Trendy

35 004 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

1 457 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

226 756 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.10.2016 č.p. 415, 739 61 Ropice

Historické adresy

20.7.2006 - 4.10.2016 Ropice 415, PSČ 73956
9.7.1996 - 20.7.2006 Třinec, nám.Svobody 526, okres Frýdek-Místek

25352920

DIČ

od 1.9.1996

CZ25352920

Datová schránka

y4ac4wq

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1463

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.7.2010

230 000 000 Kč

Historické jmění

21.6.2010 - 21.7.2010

230 000 000 Kč

28.1.2010 - 21.6.2010

230 000 000 Kč

19.11.2009 - 28.1.2010

230 000 000 Kč

24.8.2009 - 19.11.2009

230 000 000 Kč

6.8.2008 - 24.8.2009

125 000 000 Kč

23.7.2007 - 6.8.2008

125 000 000 Kč

20.7.2006 - 23.7.2007

70 000 000 Kč

7.6.2005 - 20.7.2006

70 000 000 Kč

27.2.2002 - 7.6.2005

20 080 000 Kč

10.6.1999 - 27.2.2002

8 080 000 Kč

4.11.1997 - 10.6.1999

7 000 000 Kč

9.7.1996 - 4.11.1997

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Třinec

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1021109771 / 5500

Provozovny

od 1.6.2009

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 739 61, Ropice 68

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 31. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 23. července 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie na jméno mohou být převáděny pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 31. července 2009 - 24. srpna 2009 : Dne 13.7.2009 učinil jediný akcionář společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodnutí ve formě notářského zápisu Nz 154/2009, N 163/2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti, a ... to v tomto znění:(1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 105.000.000,- Kč (slovy: Stopětmiliónů korun českých), tj. z částky 125.000.000,- Kč (slovy: Jednostodvacetpětmiliónů korun českých) na částku 230.000.000,- Kč (slovy: Dvěstětřicetmiliónů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.(2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 105 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými.(3) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen jediným akcionářem společnosti, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obch. zák.(4) Celý rozsah zvyšovaného kapitálu a všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu jedinému akcionáři společnosti - MORAVIA STEL a.s. se sídlem Třinec - Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ: 63474808, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1297, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák.(5) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs každé nové upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč činí částku 1.000.000,- Kč. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele činí 105.000.000,- Kč (slovy: stopětmiliónů korun českých).(6) Jediný akcionář společnosti - předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen jedinému akcionáři ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti (30) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Akcionář je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti nebo po předchozí dohodě na jiném místě, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost.(7) Jediný akcionář je povinen splatit 58% jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií, tj. částku 60.900.000,-Kč ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody o upsání akcií se společností) ), a to na zvláštní účet u banky 5020014453/5500, který za tím účelem společnost otevřela, zbývajících 42% emisního kursu upsaných akcií, tj. částku 44.100.000,-Kč, je upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : g) Každý upisovatel (akcionář) je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty (emisního kursu) jim upsaných akcií ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejich upsání (uzavření dohody akcionářů)... , a to na zvláštní účet u banky Komerční banka, a.s., č.ú. 35-9166210287/0100, který za tím účelem společnost otevřela, zbývajících 70 % emisního kursu upsaných akcií je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : f) Akcionáři upíší nové akcie v dohodě akcionářů, která nahrazuje listinu upisovatelů a která musí být pořízena ve formě notářského zápisu. Lhůta pro uzavření dohody akcionářů se s... tanoví v délce 20 dnů ode dne, kdy představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno oznámit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady akcionářům den, ve kterém podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž písemné oznámení musí být odesláno akcionářům nejpozději 2 (dva) pracovní dny před tímto dnem podání. Dohodu mohou akcionáři uzavřít ve stanovené lhůtě na kterémkoliv místě České republiky a bez zbytečného odkladu ji doručit představenstvu do sídla společnosti. Dohoda , která musí mít náležitosti dle § 205 odst. 3 obch. zák., musí rovněž obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude dohoda uzavřena akcionáři před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč činí 1.000.... 000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč a emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,Kč činí 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : d) Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : c) Vzhledem k tomu, že základní kapitál bude zvýšen dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodníh... o zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upisovat 54 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč, 9 kusů ... nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, 9 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč a 10 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 10. května 2007 - 23. července 2007 : Řádná valná hromada společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Beskydská golfová, a.s. takto:a) Základní kapitál společnosti Beskydská g... olfová, a.s. se zvyšuje o částku 55.000.000,-Kč (slovy: Padesátpětmiliónů korun českých), tj. z částky 70.000.000,-Kč na částku 125.000.000,-Kč upsáním nových akcií dohodou akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : f) Každý z Upisovatelů je povinen ve lhůtě třiceti (30) dnů od uzavření dohody dle § 205 obchodního zákoníku splatit 30 % část emisního kurzu jimi upsaných akcií, představující pen... ěžitý vklad ve výši- Kč 13.484.400,- - u upisovatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a- Kč 1.491.600,- - u upisovatele PROMET PRAHA s.r.o.tak, že tuto část emisního kurzu upsaných akcií jsou Upisovatelé povinni splatit v téže lhůtě na zvláštní účet otevřený za tím účelem společností Beskydská golfová, a.s. na její jméno u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5832150207/0100.Zbývající 70 % část emisního kurzu jimi upsaných akcií ve výši- Kč 31.463.600,- - u upisovatele TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., a- Kč 3.480.400,- - u upisovatele PROMET PRAHA s.r.o.jsou Upisovatelé povinni po zápisu zvýšeného základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku splatit v penězích do jednoho roku od zápisu takto podle tohoto rozhodnutí zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na účet společnosti Beskydská golfová, a.s., vedený u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5832150207/0100. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : e) Upisovatelé upíší upisované akcie dohodou dle § 205 obchodního zákoníku. Lhůta k uzavření této dohody dle § 205 obchodního zákoníku se stanoví v délce třiceti (30) dnů od učiněn... í tohoto rozhodnutí, přičemž místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Beskydská golfová, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : d) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000.000,-Kč činí... 1.000.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 500.000,-Kč činí 500.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč činí 10.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-Kč činí 1.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : 2) PROMET PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 48/799, IČ 25052519- 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,-- 1 ks kmenové... listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 500.000,-- 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,-Kč- 7 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,-- 2 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií určených k upsání činí Kč 4.972.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : 1) TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. se sídlem v Třinci-Starém Městě, Průmyslová 1000, PSČ: 739 70, IČ 18050646- 44 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.0... 00.000,-- 1 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 500.000,-- 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 100.000,-- 4 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 10.000,-- 8 ks kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií určených k upsání činí Kč 44.948.000,-. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : c) S ohledem na vzdání se všech akcionářů společnosti Beskydská golfová, a.s, svého přednostního práva na upisování akcií budou všechny akcie uvedené pod písmenem b) tohoto rozhod... nutí upsány akcionáři společnosti Beskydská golfová, a.s., na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku a to tak, že- společnost TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., se sídlem Třinec-Staré Město, Průmyslová 1000, PSČ 739 70, IČ 18050646, zapsaná ve vložce 146 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě a- společnosti PROMET PRAHA s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 48/799, IČ 25052519, zapsaná ve vložce 45540 oddílu C obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze(dále společně jen "Upisovatelé") upíší nově upisované akcie následovně: zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie:1)) 48 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč2) 2 ks kmenových li... stinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč3) 8 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč4) 11 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč5) 10 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-KčS nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : a) Základní kapitál společnosti Beskydská golfová, a.s. se zvyšuje o částku 49.920.000,-Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionůdevětsetdvacettisíc), tj. z částky 20.080.000,-Kč (slovy: dva... cetmilionůosmdesáttisíc korun českých) na částku 70.000.000,-Kč (slovy: sedmdesátmilionů korun českých) upsáním všech nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. května 2005 - 20. července 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti Beskydská golfová, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti Beskydská golfová, a.s. takto:
 • 10. června 1997 - 20. července 2006 : Rozsah splacení zákl. jmění:Základní jmění je splaceno v celém rozsahu.
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Nejdéle do 30 (tj. třiceti) dnů od rozhodnutí jediného akcionářev působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu jepředstavenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis t... ohotorozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Upisovatel je povinen splatit 100 % (tj. jedno sto procent)emisního kursu jím upsaných akcií do 15 (tj. patnácti) dnů odedne úpisu, a to na účet společnosti číslo 86-5895200267/010... 0,vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Třinec. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Lhůta k vykonání přednostního práva jediného akcionáře a tedy ik upsání všech nových akcií započne běžet 1. (tj. prvním) dnempočítaným ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií... jedinémuakcionáři a bude trvat 30 (tj. třicet) dnů. Toto právo je jedinýakcionář oprávněn vykonat v sídle společnosti Beskydská golfová,a.s., v Třinci, nám. Svobody 526, v pracovní dny od 09.00 hod.do 15.00 hod.. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovníhovolna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následujícípracovní den. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Všechny nové akcie ke zvýšení základního kapitálu upíše vsouladu s ustanovením § 204a Obchodního zákoníku jediný akcionářs využitím přednostního práva na úpis nových ackií v rozsah... ujeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednudosavadní akcii připadá podíl 3/202 na jedné nové akcii.Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavřenísmlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 14 (tj. čtrnácti)dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkovéhosoudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodníhorejstříku. O počátku běhu této lhůty bude akcionář informovándoporučeným dopisem. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Celý rozsah zvýšení základního kapitálu ve výši 12.000.000,- Kč(tj. dvanáct milionů korun českých) bude proveden upsáním 12(tj. dvanácti) kusy kmenových akcií na jméno, v listinné ... podobě,o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (tj. jeden milionkorun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávajínezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná právajako s akciemi již vydanými. Emisní kurs upisovaných akcií buderoven jejich nominální hodnotě ve výši 1.000.000,- Kč (tj.jeden milion korun českých) za každou akcii, bez emisního ážia. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení finančnístability společnosti.
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti ve výši8.080.000,- Kč (tj. osm milionů osmdesát tisíc korun českých) očástku 12.000.000,- Kč (tj. dvanáct milionů korun českých)... načástku 20.080.000,- Kč (tj. dvacet milionů osmdesát tisíc korunčeských) úpisem všech nových akcií ke zvýšení základníhokapitálu s využitím přednostního práva jediného akcionáře, tj.akciové společnosti Conti Capital, a.s., se sídlem Praha 1, VeSmečkách 33, identifikační číslo 25 65 83 95, upsat nové akcie vrozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovánínad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Beskydskágolfová, a.s., a to společnosti Conti capital, a.s., se sídlemVe Smečkách 33, Praha 1, IČ 25658395:
 • 18. února 2002 - 7. prosince 2004 : Nepřipouští se, aby akcie, které nebudou upsány s uplatněnímpřenostního práva byly upsány jinou osobou.
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : g) O konečné částce zvýšení základního jmění při respektovánístanoveného rozpětí rozhodne představenstvo společnosti, a toprvní pracovní den po skončení lhůty pro upisování akcií.
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : e) Upisovat akcie lze po dobu dvou týdnů, vždy v pracovnídny, počínaje prvním pracovním dnem měsíce následujícího poměsíci, v němž nabude právní moc usnesení Krajského obchodníhoso... udu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. Akcie lze upisovat vkanceláři společnosti Conti Capital, a.s., nám. Svobody 526,Třinec (DK TRISIA), v době od 13.00 do 15.00 hod. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání na základěveřejné výzvy k upisování akcií, kterou je představenstvospolečnosti povinno uveřejnit v deníku Moravskoslezský den atýdení... ku Horizont bez zbytečného odkladu po zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : c) Přednostní právo všech akcionářů na upsání nových akcií sevylučuje z důvodu zajištění dostatečného množství vlastníhokapitálu nutného k realizaci schváleného podnikatelského zám... ěru(výstavba golfového hřiště v Třinci Ropici). zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : b) Upisovat se bude nejméně 60 kusů a nejvíce 1 200 kusůkmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč.Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě.
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : a) Dosavadní základní jmění společnosti se zvyšuje nejméně očástku 600.000,-Kč s tím, že upisování akcií nad částku600.000,-Kč navrženého zvýšení základního jmění se připouští, ato... s omezením do výše 12.000.000,-Kč zobrazit více skrýt více
 • 3. února 1999 - 10. června 1999 : f) Emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí13.000,-Kč. Před upsáním nových akcií musí upisovatel splatit naúčet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaF... rýdek-Místek, expozitura Třinec, č.ú. 193884690687/0100 100 %jejich emisního kursu (celé ážio a celou jmenovitou hodnotuakcií) a při úpisu předložit doklad o úhradě příslušné částkyna výše uvedený účet. Za doklad o úhradě se považuje přihotovostní platbě potvrzení banky o odepsání příslušné částky zúčtu upisovatele ve prospěch výše uvedeného účtu společnosti.Pokud je upisovatel právnickou osobou uvede jako variabilnísymbol své IČO, fyzická osoba své rodné číslo. Upisovat se mohoupouze peněžité vklady. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1997 - 10. června 1999 : Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jměníspolečnosti:a) Základní jmění se zvyšuje z 2.000.000,-Kč na 7.000.000,-Kč,tj. o částku 5.000.000,-Kč. Upisování akcií nad uv... edenou částkunavrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.b) Upisovat se bude 500 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 10.000,-Kč. Akcie budou znít na jméno a budou vydányv listinné podobě.c) Přednostní právo jediného akcionáře na upsání nových akcií sevylučuje z důvodu vstupu strategicky a kapitálově silnýchsubjektů do společnosti.d) Akcie budou nabídnuty k upsání následujícím osobám:Ing. Karel Roszka, nar. 2.12.1959, bytem Na Zátiší 77, TřinecIng. Svatopluk Kufa, CSc., nar. 11.12.1960, bytem Hutnická 884,Třinec VIIng. Bronislav Cienciala, nar. 21.7.1959, bytem Svornosti 1031,Třinec VIIng. René Holeček, nar. 28.7.1966, bytem Škarabelova 551, okr.Frýdek-Místeke) Určení zájemci mohou nové akcie upisovat ve lhůtě jednohotýdne, počínaje třetím dnem po nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Akcie lze upisovat v sídle společnosti od 9.00 hod do16.00 hod.f) Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí10.000,-Kč. Před upsáním akcií musí upisovatel splatit na účetspolečnosti vedený u Komerční banky, a.s., pobočkaFrýdek-Místek, expozitura Třinec, č. účtu: 193823330207/0100100% jejich emisního kursu a při úpisu předložit doklad o úhraděpříslušné částky na výše uvedený účet. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů