Základní údaje

Historické adresy

14.11.2002 - 22.8.2007 Ostrava - část Bělský les, Bohumíra Četyny čp. 3025/15, PSČ 70030
14.1.2002 - 14.11.2002 Ostrava-Bělský les, č.p. 3025 B. Četyny č.or. 15, PSČ 70030
12.8.1997 - 14.1.2002 Ostrava-Bělský les, B. Četyny 12, PSČ 70030

25379666

DIČ

Není plátce DPH

1.11.1997 - 22.8.2007

CZ25379666

Datum vzniku

12. srpna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

22. srpna 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

22. srpna 2007

Historické názvy

14.1.2002 - 22.8.2007

Mail Optys, a.s.

12.8.1997 - 14.1.2002

POSTSERVIS SM, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1723

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.1.2002 - 22.8.2007

4 600 000 Kč

13.5.1999 - 21.1.2002

2 100 000 Kč

19.6.1998 - 13.5.1999

1 000 000 Kč

12.8.1997 - 19.6.1998

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2007 - 22. srpna 2007 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku obchodní společnost Mail Optys, a.s. se sídlem Ostrava, část Bělský les, Bohumíra Četyny čp. 3025/18, PSČ 70... 0 30, identifikační číslo 253 79 666.Právní důvod výmazu:Společnost Mail Optys, a.s., IČ 25379666, se sídlem Ostrava, část Bělský les, Bohumíra Četyny čp. 3025/18, PSČ 700 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. B, vl. 1723 zanikla fúzí sloučením se společností OPTYS, spol. s r.o., IČ 42869048, se sídlem v Opavě, Rybářská 44, PSČ 746 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 1915, na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 13.4.2007, dle které se zanikající společnost ruší bez likvidace a její jmění, včetně práv a povinností z obchodněprávních a pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost. Nástupnická společnost přebírá jmění zanikající společnosti a složky vlastního kapitálu zanikající společnosti ve struktuře, která vyplývá z příloh č. 1,2,3 smlouvy o fúzi. Rozhodným dnem fúze je 1.1.2007. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : i) emisní kurz upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet uKomerční banky a.s. - pobočky v Ostravě, otevřený na jménospolečnosti, číslo účtu 941632960207/0100, a to do 30 dnů ode... dne upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : h) lhůta pro upisování akcií ke zvýšení základního kapitáluPOSTSERVIS SM a.s. počne běžet následující den po doručenínávrhu společnosti na uzavření smlouvy o upsání akcií OPTYSspol... . s r.o., a bude trvat patnáct dnů. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : g) místem pro upisování akcií je sídlo společnostiOstrava-Bělský les, B. Četyny č. 12, PSČ 700 30.
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : f) Smlouva u upsání akcií mezi OPTYS spol. s r.o. , se sídlem vOpavě, Rybářská č. 44, IČ: 42869048, zapsané v obchodnímrejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vlo... žceč. 1915 a obchodní společnosti s obchodní firmou POSTSERVIS SMa.s., se sídlem v Ostravě-Bělský les, B.Četyny č. 12, zapsané vobchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíleB, vložce č. 1723 bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů od právní mociusnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jedinéhoakcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : e) všechny akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářemOPTYS spol. s r.o., a to postupem podle § 204 odst. 5 obch. zák.- to je na základě smlouvy o upsání akcií mezi OPTYS spo... l. sr.o., se sídlem Opava, Rybářská č. 44, IČ: 42869048, zapsané vobchodním rejstříku vedeného zdejším Krajským soudem v Ostravě,v oddíle C, vložce č. 1915 a obchodní společnosti s obchodnífirmou POSTSERVIS SM a.s., se sídlem v Ostravě-Bělský les, B.Četyny č. 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajskýmsoudem v Ostravě, v oddíle B, vložce č. 1723. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : d) emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen peněžitýmvkladem
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : c) emisní kurz akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : b) základní kapitál se zvyšuje upsáním 25 kusů nových kmenovýchakcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 akcie 100.000,-Kč(slovy:Jednostotisíckorunčeských) v listinné podobě,neregistrov... aných. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku2.500.000,-Kč (slovy: Dvamiliónypětsettisíckorunčeských), tedyna celkovou částku 4.600.000,-Kč (slovy:Čtyřimiliónyšestsettisíckor... unčeských), že upisování akcií nadčástku 2.500.000,-Kč (slovy:Dvamiliónypětsettisíckorunčeských)se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 11. srpna 2001 - 22. srpna 2007 : Jediný akcionář vykonávájící působnost valné hromady dne10.5.2001 rozhodl, že :
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akciína účet č. 271156300207/0100, vedený u Komerční banky a.s. vplném rozsahu nejpozději do dne úpisu akcií.
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tj. Ostrava,Gorkého 2, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií činí 14 dnů apočne běžet dnem následujícím po právní moci usnesení Kra... jskéhoobchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurstakto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou ačiní 100 000,- Kč na jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k upsáníspolečnosti UNION INVEST CAPITAL, a.s., se sídlem Grösslingova21, Bratislava, PSČ 811 09, IČ 35 689 927.
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : c) Přednostní právo k upsání akcií se vylučuje v důležitém zájmuspolečnosti s cílem umožnit vstup do společnosti konkrétnímukapitálově silnému investorovi a posílit tak pozici spol... ečnostina trhu. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : b) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 11 ks kmenových akciína majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- Kčkaždá.
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : a) Zvyšuje se základní jmění společnosti stávajícího 1 000 000,-Kč o 1 100 000,- Kč (slovy: jeden milion sto tisíc korunčeských) na 2 100 000,- Kč. Upisování akcií nad částkunavrho... vaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : Společnost Union Invest Holding, a.s. rozhodla dne 12.11.1998jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromadytéto společnosti takto:
 • 31. prosince 1998 - 13. května 1999 : Jediný akcionář:Union Invest Holding, a.s.IČ 25 38 61 82se sídlem v Ostravě, ul. Gorkého 2, PSČ 702 00
 • 12. srpna 1997 - 31. prosince 1998 : Zakladatel:Union Invest Capital, a.s.IČO 47677881se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00Gorkého č. 2
posunout dolů