Trendy

704 369 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

41 489 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

1 047 389 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 16.5.2016 Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín

Historické adresy

23.11.2012 - 16.5.2016 Jana Sigmunda 79, 783 49 Lutín
19.6.1997 - 23.11.2012 Lutín, ul. Jana Sigmunda č.79, okres Olomouc, PSČ 78350

25375407

DIČ

od 15.8.1997

CZ25375407

Datová schránka

sx6chd2

Historické názvy

19.6.1997 - 21.12.2015

SIGMA GROUP a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1676

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.8.2014

89 147 000 Kč

Historické jmění

15.6.2006 - 5.8.2014

89 147 000 Kč

19.6.1997 - 15.6.2006

150 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

1110503105 / 8150

... více účtů (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 5. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 5. srpna 2014 : Počet členů správní rady: 3
 • 5. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 11. října 2007 : Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hla Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hla...vního akcionáře v tomto znění:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25375407 (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost FINSERVUS (TRUSTEES) LIMITED se sídlem Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika, Identifikační číslo HE 119120 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 86 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série A, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 11622 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 87.162.200,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 97,77%. Hlavní akcionář osvědčil na valné hromadě své vlastnické právo ke shora uvedenému počtu kmenových akcií Společnosti předložením Čestného prohlášení akcionáře o vlastnictví kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 5.7.2007 a Prohlášením o úschově cenných papírů - kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 3.10.2007 vystaveným podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku společností Citibank a.s. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ: 16190891. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 19848 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.984.800,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 2,23% (dále také jen "Menšinoví akcionáři ").2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionářeValná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti SIGMA GROUP a.s., které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavního akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku.3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudkuVýše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, série B, o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 071417A ze dne 17.8.2007 vypracovaným znalcem - společností American Appraisal s.r.o. se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 44847068, která byla jako znalecký ústav zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR dle č.j. 769/92-OOD a 158/96-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, série B. Výše protiplnění v penězích vychází z tržní hodnoty kmenových akcií SIGMA GROUP a.s. a jedná se o nejvíce pravděpodobnou cenu, za kterou by mohly být předmětné kmenové akcie prodány, aniž by kupující a prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem s tím, že každý z nich má přiměřené znalosti o všech podstatných skutečnostech. Odhad tržní hodnoty podniku (resp. tržní hodnoty obchodního jmění) Společnosti byl Znalcem stanoven za předpokladu pokračování současného využití majetku, tj. pokračování ve stávající činnosti Společnosti bez podstatných změn.4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií SpolečnostiVýplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00, IČ: 60717068 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. Obchodník poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po předání kmenových akcií Společnosti, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po jejich předání. Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v hotovosti, v korunách českých, proti předání kmenových akcií Společnosti v sídle Obchodníka, a to v tyto pracovní dny: pondělí od 9.00 hod. do 16.00 hod., středa od 9.00 hod. do 16.00 hod. V případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude výplata provedena po dohodě Obchodníka s Oprávněnou osobou zasláním protiplnění na bankovní účet určený Oprávněnou osobou. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak).Lhůta pro předložení (předání) kmenových akcií Společnosti Obchodníkovi je v souladu s ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku stanovena na 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva ke kmenovým akciím na Hlavního akcionáře (dále také jen "Řádná lhůta"). Dodatečná lhůta k předložení kmenových akcií Obchodníkovi je stanovena na 15 (patnáct) dnů ode dne skončení Řádné lhůty. Pokud nebudou kmenové akcie Společnosti předloženy Obchodníkovi ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 1. října 2002 : Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jedinéhospolečníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. sr.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,ide Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jedinéhospolečníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. sr.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,ide...ntifikační číslo 25354833, SIGMA SLUŽBY spol. s r.o., Lutín,ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354817, SIGMA MODELÁRNY spol. s r.o.,Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354132, SIGMA MONTÁŽE spol. s r.o., Lutín,ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354795, SIGMA SPOTŘEBNÍ ČERPADLA spol. sr.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354205, SIGMA PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA spol. sr.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354868, SIGMA NÁŘADÍ spol. s r.o., Lutín,ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25354809, SIGMA SLÉVÁRNY - SNK spol. s r.o.,Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50,identifikační číslo 25819267. Rozhodným dnem pro převod jmění jeden 1. leden 2002. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. ledna 1998 - 21. července 2006 : Rozsah splacení základního jmění:Splaceno 100% (tj. 150.000.000,-Kč)
 • 9. prosince 2005 - 15. června 2006 : Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 7.11.2005 následující usnesení:Základní kapitál společnosti SIGMA GROUP a.s. ve stávající výši 150.000.000,- Kč se ... snižuje o částku ve výši 60.853.000,- Kč, takže výše základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. po jeho snížení bude činit částku 89.147.000,- Kč.Důvodem snížení základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. je zákonná povinnost společnosti vyplývající z ust. § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Společnost SIGMA GROUP a.s. je povinna snížit svůj základní kapitál o vlastní kmenové akcie ve svém majetku, které s účinností k 1.10.2002 nabyla v souladu s ust. § 161b odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku jako právní nástupce vstupující do všech práv a povinností společnosti SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25354833, a které podle ust. § 161b odst. 3 obchodního zákoníku nezcizila do tří let ode dne jejich nabytí.Společnost SIGMA GROUP a.s. použije ke snížení základního kapitálu o částku 60.853.000,- Kč vlastní kmenové akcie v majetku společnosti, a to 60 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série A, pořadová čísla 1 až 60, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 8530 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série B, pořadová čísla 17935 až 26464, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč.Společnost SIGMA GROUP a.s. použije vlastní kmenové akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 60.853.000,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let uvedený v pasivech v rozvaze společnosti. Snížením základního kapitálu se zruší zvláštní rezervní fond vytvořený společností SIGMA GROUP a.s. podle ust. § 161d odst. 2 obchodního zákoníku ke krytí vlastních kmenových akcií v majetku společnosti použitých ke snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 6. listopadu 2003 - 6. listopadu 2003 : Pohledávka oprávněného byla zaplacena.
 • 8. října 2003 - 6. listopadu 2003 : Usnesením Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 46 Nc 5375/2003-5 ze dne 27.8.2003 bylo rozodnuto o nařízení exekuce proti povinnému Sigma Group a.s., se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmun... da č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 253 75 407, k uspokojení pohledávky oprávněného ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o., se sídlem Plzeň, Tylova 57, PSČ 316 00, identifikační číslo 483 61 712.Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítko, Lindauerova 6, Plzeň. zobrazit více skrýt více
 • 19. června 1997 - 29. ledna 1998 : Jediný akcionář:SEZOOZ GROUP a.s.Vsetín, Dolní náměstí č. 1356IČO: 64609936
 • 19. června 1997 - 29. ledna 1998 : Rozsah splacení zákl. jmění:Splaceno: 30% (t.j. 45.000.000,-Kč)
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů