Trendy

27 744 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 483 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

9 447 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 12.10.2016 Nemanická 437/5, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

Historické adresy

14.11.1996 - 12.10.2016 České Budějovice, Nemanická 5
2.8.1996 - 14.11.1996 Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábř. 38

25354523

DIČ

od 1.9.1996

CZ25354523

Datová schránka

45zsbq4

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1427

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.10.1997

7 000 000 Kč

Historické jmění

2.8.1996 - 20.10.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města České Budějovice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

107- 4039470227 / 0100

Provozovny

od 8.8.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Nemanická 437/5, 370 10, České Budějovice - České Budějovice 3

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. října 2014 : Jediný akcionář společnosti schválil nové úplné znění stanov.
  • 16. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 13. února 1997 : Obchodní společnost Řempo CB, a.s. se sídlem České Budějovice,Nemanická 5, identifikační číslo 25 35 45 23 se v y m a z á v áz oddílu B vložka 1427 obchodního rejstříku Krajského Obchodní společnost Řempo CB, a.s. se sídlem České Budějovice,Nemanická 5, identifikační číslo 25 35 45 23 se v y m a z á v áz oddílu B vložka 1427 obchodního rejstříku Krajského ...obchodníhosoudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 1997 : Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30(třicet) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta30-dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdyus Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 30(třicet) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta30-dnů začne běžet prvního dne následujícího po dni, kdyus...nesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodnímrejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení příslušnéhosoudu.Emisní kurs činí 1.000,-Kč/1 akcie.Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciína účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s,pobočka České Budějovice, číslo 912063733/0300, to do 90-ti dnůode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku.8. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30 dnů odusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalo návrhna zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 1997 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 27.12.1996 o zvýšenízákladního jmění společnosti:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 6,000.000,-Kč, slovy:šestmilionů korun českých Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 27.12.1996 o zvýšenízákladního jmění společnosti:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 6,000.000,-Kč, slovy:šestmilionů korun českých..., tedy z částky 1,000.000,-Kč, slovy:jedenmilion korun českých na částku 7,000.000,-Kč, slovy:sedmmilionů korun českých.Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základního jmění senepřipouští.2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 6.000 ks kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovyjedentisíc korun českých.3. Emisní kurs upisované akcie činí 1.000,-Kč, slovy: jedentisíckorun českých, hodnota celé emise upisovaných akcií činí6,000.000,-Kč (slovy: šest milionů korun českých).4. Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upisování novýchakcií na zvýšení základního jmění ve prospěch upisovateleobchodní společnosti SOON společnost s ručením omezeným sesídlem v Ostravě-Porubě, Spartakovců 3, IČO: 47153008, zapsané uKrajského obchodního soudu v Ostravě, pověřeného vedenímobchodního rejstříku v odd. C, vložka 3931, a to z důvodunutnosti zajištění dalších finančních prostředků nutných prozlepšení postavení společnosti na trhu a zvýšení její bonity.5. Akcie na zvýšení základního jmění budou upsány bez využitípřednostního práva a jsou zcela nabídnuty určenému zájemci, a toobchodní společnosti SOON společnost s ručením omezeným sesídlem v Ostravě-Porubě, Spartakovců 3.6. Místo a lhůta pro upisování akcií: zobrazit více skrýt více
  • 21. ledna 1997 : Shora uvedená obchodní společnost byla usnesením ze dne2.8.1996, č.j. Firm 19423/96/Rg.B. 1427/1 zapsána do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Protož Shora uvedená obchodní společnost byla usnesením ze dne2.8.1996, č.j. Firm 19423/96/Rg.B. 1427/1 zapsána do obchodníhorejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. Protož...epo svém vzniku změnila své sídlo, vydal Krajský obchodní soud vOstravě dne 14.11.1996 pod č.j. 28871/96/Rg.B.1427/1 usnesení,jímž rozhodl o zápisu změny sídla z Moravské Ostravy do ČeskýchBudějovic. Následně pak týž soud s ohledem na ust. § 200d odst.3 o.s.ř. vydal dne 9.12.1996 pod č.j. Rg. B 1427 usnesení, jímžpřenesl svou původně danou místní příslušnost ve věci na Krajskýsoud v Českých Budějovicích.Rovněž Krajský soud v Českých Budějovicích postupoval podle §200d odst. 3 o.s.ř. a provedl ve své rejstříkové vložce zápisvýše uvedené společnosti, aby tato mohla být z rejstříkovévložky původně příslušného soudu vymazána. zobrazit více skrýt více
posunout dolů