Trendy

30 200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

2 277 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

50 924 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2016 č.p. 283, 788 04 Hrabišín

Historické adresy

6.2.1997 - 20.9.2016 Hrabišín 283, PSČ 78804

25365002

DIČ

od 1.4.1997

CZ25365002

Datová schránka

9xqega4

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1552

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.5.1998

37 487 000 Kč

Historické jmění

6.2.1997 - 12.5.1998

1 214 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šumperk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

173379733 / 0600

Historické provozovny

20.10.1997 - 14.7.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Lidická 2567/56, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 7. července 2014 - 7. června 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 7. července 2014 - 7. června 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
 • 6. února 1997 - 7. července 2014 : Akcie:Akcie jsou kmenové.
 • 6. února 1997 - 7. července 2014 : Omezení převoditelnosti:Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva(čl. VIII. odst. 7 stanov).
 • 6. února 1997 - 7. července 2014 : Rozsah splacení:Splaceno 100 %.
 • 14. srpna 1997 - 12. května 1998 : Základní jmění akciové společnosti HRADO a.s. se sídlem vHrabišíně 283, PSČ: 788 04, IČO: 25 36 50 02 se zvyšuje upsánímnových akcií za těchto podmínek:Důvodem zvýšení základního j... mění je nutnost získat nové zdroje kuskutečnění podnikatelského záměru, zejména pak nový provozníkapitál pro rozšíření výroby.Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisníkurs se splácí nepeněžitými vklady.Základní jmění se zvyšuje o 30.000.000,-Kč (slovy:třicetmiliónůkorun českých) s tím, že se připouští upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bezomezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnejediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady.Budou upisovány:- akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a akcie na jménove jmenovité hodnotě 10.000,-Kč.Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě,převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách.Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady seustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije.Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů,která bude umístěna v sídle společnosti v Hrabišíně 283, okr.Šumperk, PSČ: 788 04 v kanceláři ekonoma společnosti.Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisuzvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisnímkursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Dobaupisování se stanoví 30 dnů.Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat přiupsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů.Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitouhodnotou.Nepeněžité vklady budou splaceny současně dnem úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 1997 - 12. května 1998 : 3) Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšenízákladního jmění Zemědělské družstvo Hrabišín - Dlouhomilov sesídlem v Hrabišíně, okr. Šumperk, IČO: 13 64 28 80 úpisemnepeně... žitého vkladu, jehož předmětem jsou zemědělské stroje azařízení ve vlastnictví tohoto družstva, jež jsou jmenovitěuvedeny v notářském zápisu NZ 304/97, NZ 307/97 JUDr. JarmilyŠléškové - notářky v Šumperku.Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znalci- ing. Ivanem Krejsou a ing. Karlem Doubravským, znalci z oboru- doprava, ekonomika, strojírensktví, autoopravárenství,znaleckým posudkem ing. Ivana Krejsy č. 4126-223/97 ze dne28.04.1997, a znaleckým posudkem ing. Karla Doubravského č.218-19/97 ze dne 28.04.1997.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady prohlašuje,že schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu ve výši, jak je uvedenove znaleckých posudcích. Nepeněžitý vklad - zemědělské stroje azařízení - potřebuje společnost pro zajištění podnikatelskéhozáměru, jelikož převažujícím předmětem činnosti společnosti jezemědělská výroba, a z toho důvodu bude nepeněžitý vkladvyužíván za stejným účelem. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 1997 - 12. května 1998 : 2) Pohledávky fyzických osob - vlastníků vypořádacích podílů,kteří ukončily členství ve smyslu ustanovení § 233 obchodníhozákoníku v Zemědělském družstvu Hrabišín - Dlouhomilov ses... ídlem v Hrabišíně, okr. Šumperk, IČO: 13 64 28 80.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, to je dnem úpisuakcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek fyzických osob -vlastníků vypořádacích podílů schvaluje jediný akcionář přivýkonu působnosti valné hromady ve výši, jak jsou uvedeny veznaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne18.4.1997, znalecký posudek č. 1/1997 a ing. René Matyse, CSc.ze dne 20.4.1997, znalecký posudek č. 1/1997, oba znalci z oboruekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktivv oblasti zemědělství.Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti, spočívá vrealizaci převodu majetku Zemědělského družstva Hrabišín -Dlouhomilov za postoupené pohledávky na společnost. SpolečnostHRADO a.s. má v předmětu podnikání zapsáno zemědělství a veškerýmajetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity.Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - fyzickým osobám,které ukončily členství v Zemědělském družstvu Hrabišín -Dlouhomilov, se sídlem v Hrabišíně, okr. Šumperk a jsouvlastníky vypořádacích podílů vůči tomuto družstvu a jsouuvedeni v notářském zápisu NZ 304/97, NZ 307/97 JUDr. JarmilyŠléškové - notářky v Šumperku. zobrazit více skrýt více
 • 14. srpna 1997 - 12. května 1998 : Předmětem nepeněžitých vkladů jsou:1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ztransformace Zemědělského družstva Hrabišín - Dlouhomilov, sesídlem v Hrabišíně, o... kr. Šumperk, IČO: 13 64 28 80 podle zákonač. 42/1992 Sb.Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost, to jest dnemúpisu akcií.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob -vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvalujejediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ve výši, jakjsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Novákaze dne 18.4.1997, znalecký posudek č. 1/1997 a ing. René Matyse,CSc. ze dne 20.4.1997, znalecký posudek č. 1/1997, oba znalci zoboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotnýchaktiv v oblasti zemědělství.Hospodářské využití nepeněžitých vkladů společnosti spočívá vrealizaci převodu majetku Zemědělského družstva Hrabišín -Dlouhomilov za postoupené pohledávky na společnost. SpolečnostHRADO a.s. má v předmětu podnikání zapsáno zemědělství a veškerýmajetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru.Nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity.Úpis nových akcií bude nabídnut zájemcům - oprávněným osobámZemědělského družstva Hrabišín - Dlouhomilov se sídlem vHrabišíně, okr. Šumperk, kteří jsou vlasníky majetkových podílůz transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb., jak jsouuvedeni v notářském zápisu NZ 304/97, N 307/97 JUDr. JarmilyŠléškové - notářky v Šumperku. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 1997 - 12. května 1998 : Jediný akcionář:Zemědělské družstvo Hrabišín - Dlouhomilov,Hrabišín, PSČ: 788 04IČO: 13 64 28 80
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů