Trendy

188 878 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

897 tis. Kč

Zisk za rok 2008

Trendy

94 623 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Trendy

225

Zaměstnanců za rok 2008

Základní údaje

Sídlo

od 15.9.2015 Jasenická 1254, 755 01 Vsetín

Historické adresy

1.4.1997 - 15.9.2015 Vsetín, Jasenice 1254

25368796

DIČ

Není plátce DPH

14.4.1997 - 28.4.2014

CZ25368796

Datum vzniku

1. dubna 1997

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2011

Datová schránka

wkuspjg

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1621

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.1.2007

52 080 000 Kč

Historické jmění

15.2.2005 - 29.1.2007

148 800 000 Kč

24.9.2003 - 15.2.2005

107 700 000 Kč

14.4.1998 - 24.9.2003

62 100 000 Kč

1.4.1997 - 14.4.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 29. ledna 2007 : e) lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem provedení jejich výměny: 60 (slovy: šedesát) dní od zápisu změny výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
 • 29. ledna 2007 : d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, výměnou akcií, a to poměrně u d) způsob provedení snížení základního kapitálu: snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti, výměnou akcií, a to poměrně u... všech akcií společnosti, tj. jmenovitá hodnota stávajících 1078 (slovy: jednohotisícesedmdesátiosmi) kusů akcií, která nyní činí 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) bude snížena na 35.000,-Kč (slovy: třicetpěttisíc korun českých), jmenovitá hodnota 1 (slovy: jednoho) kusu akcie, která nyní činí 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých), bude snížena na 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáctmilionů korun českých) a jmenovitá hodnota 1 (slovy: jednoho) kusu akcie, která nyní činí 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) bude činit 350.000,-Kč (slovy: třistapadesáttisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2007 : c) rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 148.800.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicetosmmilionůosmsettisíc korun českých) na 52. c) rozsah snížení základního kapitálu:základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 148.800.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicetosmmilionůosmsettisíc korun českých) na 52....080.000,-Kč (slovy: padesátdvamilionůosmdesáttisíc korun českých), tedy o 96.720.000,-Kč (slovy: devadesátšestmilionůsedmsetdvacettisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2007 : b) částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na částečnou úhradu neuhrazených ztrát minulých let
 • 29. ledna 2007 : a) důvod snížení základního kapitálu: částečná úhrada ztrát společnosti z minulých let, která k datu 31.12.2005 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepět) činila celkem 1 a) důvod snížení základního kapitálu: částečná úhrada ztrát společnosti z minulých let, která k datu 31.12.2005 (slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícepět) činila celkem 1...32.042.000,-Kč (slovy: jednostotřicetdvamilionůčtyřicetdvatisíce korun českých) a způsobuje nepříznivý poměr základního kapitálu a vlastního kapitálu společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM ZET a.s. s n i ž u j e základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:
 • 29. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM ZET a.s. konaná dne 20.12.2006 osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 407/2006, N 502/2006, ro Mimořádná valná hromada společnosti STIM ZET a.s. konaná dne 20.12.2006 osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 407/2006, N 502/2006, ro...zhodla o snížení základního kapitálu takto: zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2005 - 29. ledna 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM ZET a.s. konaná dne 8.11.2004, osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 346/2004, N 451/2004, ro... zhodla o zvýšení základního kapitálu takto: zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : i) Upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obc... hodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : h) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností STIM ZET a.s. , se sídlem Vsetín, Jasenice 1254, IČ 25368796, z... apsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1621, a předem určeným zájemcem - společností STIMBUILDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 61859397, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2818.2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 41.100.000,-Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionjednostotisíc korun českých) tj. do výše emisního kursu upisovaných akcií, vzniklé společnosti STIMBUILDING a.s. na základě smlouvy o postoupení části pohledávky uzavřené dne 30.8.2004, kterou jí byla společností Merona Holding AG postoupena část pohledávky ve výši 1.875.000,-EUR (slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátpěttisíc euro), přičemž pohledávka v celkové výši 2.454.201,-Kč EUR (slovy: dvamilionyčtyřistapadesátčtyřitisícdvěstějedna euro) vznikla společnosti Merona Holding AG na základě dohody o poskytnutí úvěru ze dne 1.12.1997. Předmětné postoupení pohledávky bylo oznámeno dlužníkovi přípisem ze dne 16.9.2004).3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od obdržení návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti STIMBUILDING a.s. za společností STIM ZET a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: části poh... ledávky, která byla společnosti STIMBUILDING a.s. postoupena společností Merona Holding AG smlouvou o postoupení pohledávky v celkové výši 1.875.000,-EUR (slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátpěttisíc euro) uzavřenou dne 30.8.2004, a to do výše 41.100.000.-Kč (slovy: čtyřicetjedenmilionjednostotisíc korun českých), tj. do výše emisního kurzu upisovaných akcií. (Jedná se o část peněžité pohledávky, která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě dohody o poskytnutí úvěru ze dne 1.12.1997 v celkové výši 2.454.201,-EUR (slovy: dvamilionyčtyřistapadesátčtyřitisícdvěstějedna euro). Část této pohledávky ve ve výši 1.875.000,-EUR (slovy: jedenmilionosmsetsedmdesátpěttisíc euro) byla společností Merona Holding AG postoupena společnosti STIMBUILDING a.s., a to smlouvou o postoupení části pohledávky ze dne 30.8.2004 . Toto postoupení bylo oznámeno dlužníkovi přípisem ze dne 16.9.2004) zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akcií je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladisla... va Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovaných akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu na zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a možnost upsání akcií skončí nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podání návrhu na zápis zámyslu zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů od rozhodnutí této valné hromady. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisovateli předán návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí: jedenkrát 40.000.000,-Kč (slovy:čtyřicetmilionů korun českých) , jedenkrát 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a jedenkrát 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) . zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : e) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořád... né valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : d) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 ods... t. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIMBUILDING a.s., IČ 61859397, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2818. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak oba akcionáři, tj. společnost STIM TOOLS a.s. a společnost Escona AG, se svého přednostního práva k upisování a... kcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : b) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu budou upsány : 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v li... stinné podobě o jmenovité hodnotě 40.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetmilionů korun českých), 1(slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti STIM ZET a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávající výše 107.700.000,-Kč (slovy: jednostosedmmilionůsedmsettisíc korun českých) na 1... 48.800.000,-Kč (slovy: jednostočtyřicetosmmilionůosmsettisíc korun českých), tedy 41.100.000,-Kč (slovy: čtyřicetjednamilionůjednostotisíc korun českých) za těchto podmínek a tímto způsobem: zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2005 - 15. února 2005 : j) Vydání poukázek na akcie podle § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje.
 • 8. března 2003 - 24. září 2003 : Mimořádná valná hromada ze dne 19.12.2002 přijala usnesení ozvýšení základního kapitálu společnosti z částky Kč 62.100.000,-o částku Kč 45.600.000,- na částku Kč 107.700.000,-, a t... oupsáním 456 nových kmenových listinných akcií na jméno ojmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá s tím, že emisní kursjednotlivé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. Nepřipouští seupsání nad výše uvedenou částku. Akcionář STIM TOOLS a.s. sevzdal přednostního práva k upisování akcií. Výše uvedené akcieupíše akcionář Escona AG, se sídlem Weissbadstrasse 44,Appenzell, Švýcarsko, která má vůči společnosti STIM ZET a.s.pohledávky ve výši Kč 45.600.000,-, které získala od společnostiMerona Holding AG, se sídlem Weissbadstrasse 44, Appenzell,Švýcarsko, a které představují nesplacený úvěr poskytnutýspolečností Merona Holding AG společnosti STIM ZET a.s. dleúvěrové smlouvy ze dne 7.3.1997 a úroky z úvěrů poskytnutýchspolečností Merona Holding AG společnosti STIM ZET a.s. dleúvěrové smlouvy ze dne 7.3.1997 a ze dne 1.12.1997 v celkovévýši Kč 45.600.000,-. Pro upsání výše uvedených akcií jestanovena lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií v sídle společnosti. Ke splacení výše uvedenýchakcií v sídle společnosti je stanovena lhůta 15 dnů po upsáníakcií v sídle společnosti s tím, že předmětné akcie budousplaceny započtením pohledávek mezi společnostmi STIM ZET a.s. aEscona AG. Smlouva o započtení bude uzavřena dle § 580 anásledujících občanského zákoníku s tím, že návrh předložíspolečnost STIM TOOLS a.s. zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1997 - 3. ledna 2002 : Zakladatel - jediný akcionář: společnost STIM TOOLS a.s..sídlo společnosti: Praha 3, Vinohradská 184IČO: 47116749
 • 18. listopadu 1997 - 14. dubna 1998 : Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad v sídlespolečnosti při upsání akcií, kdy je povinen předat společnostipísemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. a předatspoleč... nosti nemovitost (předmět nepeněžitého vkladu). zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 14. dubna 1998 : Navýšení základního jmění společnosti o uvedenou částku budeprovedeno úpisem akcií v sídle společnosti (Vsetín, Jasenice1254) v pracovních dnech od 8.00 hod. do 15.00 hod. v k tomu... toúčelu označené místnosti, v jednom kole, když tento úpis budezahájen pátým dnem po zapsání rozhodnutí akcionáře o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku a končí desátým dnem poprovedení tohoto zápisu. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 14. dubna 1998 : Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění:---------------------------------------------------- Základní jmění společnosti se zvyšuje o 61.100.000,-Kč (slovy:šedesátjedenm... iliónjednostotisíckorun českých), tj. zestávajících 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmiliónkorun českých) na62.100.000,-Kč (slovy: šedesátdvamiliónůjednostitisíckorunčeských), a to upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs budesplacen nepeněžitým vkladem. Akcie budou vydány jako kmenové, vlistinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorun českých) za jednu akcii,s emisním kursem 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských) za jednu akcii, v počtu 611 kusů. zobrazit více skrýt více
 • 18. listopadu 1997 - 14. dubna 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, technickávybavenost - halové objekty na parc. č. 4303, technickávybavenost - vedlejší stavba na parc. č. 4305 a pozemky parc. č.4303... , 4305, 4633/3, 4633/7 zapsané na LV č. 5623 pro k.ú.Vsetín, obec Vsetín u Katastrálního úřadu ve Vsetíně. tytonemovitosti byly oceněny znalcem Ing. Františkem Žůrkem, bytemOpava, Ratibořská 30, posudkem č. 1603/77/1997 ze dne 10.10.1997a to částkou 61.146.500,-Kč(šedesátjedenmiliónjednostočtyřicetšesttisícpětsetkorunčeských) a dále znalcem Vladimírem Hurtou (H+B REAL, kom. spol.,Smetanova 1484, Vsetín) posudkem č. 355-125/97 ze dne 09.10.1997a to částkou 61.713.000,-Kč(šedesátjedenmiliónsedmsettřinácttisíckorun českých). zobrazit více skrýt více
 • 1. dubna 1997 - 14. dubna 1998 : Akcie: akcie jsou kmenové, v listinné podobě.
 • 1. dubna 1997 - 14. dubna 1998 : Rozsah splacení základního jmění:Společnost STIM TOOLS a.s. splatila ke dni podpisu zakladatelskélistiny částku 1.000.000,-Kč k rukám správce vkladu.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů