Základní údaje

Historické adresy

28.9.2001 - 31.12.2006 Olomouc - Nová Ulice, Wellnerova 301/20, PSČ 77900
8.8.1997 - 28.9.2001 Wellnerova 20, Olomouc, Česká republika

25379704

DIČ

Není plátce DPH

1.10.1997 - 31.12.2006

CZ25379704

Datum vzniku

8. srpna 1997

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2006

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2006

Historické názvy

26.4.2006 - 31.12.2006

S&T CZ a.s.

8.8.1997 - 26.4.2006

VARIAS CZ a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1703

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

26.10.2004 - 31.12.2006

16 200 000 Kč

12.12.2001 - 26.10.2004

14 200 000 Kč

28.2.2001 - 12.12.2001

6 900 000 Kč

5.10.1998 - 28.2.2001

1 300 000 Kč

23.1.1998 - 5.10.1998

1 300 000 Kč

8.8.1997 - 23.1.1998

1 300 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 31. prosince 2006 - 31. prosince 2006 : Společnost S&T CZ a.s. zanikla sloučením se společností S&T Services Česká republika s.r.o., IČ 44846029, se sídlem Praha 5, Bucharova 2/1281, PSČ 15800, jako nástupnickou právnick... ou osobou, a se společnosti GRALL, a.s., IČ 61860484, se sídlem Praha 2, Dittrichova 9, GRALL Brno, spol. s r.o., IČ 49433253, se sídlem Březinova 2c, 61600 Brno, a GRALL Technology, spol. s r.o., IČ 49901842, se sídlem Stráž nad Nisou, Studánecká 490, PSČ 463 03, jako ostatními zanikajícími právnickými osobami. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 31. prosince 2006 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:Převod akcie je podmíněn následným souhlasem dozorčí rady.
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o stanovení pravidel postupu pro uzavření smlouvy o započtení, která jsou následující: ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcioná... řem zašle společnost jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení a vyzve jej, aby se ve lhůtě čtrnácti dnů dostavil do sídla společnosti k jejímu uzavření. Obsahem smlouvy bude započtení pohledávky společnosti na splacení emisního kursu a části pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy Dvamiliony korun českých), jak vyplývá z uznání závazku ze dne 28.07.2004 (slovy Dvacátéhoosmého července dvatisícečtyři). Tím pohledávka společnosti na splacení emisního kursu a část pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy Dvamiliony korun českých) zanikne, přičemž zbývající část pohledávky jediného akcionáře za společností tím nebude dotčena. zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že místem upisování akcií bude sídlo společnosti, tedy Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova 301/20 a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude činit čtrnáct d... nů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že s každou upisovanou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých) bude spojen 1 (slovyJeden) hlas;
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že všechny upisované akcie budou akciemi kmenovými, budou znít na jméno, budou vydány v listinné podobě a nebudou registrované;
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že emisní kurs jedné akcie bude 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých), úhrnný emisní kurs všech akcií budecelkem 2.000.000,-Kč (slovy Dvamiliony korun českých), emisní ... ážio bude 0,-Kč (slovy Nula korun českých); zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že jediný akcionář upíše 2.000 (slovy Dvatisíce) kusů akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-Kč (slovyJedentisíc korun českých);
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Jed... ná se o část pohledávky jediného akcionáře ve výši 2.000.000,- Kč (slovy Dvamiliony korun českých), jak vyplývá z uznání závazku ze dne 28.07.2004 (slovy Dvacátéhoosmého července roku dvatisícečtyři); zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že akcie budou upsány jen peněžitým vkladem ;
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že všechny akcie budou upsány výhradní účastí jediného akcionáře společnosti, společností VARIAS Group a.s., se sídlem Slovenská republika, Priemyselná 2, Žilina 010 01, ide... ntifikační číslo: 00694282; zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o tom, že zvýšení základního kapitálu společnosti nad tuto částku se nepřipouští;
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku ve výši 2.000.000,-Kč (slovy Dvamiliony korun českých),tedy z dosavadní částky ve výši 14.200.000,-Kč (slovy Čtrnáctmili... onůdvěstětisíc korun českých) na částku ve výši16.200.000,-Kč (slovy Šestnáctmilionůdvěstětisíc korun českých), a to upsáním nových akcií; zobrazit více skrýt více
 • 18. srpna 2004 - 26. října 2004 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.7.2001 v působnosti valné hromady
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o stanovení pravidel postupu pro uzavření smlouvy o započtení,která jsou následující: ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavřenísmlouvy o upsání akcií mezi společností a jediným akcionář... emzašle společnost jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení avyzve jej, aby se ve lhůtě čtrnácti dnů dostavil do sídlaspolečnosti k jejímu uzavření. Obsahem smlouvy bude započtenípohledávky společnosti na splacení emisního kursu a pohledávkyjediného akcionáře vůči společnosti, jak vyplývá z uznání dluhuze dne 9. července 2001. Tím obě pohledávky v celém rozsahuzaniknou. zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že místem upisování akcií bude sídlo společnosti, tedyOlomouc, Wellnerova 20 a lhůta pro upisování akcií bez využitípřednostního práva bude činit čtrnáct dnů od doručení náv... rhu nauzavření smlouvy o upsání akcií; zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že s každou upisovanou akcií o jmenovité hodnotě1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých) bude spojen 1 (slovyJeden) hlas;
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že všechny upisované akcie budou akciemi kmenovými, budouznít na jméno, budou vydány v listinné podobě a nebudouregistrované;
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že emisní kurs jedné akcie bude 1.000,-Kč (slovyJedentisíc korun českých), úhrnný emisní kurs všech akcií budecelkem 7.300.000,-Kč (slovy Sedmmilionůtřistatisíc korunčeskýc... h), emisní ážio bude 0,-Kč (slovy Nula korun českých); zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že jediný akcionář upíše 7.300 (slovy Sedmtisíctřista)akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,-Kč (slovyJedentisíc korun českých);
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávkyvůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,přičemž emisní kurs bude splacen výhradně započtením. Jedná... se opohledávku jediného akcionáře, jak vyplývá z uznání závazku zedne 9. července 2001; zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že akcie budou upsány jen peněžitým vkladem;
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že akcie budou všechny upsány výhradní účastí jedinéhoakcionáře společnosti, společností VARIAS Group a.s., se sídlemSlovenská republika, Priemyselná 2, Žilina 010 01, IČO:0... 0694282; zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o tom, že zvýšení základního kapitálu společnosti nad tutočástku se nepřipouští;
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku vevýši 7.300.000,-Kč (slovy Sedmmilionůtřistatisíc korun českých),tedy z dosavadní částky ve výši 6.900.000,-Kč (slovyŠe... stmilionůdevětsettisíc korun českých) na částku ve výši14.200.000,-Kč (slovy Čtrnáctmilionůdvěstětisíc korun českých),a to upsáním nových akcií; zobrazit více skrýt více
 • 28. září 2001 - 18. srpna 2004 : Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 19.7.2001 v působnostivalné hromady
posunout dolů