Trendy

895 334 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

52 127 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 305 596 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2016 Uničovská 132/19, 784 01 Litovel

Historické adresy

15.11.2016 - 9.12.2016 Uničovská 132/19, 784 01 Litovel
20.11.2012 - 15.11.2016 Uničovská 132/19, 784 01 Litovel
19.6.1998 - 20.11.2012 Litovel, Uničovská 132, okres Olomouc, PSČ 78410
15.5.1996 - 19.6.1998 Moravská Ostrava, Sokolská 99, PSČ 70205

25350471

DIČ

od 1.9.1996

CZ25350471

Datová schránka

y7tfj4y

Historické názvy

15.5.1996 - 19.6.1998

MPI-Moravské papírny International, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1356

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.12.2009

303 220 000 Kč

Historické jmění

19.11.2001 - 31.12.2009

98 960 000 Kč

8.3.1999 - 19.11.2001

77 456 000 Kč

15.5.1996 - 8.3.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Litovel

Bankovní účty

zvěřejněno 3.12.2015

CZ3368000000001200164039

... více účtů (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 17. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. prosince 2009 : Společnost PAPCEL, a.s. se jakožto nástupnická společnost sloučila se zanikající společností P.B.O. Holding a.s., IČ : 278 38 617, se sídlem : Litovel, Uničovská 132, PSČ Společnost PAPCEL, a.s. se jakožto nástupnická společnost sloučila se zanikající společností P.B.O. Holding a.s., IČ : 278 38 617, se sídlem : Litovel, Uničovská 132, PSČ ...784 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10045, a převzala veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, to vše s právními účinky ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku.Rozhodný den fúze : 01.01.2009 zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnůode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnostinávrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento náv... rhpřijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a právnímipředpisy ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda ozapočtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Dne 25. ledna 1999 došlo k převedení této pohledávky Ing.Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. na paní OlguDostálovou v rámci vypořádání společného jmění manželů po jehozúž... ení. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Dne 2. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazkupodle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. sesídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala záv... azekza společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem litovel, Uničovská132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši Kč6.947.363,90. Zbytek tohto závazku vůči Ing. Jaroslavu Dostálovinebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvodu chybějícíchdokladů o jeho úhradě. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90 vznikla nazákladě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností P &Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1, IČO: 476... 72170,jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem SlezskáOstrava, Mahenova 5, jako postupníkem ze dne 15.12.1997. Toutosmlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výšiKč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICECPAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, ztitulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingovýchsmluv. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Dne 25. ledna 1999 pak byla tato pohledávka Ing. JaroslavaDostála za společností PAPCEL, a.s. převedena na paní OlguDostálovou v rámci vypořádání společného společného jměnímanželů... po jeho zúžení. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Dne 2. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazkupodle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. sesídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala... za ICECPAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323,tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.670.854,18 vzniklajako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základě smlouvy opůjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřena mezi ... Ing.Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č.460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL, a.s., sesídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151223, jako dlužníkem načástku Kč 7.000.000,00. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Postupníkovi byla postoupena i pohledávka dle smlouvy opostoupení pohledávek ze dne 23. listopadu 1998 ve výši48.226,00 Kč. Tato pohledávka však není předmětem započtení.
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : b) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek apřevzetí závazků* částečně uhrazená dohoda o převzetí závazkuze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč* d... le smlouvy o postoupení pohledávekze dne 17. prosince 1998 41.391,00 KčPůvodním věřitelem této pohledávky vzniklé z obchodního stykubyla společnost ICEC Materials, spol. s r.o.. Tato pohledávkabyla postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne17.12.1998 společnosti ICEC - HOLDING, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku* VS 2810561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč* VS 2810565 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč* VS 2910080 (jízd... né) 445,00 Kč zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.885.781,92 vzniklaze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podle ustanovení §524 a následujících Občanského zákoníku, mezi společnos... tí ICECHOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99, IČO: 25357484,jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytem SlezskáOstrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem, dne 27.dubna 1999.Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovinásledující specifikované pohledávky za společností PAPCEL,a.s.: zobrazit více skrýt více
 • 2. července 2001 - 19. listopadu 2001 : Jediná akcionářka rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsánímnových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitým vklademtakto:Základní kapitál se zvyšuje:a) o částku 21.504.... 000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tutuočástku se nepřipouštíb) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich a 4 kusykmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé znich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě.c) všechny upisované akcie budou nabídnuty na základěpřednostního práva k úpisu akcionářce Olze Dostálové, r.č.495423/294, bytem Mahenova 5, Slezská Ostrava. Představenstvo jepovinno zaslat akcionářce informaci o přednostním právu do 3 dnůpo nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit informaci opřednostním právu v Obchodním věstníku.d) jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akciív sídle společnosti. Společnost je povinna doručit jedinémuakcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, kterápočne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesenísoudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionářmůže návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsáníakcií. Od počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akciíbude jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhusmlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotěakcií.e) v případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostníhopráva,budou všechny nabídnuty určitému zájemci - Olze Dostálové.Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy oupsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnemnásledujícím po té, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií svyužitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvuo upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty budezájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhusmlouvy. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.f) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávkyOlgy Dostálové vůči pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu. Pohledávky Olgy Dostálové vůči společnosti tvoří: zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1999 - 2. července 2001 : Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn znaleckým posudkemč. 96-07-01-99 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku21.554.000,-Kč a znaleckým posudkem č. 97-07-04-99 znalce Ing.Tom... áše Pětivokého na částku 21.554.000,-Kč. Valná hromadaschválila hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 21.554.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1999 - 2. července 2001 : 3) Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezispolečností P & Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1,IČO: 4... 7672170, jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem,bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, jako postupníkem. Toutosmlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výšiKč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICECPAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, ztitulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingovýchsmluv.Dne 9. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazkupodle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. sesídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala závazekza společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši6.947.363,00. Zbytek tohoto závazku vůči Ing. JaroslavuDostálovi nebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvoduchybějících dokladů o jeho úhradě. Dne 25. ledna 1999 došlo kpřevedení této pohledávky Ing. Jaroslava Dostála za společnostíPAPCEL, a.s. na paní Olgu Dostálovou. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1999 - 2. července 2001 : Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovinásledující specifikované pohledávky za společností PAPCEL,a.s.:a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku* VS 2810... 561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč* VS 2810563 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč* VS 2910080 (jízdné) 445,00 Kčb) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek apřevzetí závazků* částečně uhrazená dohoda o převzetí závazkuze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč* dle smlouvy o postoupení pohledávekze dne 23. listopadu 1998 48.226,00 Kč* dle smlouvy o postoupení pohledávekze dne 17. prosince 1998 41.391,00 Kč2) Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.673.078,83vznikla jako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základěsmlouvy o půjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřenamezi Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova5, r.č. 460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL,a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, na částkuKč 7.000.000,00.Dne 9. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazkupodle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. sesídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala za ICECPAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323,tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. Dne 25. ledna 1999pak byla tato pohledávka Ing. Jaroslava Dostála za společnostíPAPCEL, a.s. převedena na paní Olgu Dostálovou. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 1999 - 2. července 2001 : Rozhodnutí řádné valné hromady:Řádná valná hromada rozhodla z důvodu posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvojiaktivit společnosti o zvýšení... základního jmění společnosti zatěchto podmínek:a) částku 21.554.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku senepřipouštíb) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich, 1 kuskmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 4 kusykmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé znich.Všechny akcie budou vydány v listinné podobě.c) akcie upíše akcionář Olga Dostálová v sídle společnosti velhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytíprávní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs jeroven jmenovité hodnotě akcií.d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu novýchakcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitýmvkladem podle písm. e) tak, že nejpozději v poslední den lhůtybude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi upisovatelema společností a doručena do sídla společnosti.e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka akcionáře OlgyDostálové za společností, která se skládá ze tří dílčíchpohledávek:1) První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.934.007,92vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podleustanovení § 524 a následujících Občanského zákoníku, mezispolečností ICEC HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99,IČO: 25357484, jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytemSlezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem,dne 27. dubna 1999. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka jedinéhoakcionáře za společností, která vznikla z dohody o převzetízávazku uzavřené mezi společností a společnosti ICEC-PAPCEL,a.s.. ... Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn ve znaleckémposudku č. 34-07-01-98 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku76.456.000,-Kč a ve znaleckém posudku č. 35-07-02-98 znalceIng. Vladimíra Horáka na částku 76.456.000,-Kč. Jediný akcionářschválil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 76.456.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu novýchakcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitýmvkladem podle písm e) tak, že nejpozději v poslední den l... hůtybude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi jedinýmakcionářem a společností a doručena do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : c) akcie upíše jediný akcionář ve lhůtě 14 dnů, která počneběžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesenísoudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladníh... o jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs je rovenjmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : b) upisováno bude 76 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 9 kusů kmenových akcií najméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč každé z nich a 6 kus... ůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každéz nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : a) o částku 76.456.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částkuse nepřipouští
 • 8. prosince 1998 - 8. března 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.11.1998Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojůspolečnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvojiaktivit společnosti... o zvýšení základního jmění upsáním novýchakcií a splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitýmivklady.Základní jmění bude zvýšeno za těchto podmínek: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů