Trendy

60 802 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 838 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

69 176 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 21.11.2016 Janáčkova 760/4, 790 01 Jeseník

Historické adresy

30.1.1997 - 21.11.2016 Jeseník, Janáčkova 760/4, PSČ 79023

25364367

DIČ

od 3.2.1997

CZ25364367

Datová schránka

tjre9sg

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1585

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.3.2015

33 250 000 Kč

Historické jmění

1.4.2009 - 9.3.2015

55 385 000 Kč

23.9.2005 - 1.4.2009

78 935 500 Kč

4.2.2000 - 23.9.2005

166 180 000 Kč

28.12.1998 - 4.2.2000

129 780 000 Kč

14.11.1997 - 28.12.1998

125 841 000 Kč

1.10.1997 - 14.11.1997

125 841 000 Kč

30.1.1997 - 1.10.1997

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Bankovní účty

zvěřejněno 1.11.2016

276994704 / 0300

Historické provozovny

1.10.2003 - 23.8.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Tovární 234/1, 790 01, Jeseník

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 28. července 2014 - 27. června 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 28. července 2014 - 27. června 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 2. října 2014 - 9. března 2015 : Zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu společnosti: Představenstvo společnosti Moravolen a.s. se sídlem Jeseník, Janáčkova 760/4, PSČ 79023, IČ: 253... 64367, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1585, zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 518 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti, který dne 17. 9. 2014 rozhodl o snížení základního kapitálu Společnosti takto: Základní kapitál Společnosti se snižuje z dosavadní výše 55.385.000,- Kč, (slovy padesát pět milionů tři sta osmdesát pět tisíc korun českých), o částku 22,135.000,- Kč, (slovy dvacet dva milionů jedno sto třicet pět tisíc korun českých), na novou výši základního kapitálu 33,250.000,- Kč, (slovy třicet tři miliony dvě sta padesát tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je povinnost společnosti, stanovená § 308 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, zrušit do 1 roku od jejich nabytí vlastní akcie, které společnost nabyla dle § 308 odst. 1 cit. zákona, v rozporu s tímto zákonem. Účelem pak bylo zjednodušení majetkové struktury společnosti, přizpůsobení výše základního kapitálu hodnotě emitovaných stávajících akcií a hodnotě vlastního kapitálu, po zrušení akcií, která má společnost ve svém vlastnictví a úhrada ztráty minulých let. Snížení základního kapitálu bude provedeno formou zničení vlastních akcií v majetku společnosti, a to 46 (slovy: čtyřiceti šesti) kusů akcií se jmenovitou 475.000,- Kč každá, (slovy: čtyři sta sedmdesát pět tisíc korun českých), označených I. emise, číslo 00085 až 00096, II. emise, číslo 00001 až 00003, akcií, III. emise číslo 00001 až 00011 a 17-36 a dále 3 (slovy: tři) kusů akcií se jmenovitou hodnotou 95.000,- Kč, (slovy devadesát pět tisíc korun českých, každá, označených I. emise, číslo 00001, 00006, 00007. Snížení základního kapitálu o částku 22.135.000,- Kč, (slovy dvacet dva milionů jedno sto třicet pět tisíc korun českých) bude použito k úhradě ztráty společnosti minulých let, která činí 11,793.220,17 Kč, a zbývající částka ve výši 10,341.779,83 bude převedena do nerozděleného zisku minulých let. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 1997 - 28. července 2014 : Jediný akcionář:Jediným akcionářem v době založení je MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s.,se sídlem 787 67 Šumperk, M.R.Štefánika 1, IČO 47 67 61 08.
 • 17. srpna 2005 - 23. září 2005 : Rozhodnutí valné hromady ze dne 29.6.2005 o snížení základního kapitálu:Valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu z dosavadní výše 166 180 000,-- Kč, o částk... u 87 244 500,-- Kč, na novou výši základního kapitálu 78 935 500,-- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty tak, že částka 73 037 504,79 Kč bude použita na úhradu ztráty společnosti za rok 2004 a úhradu ztráty společnosti za dřívější účetní období, zbývající částka 14 206 995,21 Kč bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně:a) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 000 000,-- Kč - jmenovitá hdonta se snižuje na 475 000,-- Kč,b) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 200 000,-- Kč - jmenovitá hodnota se snižuje na 95 000,-- Kč,c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1 000,-- Kč - jmenovitá hodota se snižuje na 475,-- Kč.Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavdní akcii s podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti.Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty.Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty se stanoví v délce 2 měsíce od zveřejnění výzvy představenstva k jejich předložení. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : Mimořádná valná hromada společnosti Moravolen a.s. dne16.10.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti zatěchto podmínek:
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : c) Dosavadní akcionáři, kteří vlastní akcie k datu konánímimořádné valné hromady, mají přednostní právo na úpis akcií ato rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. ... Toznamená, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě1,000.000,-Kč připadá podíl 50,55 % na jedné nové akcii ojmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, na jednu dosavadní akcii ojmenovité hodnotě 200.000,-Kč připadá podíl 10,11 % na jednénové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč a na jednudosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl0,051 % na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč stím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostníhopráva lze upsat všech 84 kusů nových kmenových akcií, ojmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč každá, znějících na majitele, vlistinné podobě, neregistrovaných. Místem pro vykonánípřednostního práva je sídlo společnosti v pracovní dny v době od09.00 hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostníhopráva je 60 dnů, počátek běhu této lhůty bude akcionářůmoznámen způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady bezzbytečného odkladu po nabytí právní moci usnesení Krajskéhosoudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz jeshodný s jmenovitou hodnotou jedné akcie, emisní ážio nenístanoveno. Nové akcie budou stejného druhu jako akcie dřívevydané a budou s nimi spojena stejná práva. Evidence akcií, nakteré již bylo přednostní právo uplatněno, bude vedena vseznamu, kde bude uvedeno číslo listinné akcie, jméno akcionáře,datum a počet nově upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : b) Zvýšení základního kapitálu se provede upisováním novýchkmenových akcií, a to v počtu 84 kusů akcií o jmenovité hodnotě1,000.000,-Kč každá, znějících na majitele, v listinné pod... obě,neregistrovaných. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : a) Základní kapitál se zvyšuje peněžitými vklady o pevněstanovenou částku 84,000.000,-Kč, ze stávající výše166,180.000,-Kč na novou výši 250,180.000,-Kč. Upisování nadčástku navrho... vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : d) Všechny zbývající akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejnénabídky. Místem úpisu peněžitého vkladu na základě veřejné... nabídky je sídlo společnosti, v pracovní dny v době od 09.00hodin do 14.00 hodin. Lhůta pro upsání peněžitého vkladu jejeden kalendářní rok, počátek běhu lhůty bude zveřejněn formouveřejné nabídky způsobem určerném stanovami pro svolání valnéhromady po marném uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : Zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií:
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : g) Upisovatel je povinen splatit 30 % upsaného peněžitého vkladuve lhůtě šesti měsíců od data upsání akcií, zbytek ve lhůtějednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obc... hodníhorejstříku. Pokud nebudou upsané akcie splaceny v uvedené lhůtě,je upsání akcií neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : f) Peněžité vklady se splácí na účet společnosti, vedenýČeskoslovenskou obchodní bankou, a.s., regionální pobočkaOstrava, číslo účtu 02139021/0300.
 • 4. dubna 2002 - 14. října 2003 : e) Emisní kurz je shodný s jmenovitou hodnotou jedné akcie,emisní ážio není stanoveno. Nové akcie budou stejného druhu jakoakcie dříve vydané a budou s nimi spojena stejná práva.
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 7. Nepeněžitý vklad je tvořen:
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 6. Akcie lze upsat ve lhůtě 10 dnů, počínaje dnem následujícímpo dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zapsání tohotorozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění do... obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 5. Místem pro upisování akcií je sídlo akciové společnostiMORAVOLEN ŠUMPERK, a.s.
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 4. Všech 38 kusů akcií bude splaceno nepeněžitým vklademjediného upisovatele - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s., když předmětemvkladu je soubor nemovitostí - staveb a pozemků - tvořícívýrob... ní areál společnosti Moravolen a.s. včetně navazujícíchnemovitostí. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnostiMORAVOLEN ŠUMPERK, a.s., se sídlem Šumperk, M.R.Štefánika 1, ato nejpozději v den úpisu nových akcií, současně s upsánímtěchto nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 3. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučenímpřednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bezveřejné výzvy k upisování akcií.
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií na majitele - 36 kusů akcií o jmenovité hodnotěa emisním kursu jedné akcie 1.000.000,- Kč a 2 kusů kmenovýc... hakcií na majitele o jmenovité hodnotě a emisním kursu jednéakcie 200.000,- Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti.Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o 36,400.000,- Kč slovytřicetšestmiliónůčtyřistatisíc korun českých s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení... základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : Hospodářská využitelnost shora uvedeného nepeněžitého vkladu jedána skutečností, že se jedná o výrobní areál společnosti, kterýtato společnost dosud užívala pouze na základě nájemn... í smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : který byl oceněn znaleckým posudkem znalce Josefa Škody ze dne14.7.1998, č. 301-58/98 částkou 37,470.000,- Kč a znaleckýmposudkem znalce Ivo Trsťana ze dne 14.7.1998, č. 98/07/118č... ástkou 36,400.000,- Kč, přičemž pro ocenění nepeněžitého vkladuse navrhuje na základě shora uvedeného znaleckého posudku znalceIvo Trsťana částka 36,400.000,- Kč, slovytřicetšestmilionůčtyřistatisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : vše v katastrálním území Dolní Lipová,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : F.1) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 1770,2) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 1771/1, díl 1 o výměře 152 m2,3) pozeme... k ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 1771/1, díl 2 o výměře 77 m2,4) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr p.č. 1771/4, zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : E.1) p. č. 2020 - ostatní plocha, v katastrálním území DolníLipová,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : vše v katastrálním území Jeseník,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : D.1) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 2042/1, díl 1 o výměře 12919 m2,2) pozemek ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 2042/2,3) pozeme... k ve zjednodušené evidenci - původ grafický příděl p.č. 2056, díl 1 o výměře 128 m2, zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : vše v katastrálním území Jeseník,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : C.1) veškeré součásti a příslušenství nemovitostí výše uvedených,zejména pozemní komunikace,2) most na parcele p. č. 2041,3) rozvody vody a kanalizace, oplocení, úpravna vody na pa... rcelep. č. 2055/3,4) příslušenství rybníka na parcele p. č. 2067,5) sedimentační nádrže na parcele p. č. 2055/3, zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : vše v katastrálním území Jeseník,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : B1) p. č. 2032 - stavební plocha,2) p. č. 2033/1 - stavební plocha,3) p. č. 2033/3 - stavební plocha,4) p. č. 2034 - stavební plocha,5) p. č. 2037/61 - stavební plocha,6) p. č. 203... 7/104 - stavební plocha,7) p. č. 2047 - stavební plocha,8) p. č. 2049 - stavební plocha,9) p. č. 2050/1 - stavební plocha,10) p. č. 2050/2 - stavební plocha,11) p. č. 2050/3 - stavební plocha,12) p. č. 2050/4 - stavební plocha,13) p. č. 2050/5 - stavební plocha,14) p. č. 2050/6 - stavební plocha,15) p. č. 2050/7 - stavební plocha,16) p. č. 2050/8 - stavební plocha,17) p. č. 2050/9 - stavební plocha,18) p. č. 2050/10 - stavební plocha,19) p. č. 2051 - stavební plocha,20) p. č. 2052 - stavební plocha,21) p. č. 2053 - stavební plocha,22) p. č. 2055/4 - stavební plocha,23) p. č. 2326/4 - stavební plocha,24) p. č. 2031 - ostatní plocha,25) p. č. 2037/4 - ostatní plocha,26) p. č. 2037/66 - ostatní plocha,27) p. č. 2038 - ostatní plocha,28) p. č. 2041 - ostatní plocha,29) p. č. 2042/159 - ostatní plocha,30) p. č. 2043/2 - ostatní plocha,31) p. č. 2055/3 - ostatní plocha,32) p. č. 2065/3 - ostatní plocha,33) p. č. 2066 - ostatní plocha,34) p. č. 2091/7 - ostatní plocha,35) p. č. 2326/3 - ostatní plocha,36) p. č. 2328 - ostatní plocha,37) p. č. 2067 - vodní plocha, zobrazit více skrýt více
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : vše v katastrálním území Jeseník,
 • 8. března 1999 - 4. února 2000 : A.1) budova čp. 759 na stavební ploše p. č. 2032,2) budova čp. 740 na stavební ploše p. č. 2033/1,3) budova čp. 748 na stavební ploše p. č. 2034,4) budova čp. 760 na stavební ploše... p. č. 2047,5) budova čp. 754 na stavební ploše p. č. 2049,6) budova čp. 756 na stavební ploše p. č. 2051, včetně součástí- komína na stavební ploše p. č. 2052 a elektrorozvodny nastavební ploše p. č. 2050/8,7) průmyslový objekt - objekt skladů Centrotexu na stavebníploše p. č. 2037/61,8) průmyslový objekt - sklad pomocného materiálu II na stavebníploše p. č. 2033/1,9) průmyslový objekt - sklad hotových výrobků na stavební plošep. č. 2033/1,10) průmyslový objekt - sklad příze na stavební ploše p. č.2032,11) průmyslový objekt - laboratoř (bývalá ČOV) na stavebí plošep. č. 2055/4,12) průmyslový objekt - budova sociálního zařízení na stavebníploše p. č. 2050/9,13) průmyslový objekt - garáže a sklady PHM - původní část nastavební ploše p. č. 2053,14) průmyslový objekt - garáže přistavěné na stavební ploše p.č. 2053,15) průmyslový objekt - krytá skládka uhlí I na stavební plošep. č. 2050/1,16) průmyslový objekt - krytá skládka uhlí II na stavební plošep. č. 2050/7,17) průmyslový objekt - sklad olejů na stavební ploše p. č.2033/3, zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 7. Akcie lze upsat ve lhůtě deseti dnů, počínaje dnemnásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu ozapsání tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního ... jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 6. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MORAVOLENŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1.
