalšímu vlastníku nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511;5. Určuje se, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo notářské kanceláře JUDr. Jarmily Valigurové na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, ul. 28. října 3138/41, PSČ 702 00 vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 14,00 hodin; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě pěti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;6. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých);7. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitými vklady zájemců, kterými jsou obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106, a obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511, přičemžI. zájemce - obchodní společnost H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:A) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2648 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to:- budova č.p. 722, v části obce Holice, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří;- budova bez čp/če, způsob využití-jiná st., stojící na pozemku parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 1445/1 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 1445/2 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 1445/3 - zastavěná plocha a nádvoří;- pozemek parcelního čísla 1447 - zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště;- pozemek parcelního čísla 1448 - zahrada;- pozemek parcelního čísla 1449 - zahrada;- pozemek parcelního čísla 1450/2 - orná půda;- pozemek parcelního čísla 1450/3 - orná půda;- pozemek parcelního čísla 1471/5 - orná půda;B) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 2595 pro katastrální území Holice u Olomouce, obec Olomouc, a to:- spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1446/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace;- spoluvlastnický podíl o velikosti 4749/10000 (čtyřitisícesedmsetčtyřicetdevět lomeno desetitisíc) na pozemku parcelního čísla 1454 - ostatní plocha, jiná plocha.C) nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 1502 pro katastrální území Brněnské Ivanovice, obec Brno, a to:- pozemek parcelního čísla 1331 - orná půda;- pozemek parcelního čísla 1333 - ostatní plocha, manipulační plocha;- pozemek parcelního čísla 1339/10 - ostatní plocha, jiná plocha.D) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 2701/10-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2701/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2702/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicet-osm lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2702/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 553/51069 (pětsetpadesáttři lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2702/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2702/13-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2703/3-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 542/51069 (pětsetčtyřicetdva lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2703/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129;- bytová jednotka číslo 2703/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2703/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2703/16-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 750/51069 (sedmsetpadesát lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2704/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 749/51069 (sedmsetčtyřicetdevět lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129;- bytová jednotka číslo 2705/2-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 763/51069 (sedmsetšedesáttři lomeno padesát-jednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2705/8-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 748/51069 (sedmsetčtyřicetosm lomeno padesátjednatisícšedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129;- bytová jednotka číslo 2705/9-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 541/51069 (pětsetčtyřicet-jedna lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2705/11-byt, v budově č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 540/51069 (pětsetčtyřicet lomeno padesátjednatisíc-šedesátdevět) na společných částech budovy č.p. 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, a na pozemcích St. parcelních čísel 3125, 3126, 3127, 3128, 3129-zastavěné plochy a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6153 a na listu vlastnictví 5776 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav.E) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 2726/5-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2727/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2728/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2729/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2729/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2729/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2730/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2730/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2730/6-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2730/7-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/3-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 403/53980 (čtyřistatři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/4-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesát-třitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/9-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2731/11-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2732/1-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2732/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2732/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2732/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2733/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/53980 (třistatřicetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2733/10-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 604/53980 (šestsetčtyři lomeno padesáttřitisícedevětset-osmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2733/12-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 394/53980 (třistadevadesátčtyři lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2735/2-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 356/53980 (třistapadesátšest lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2735/8-byt, v budově č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 347/53980 (třistačtyřicetsedm lomeno padesáttřitisícedevětsetosmdesát) na společných částech budovy č.p. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, v části obce Břeclav, stojící na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, a na pozemcích St. parcelních čísel 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124-zastavěné plochy a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6900 a na listu vlastnictví 6899 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav.F) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 2973/4-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 2974/8-byt, v budově č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 531/10176 (pětsettřicetjedna lomeno desettisícstosedmdesátšest) na společných částech budovy č.p. 2973, 2974, v části obce Břeclav, stojící na pozemku St. parcelního čísla 4839, a na pozemku St. parcelního čísla 4839-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6629 a na listu vlastnictví 6628 pro katastrální území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav.G) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 972/3-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3005/121285 (třitisícepět lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 972/8-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 3010/121285 (třitisícedeset lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstěosmdesátpět) na společných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 972/14-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6320/121285 (šesttisíctřistadvacet lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na společných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 972/15-byt, v budově č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7260/121285 (sedmtisícdvěstěšedesát lomeno jednostodvacetjednatisícdvěstě-osmdesátpět) na společných částech budovy č.p. 972, v části obce Poštorná, stojící na pozemku parcelního čísla 1886, a na pozemku parcelního čísla 1886-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3590 a na listu vlastnictví 2617 pro katastrální území Poštorná, obec Břeclav, okres Břeclav.Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 byl oceněn znaleckými posudky soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Eduardem Hromadou, bytem Praha 10 Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, doručovací adresa: Lidická 1974, Vsetín 755 01, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4276/2009 ze dne 1. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 7.12.2009 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body A) a B) ve svém znaleckém posudku č. 155/2009 ze dne 8.12.2009 na částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod bodem C) ve svém znaleckém posudku č. 156/2009 ze dne 9.12.2009 na částku ve výši 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých). Znalec dále ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body D) až G) ve svém znaleckém posudku č. 157/2009 ze dne 10.12.2009 na částku ve výši 31.250.000,- Kč (slovy: třicetjednamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých).Celková výše ocenění nepeněžitého vkladu tohoto zájemce tak na základě citovaných znaleckých posudků činí 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých). Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti H & B REAL, a.s. se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, identifikační číslo: 451 97 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106 částkou ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) s tím, že na vklad tohoto zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 65.250.000,- Kč (slovy: šedesátpětmilionůdvěstě-padesáttisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 6.525 ks (slovy: šesttisícpětsetdvacetpět kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.II. zájemce - obchodní společnost H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 upisuje akcie tímto svým nepeněžitým vkladem:H) bytová jednotka, a to:- bytová jednotka číslo 410/17-byt, v budově č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 739/23330 (sedmsettřicetdevět lomeno dvacettřitisícetřistatřicet) na společných částech budovy č.p. 410, v části obce Rokytnice, na pozemku St. parcelního čísla 819, a na pozemku St. parcelního čísla 819-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 10360 a na listu vlastnictví 3941 pro katastrální území Rokytnice u Vsetína, obec Vsetín, okres Vsetín.I) bytové jednotky a jiné nebytové prostory, a to:- bytová jednotka číslo 1061/1-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/2-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/11-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/14-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 743/43536 (sedmsetčtyřicettři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/17-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 269/21768 (dvěstěšedesátdevět lomeno dvacetjednatisícsedmsetšedesátosm) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/39-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/41-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/46-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 491/43536 (čtyřistadevadesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/66-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1061/72-byt, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 581/43536 (pětsetosmdesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/75-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 161/43536 (jednostošedesátjedna lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/76-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 353/43536 (třistapadesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/77-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 163/43536 (jednostošedesáttři lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/78-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 125/43536 (jednostodvacetpět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/79-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 175/21768 (jednostosedmdesátpět lomeno dvacetjednatisícsedmset-šedesátosm ) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1061/80-jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 109/43536 (jednostodevět lomeno čtyřicettřitisícepětsettřicetšest) na společných částech budovy č.p. 1061, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3003, a na pozemku parcelního čísla 3003-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6419 a na listu vlastnictví 5970 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.J) bytová jednotka a garáž, a to:- bytová jednotka číslo 1090/26-byt, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 741/19249 (sedmsetčtyřicetjedna lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří;- jednotka číslo 1090/32-garáž, v budově č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 180/19249 (jednostoosmdesát lomeno devatenácttisícdvěstěčtyřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1090, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 614, a na pozemku parcelního čísla 614-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9169 a na listu vlastnictví 5993 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.K) bytová jednotka, a to:- bytová jednotka číslo 1841/19-byt, v budově č.p. 1841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 736/23615 (sedmsettřicetšest lomeno dvacettřitisícešestsetpatnáct) na společných částech budovy č.p. 1841, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6503, a na pozemku parcelního čísla 6503-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9110 a na listu vlastnictví 5991 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.L) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1844/3-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/15-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/16-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/19-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/26-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/32-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/33-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 220/21843 (dvěstědvacet lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/50-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/54-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 73/7281 (sedmdesáttři lomeno sedmtisícdvěstěosmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1844/63-byt, v budově č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 463/21843 (čtyřistašedesáttři lomeno dvacetjednatisícosmsetčtyřicettři) na společných částech budovy č.p. 1844, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6515/1, a na pozemku parcelního čísla 6515/1-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9124 a na listu vlastnictví 5992 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.M) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1853/11-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1853/19-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1853/24-byt, v budově č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/13211 (sedmsetčtyřicet lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1853, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6828, a na pozemku parcelního čísla 6828-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 9062 a na listu vlastnictví 5987 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.N) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1856/11-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1856/20-byt, v budově č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1856, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6831, a na pozemku parcelního čísla 6831-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6427 a na listu vlastnictví 5985 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.O) bytová jednotka, a to:- bytová jednotka číslo 1858/1-byt, v budově č.p. 1858, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1858, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6833, a na pozemku parcelního čísla 6833-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6420 a na listu vlastnictví 5978 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.P) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1859/4-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1859/8-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 334/13211 (třistatřicetčtyři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1859/16-byt, v budově č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1859, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6834, a na pozemku parcelního čísla 6834-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8951 a na listu vlastnictví 5982 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.Q) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1860/6-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 185/3539 (jednostoosmdesátpět lomeno třitisícepětsettřicetdevět) na společných částech budovy č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1860/22-byt, v budově č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 371/7078 (třistasedmdesátjedna lomeno sedmtisícsedmdesátosm) na společných částech budovy č.p. 1860, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6835, a na pozemku parcelního čísla 6835-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8974 a na listu vlastnictví 5983 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.R) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1862/13-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1862/18-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 740/13211 (sedmsetčtyřicet lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1862/19-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 578/13211 (pětsetsedmdesátosm lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1862/20-byt, v budově č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 333/13211 (třistatřicettři lomeno třinácttisícdvěstějedenáct) na společných částech budovy č.p. 1862, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 6837, a na pozemku parcelního čísla 6837-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 8918 a na listu vlastnictví 5980 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.S) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1886/1-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 181/7871 (jednostoosmdesátjedna lomeno sedmtisícosmsetsedmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/2-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 625/23613 (šestsetdvacetpět lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/11-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 712/23613 (sedmsetdvanáct lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/17-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 620/23613 (šestsetdvacet lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/21-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 710/23613 (sedmsetdeset lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/22-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 620/23613 (šestsetdvacet lomeno dvacettřitisícešestsettřináct) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1886/37-byt, v budově č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 209/7871 (dvěstědevět lomeno sedmtisícosmsetsedmdesátjedna) na společných částech budovy č.p. 1886, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 3525, a na pozemku parcelního čísla 3525-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6416 a na listu vlastnictví 5967 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.T) bytové jednotky, a to:- bytová jednotka číslo 1815/1-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 465/43408 (čtyřistašedesátpět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1815/45-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 307/21704 (třistasedm lomeno dvacetjednatisícsedmsetčtyři) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1815/55-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 457/43408 (čtyřistapadesátsedm lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1815/56-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 629/43408 (šestsetdvacetdevět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří;- bytová jednotka číslo 1815/75-byt, v budově č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 625/43408 (šestsetdvacetpět lomeno čtyřicettřitisícečtyřistaosm) na společných částech budovy č.p. 1815, v části obce Vsetín, na pozemku parcelního čísla 2286, a na pozemku parcelního čísla 2286-zastavěná plocha a nádvoří;vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 6417 a na listu vlastnictví 5968 pro katastrální území Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín.Tento nepeněžitý vklad zájemce - obchodní společnosti H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 byl oceněn znaleckými posudky soudem jmenovaného znalce, a to panem Ing. Eduardem Hromadou, bytem Praha 10 Strašnice, Černokostelecká 2111/131, PSČ 108 00, doručovací adresa: Lidická 1974, Vsetín 755 01, jmenovaného za tímto účelem Krajským soudem v Ostravě usnesením č.j. 29Nc 4276/2009 ze dne 1. prosince 2009, které nabylo právní moci dne 7.12.2009 (dále též jen "znalec"). Tento znalec ocenil nepeněžitý vklad tohoto zájemce uvedený shora pod body H) až T) ve svém znaleckém posudku č. 158/2009 ze dne 11.12.2009 na částku ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůšestsettisíc korun českých).Valná hromada schvaluje upisování akcií na zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem zájemce a schvaluje ocenění výše popsaného nepeněžitého vkladu zájemce - obchodní společnosti obchodní společnosti H & B delta, s.r.o. se sídlem Vsetín, Bobrky 382, PSČ 755 01, identifikační číslo: 258 35 661, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20511 částkou ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionů-šestsettisíc korun českých) s tím, že na vklad tohoto zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 40.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetmilionůšestsettisíc korun českých) a dále, že za tento nepeněžitý vklad bude tomuto zájemci vydáno 4.060 ks (slovy: čtyřitisícešedesát kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány; hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.8. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti, a tím ke zvýšení své bonity a důvěryhodnosti na trhu. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít.9. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2009 - 15. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada schvaluje usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií za těchto podmínek:a) Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., ... a.s., se sídlem Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, IČ 253 50 048, se zvyšuje z dosavadní výše 15 800 000,- Kč (slovy: patnáct milionů osm set tisíc Kč) o částku 15 000 000,- Kč (patnáct milionů Kč) na 30 800.000,- slovy : třicetmilionůosmsettisíckorunčeských upsáním nových akcií s určením, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.b) Upsáno bude 1500 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Emisní kurs na jednu akcii se rovná jmenovité hodnotě, tedy 10 000,- Kč za 1 kus akcie. Emisní ážio nevzniká. Akcie nebudou kótované.c) Prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování akcií:Akcionáři obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048 a to:(i) společnost H & B REAL, a.s., se sídlem Vsetín, Smetanova 1484, PSČ 755 01, IČ 451 97 504, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4106a(ii) Ing. Petr Hurta, r.č. 660619/1064, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01prohlašují, že se vzdávají svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti Coleman S.I., a.s., IČ 253 50 048, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu této společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku.d) Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodního zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je pan Ing. Petr Hurta, r.č. 660619/1064, bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147, PSČ 755 01.e) Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Coleman S.I., a.s., na adrese Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, v pracovní dny v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovateli (předem určenému zájemci), bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu takto upisovaných akcií oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.f) Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem. Upisovatel (předem určený zájemce) je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na zvláštní účet číslo 230423375/0300, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu u Československé obchodní banky, a.s. Lhůta, ve které je povinen upisovatel splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, je nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií.g) S nově vydanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jedná se o akcie kmenové.h) Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.i) Poukázky na akcie podle §204b obchodního zákoníku nebudou vydány.Předseda mimořádné valné hromady pan Ing. Petr Hurta následně nechal o návrhu tohoto usnesení hlasovat. Provedeným hlasováním valná hromada, kdy nebyl vznesen žádný protest, dotaz či připomínka ani nebylo požadováno vysvětlení nebo uplatňován návrh a protinávrh, schválila jednomyslně, tj. všemi hlasy, které mohly vykonávat hlasovací právo, usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 13. Tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhuna zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti pís... emnéprohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisemzvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad jesplacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostispolečnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanovísídlo společnosti, tedy Vsetín, Bobrky 478, PSČ 755 01, a tokancelář přesedy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 12. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je vdůležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vkladvyužít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota ... tohotomajetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmětpodnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářskyvyužít. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 11. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenéhoposudkem znalce paní Ing. Martiny Schulmeisterové, bytem Ostrava1, Milíčova 12 pod pořadovým číslem 178/02 částkou ve ... výši14,300.000,- Kč, slovy, čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českýchs tím, že na vklad zájemce - vkladatele se započítává částka vevýši 14,300.000,- Kč (slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korunčeských) a za tento nepeněžitý vklad bude vydáno vkladateli 1430ks (jedentisícčtyřistatřicet kusů) kmenových akcií ve jmenovitéhodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) v listinnépodobě znějící na jméno;Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímukursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tentonepeněžitý vklad. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 10. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou:- nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1418 pro katastrálníúzemí Třebo... vice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město,a to jednotka č. 5560/1 (dílna nebo provozovna) v budově č.p.5560, Třebovice na pozemku parcelního čísla 1061/1 aspoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemkuparcelního čísla 1061/1 - zastavěná plocha a nádvoří ve výšijednostosedmdesátsedmtisícčtyřistatři/milionpadesátdevěttisícšestsetosmdesátpět (177403/1059685);- nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Ostravě v katastrunemovitostí na listu vlastnictví číslo 1416 pro katastrálníúzemí Třebovice ve Slezsku, obec Ostrava, okres Ostrava - město,a to pozemek parcelního čísla 1061/5 - manipulační plocha apozemek parcelního čísla 1061/9 - manipulační plocha.Schvaluje tento předmět nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 9. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterýmjsou manželé Ing. Petr a Martina Hurtovi;
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 8. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitéhodnotě a činí tak částku 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korunčeských;
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 7. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostníhopráva tak, že určitý zájemce, a to manželé Ing. Petr a MartinaHurtovi, je povinen upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) d... nů odedne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě,kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodníhorejstříku; upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty vsouladu se způsobem pro svolání valné hromady, tedy oznámenímpředstavenstva o počátku běhu lhůty zaslaným zájemci na jehoadresu; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodníhozákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředněověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií jepovinna společnost poskytnout lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručenínávrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 6. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního právaje sídlo společnosti Coleman S.I., a.s., tedy Vsetín, Bobrky478, PSČ 755 01 a to místnost předsedy představenstva vž... dy vkaždý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 5. Určuje, že akcie budou všechny upsány bez přednostního práva,když se akcie upisují pouze nepeněžitým vkladem a tyto akciebudou nabídnuty určitému zájemci, a to vlastníku nepeněž... itéhovkladu, kterým jsou manželé Ing. Petr Hurta, rodné číslo66-06-19/1064 a paní Martina Hurtová, rodné číslo 71-51-29/5525,oba bytem Vsetín, J. Sousedíka 1147; zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 1430 ks(slovy: jedentisícčtyřistatřicet kusů) nových kmenových akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy... :desettisíc korun českých; všechny akcie ma zvýšení základníhokapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejménazajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti,zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění... zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské aekonomické situace společnosti, jakož i ta skutečnost, žespolečnost využívá tento nepeněžitý vklad k svému podnikání. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 2. Zvyšuje základní kapitál společnosti o částku ve výši14,300.000,- Kč, slovy: čtrnáctmilionůtřistatisíc korun českých,tedy z částky ve výši 1,500.000,- Kč, slovy:jedenmilionpětse... ttisíc korun českých na částku ve výši15,800.000,- Kč, slovy: patnáctmilionůosmsettisíc korun českých.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : 1. Základní kapitál obchodní společnosti Coleman S.I., a.s. vevýši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českýchbyl v plné výši splacen.
 • 23. srpna 2002 - 30. října 2002 : Rozhodnutí mimořádné valné hromady obchodní společnosti ColemanS.I., a.s. o zvýšení základního kapitálu:
 • 26. dubna 1996 - 30. října 2002 : Akcie:150 akcií na jméno, z toho 30 akcií je prioritních.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů