Trendy

69 001 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 966 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

78 503 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.7.2014 č.p. 1, 742 37 Spálov

Historické adresy

27.3.2002 - 18.7.2014 Spálov č.p. 1, okres Nový Jičín, PSČ 74237
15.1.1997 - 27.3.2002 Spálov 1, okres Nový Jičín

25363255

DIČ

od 1.1.1998

CZ25363255

Datová schránka

jgvg463

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1439

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.8.2001

54 745 000 Kč

Historické jmění

5.10.1999 - 18.8.2001

45 227 000 Kč

17.2.1998 - 5.10.1999

34 452 000 Kč

15.1.1997 - 17.2.1998

1 047 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Odry

Bankovní účty

zvěřejněno 4.9.2013

2108672596 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 4.12.1997

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 742 37, Spálov 1

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. května 1997 : Rozsah splacení základního jmění:Základní jmění zcela splaceno.
 • 5. května 1997 : Omezení převoditelnosti akcií:Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemnéhosouhlasu představenstva.

Historické ostatní skutečnosti

 • 18. července 2014 - 2. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 18. července 2014 - 2. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 18. července 2014 - 2. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců a to JUDr.Vratislava Dočkalíka, znalce v oboru ekonomika, stavebnictví,ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 959/71/00 z... e dne15.11.2000 a Ing. Vratislava Dočkalíka, znalce v oboruekonomika, ceny a odhady nemovitosti, znalecký posudek č.582/47/00 ze dne 20.11.2000.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášenívkladatele podle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu spředáním nemovitosti společnosti. Nepeněžitý vklad musí býtsplacen ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií a místem splácení jesídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : - zemědělsko hospodářská budova - hnojiště na pozemku parc.č.537- zemědělsko hospodářská budova - nádrž na tekutý hnůj napozemku parc.č. 538- ostatní stavební objekt - seník na poz... emku par.č. 571- zemědělsko hospodářská budova - kotelna na pozemku par.č. 564včetně inženýrských staveb kanalizace, zpevněných ploch avenkovních úprava nemovitost - přístavba údržbářsko - opravárenská dílna. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané na LV č.539 u Katastrálního úřadu v Novém Jičíně pro obec a katastrálníúzemí Spálov, a to:
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabí... dnuty k upsání předem určenému zájemci a to Zemědělskémudružstvu se sídlem ve Spálově, IČ: 00 14 68 20.Místem úpisu nových akcií se určuje sídlo společnosti a lhůtapro upisování akcií se stanoví na 15 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného rozhodnutí představenstvao zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku Krajskéhoobchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Bude upisováno:30 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000 Kč100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenov... ité hodnotě 10.000 Kč100 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000 Kč18 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč zobrazit více skrýt více
 • 14. března 2001 - 18. srpna 2001 : Představenstvo společnosti v souladu s ust. § 210 odst. 1 obch.zák. rozhodlo dne 29.11.2000 o zvýšení základního jmění.Základní jmění ve výši 45.227.000 Kč se zvyšuje o 9.518.000 K... č(slovy: devětmilionůpětsetosmnácttisíc korun českých) upsánímnových akcií, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jměnírozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo.
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Nepeněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců, ing.Vladimíra Dömische znalce z oboru ekonomiky, odvětví ceny aodhady věcí movitých, znalecký posudek číslo 2233/99 ze dne24.3.1... 999 a ing. Josefa Pátka, znalce z oboru zemědělství,odvětví veterinářství, zem. odvětví různá, znalecký posudek č.81/99 ze dne 24.3.1999. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky-majetkové podílydle zákona číslo 42/1992 Sb. v platném znění z transformaceZemědělského družstva Spálov, se sídlem Spálov 1, okres No... výJičín. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli,který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnost... i můžebýt zaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením velhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální listupisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií sestanoví na 40 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutípředstavenstva o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Spálov, jak jsou uvedeni vnot... ářském zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Bude upisováno nejméně:140 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč20 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 5.000... ,-Kč21 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč37 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 20.000,-Kč23 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 50.000,-Kč27 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 100.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 28. dubna 1999 - 5. října 1999 : Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění dle ust. §210 obchodního zákoníku.Základní jmění ve výši 34.452.000,-Kč (slovy:třicetčtyřimilionyčtyřistapadesátdva tisíc korun... českých) sezvyšuje o částku 5.040.000,-Kč s tím, že se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení a to s omezením maximálnědo částky 11.484.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Pokud dojde k překročení úpisu nad částku navrhovaného zvýšení,rozhodne o konečné částce zvýšení valná hromada.
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Hodnota nepeněžitých vkladů je ve výši 34.059.000,-Kč celkem, jakbyla oceněna znaleckými posudky znalců Ing. Josefa Pátka, znalcez oboru zemědělství, znalecký posudek poř. č. 36/97... ze dne18.4.1997 a Ing. Vladimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky,odvětví ceny a odhady věcí movitých, znalecký posudek poř. č.1950/97 ze dne 16.5.1997. Řádná valná hromada schválila hodnotunepeněžitých vkladů. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. vzniklých ztransformace Zemědělského družstva Spálov se sídlem ve Spálově... ,okr. Nový Jičín, IČO: 00 14 68 20. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty. Nepeněžitévklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodupohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií.
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnostive Spálově, okr. Nový Jičín. Možným upisovatelům, pokud splňujípodmínky úpisu, na jejich žádost jim bude zaslán indi... viduálnílist upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listinya podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje zaúpis. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechatpři upisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plnámoc musí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 60 dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o zvýšenízákla... dního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněnýmosobám z transformace Zemědělského družstva Spálov se sídlem veSpálově, okr. Nový Jičín, IČO: 00 14 68 20, jak jsou uve... deni vnotářském zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Bude upisováno 30.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, maximálně se bude upisovat34.059 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě... ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1997 - 17. února 1998 : Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění:--------------------------------------------------------Základní jmění ve výši 1.047.000,-Kč se zvyšuje o částku30.000.000,-... Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) s tím, že sepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení a to somezením maximálně do výše 34.059.000,-Kč (slovy:třicetčtyřimilionůpadesátdevěttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů