Trendy

1 694 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

287 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

190 679 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 4.9.2014 Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

18.12.2002 - 4.9.2014 Ostrava-Moravská Ostrava, ul. Gorkého 3037/2, PSČ 70200
27.11.1997 - 18.12.2002 Ostrava, ul. Gorkého 2, PSČ 70200

25386182

DIČ

Není plátce DPH

12.1.1998 - 14.9.2017

CZ25386182

Datová schránka

qzqgtjg

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1751

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2002

159 320 000 Kč

Historické jmění

3.6.1998 - 23.7.2002

280 000 000 Kč

27.11.1997 - 3.6.1998

210 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. října 2014 - 6. ledna 2017 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 1. října 2014 - 6. ledna 2017 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : e) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti realizovatvšechny úkony, které podle zákona vyplývají z tohoto rozhodnutío snížení základního kapitálu společnosti.
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : d) Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení sníženíjejich jmenovité hodnoty se stanoví v délce třiceti dnů a počínádnem následujícím po právní moci rozhodnutí o zápisu snížen... ívýše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : c) Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede vyznačením nižšíjmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem nebo podpisyosob oprávněných podle stanov a zápisu v obchodním rejstří... kujednat jménem společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : b) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedenosnížením jmenovité hodnoty akcií společnosti (listinných aznějících na jméno) tak, že stávající jmenovitá hodnota každéakci... e 1 000 000,- Kč bude snížena o částku 431 000,- Kč tak, žejmenovitá hodnota každé jednotlivé akcie bude po sníženízákladního kapitálu činit 569 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : a) Základní kapitál společnosti se snižuje z původní výšezákladního kapitálu 280 000 000,- Kč o 120 680 000,- Kč (slovy:jednostodvacetmilionůšestsetosmdesáttisíc korun českých) nač... ástku 159 320 000,- Kč podle ust. § 211 a následujícíchobchodního zákoníku v platném znění. Důvodem snížení základníhokapitálu je úhrada ztráty společnosti za rok 2000 a ztráty zminulých let do roku 1998 včetně. S celou částkou odpovídajícísnížení základního kapitálu ve výši 120 680 000,- Kč budenaloženo tak, že celá tato částka bude použita na částečnouúhradu ztráty minulých let.Zbytek ztráty ve výši 312 409,80 Kč bude uhrazen z emisního ážiavykazovaného v účetní evidenci společnosti ve výši 2 100 000,-Kč. Tím (včetně snížení základního kapitálu) nebude společnostUnion Invest Holding, a.s., vykazovat žádnou ztrátu. zobrazit více skrýt více
 • 27. února 2002 - 23. července 2002 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne15.11.2001 o snížení základního kapitálu společnosti UnionInvest Holding, a.s., takto:
 • 5. srpna 1999 - 26. června 2002 : Jediný akcionář:Union Group, a.s. IČ 64609952Ostrava, ul. 30 dubna 35
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budounabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k úpisu akcií, totoupisování bude zahájeno 20 den pod zveřejnění veřejné ... výzvy kúpisu akcií a prospektu cenného papíru. Úpis na základě veřejnévýzvy končí 20 den po jeho zahájení. Místem úpisu je sídlospolečnosti pod adresou Gorkého 2, Ostrava, III. patro. Úpis lzeprovést v pracovních dnech v době od 8,00 do 11,00 hodin vkanceláři sekretariátu předsedy představenstva společnosti UnionInvest Holding, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Výkon přednostního práva k úpisu akcií:a) akcionář Union Group, a.s. jako jediný akcionář společnostimá přednostní právo k úpisu celého zvýšení základního jměníb) místo úpisu je sí... dlo společnosti pod adresou Gorkého 2,Ostravac) Úpis akcií s využitím přednostního práva začíná prvý den pozveřejnění tohoto usnesení o zvýšení základního jmění ve smysluustanovení § 203 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb. a končíšestnáctý den po svém zahájení.Úpis lze provést v pracovních dnechv době od 8,00 do 11,00 hodin v kanceláři sekretariátu předsedypředstavenstva společnosti Union Invest Holding, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Způsob úpisu bude dvoukolový, přičemž v prvním kole upisujejediný akcionář Union Group, a.s. na základě přednostního práva,ve druhém kole bude proveden úpis na základě veřejné výzv... y kupisování akcií.Úpis může upisovatel provést pouze osobně, nebo prostřednictvímsvého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Jediný akcionář dále rozhodl, že podmínkou platného úpisu jesplacení 72% jmenovité hodnoty upisovaných akcií a celé ážio kedni úpisu na účet společnosti vedený Union bankou, a.s čí... slo2261160044/3400. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisníkurs akcií do 31.12.1998. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Jediný akcionář rozhodl, že emisní ážio je stanoveno ve výši 3%,tedy 30.000,- Kč (slovy: třicettisíckorunčeských) za jednuakcii.Emisní kurs akcií upisovaných na zvýšení základního ... jmění jak svyužitím přednostního práva, tak na základě veřejné výzvy budečinit 1.030.000,- Kč (slovy: jedenmilióntřicettisíckorunčeských)za jednu akcii. zobrazit více skrýt více
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, znějící najméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč(slovy:jedenmiliónkorunčeských) za jednu akcii.
 • 20. dubna 1998 - 3. června 1998 : Ostatní skutečnosti:Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnostiUnion Invest Holding, a.s. o 70.000.000,- Kč (slovy:sedmdesátmiliónůkorunčeských), to jest ze stá... vajících210.000.000,- Kč (slovy: dvěstědesetmiliónůkorunčeských) na280.000.000,- Kč (slovy: dvěstěosmdesátmiliónůkorunčeských), ato emisí nových 70 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie1.000.000,- Kč (slovy: jedenmiliónkorunčeských). Upisování nadčástku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátmiliónůkorunčeských) senepřipouští. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů