Trendy

40 828 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

395 tis. Kč

Zisk za rok 2009

Trendy

80 294 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

14.1.1997 - 31.12.2011 Štěpánov, Liboš 98, PSČ 78313

25363239

DIČ

Není plátce DPH

1.4.1997 - 31.12.2011

CZ25363239

Datum vzniku

14. ledna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2011

Historické názvy

14.1.1997 - 31.12.2011

ZP Štěpánov, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1438

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

23.10.2007 - 31.12.2011

41 251 500 Kč

19.3.1998 - 23.10.2007

82 503 000 Kč

14.1.1997 - 19.3.1998

1 365 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2011 - 31. prosince 2011 : Obchodní společnost ZP Štěpánov, a.s., sídlo: Štěpánov, Liboš 98, PSČ 783 13, identifikační číslo 253 63 239 se vymazává z obchodního rejstříku.Společnost zanikla v důsledku převod... u jmění na společníka - Zemědělské družstvo Unčovice, IČ 001 47 630, se sídlem Litovel, část Unčovice, PSČ 784 01. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2007 - 23. října 2007 : Akcionářům se stanovuje lhůta 120 dnů k předložení akcií společnosti ZP Štěpánov, a.s. za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na těchto akciích.
 • 14. srpna 2007 - 23. října 2007 : Snížení základního kapitálu se provádí poměrným snížením jmenovitých hodnot dosavadních akcií vydaných v listinné podobě o 50%, a to vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní... akcii. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2007 - 23. října 2007 : Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti ZP Štěpánov, a.s. je úhrada kumulované ztráty z hospodaření společnosti z minulých let ve výši 40.393.547,- Kč (slovy: ... čtyřicetmilionůtřistadevadesáttřitisícepětsetčtyřicetsedm korun českých) a části ztráty z roku 2006 ve výši 857.983,53 Kč (slovy: osmsetpadesátsedmtisícdevětsetosmdesáttři koruny české a padesáttři haléře) vykázaných v řádné účetní závěrce ke dni 31.12.2006 v rozvaze na straně pasiv a použití částky odpovídající snížení základního kapitálu pro tento účel. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2007 - 23. října 2007 : Základní kapitál společnosti ZP Štěpánov, a.s. se snižuje o částku 41.251.500,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliondvěstěpadesátjedentisícpětset korun českých) z dosavadní výše základní... ho kapitálu 82.503.000,- Kč (slovy: osmdesátdvamilionypětsettřitisíce korun českých) na novou výslednou výši 41.251.500,- Kč (slovy: čtyřicetjedenmiliondvěstěpadesátjedentisícpětset korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 2007 - 23. října 2007 : Usnesení valné hromady ze dne 26.6.2007 o snížení základního kapitálu:
 • 7. dubna 2005 - 23. října 2007 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
 • 29. prosince 2004 - 25. ledna 2005 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 19.8.2004, č.j. 47 Nc 5179/2004-4, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru vydaného Zdravotní pojišťovnou ministerstv... a vnitra ČR, pobočka Olomouc, ze dne 14.6.2004, č.j. ZP-147/OL-04-04, na majetek povinného ZP Štěpánov, a.s. se sídlem Liboš 98, 783 13 Štěpánov, k uspokojení pohledávky oprávněného Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se sídlem Na Míčánkách 2, 101 00 Praha 10, ve výši 112.428,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Exekutorského úřadu v Přerově, se sídlem Komenského 38, Přerov. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnostiŠtěpánov, Liboš 98. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínkyúpisu, může jim být na jejich žádost zaslán individuá... lní listupisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny apodpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje zaúpis. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechatpři upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plnámoc musí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 30 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě.
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Akciebudou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci Zeměděls... kémudružstvu Štěpánov se sídlem Štěpánov, IČO: 47 67 21 02 aoprávněným osobám, vlastníkům pohledávek z titulu majetkovéhopodílu z transformace Zemědělského družstva Štěpánov se sídlemŠtěpánov, jak jsou uvedeny v notářském zápisu NZ 155/97, N179/97. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií vpočtu nejméně 550 ks akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 14519 ks akcií na jméno vlistinné... podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně v počtu550 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě10.000,-Kč a 27094 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě1.000,-Kč, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 1.350.000,-Kč se zvyšuje očástku 69.519.000,-Kč upsáním nových akcií, přičemž se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to s ... omezenímmaximálně do výše 82.094.000,-Kč.O konečné částce rozhodne valná hromada. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 23. března 1998 : Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění:-------------------------------------------------Důvodem zvýšení základního jmění je získání dalších zdrojů prorealizaci podnikate... lských záměrů společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů