Trendy

12 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

0 tis. Kč

Zisk za rok 2010

2 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2010

Základní údaje

Historické adresy

16.12.1999 - 20.5.2010 Hlučín, Ostravská 1818, PSČ 74801
31.5.1996 - 16.12.1999 Velké Hoštice, Zámecká 68, okres Opava, PSČ 74731

25350960

DIČ

Není plátce DPH

31.5.1996 - 7.10.2008

CZ25350960

Datum vzniku

31. května 1996

Datum zániku v obchodním rejstříku

20. května 2010

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

20. května 2010

Historické názvy

21.7.2008 - 20.5.2010

SSP SEVER a.s., v likvidaci

31.5.1996 - 21.7.2008

SSP SEVER a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1382

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.7.2000 - 20.5.2010

31 500 000 Kč

1.12.1997 - 19.7.2000

16 500 000 Kč

31.5.1996 - 1.12.1997

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 20. května 2010 - 20. května 2010 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku SSP SEVER a.s., v likvidaci se sídlem Hlučín, Ostravská 1818, PSČ 748 01, identifikační číslo 253 50 960.Prá... vní důvod výmazu:Společnost se vymazává z obchodního rejstříku na základě návrhu společnosti, zastoupené likvidátorem JUDr. Stanislavem Dvořákem po ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 21. července 2008 - 20. května 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15. července 2008 byla společnost s obchodní firmou SSP SEVER a.s. se sídlem Hlučín, Ostravská 1818, PSČ 748 01, IČ: 253 50 960, zapsaná v obc... hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1382, zrušena s likvidací ke dni přijetí tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 15. července 2008. Tímto dnem společnost vstoupila do likvidace. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : 4. Určuje se, že nově vydané akcie budou upsány ve prospěchspolečnosti HASIT Trockenmortel GmbH a Co KG se sídlemLandshuter Str. 30, D 85356, Freising, Německo jako stávajícíhoakci... onáře společnosti ve lhůtě dvou týdnů od účinnosti zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti doobchodního rejstříku. Ve stejné lhůtě bude uzavřena mezispolečností HASIT Trockenmortel GmbH a Co KG a společností SSPSEVER a.s. smlouva o postoupení pohledávky. Akcie nebudounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : 3. Základní jmění společnosti se zvyšuje upsáním 15.000 kusůnových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie1.000,- Kč v listinné podobě. Emisní kurs vydávaných akci... í je1.000,- Kč. Nově vydané akcie budou vydány ve formě hromadnélistiny nahrazující 15.000 ks nově vydaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : část pohledávky, resp. příslušenství pohledávky ve výši20.171,82 Kč vzniklé ze smlouvy o úvěru č. 1982406 uzavřené dne24.6.1998 mezi společností HASIT Trockenmortel GmbH a Co KG as... polečností SSP SEVER a.s. a smlouvy o úvěru č. 1980111 uzavřenédne 1.11.1998 mezi společností HASIT Trockenmortel GmbH a Co KGa společností SSP SEVER a.s. zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : část pohledávky ve výši 14.979.828,18 Kč vzniklé ze smlouvy opostoupení pohledávek mezi společností NEWROPE s.r.o. se sídlemv Opavě, Kolářská 13, IČO: 48400696 a společností HASITT... rockenmortel GmbH a Co KG ze dne 20.4.1999 zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 15,000.000,- Kč nacelkovou částku 31,500.000,- Kč s určením, že upisování akciínad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští.
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : Usnesení valné hromady ze dne 5.8.1999 o zvýšení základníhojmění, kdy valná hromada rozhodla takto:
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : 2. Určuje se, že zvýšení základního jmění bude provedeno vkladempohledávky společnosti HASIT Trockenmortel GmbH a Co KG jakověřitele společnosti. Pohledávka bude v nominální hodnot... ěvložena v souladu s ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku takto: zobrazit více skrýt více
 • 16. prosince 1999 - 19. července 2000 : 5. Určuje se, že akcie budou upsány na základě dohody akcionářůpodle §u 205 obchodního zákoníku.
 • 19. června 1998 - 19. července 2000 : Základní jmění společnosti ve výši 16.500.000,- Kč bylo splacenov plné výši.
 • 9. prosince 1996 - 19. června 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 1.000.000,-Kč bylo splaceno vplné výši.
 • 27. června 1997 - 1. prosince 1997 : 6. Shora uvedené nepeněžité vklady jsou vlastnictvím SSP, spol.s r.o., se sídlem Velké Hoštice, Zámecká 687. Hodnota oceněného nepeněžitého vkladu podle znaleckýchposudků Františka... Bosáka a Ing. Ivo Kluse odpovídá emisnímukursu upisovaných akcií, přičemž na vklad do základního jměníbude započítána částka 15.500.000,-Kč.8. Určuje se, že nepeněžitý vklad bude splacen současně dnemúpisu akcií a současně bude předáno prohlášení správce vkladupodle §u 60 odst. 4 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 27. června 1997 - 1. prosince 1997 : b) Ing. Ivo Kluse, zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovýmčíslem 1071-025/97 ze dne 5.4.1997 tak, že předmět vkladu a výšeocenění je následující:-Mostní váha ... 417.340,-Kč-Správní objekt 1.586.620,-Kč-Přívod vody 35.222,-Kč-Kanalizace dešťová 428.781,-Kč-Kanalizace splašková 50.640,-Kč-Kanalizační šachty 107.520,-Kč-Přívod VN 22kV 368.890,-Kč-Veřejné osvětlení 54.070,-Kč-Přípojka plynu a reg. stanice 865.720,-Kč-Komunikace a zpevněné plochy 5.227.200,-Kč-Oplocení 265.340,-Kč-Želbetonová nádrž pro čistírnu odpadních vod Biofluid 1.5 asedimentační nádrž 284.864,-Kč-Třídírna 6.009.300,-KčCELKEM 15.702.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 27. června 1997 - 1. prosince 1997 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 15.500.000,-Kč nacelkovou částku 16.500.000 s určením, že upisování akcií nadčástku 15.500.000,-Kč se nepřipouští.2. Základní jmění spole... čnosti se zvyšuje upsáním 31 novýchkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie500.000,-Kč v listinné podobě.3. Určuje se, že akcie nebudou upsány s využitím přednostníhopráva a všechny budou upsány na základě dohody akcionářů podle§u 205 obchodního zákoníku tak, že na zvýšení základníhojmění se bude podílet společnost SSP spol. s r.o. svýmnepeněžitým vkladem4. Určuje se, že akcie budou upisovány v místě sídlaspolečnosti. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní denpoté co rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisuusnesení valné hromady nabude právní moci.Doba upisování akcií se stanoví na patnáct dnů a počne běžetdnem zahájení upisování akcií.5. Určuje, že emisní kurs každé z upisovaných akcií činí500.000,-Kč a bude splacen nepeněžitými vklady tvořenými objektya technologickým zařízením provozního areálu SSP v Hlučínězapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 3512, katastrálníhoúzemí Hlučín u Katastrálního úřadu v Opavě, oceněný znaleckýmiposudky:a) Františka Bosáka, zapsaného ve znaleckém deníku pod pořadovýmčíslem 94/97 ze dne 5.4.1997 tak, že předmět vkladu a výšeocenění je následující:-Mostní váha 417.340,-Kč-Správní objekt 1.586.620,-Kč-Přívod vody 34.880,-Kč-Kanalizace dešťová 427.780,-Kč-Kanalizace splašková 50.650,-Kč-Kanalizační šachty 10.820,-Kč-Přívod VN 22kV 368.890,-Kč-Veřejné osvětlení 54.070,-Kč-Přípojka plynu a reg. stanice 865.720,-Kč-Komunikace a zpěvněné plochy 5.221.670,-Kč-Oplocení 258.790,-Kč-Želbetonová nádrž pro čistírnu odpadních vod Biofluid 1.5 asedimentační nádrž 284.860,-Kč-Třídírna 6.009.260,-KčCELKEM 15.591.350,-Kč zobrazit více skrýt více
posunout dolů