Trendy

260 358 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

1 050 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

329 843 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 11.6.2014 U Řeky 600, Hrabová, 720 00 Ostrava

Historické adresy

8.6.2012 - 11.6.2014 Ostrava - Hrabová, U Řeky 600, PSČ 72000
10.4.2000 - 8.6.2012 Ostrava-Mariánské Hory, Přemyslovců 792/30, PSČ 70900
6.2.1997 - 10.4.2000 Kollárova 18, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

25364642

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1993 - 31.12.2016

CZ25364642

Datum vzniku

6. února 1997

Datová schránka

b7re6hd

Historické názvy

6.2.1997 - 1.10.1998

MERKO - Krejčíř, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1381

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.11.2002

6 300 000 Kč

Historické jmění

6.2.1997 - 7.11.2002

2 200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Provozovny

od 10.4.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • K Mlýnu 1, 747 92, Háj ve Slezsku - Lhota

... více provozoven (celkem 20) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 16. prosince 2014 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti MERKO CZ, a.s., IČ 253 64 642, se sídlem U Řeky 600, Hrabová, 720 00 Ostrava, ze dne 4.9.20 Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti MERKO CZ, a.s., IČ 253 64 642, se sídlem U Řeky 600, Hrabová, 720 00 Ostrava, ze dne 4.9.20...14 došlo k rozdělení společnosti MERKO CZ, a.s. formou odštěpení části jejího obchodního jmění označené jako "Mlýn" a tato část přešla na nástupnickou společnost MERKO MLÝN s.r.o., IČ 259 08 154, se sídlem U Řeky 600, Hrabová, 720 00 Ostrava s tím, že společnost MERKO CZ, a.s. se neruší ani nezaniká. zobrazit více skrýt více
 • 11. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 11. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 10. dubna 2000 : Dne 24.2.2000 byla mezi společností MERKO CZ, a.s., IČO:25364642 a společností Milan Krejčíř, s.r.o., IČO: 25852451uzavřena smlouva o prodeji části podniku, kterou na společnostMil Dne 24.2.2000 byla mezi společností MERKO CZ, a.s., IČO:25364642 a společností Milan Krejčíř, s.r.o., IČO: 25852451uzavřena smlouva o prodeji části podniku, kterou na společnostMil...an Krejčíř, s.r.o. přešla část podniku s vlastními předmětyčinnosti spočívajícími v pronajímání nemovitostí a movitýchvěcí (zejména motorových vozidel), opravách motorových vozidel,opravách karosérií a silniční motorové dopravě nákladní, a totak jak je v předmětné smlouvě uvedeno. zobrazit více skrýt více
 • 21. září 1999 : Dne 1.12.1997 byla mezi společností MERKO - Krejčíř, a.s., IČO:25364642 a společností MERCI s.r.o., IČO: 46966447, uzavřenasmlouva o prodeji části podniku, kterou na společnost MER Dne 1.12.1997 byla mezi společností MERKO - Krejčíř, a.s., IČO:25364642 a společností MERCI s.r.o., IČO: 46966447, uzavřenasmlouva o prodeji části podniku, kterou na společnost MER...CIs.r.o. přešla část podniku s vlastním předmětem činnostispočívajícím zejména v nákupu, prodeji a distribucilaboratorního skla tak, jak je v předmětné smlouvě uvedeno. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : Jediný akcionář je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavřenísmlouvy o upsání akcií přeložit společnosti návrh dohody ozapočtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokudbud... e v souladu s tímto rozhodnutím a právními předpisy ve lhůtě10 dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí býtuzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : e) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávekIng. Libora Koudely za společností MERKO CZ, a.s., se sídlemOstrava-Mariánské Hory, ul. Přemyslovců 792/30, PSČ 709 ... 00, IČ:25364642, vůči pohledávce společnosti MERKO CZ, a.s. se sídlemOstrava-Mariánské Hory, ul. Přemyslovců 792/30, PSČ 709 00, IČ:25364642, na splacení emisního kursu. Pohledávky Ing. LiboraKoudely vůči společnosti MERKO CZ, a.s. tvoří první dílčípohledávka v celkové výši 600.000,-Kč, která vznikla ze smlouvyo postoupení pohledávky, uzavřené podle § 524 a násl. občanskéhozákoníku mezi společností OLSTROJ s.r.o., se sídlem Olomouc, UCukrovaru 5, PSČ 783 71, IČ: 25821873, jako postupitelem a Ing.Liborem Koudelou, r.č. 60-10-02/1292, bytem Mokré Lazce,Kalamárská 198, okres Opava, PSČ 747 62, jako postupníkem ze dne17.10.2001, druhá dílčí pohledávka v celkové výši 789.822,-Kč,která vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené podle§ 524 a násl. občanského zákoníku mezi společností HAS CZ a.s.,se sídlem Ostrava-Poruba, Studentská 1770/C, PSČ 700 32, IČ:25849654, jako postupitelem a Ing. Liborem Koudelou, r.č.60-10-02/1292, bytem Mokré Lazce, Kalamárská 198, okres Opava,PSČ 747 62, jako postupníkem ze dne 17.10.2001, třetí dílčípohledávka v celkové výši 845.700,-Kč, která vznikla ze smlouvyo postoupení pohledávky, uzavřené podle § 524 a násl. občanskéhozákoníku mezi společností MARTEK ELEKTRONIK s.r.o. se sídlemOstrava-Martinov, Martinovská 80, IČ: 13642871, jakopostupitelem a Ing. Liborem Koudelou, r.č. 60-10-02/1292, bytemMokré Lazce, Kalamárská 198, okres Opava, PSČ 747 62, jakopostupníkem ze dne 17.10.2001, čtvrtá dílčí pohledávka v celkovévýši 1.000.000,-Kč, která vznikla ze smlouvy o postoupenípohledávky, uzavřené podle § 524 a násl. občanského zákoníkumezi společností HAS CZ a.s, se sídlem Ostrava-Poruba,Studentská 1770/C, PSČ 700 32, IČ: 25849654, jako postupitelem aIng. Liborem Koudelou, r.č. 60-10-02/1292, bytem Mokré Lazce,Kalamárská 198, okres Opava, PSČ 747 62, jako postupníkem zedne 15.7.2002 a pátá dílčí pohledávka v celkové výši903.102,-Kč, která vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávky,uzavřené podle § 524 a násl. občanského zákoníku mezispolečností HAS CZ, a.s. se sídlem Ostrava-Poruba,Studentská 1770/C, PSČ 700 32, IČ: 25849654, jako postupitelem aIng. Liborem Koudelou, r.č. 60-10-02/1292, bytem Mokré Lazce,Kalamárská 198, okres Opava, PSČ 747 62, jako postupníkem ze dne3.9.2002, přičemž tato pátá dílčí pohledávka je určena kzapočtení na splacení emisního kursu upisovaných akcií pouze codo částky 864.478,-Kč a o možnosti připuštění započtení tétočástky jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromadyrozhodl. Část z pohledávky ve výši 903.102,-Kč ve výši38.624,-Kč není předmětem dohody o započtení a zůstane i poprovedení započtení pohledávkou jediného akcionáře zaspolečností. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : d) jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu oupsání akcií v sídle společnosti. Společnost je povinna doručitjedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 1... 4 dnů,která počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu nazápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrhsmlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce odedne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Upisováníakcií může začít před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře doobchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, kterouje právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : c) všechny akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva kúpisu akcionáři Ing. Liboru Koudelovi, r.č. 60-10-02/1292, bytemMokré Lazce, Kalamárská 198, okres Opava, PSČ 747 62... .Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci opřednostním právu do 3 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu. Představenstvo je povinno zveřejnitinformaci o přednostním právu v souladu se stanovamispolečnosti, zobrazit více skrýt více
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : b) upisováno bude 410 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovitéhodnotě 10.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány vlistinné podobě.
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : a) se základní kapitál zvyšuje o částku 4.100.000,-Kč s tím, žeupisování akcií nad tuto částku nepřipouští,
 • 21. října 2002 - 31. ledna 2005 : Usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromadyspolečnosti MERKO CZ, a.s., kterým tento rozhodl o zvýšenízákladního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a plac... eníemisního kursu peněžitým vkladem tak, že: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů