Trendy

86 486 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

16 252 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

159 938 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.6.2014 tř. Osvobození 930/25, 742 35 Odry

Historické adresy

5.12.2001 - 6.6.2014 Odry, tř. Osvobození 25, PSČ 74235
5.3.1997 - 5.12.2001 Odry, tř. Osvobození 25

25366726

DIČ

od 1.7.1998

CZ25366726

Datová schránka

pupcm55

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1582

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.4.2000

92 510 000 Kč

Historické jmění

6.11.1998 - 18.4.2000

69 425 000 Kč

5.3.1997 - 6.11.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Odry

Bankovní účty

zvěřejněno 25.2.2014

1765141379 / 0800

Provozovny

od 22.2.2013

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 742 35, Odry

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 6. června 2014 : Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
 • 6. června 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 6. června 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 6. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 5. března 1997 - 6. června 2014 : Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné sesouhlasem představenstva.
 • 5. března 1997 - 6. června 2014 : Rozsah splacení základního jmění: Základní jmění je zcelasplaceno.
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Nepeněžité vklady - nemovitosti byly oceněny posudky dvouznalců, a to JUDr. Vratislava Dočkalíka, znalce v oboruekonomika, stavebnictví, znalecký posudek číslo 789/10/99 ze dne4.4.... 1999, číslo 790/11/99 ze dne 2.4.1999, číslo 800/21/99 ze dne19.4.1999 a číslo 801/22/99 ze dne 25.4.1999 a Ing. FrantiškaSimona, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhadynemovitostí, znalecký posudek číslo 278-8/99 ze dne 30.4.1999,číslo 277-7/99 ze dne 29.4.1999, číslo 249-9/99 ze dne 1.5.1999a číslo 276-6/99 ze dne 28.4.1999. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení§ 204 obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to Zemědělskémudružstvu Odersko, Odry, se sídlem Odry, tř. Osvobození 25,ident... ifikační číslo organizace 00398039. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro úpisnových akcií se stanoví na 15 dnů ode dne zápisu rozhod... nutípředstavenstva o zvýšení základního jmění v obchodnímrejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:1. Středisko mechanizační dílny v obci Odry, katastrální územíOdry, sestávající z dílny a sociálního zařízení, na zastavě... néploše číslo 1580kotelny na zastavěné ploše číslo 1580víceúčelové haly na zastavěné ploše číslo 1582/2sýpky na zastavěné ploše číslo 1580posklizňové linky na zastavěné ploše číslo 1581přístřešku sýpky na zastavěné ploše číslo 1580včetně venkovních úprav, a to vodovodní přípojky, kanalizačnípřípojky, dvoukomorového septiku, přípojky elektro-nízkéhonapětí a zpevněné betonové plochy zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : 2. Středisko zemědělské výroby pro chov drůbeže v obci Odry,katastrální území Odry, sestávající z objektů:haly I na zastavěné ploše číslo 1443haly II na zastavěné ploše číslo 1444h... aly III na zastavěné ploše číslo 1445včetně základů pro zásobníky, přístřešku na palivo a venkovníchúprav - vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, žumpy,zpevněné betonové a panelové plochy, ocelových venkovníchschodů, oplocení střediska a ocelové brány s drátěnou výplní zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : 3. Středisko živočišné výroby v obci Odry, katastrální územíPohoř, sestávající z objektů:výkrmny I na zastavěné ploše číslo 337výkrmny II na zastavěné ploše číslo 338sběrného kanál... u tekutého hnoje na pozemku parcela číslo340-ostatní plošezákladů pod zásobníky ZJ-15 na zastavěné ploše číslo 336porodny prasnic na zastavěné ploše číslo 334včetně venkovních úprav, a to vodovodní přípojky k objektům,zpevněných štěrkových a betonových ploch, kalové jímky, oplocenístřediska, ocelové brány s drátěnou výplní a ocelové branky svýplní zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : 4. Středisko pro zemědělskou výrobu - zpracovna brambor v obciOdry, katastrální území Odry, sestávající z objektů:krytého silážního žlabu na zastavěné ploše číslo 1520/12míchárny k... rmiv na zastavěné ploše číslo 1520/16obilních věží na zastavěné ploše číslo 1520/17základů pod obilními věžemi na zastavěné ploše číslo 1520/17haly zpracovny na zastavěné ploše číslo 1520/4plynové kotelny na zastavěné ploše číslo 1520/33čistírny odpadních vod na zastavěné ploše číslo 1520/35, číslo1520/36, a číslo 1520/37úpravny vody na zastavěné ploše číslo 1520/32monolitického vodojemu na zastavěné ploše číslo 1520/31přívodu ústředního topení na pozemku parcele číslo1520/24-ostatní plošestanice PHM na zastavěné ploše číslo 1520/15venkovního osvětlení pozemku parcele číslo 1520/24-ostatníplošekanalizační sběrače na pozemku parcele číslo 1520/1-orné plošezásobní jímky čerpané vody na zastavěné ploše číslo 1520/31trafostanice na zastavěné ploše číslo 1520/10obslužného objektu čístírny odpadních vod na zastavěné plošečíslo 1520/38 včetně venkovních úprav - vodovodní přípojky,kanalizační přípojky a šachty, přívodu teplé užitkové vody,přípojky elektro-nízkého napětí, zpevněných živičných ploch,betonových obrubníků, ploch s betonovým povrchem a ploch zbetonových dlaždic. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Základní jmění ve výši 69.425.000,-Kč (slovy: šedesátdevět-milionůčtyřistadvacetpěttisíckorun českých) se zvyšuje o částku23.085.000,-Kč (slovy: dvacettřimilionyosmdesátpěttisíckor... unčeských) s tím, že se upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 23. listopadu 1999 - 7. dubna 2000 : Bude upisováno 2.308,-Kč (slovy: dvatisícetřistaosm) kusůkmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy: desettisíckorun českých) a 5 (slovy: pět) kusů kmenovýchakc... ií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč (slovy:jedentisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského družstva Odersko, sídlo Odry, tř.Osvob... ození 25, jak jsou uvedeni v notářském zápisu ze dne25.9.1997 NZ 258/97, N 264/97. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 60 dnů a počíná běžet následující den po právní mociusnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním ... soudemv Ostravě o zápisu zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnostiOdry, tř. Osvobození 25. Možným upisovatelům pokud splňujípodmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do sídla společn... osti,bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením na adresusídla společnosti se tento akt považuje za platný úpis. Osoby,které splňují podmínky upisování, se mohou nechat přiupisování do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná mocmusí být přiložena k listině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Předmětěm nepeněžitého vkladu jsou pohledávky majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. z transformaceZemědělského družstva Odersko se sídlem Odry, tř. Osvobození ... 25zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. Hodnota nepeněžitéhovkladu je ve výši, jak byla oceněna posudky dvou znalců, a toing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhadynemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znaleckýposudek č. 18/97 ze dne 21.8.1997 a ing. Zdeňka Maňáka, znalcez oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví,obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1194-159/97 ze dne22.8.1997. Valná hromada schvaluje hodnotu vkladu na základěposudků znalců. zobrazit více skrýt více
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosi smlouvy o převodupohledávky z upisovatele na společnost.
 • 10. června 1998 - 6. listopadu 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 1,000.000,-Kč se zvyšuje o10,000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrhovaného zvýšení a to bez omezení. Bude upisovánone... jméně 10.000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podoběve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. V případě překročenínavrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodnepředstavenstvo. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovitéhodnoty. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů