Trendy

22 060 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

2 210 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

179 235 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 27.5.2014 Havlíčkovo nábřeží 1167/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

3.10.2001 - 27.5.2014 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167, Pavilon K
27.8.1999 - 3.10.2001 Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, PSČ 728 26, Ostrava
9.12.1996 - 27.8.1999 Ostrava-Moravská Ostrava, Českobratrská 7, PSČ 70200

25360817

DIČ

od 8.1.1997

CZ25360817

Datum vzniku

9. prosince 1996

Datová schránka

qfkvx6j

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1510

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2014

164 400 000 Kč

Historické jmění

1.8.2000 - 30.12.2014

164 400 000 Kč

23.11.1999 - 1.8.2000

137 000 000 Kč

8.1.1999 - 23.11.1999

135 000 000 Kč

9.12.1996 - 8.1.1999

45 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

111434944 / 0300

Provozovny

od 1.5.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nemocniční, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 12) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. prosince 1996 - 30. prosince 2014 : Akcie:Všechny akcie jsou v listinné podobě.
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 9. Lhůta a účet pro splacení peněžitého vkladu a lhůta a místopro splacení nepeněžitého vkladu:Upisovatel je povinen zaplatit emisní kurs upsaných akcií velhůtě do 15-ti dnů od úpi... su akcií. Peněžitý vklad je povinenzaplatit upisovatel v této lhůtě na účet společnosti GarážeOstrava, a.s. vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., číslo111434944/5100 a nepeněžitý vklad je povinen upisovatel zaplatitv této lhůtě v sídle společnosti; tento nepeněžitý vklad je paksplacen účinností smlouvy o postoupení pohledávky; zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 8. Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlospolečnosti, tedy Výstaviště Černá Louka, Pavilon K, 728 26Ostrava, kancelář řed... itele společnosti a lhůta činí 15 (patnáct)dnů. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dnů a její počátek sestanoví tak, že tato lhůta 15-ti dnů začne běžet prvního dnenásledujícího po dni, kdy usnesení o zvýšení základního jměníbylo zapsáno do obchodního rejstříku.Emisní kurs činí 100.000,-Kč (1 akcie); zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 7. Uděluje souhlas s vložením části pohledávky akcionáře OKD,a.s. vůči společnosti v její nominální hodnotě ve výši18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korun českýchja... ko vklad do základního jmění společnosti, přičemž tutopohledávku má akcionář OKD, a.s. za společností z tituluuzavřené smlouvy o postoupení pohledávek mezi obchodníspolečností VOKD, akciová společnost se sídlem Ostrava-MoravskáOstrava, ulice Českobratrská 7, identifikační číslo: 47 67 58 53jako postupitelem a akcionářem OKD, a.s. se sídlemOstrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, identifikačníčíslo: 00 00 25 93 jako postupníkem ze dne 15.10.1999. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 6. Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem akcionáře OKD,a.s., schvaluje předmět vkladu, a to část pohledávky akcionářeOKD, a.s. za společností Garáže Ostrava, a.s. ve výši18... ,600.000,-Kč, kterou má akcionář OKD, a.s. za společnostíGaráže Ostrava, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávekuzavřené dne 15.10.1999 mezi VOKD, akciová společnost jakopostupitelem a akcionářem OKD, a.s. jako postupníkem. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 5. Určuje, že všechny nové akcie budou upsány stávajícímiakcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obchodního zákoníku,přičemž akcionář OKD, a.s. přejímá závazek k úpisu 186 ks no... výchkmenových akcií na zvýšení základního jmění nepeněžitým vklademve výši 18,600.000,-Kč, slovy: osmnáctmiliónůšestsettisíc korunčeských, a to pohledávkou akcionáře OKD, a.s. za společností,respektive její části ve výši 18,600.000,-Kč, kterou má akcionářOKD, a.s. za společností na základě smlouvy o postoupenípohledávek ze dne 15.10.1999 a akcionář Město Ostrava přejímázávazek k úpisu 88 ks nových kmenových akcií na zvýšenízákladního jmění peněžitým vkladem ve výši 8,800.000,-Kč,slovy: osmmiliónůosmsettisíc korun českých;tato dohoda akcionářů nahrazuje listinu upisovatelů a musí býtpořízena ve formě notářského zápisu; zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 4. Vylučuje přednostní právo akcionářů dle ust. § 204a odst. 5,obchodního zákoníku z důležitého zájmu společnosti, a to zdůvodu získat rychle a efektivně nové finanční prostředky p... rodalší rozvoj společnosti a jejího postavení na trhu; zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 3. Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,-Kč, slovy: stotisíckorun českých;
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 2. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku budeprovedeno upsáním 274 ks nových kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč,slovy: ... stotisíc korun českých; zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku ve výši27,400.000,-Kč, slovy: dvacetsedmmiliónůčtyřistatisíc korunčeských. Upisování akcií nad tuto částku zvýšení základníhojmění... se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : 10. Ukládá představenstvu společnosti, aby ve lhůtě do 30-ti dnůod usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění podalonávrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. U... snesenízveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu doobchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, nežtoto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. dubna 2000 - 1. srpna 2000 : Usnesení mimořádné valné hromady obchodní společnosti GarážeOstrava, a.s. o zvýšení základního jmění ze dne 3.4.2000
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští.
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Předmět vkladu:Předmětem vkladu je nemovitost zapsaná u Katastrálního úřadu vOstravě, a to pozemek parcela číslo 4193 o výměře 1918 m2 vkatastrálním území Moravská Ostrava, obec Os... trava;popsaná ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne26.2.1998 pod poř. číslem 3458-135/98; zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Stanoví lhůtu pro splacení nepeněžitého vkladu, a to do 15 dnůode dne upsání akcií na zvýšení základního jmění a místosplacení je sídlo upisovatele;
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií je sídlo upisovatele a lhůta činí 15(patnáct) dnů. Lhůta pro upisování se stanoví tak, že lhůta15-ti dnů začne běžet pr... vního dne následujícího po dni, kdyusnesení o zvýšení základního jmění bylo zapsáno v obchodnímrejstříku, tedy ode dne právní moci tohoto usnesení.Emisní kurs činí 102.933,50 Kč/1 akcie; zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Akcie na zvýšení základního jmění jsou zcela nabídnuty určenémuzájemci, a to Městu Ostrava;Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění seuskuteční bez veřejné výzv... y k upisování akcií vloženímnepeněžitého vkladu určeného zájemce Města Ostravy; zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Emisní kurs upisované akcie činí 102.933,50 Kč, slovy:stodvatisícedevětsettřicettři korun českých padesát haléřů, a jetvořen jmenovitou hodnotou akcie ve výši 100.000,- Kč, slovy:s... totisíc korun českých a emisním ážiem akcie á 2.933,50 Kč; zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Valná hromada společnosti dne 25.6.1998 rozhodla o zvýšenízákladního jmění společnosti o 2,000.000,- Kč a to upsáním 20 ks(slovy: dvacet) kmenových akcií na jméno v listinné podobě... ojmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíckorun českých; zobrazit více skrýt více
 • 7. července 1999 - 1. srpna 2000 : Schvaluje se ocenění nepeněžitého vkladu uvedeného výšeprovedené ve znaleckém posudku znalce Jaromíra Kleina ze dne26.2.1998, číslo 3458-135/98 částkou 2,058.670,- Kč,dvamiliónypad... esátosmtisícšestsetsedmdesát korun českých; zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 1. srpna 2000 : Usnesením mimořádné valné hromady společnosti bylo rozhodnuto ozvýšení základního jmění společnosti o 90,000.000,- Kč a toupsáním nových akcií peněžitými vklady. Základní jmění sez... vyšuje z částky 45,000.000,- Kč na 135,000.000,- Kč. Upisováníakcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění o výše uvedenou částku bude provedenoupsáním 900 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: stotisíckorun českých; akcie nejsou veřejně obchodovatelné; Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,- Kč, slovy: stotisíckorun českých; Vylučuje se přednostní právo pro všechny akcionáře v plnémrozsahu s tím, že všechny nově vydané akcie budou upsányakcionáři na základě dohody dle ustanovení § 205 obchodníhozákoníku, a to z důvodu efektivního zajištění dalších finančníchprostředků nutných pro zlepšení postavení společnosti na trhu azvýšení její bonity; Akcie na zvýšení základního jmění budou všechny upsány bezvyužití přednostního práva na základě dohody akcionářů dleustanovení § 205 obchodního zákoníku;Upisovaný vklad akcionáře Města Ostravy bude činit50,000.000,- Kč, slovy: padesátmiliónů korun českých.Upisovaný vklad akcionáře OKD, a.s. bude činit 40,000.000,- Kč,slovy: čtyřicetmiliónů korun českých; Místo a lhůta pro upisování akcií:Místem pro upisování akcií nahrazené dohodou akcionářů je sídlospolečnosti a lhůta činí 15 (patnáct) dnů. Lhůta pro upsání činí15 dnů a její počátek se stanoví tak, že lhůta 15-ti dnů začneběžet prvního dne následujícího po dni, kdy usnesení o zvýšenízákladního jmění bylo zapsáno v obchodním rejstříku;Emisní kurs činí 100.000,- Kč/1 akcie; Upisovatel je povinen zaplatit celý emisní kurs upsaných akciíve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podpisu dohody akcionářů dle ust.§ 205 obchodního zákoníku, nahrazující listinu upisovatelů,přičemž tato lhůta bude stanovena v citované dohodě akcionářů, ato na účet společnosti vedený u Investiční a poštovní banky,a.s., číslo účtu 111434944/5100; zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů