Trendy

430 744 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

201 730 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

340 510 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

6.11.2014 - 1.9.2015 Mitrovická 804, 739 21 Paskov
10.4.2006 - 6.11.2014 Paskov, Mitrovická 37, PSČ 73921
10.2.1998 - 10.4.2006 Paskov, Mitrovická 37

25390848

DIČ

Není plátce DPH

28.9.1999 - 1.9.2015

CZ25390848

Datum vzniku

10. února 1998

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. září 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. září 2015

Datová schránka

zxuerxk

Historické názvy

11.2.2003 - 1.9.2015

KIMEX LC, a.s.

9.3.2001 - 11.2.2003

KIMEX L.C., a.s.

10.2.1998 - 9.3.2001

K.L.C. euro, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1824

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

22.12.2010 - 1.9.2015

40 000 000 Kč

26.4.2006 - 22.12.2010

36 300 000 Kč

11.1.2001 - 26.4.2006

7 200 000 Kč

11.7.2000 - 11.1.2001

1 000 000 Kč

10.2.1998 - 11.7.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Frýdku-Místku

Historické provozovny

12.1.2011 - 31.12.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ostravská 2246, 738 01, Frýdek-Místek - Místek

... více provozoven (celkem 8) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. září 2015 - 1. září 2015 : Společnost KIMEX LC, a.s. se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost KIMEX LC, a.s. zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností XOIR Finance s.r.o., ... se sídlem Zengrova 506/15, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 29457602, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 55021. zobrazit více skrýt více
 • 7. července 2014 - 1. září 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 7. července 2014 - 1. září 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 7. července 2014 - 1. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 6. června 2011 - 1. září 2015 : Společnost KIMEX LC, a.s. je právním nástupcem společnosti KIMEX EU, a.s., IČ 27804526, se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským ... soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 3256, a společnosti KIMEX 07, a.s., IČ 27804416, se sídlem Paskov, Paskov, Mitrovická 37, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 21, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 3405, které zanikly vnitrostátní fúzí sloučením se společností KIMEX LC, a.s. V rámci vnitrostátní fúze sloučením přešlo na společnost KIMEX LC, a.s. jmění zanikajících společností KIMEX EU, a.s. a KIMEX 07, a.s. zobrazit více skrýt více
 • 13. prosince 2010 - 22. prosince 2010 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. takto:a) Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje financování ... a kapitálovou přiměřenost společnosti;b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nové akcie, jejíž emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem, a to předem určeným zájemcem. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen;c) Přednostní právo k upsání nové akcie podle § 204a obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého přednostního práva výslovným prohlášením na valné hromadě vzdali, a to v souladu s § 204a odst. 7 obchodního zákoníku.d) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, ze současných 36,300.000,- Kč, slovy: třicetšestmilionůtřistatisíc korun českých, na 40,000.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.e) Upisovat se bude 1, slovy: jeden, kus nové kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých. Akcie nebude kótovaná;f) Emisní kurz upisované akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, činí 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých.g) Nově emitovaná akcie bude upsána předem určeným zájemcem - obchodní společností KIMEX NOVA s. r. o., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, identifikační číslo 479 74 974, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 5672.h) Lhůta pro upsání akcie činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty a emisní kurz akcie je povinno oznámit představenstvo dopisem zaslaným předem určenému zájemci na adresu jeho sídla uvedenou v tomto rozhodnutí. Oznámení může být taktéž doručeno předem určenému zájemci osobně oproti jeho podpisu. Současně s tímto oznámením je představenstvo povinno předem určenému zájemci zaslat návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.i) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti KIMEX LC, a.s. na adrese Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21.j) Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o., vůči obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. proti pohledávce obchodní společnosti KIMEX LC, a.s. na splacení emisního kursu akcie při zvýšení základního kapitálu vůči předem určenému zájemci, obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o., a to:peněžité pohledávky v celkové výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, vyplývající z Kupní smlouvy ze dne 18.11.2010, uzavřené mezi obchodní společností KIMEX NOVA s. r. o. jako prodávajícím a obchodní společností KIMEX LC, a.s. jako kupujícím, na základě které obchodní společnost KIMEX NOVA s. r. o. převedla na obchodní společnost KIMEX LC, a.s., 43 kusů listinných kmenových akcií číslo 241-283 znějících na jméno o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii, obchodní společnosti KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, identifikační číslo 253 60 892, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, číslo vložky 1512 a obchodní společnost KIMEX LC, a.s. se za to zavázala uhradit obchodní společnosti KIMEX NOVA s. r. o. kupní cenu ve výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, přičemž tato cena byla určena na základě znaleckého posudku znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o, identifikační číslo 60774665, ze dne 15.11.2010, zapsaného pod pořadovým číslem znaleckého deníku 61/2010, který byl k tomuto účelu jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4302/2010-7, ze dne 4.11.2010, které nabylo právní moci dne 11.11.2010.Proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcie se připouští započtení celé kupní ceny - tj. pohledávky v celkové výši 62,934.000,- Kč, slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetčtyřitisíc korun českých, z této částky se:- částka ve výši 3,700.000,- Kč, slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých, představující jmenovitou hodnotu nově emitované akcie, použije ke zvýšení základního kapitálu,- zbývající částka ve výši 59,234.000,- Kč, slovy: padesátdevětmilionůdvěstětřicetčtyřitisíc korun českých, tvoří emisní ážio.Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditorské společnosti ABC.AUDIT, s.r.o., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Erbenova 783/29, PSČ 703 00, identifikační číslo: 25899007, číslo osvědčení Komory auditorů České republiky 387, zastoupenou jednatelem Ing. Radislavem Tkáčem, auditorem s osvědčením č. 1817, tj. zpráva auditorské společnosti ze dne 2.prosince 2010k) Emisní kurz upsané akcie bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů ode dne upsání akcie. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcie. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem bude doručen společnosti KIMEX LC, a.s. na adresu jejího sídla.l) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.m) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. zobrazit více skrýt více
 • 10. dubna 2006 - 26. dubna 2006 : Valná hromada společnosti KIMEX LC, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem o částku 29.100.000 Kč, slovy : dvacetdevětmilionůjednostotisíc korun českých, z... e základního kapitálu 7.200.000 Kč na 36,300.000 Kč, za těchto podmínek :a) Z důvodů splnění kritérií pro pokračování a především rozvoj podnikatelské činnosti společnosti v oblasti loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění, se základní kapitál společnosti zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku 29.100.000,- Kč, slovy: dvacetdevětmilionůjednostotisíc korun českých, ze základního kapitálu 7.200.000 Kč na základní kapitál 36.300.000 Kč, s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.b) Upisováno bude 46 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč každé z nich a 61 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč každé z nich. Všechny akcie budou emitovány v listinné podobě s charakterem neregistrovaných a nekótovaných cenných papírů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě akcie.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitým vkladem. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány předem určenými zájemci :1. nepeněžitým vkladem ve výši 14.400.000 Kč společností KIMEX NOVA s.r.o., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 479 74 974, který bude rozdělen na 18 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč v listinné podobě a na 54 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč v listinné podobě.2. nepeněžitým vkladem ve výši 14.700.000 Kč společností KIMEX, s.r.o., se sídlem Paskov, Mitrovická č. 37, IČ 005 60 936, který bude rozdělen na 28 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč v listinné podobě a na 7 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000 Kč v listinné podobě.d) Určuje se, že místem upsání akcií je sídlo společnosti, a to kancelář předsedy představenstva, vždy v každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Počátek běhu lhůty bude oznámen představenstvem společnosti.e) Určuje se lhůta pro upisování akcií, která činí 14 dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen písemně. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti KIMEX NOVA s.r.o., a to akcie emitenta KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 253 60 892 ? 13 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000 Kč, čísla 228 - 240.Předmět nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 75/2005 ze dne 9. 12. 2005 znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a byl oceněn na částku 14.493.791 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu 14.493.791 Kč a jmenovitou hodnotou akcií (14.400.000 Kč) vydávaných zájemci jako protiplnění, tedy částka 93.791 Kč, je emisní ážio.Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu společnosti KIMEX, s.r.o., a to akcie emitenta KIMEX CASINO, a.s., se sídlem Paskov, Mitrovická 37, PSČ 739 21, IČ 253 60 892 ? 1655 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 4.000 Kč, čísla 1 -1655.Předmět nepeněžitého vkladu je specifikován ve znaleckém posudku číslo 75/2005 ze dne 9. 12. 2005 znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o. a byl oceněn na částku 14.760.945 Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu 14.760.945 Kč a jmenovitou hodnotou akcií (14.700.000 Kč) vydávaných zájemci jako protiplnění, tedy částka 60.945 Kč, je emisní ážio.Znalecký ústav v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů za účelem vypracování znaleckého posudku pro stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu, který má být vložen do základního kapitálu, byl ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 11. 2005, č.j. NC 5302/2005-5, které nabylo právní moc 7. 12. 2005.g) Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy mezi společností a zájemcem do 14 dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : místo pro složení nepeněžitého vkladu a lhůta pro složenínepeněžitého vkladu - v sídle společnosti současně s jejichupsáním a to předáním prohlášení podle § 60, odst. 1 Obchodníhoz... ákoníku do rukou předsedy představenstva. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva - do 30dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního jmění vobchodním rejstříku,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva jesídlo společnosti,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : podoba: zaknihovaná,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : forma: akcie na jméno,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : druh akcií: kmenové,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : emisní kurs: 10 000,- Kč,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : jmenovitá hodnota: 10 000,- Kč,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : počet nově emitovaných akcií: 620 ks,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : ocenění nepeněžitého vkladu pro zvýšení základního jmění:6 200 000,- Kč,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : výše ocenění určené posudky znalců činí:a) 9 408 496,- Kčb) 9 329 000,- Kč,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : předmět nepeněžitého vkladu soubor VHP s příslušenstvím a to:226 kusů výherních hracích přístrojů21 kusů měničů mincí27 kusů počítaček mincí24 kusů interfacejak je podrobně uvedeno... ve znaleckých posudcích:a) čís. 2664/00 vypracovaném ADONE-znalecká kancelář, zapsaná doseznamu znaleckých ústavů, znalec Ing. Petr Schulmeister,Miličova 12, Ostrava 1b) vypracovaném Ing. Petrem Korčem, Třanovice 244, zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnostiK i m e x, společnost s ručením omezeným, IČ 560936, se sídlemMitrovická 37, Paskov. Veřejná výzva k upisování akcií sevyluču... je. zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : vylučuje se přednostní právo akcionářů na úpis akcií zdůležitého zájmu společnosti, kterým je nabytí vlastnictvímovitých věcí, které již na základě nájemních smluv slouží kpodnikán... í společnosti a které jsou předmětem nepeněžitéhovkladu, kterými budou splaceny upsané akcie společnosti a kteréspolečnost bude hospodářsky využívat pro naplnění svého předmětučinnosti, zobrazit více skrýt více
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse nepřipouští,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : základní jmění společnosti K.L.C. euro, a.s. se zvyšuje o 6 200000,- Kč na výši 7 200 000,- Kč,
 • 21. srpna 2000 - 11. února 2003 : Valná hromada rozhodla v souladu s ustanovením § 202 a násl.Obchodního zákoníku a v souladu s ustanovením čl. 44 Stanovspolečnosti o zvýšení základního jmění společnosti K.L.C. eur... o,a.s., se sídlem Mitrovická 37, Paskov a to takto: zobrazit více skrýt více
posunout dolů