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 5. Všech 146 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisuspolečnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk,M.R. Štefánika 1, IČ 47676108.
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 4. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučenímpřednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu, bezveřejné výzvy k upisování akcií.
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 3. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 3 kusůkmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii1,000.000,- Kč a emisním kursu 1,000.000,- Kč, 4 kusů kmenovýchak... cií na majitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 200.000,- Kč aemisním kursu 200.000,- Kč a 139 kusů kmenových akcií namajitele o jmenovité hodnotě za 1 akcii 1.000,- Kč a emisnímkursu 1.000,- Kč. Akcie shora uvedené budou vydány v listinnépodobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícíhozákladního jmění 125,841.000,- Kč o 3,939.000,- Kč, na129,780.000,- Kč.
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : Ostatní skutečnosti:"Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti"Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 8. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jměníspolečnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionářespolečnosti - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. seídlem 787 67 Š... umperk,M.R. Štefánika 1. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídlespolečnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk,M.R. Štefánika 1, nejpozději v den úpisu nových akcií současně supsáním těchto nových akcií. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1998 - 28. prosince 1998 : 9. Nepeněžitý vklad je tvořen:a) nemovitým majetkem- ostatní stavební objekt - kuchyně s jídelnou a se stavebníplochou p.č. 430 v katastrálním území Horní Skorošice- ostatní staveb... ní objekt - hospodářská budova se stavebníplochou p.č. 431 v katastrálním území Horní Skorošice- ostatní stavební objekt - hygienické zařízení se stavebníplochou p.č. 432 v katastrálním území Horní Skorošice- pozemek p.č. 1 ostatní plocha v k.ú. Horní Skorošice- pozemek p.č. 2854/4 pastvina v k.ú. Horní Skorošiceb) movitým majetkem-kotel mazutový parní OKP 12, výrobní číslo 5845, inventárníčíslo 28 080- meření a regulace výkonu mazutového kotle, výrobní číslo1546320, inventární číslo 22 155- rozvaděč pro měření a regulaci mazutového kotle výrobní číslo865643, inventární číslo 21830. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 1997 - 14. listopadu 1997 : Akcie:Akcie jsou kmenové, emitované v zaknihované podobě.
 • 14. května 1997 - 1. října 1997 : Rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnostiJediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti takto:1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávají... cíhozákladního jmění 1.000.000,-Kč o 124.841.000,-Kč na125.841.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 1997 - 1. října 1997 : 9. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jměníspolečnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionářespolečnosti - MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67... Šumperk,M.R.Šterfánika 1. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídlespolečnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk,M.R.Štefánika 1, v den úpisu nových akcií současně s upsánímtěchto nových akcií.10 Nepeněžitý vklad je tvořen:-nedokončenými investicemi-technologickým zařízením a stroji-nehmotným investičním majetkem-zásobami-pohlédávkami-cennými papíryjejichž přesný popis je obsažen v notářském zápise o rozhodnutíjediného akcionáře ze dne 28.4.1997 vyhotoveném notářkou JUDr.Jarmilou Šléškovou pod sp. zn. NZ 227/97. zobrazit více skrýt více
 • 14. května 1997 - 1. října 1997 : 2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění se nepřipouští.3. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 124.841 kusůkmenových akcií na majitele o jmeno... vité hodnotě za 1 akcii1.000,-Kč, které budou vydány v zaknihované podobě. Akcie budouveřejně obchodovatelné.4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitouhodnotou akcií a činí 1.000,-Kč za 1 akcii.5. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučenímpřednostního práva na upisování akcií v plné rozsahu, bezveřejné výzvy k upisování akcií.6. Všech 124.841 kusů kmenových akcií bude nabídnuto k úpisuspolečnosti MORAVOLEN ŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk,M.R. Štefánika 1, IČO: 47676108.7. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MORAVOLENŠUMPERK, a.s. se sídlem 787 67 Šumperk, M.R. Štefánika 1.8. Akcie lze upsat ve lhůtě deseti dnů, počínaje dnemnásledujícím po dni, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu ozapsání tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 30. ledna 1997 - 1. října 1997 : Rozsah splacení:30 %, t.j. 300 000,-Kč.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů