Trendy

150 739 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 785 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

129 438 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 18.2.2015 Karvinská 1461/66, Město, 736 01 Havířov

Historické adresy

1.7.1997 - 18.2.2015 Havířov-Město, Karvinská 66/1461

25375601

DIČ

od 1.7.1997

CZ25375601

Datum vzniku

1. července 1997

Datová schránka

dyjtrwn

Historické názvy

18.2.2015 - 14.5.2015

Technické služby Havířov a.s.

1.7.1997 - 18.2.2015

Technické služby Havířov a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1664

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.5.2014

101 610 000 Kč

Historické jmění

10.4.2002 - 13.5.2014

93 710 000 Kč

24.4.2000 - 10.4.2002

91 090 000 Kč

29.12.1998 - 24.4.2000

88 490 000 Kč

20.10.1998 - 29.12.1998

44 520 000 Kč

2.4.1998 - 20.10.1998

41 920 000 Kč

1.7.1997 - 2.4.1998

13 710 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Havířova

Bankovní účty

zvěřejněno 19.4.2013

4290299001 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 12.8.2010

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Národní třída 1541/14a, 736 01, Havířov - Město

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 12. července 2002 : Akcie:Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem představenstvaspolečnosti.
 • 1. července 1997 : Ostatní skutečnosti:Společnost byla založena jako právní nástupce příspěvkovéorganizace Technické služby města Havířova, jenž byla ke dni1.7.1997 zrušena rozhodnutím Zastupitelstva Ostatní skutečnosti:Společnost byla založena jako právní nástupce příspěvkovéorganizace Technické služby města Havířova, jenž byla ke dni1.7.1997 zrušena rozhodnutím Zastupitelstva... města Havířova zedne 24.3.1997, v souladu se zákonem 367/90 Sb. o obcích. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1997 : Akcie: s prioritními akciemi na jméno není spojeno právohlasování na valné hromadě

Historické ostatní skutečnosti

 • 24. ledna 2014 - 13. května 2014 : Jediný akcionář svým rozhodnutím ze dne 27.11.2013, sepsaným notářským zápisem Nz 156/2013, N 175/2013 rozhodl takto: 1. Základní kapitál společnosti s obchodní firmou Technické s... lužby Havířov a.s. /dále jen společnost/, se sídlem Havířov, Město, Karvinská 66/1461, identifikační číslo 253 75 601, se zvyšuje o částku 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, ze stávající výše 93,710.000 ,- Kč, slovy: devadesáttřimiliónysedmsetdesettisíc korun českých, na částku ve výši 101,610.000,- Kč, slovy: jednostojedenmiliónšestsetdesettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. statutárního města Havířova.3. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 15 /patnáct/ kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých a 4 /čtyři/ kusy prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000, Kč, slovy: jednostotisíc korun českých.4. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to statutárním městem Havířovem, identifikační číslo 002 97 488, jako předem určeným zájemcem, na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře tento akcionář se společností dle ustanovení § 204 odstavce 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nepoužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií.5. Emisní kurz takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí u jednoho kusu akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, tedy 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, u jednoho kusu akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, tedy 100.000,- Kč, slovy : jednostotisíc korun českých. Emisní kurz všech upisovaných akcií činí celkem 7,900.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých.6. Místem pro upisování akcií jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem se stanoví sídlo jediného akcionáře, tj. Havířov, Svornosti 86/2.7.Lhůta pro upisování akcií činí 14 ( čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií vyhotoveného společností s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s.upisovateli akcií, statutárnímu městu Havířovu. Návrh smlouvy o upsání akcií společnost doručí upisovateli na adresu jejího sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději do 10.12.2013 / desátého prosince roku dvoutisícíhotřináctého/.8. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví jediného akcionáře, statutárního města Havířova, na ulici Jarošova 11a v katastrálním území Šumbark, obci Havířov, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parcele číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní plocha, jiná plocha, zapsané, mimo jiné, na listu vlastnictví 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejmena venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, připojka kanalizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých porostů, v hodnotě dle znaleckého posudku vypracovaného soudním znalcem Ing. Vladimírem Pešákem, ze dne 26.06.2013 /: dvacetéhošestého června roku dvoutisícíhotřináctého:/ zapsaným pod pořadovým číslem 638-29-2013 znaleckého deníku s tím, že soudní znalec Ing. Vladimír Pešák byl jmenován znalcem za účelem stanovení hodnoty výše nepeněžitého vkladu do základního kapitálu navrhovatele, tj. společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s., usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 15.10.2013, jednací číslo 28 Nc 4219/2013-14, v souladu s ustanovením § 59 obchodního zákoníku. Citovaný znalecký posudek ve svém závěru obsahuje potvrzení znalce, že hodnota nepeněžitého vkladu 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých, odpovídá úhrnnému emisnímu kurzu 15 ( patnácti) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, slovy pětsettisíc korun českých, každé jedné akcie a 4 (čtyř) kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každé jedné akcie, které mají výše uvedenou akciovou společností vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad.9. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediný akcionář schvaluje nepeněžitý vklad popsaný ve znaleckém posudku shora uvedenému, jímž jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava na listu vlastnictví číslo 10001, obec Havířov, katastrální území Šumbark, a to budova - stavba občanského vybavení (hala) číslo popisné 1219 na parcele číslo 826/4 a pozemky parcelní čísla 826/4 zastavěná plocha a nádvoří a 826/2 ostatní plocha, jiná plocha, včetně veškerého faktického i právnického příslušenství a součástí, zejména venkovních úprav ( přípojka elektro, žumpa, plochy s povrchem betonovým, rampa, plot z vlnitého plechu, ocelový věšák, opěrné zdi, přípojka vody, přípojka kanalizace, vrata ocelová, vedení elektrické sítě osvětlovací) a trvalých porostů a jeho ocenění , jak je vše shora specifikováno s tím, že na základě výše uvedeného znaleckého posudku byl nepeněžitý vklad oceněn částkou ve výši 7,9000.000,- Kč, slovy: sedmmiliónůdevětsettisíc korun českých a touto částkou se hodnota nepeněžitého vkladu započítává na vklad akcionáře. Citované nemovitosti jsou ve vlastnictví statutárního města Havířova.10.Jediný akcionář, jímž je statutární město Havířov, splatí nepeněžtý vklad předáním citovaných nemovitostí spolu s písemným prohlášením o vkladu výše citovaných nemovitostí podle ustanovení § 60 odstavce 1 a § 204 odstavce 3 obchodního zákoníku společnosti s obchodní firmou Technické služby Havířov a.s.11. Zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dochází současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu , počtu prioritních akcií a jejich jmenovitých hodnot. Tato změna nabývá účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Za nepeněžitý vklad bude vydáno 262 ks (kmenových) akcií, ojmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve formě: na jméno a v listinnépodobě.
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Předmětem nepeněžitého vkladu je 266 pozemků druhu ostatníplocha-manipulační plocha (stanoviště pro kontejnery) svenkovními úpravami v katastrálním území Havířov-Město,Bludovice, P... rostřední Suchá a Šumbark, a dále dvě stavby bezpozemků označené jako: Středisko MTZ na pozemcích 2590/12,2590/13 a 2590/14 a Umývárna na pozemku 2590/9, obě vkatastrálním území Dolní Suchá, obci Havířov, okresu Karviná.Ocenění nepeněžitého vkladu činí dle posudku znalce 2 620 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Místem upisování akcií je sídlo společnosti Karvinská 66/1461,Havířov-Město. Lhůta pro úpis akcií činí 15 dnů a její počátek(ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu to... hotousnesení valné hromady do obchodního rejstříku) bude upisovatelioznámen doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. Úpisakcií nad částku navrhovaného základního kapitálu senepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Všechny akcie budou upsány určeným zájemcem - vkladatelemnepeněžitého vkladu statutárním městem Havířov se sídlemSvornosti 2, Havířov-Město, IČ 297488.
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je rozhodnutímvalné hromady vyloučeno z důvodu charakteru zvýšení základníhokapitálu, tj. nepeněžitým vkladem, v důležitém zájmuspol... ečnosti, jímž je efektivnější výkon předmětu podnikání-svozukomunálního odpadu. zobrazit více skrýt více
 • 7. listopadu 2001 - 8. května 2003 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 20.6.2001 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 2.620.000,- Kč nepeněžitýmvkladem. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 kusůno... vých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Akcie nazvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě.Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. zobrazit více skrýt více
 • 24. dubna 2000 - 12. července 2002 : Omezení převoditelnosti akcií:Všechny vydané zaměstnanecké akcie jsou převoditelné jen mezizaměstnanci společnosti a bývalými zaměstnanci společnosti,kteří odešli do důchodu z prac... ovního poměru u společnosti podatu jejího zapsání do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Vlastní zdroje, z nichž společnost bude krýt část emisního kursuakcie nepodléhajícího povinnosti splacení upisovatele dle § 209a) odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku jsou:- ostat... ní (nespecifikované) fondy společnosti - syntetický účet427. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Splacení upisovatele - zaměstnance, nepodléhá část emisníhokursu, ve výši 900,-Kč.
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Upisovatelé jsou povinni splatit 50 % emisního kursu upsanýchakcií nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od data upsání akciía zbývající část do 12-ti měsíců, a to u Komerční banky,... a.s.Praha, pobočka Havířov, na účtu č. 18332791/0100. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Bez využití přednostního práva lze zaměstnanecké akcie upisovatv sídle společnosti: ul. Karvinská 66/1461, Havířov-Město, velhůtě 15-ti kalendářních dnů s počátkem: od 17. kalendář... ního dnenásledujícího po dni právní moci usnesení mimořádné valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.Emisní kurs upisovaných akcií: 1 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Zaměstnanecké akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou nabídnuty zájemcům - zaměstnancůmspolečnosti.
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : S využitím přednostního práva se upisuje 2 600 kszaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč semisním kursem 1 000,-Kč.
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Na jednu dosavadní zaměstnaneckou akcii na jméno o jmenovitéhodnotě 1 000,-Kč lze upsat jednu novou zaměstnaneckou akcii najméno o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč.
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Přednostní právo na upsání akcií mohou zaměstnanci - držitelézaměstnaneckých akcií vykonat v sídle společnosti Karvinská č.66/1461, 736 01 Havířov - Město, ve lhůtě: 15-ti kalend... ářníchdnů, s počátkem : od kalendářního dne bezprostředněnásledujícího po dni právní moci zápisu usnesení mimořádné valnéhromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 22. prosince 1999 - 12. července 2002 : Základní jmění společnosti se zvýší o 2 600.000,-Kč, upisováníakcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění senepřipouští. Na zvýšení základního jmění bude vydáno 2 600 ku... sůnových zaměstnaneckých akcií na jméno, o jmenovité hodnotě1 000,-Kč. Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány vlistinné podobě. Emisní kurz jedné akcie činí 1 000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. prosince 1998 - 12. července 2002 : Omezení převoditelnosti akcií je dáno předkupním právemostatních akcionářů prostřednictvím představenstva dle článku7.14 stanov společnosti.
 • 19. října 1998 - 12. července 2002 : Představenstvo společnosti rozhodlo dne 1.9.1998, na základěpověření valné hromady společnosti konané dne 27.5.1998, ozvýšení základního jmění společnosti o 43.970.000,-Kčnepeněžit... ým vkladem. Na zvýšení základního jmění bude vydáno3.737 ks kmenových akcií a 660 ks prioritních akcií, ojmenovité hodnotě 10.000,-Kč, v listinné podobě, na jméno.Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,73 Kč. Uplatněnípřednostního práva na upisování akcií je vyloučeno z důvoducharakteru nepeněžitého vkladu v důležitém zájmu společnosti,neboť se jedná o movité a nemovité věci užívané k zajišťovaníprovozu společnosti.Všechny akcie budou upsány vkladatelem nepeněžitého vkladu,městem Havířov, ul. Svornosti 2, Havířov-Město, IČO: 29 74 88.Místem upsání akcií je sídlo společnosti: Havířov-Město,Karvinská 66/1461 a lhůtou je doba 30ti dnů ode dne nabytíprávní moci rozhodnutí soudu o schválení usnesení představenstvao zvýšení základního jmění. Úpis akcií na částku navrhovanéhozákladního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1998 - 12. července 2002 : Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpisakcií činí 30 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dnizápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpisa... kcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 4. srpna 1998 - 12. července 2002 : Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kurzu ve výši800,- Kč.
 • 4. srpna 1998 - 12. července 2002 : Včechny akcie budou upsány zaměstnanci spoolečnosti.
 • 4. srpna 1998 - 12. července 2002 : Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučeno zdůvodu vydání první emise zaměstnaneckých akcií dle rozhodnutívalné hromady společnosti.
 • 4. srpna 1998 - 12. července 2002 : Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění:Valná hromada společnosti rozhodla dne 27.5.1998 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 2.600.000,- Kč kombinovanýmzpůsobem. Na... zvýšení základního jmění bude vydáno 2.600 kusůzaměstnaneckých akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinnépodobě. Emisní kurz jedné akcie se rovná jmenovité hodnotěakcie. zobrazit více skrýt více
 • 2. prosince 1997 - 12. července 2002 : Ostatní skutečnosti:Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti o 28.210.000,- Kč. Na zvýšení základního jmění budevydáno 2 821 kusů nových akcií na jm... éno o jmenovité hodnotě10.000,- Kč, z toho 2 469 kusů kmenových a 352 kusů prioritních.Akcie na zvýšení základního jmění budou vydány v listinnépodobě. Emisní kurz jedné akcie činí 10.001,81 Kč.- Uplatnění přednostního práva na upisování akcií je vyloučenodle rozhodnutí mimořádné valné hromady povahou zvýšení základníhojmění nepeněžitým vkladem akcionáře a důležitým zájmemspolečnosti.- Všechny akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisováníakcií na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšenízáladního jmění dle ust. § 205 obchodního zákoníku.- Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro úpisakcií činí 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího po dnizápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Úpisakcií nad částku navrhovaného základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 1997 - 12. července 2002 : Jediný akcionář: Město Havířov, se sídlem: Svornosti 2,Havířov-Město, IČO: 297 488
 • 1. července 1997 - 29. prosince 1998 : Omezení převoditelnosti akcií: stanovy omezují převoditelnostakcií předkupním právem ostatních akcionářů
 • 1. července 1997 - 29. prosince 1998 : Rozsah splacení základního jmění: splaceno v plné výši
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů