Základní údaje

Historické adresy

27.5.1996 - 25.11.2002 Olomouc, Kosmonautů 6a, PSČ 77211

25350692

DIČ

Není plátce DPH

1.8.1996 - 25.11.2002

379-25350692

Datum vzniku

27. května 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

25. listopadu 2002

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

25. listopadu 2002

Historické názvy

27.5.1996 - 25.11.2002

HYDROSYSTEM group, a. s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1303

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.1.2000 - 25.11.2002

42 120 250 Kč

27.5.1996 - 3.1.2000

174 969 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 25. listopadu 2002 - 25. listopadu 2002 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodníhorejstříku obchodní společnost HYDROSYSTEM group, a.s., se sídlemOlomouc, Kosmonautů 6a, PSČ 772 11, IČ 25 35 06 92.Práv... ní důvod výmazu:Společnost HYDROSYSTEM group, a.s., se sídlem Olomouc,Kosmonautů 6a, PSČ: 772 11, IČ: 25350692 a společnostHYDROSYSTEM Olomouc, spol. s r.o., se sídlem Olomouc, Kosmonautů6a, PSČ: 772 11, IČ: 43962521 zanikly bez likvidace sloučením snástupnickou společností HYDROSYSTEM project a.s. se sídlemOlomouc, Kosmonautů 1103/6a, IČ 45192367. zobrazit více skrýt více
  • 4. prosince 1997 - 25. listopadu 2002 : Rozsah splacení základního jmění:Základní jmění: splaceno 100 %.
  • 10. března 1997 - 25. listopadu 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:K převodu akcií, jejichž jmenovitá hodnota u jednoho akcionářepři jednom převodu přesahuje 5 % základního jmění se vyžadujesouhlas představenstva.
  • 9. června 1999 - 3. ledna 2000 : Řádná valná hromada společnosti HYDROSYSTEM group, a.s. sesídlem Olomouc, Kosmonautů 6a, PSČ 772 11, IČO 25350692:rozhodla o snížení základního jmění společnosti o částku132.848.75... 0,- Kč (slovy:jednostotřicetdvamilionůosmsetčtyřicetosmtisícsedmsetpadesátkorun českých) z dosavadní částky 174.969.000,- Kč (slovy:jednostosedmdesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korunčeských) na výslednou částku 42.120.250,- Kč (slovy:čtyřicetdvamilionůjednostodvacettisícdvěstěpadesát korunčeských) kombinací dvou způsobů, a to: zobrazit více skrýt více
  • 9. června 1999 - 3. ledna 2000 : b) snížením základního jmění o částku 126.360.750,- Kč způsobemsnížení jmenovité hodnoty dosavadních 166.221 ks kmenových akciína jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné p... odobě a2.260 ks zaměstnaneckých akcií na jméno typu A ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě, na novou společnoujmenovitou hodnotu všech akcií v hodnotě 250,- Kč, které seprovede u všech akcií společnosti, tj. u 166.221 ks kmenovýchakcií za akcie s novou jmenovitou hodnotou 250,- Kč/1 akcie vlistinné podobě dle ust. § 213a obchod. zák. v platném znění slhůtou pro předložení listinných akcií k jejich výměně za akcies novou nominální hodnotou v délce 60-ti dnů ode dne právní mociusnesení soudu o zápisu snížení základního jmění v obchodnímrejstříku. Vlastní výměnu akcií bude realizovat představenstvospolečnosti.Důvodem snížení základního jmění o tento rozsah je zreálněnívýše základního jmění s čistým obchodním jměním společnosti,zejména s ohledem na skutečnost, že společnost ve svém majetkuvykazuje nereálnou hodnotu v rámci tzv. nehmotného majetku. zobrazit více skrýt více
  • 9. června 1999 - 3. ledna 2000 : a) snížením základního jmění společnosti o částku 6.488.000,- Kčvlastními akciemi způsobem podle § 213 odst. 1 a odst. 2 obchod.zák. v rozsahu 6.488 ks zaměstnaneckých na jméno typ... u A vydanýchv listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vrácenýchspolečnosti z důvodu § 158 odst. 4 obchod. zák. a příslušnýchustanovení stanov, které má společnost ke dni konání valnéhromady ve svém vlastnictví. Všechny shora uvedené zaměstnaneckéakcie budou po zápisu snížení základního jmění v obchodnímrejstříku zničeny.Důvodem snížení základního jmění o tuto částku je splněnízákonné povinnosti společnosti podle § 161b odst. 4 obchod.zák., tj. snížení základního jmění o jmenovitou hodnotuvlastních akcií, které společnost v tam uvedené lhůtě nezcizila. zobrazit více skrýt více
  • 10. března 1997 - 4. prosince 1997 : Rozsah splacení základního jmění:Základní jmění: 174 969 000,-Kč, splaceno 98.797 %.
posunout dolů