Trendy

202 624 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 646 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

368 305 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.4.2002 Přerov, Přerov I - Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 75002

Historické adresy

19.2.1998 - 20.4.2002 Přerov, Blahoslavova 7

25391453

DIČ

od 1.4.1998

CZ25391453

Datová schránka

8j4ch24

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1839

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.2.2009

175 133 000 Kč

Historické jmění

4.7.2000 - 27.2.2009

172 339 000 Kč

31.1.1999 - 4.7.2000

146 400 000 Kč

19.2.1998 - 31.1.1999

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Přerova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

153172938 / 0300

Provozovny

od 7.9.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Žerotínovo nám. 211/36, 750 02, Přerov - Přerov I-Město

... více provozoven (celkem 22) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 19. prosince 2008 : Za páté:Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře tak, že jediný akcionář předá správci vkladu písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 o Za páté:Emisní kurs nově upisované akcie bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře tak, že jediný akcionář předá správci vkladu písemné prohlášení dle ust. § 60 odst. 1 o...bchodního zákoníku, a to v sídle společnosti, kde dojde k předání nemovitostí, ve lhůtě 60 dnů ode dne úpisu a před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2008 : Za čtvrté:Emisní kurs upisované akcie se rovná jmenovité hodnotě nově upisované kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno a to hodnotě Kč 2.974.000,-.
 • 19. prosince 2008 : Za třetí:Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle us Za třetí:Jediný akcionář, jako předem určený zájemce, upíše akcie, a to tak, že ve lhůtě sedmi kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě dle us...t. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude akcionář vyrozuměn o počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Ve lhůtě čtrnácti dnů od oznámení počátku běhu lhůty bude akcionáři doručen návrh smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění s náležitostmi uvedenými v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Lhůta k upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá jediný akcionář se společností, se stanoví na čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2008 : Za druhé:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže specifikované nemovitosti, jejichž hodnota ve výši Kč 2.794.000,- byla určena podle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Jiřím Just Za druhé:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou níže specifikované nemovitosti, jejichž hodnota ve výši Kč 2.794.000,- byla určena podle znaleckého posudku zpracovaného Ing. Jiřím Just...em:1. budova bez č.p./č.e., stavba technického vybavení, na pozemku p.č. 4/4 a pozemku p.č. 12/8 (výměníková stanice Palackého centrum)2. pozemek p.č. 4/4 - zastavěná plocha a nádvoří,3. pozemek p.č. 12/8 - zastavěná plocha a nádvoří,vše v k.ú. Přerov, obce a okres Přerov, zapsané mimo jiné na LV č. 10001 pro k.ú. Přerov. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2008 : Dle ust. § 203 odst. 4 z. č. 513/1991 Sb., navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění:- za prvé:základní jmění se zvyšuje Dle ust. § 203 odst. 4 z. č. 513/1991 Sb., navrhujeme provedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jediného akcionáře následujícího znění:- za prvé:základní jmění se zvyšuje... o částku ve výši Kč. 2.794.000,-,slovy: Dvamilionysedmsetdevadesátčtyřitisíckorunčeských, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1 kusu kmenové akcie o jmenovité i emisní hodnotě Kč 2.794.000,- v listinné podobě a znějící na jméno. Akcie bude upsána jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti - Statutárním městem Přerov, IČ 00301825. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2008 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Statutárního města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 13.10.2008 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoní Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Statutárního města Přerova se sídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 13.10.2008 vykonávajícího ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoní...ku působnost valné hromady bylo schváleno zvýšení základního kapitálu upsáním nové akcie nepeněžitým vkladem dle ust. § 203 a násl. z. č. 513/1991 Sb., v platném znění. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jetechnologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen apatních měřidel, splatí jediný akcionář tak, že předá předáv Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jetechnologické zařízení výměníkových stanic, plynových kotelen apatních měřidel, splatí jediný akcionář tak, že předá předáv...acímprotokolem movité věci tvořící nepeněžitý vklad emitentovi velhůtě do 30-ti dnů od obdržení písemného sdělení představenstvao provedení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. Místem pro předložení předávajícíhoprotokolu je sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zánikupřednostního práva podle § 204 a, odst. 3 obchodního zákoníkunebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsánaakcionářem Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zánikupřednostního práva podle § 204 a, odst. 3 obchodního zákoníkunebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsánaakcionářem... analogicky vzhledem k ustanovení § 205 obchodníhozákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Emisní kurz jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě apo zvýšení činí 172.339.000,- Kč slovy: jednosto sedmdesát dvamilionů třista třicet devět tisíc korun českých.
 • 5. srpna 1999 : Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem věcímovitých se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicetdevět tisíc Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem věcímovitých se jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicetdevět tisíc... korun českých), tudíž nově upsaná kmenová akcie najméno činí 172.339.000,- Kč slovy: jedno sto sedmdesát dvamilionů třista třicet devět tisíc korun českých. Rozsah právspojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadní akcie jeshodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jak jiupravují stanovy společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité ve vlastnictvíMěsta Přerov, které tvoří technologické zařízení výměníkovýchstanic, plynových kotelen a patních měřidel, popsaných vez Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité ve vlastnictvíMěsta Přerov, které tvoří technologické zařízení výměníkovýchstanic, plynových kotelen a patních měřidel, popsaných vez...naleckých posudcích č. 1833/13 k datu 14.5.1998 a č. 1899/29 kdatu 31.8.1998, které vyhotovil znalec Ing. Jan Uhlíř - AgenturaAta, Sobětuchy 27, 294 74 Předměřice nad Jizerou v celkové ceně25.939.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů devět set třicetdevět tisíc korun českých ) a znaleckých posudcích č. 513-7/98 kdatu 31.3.1998 a č. 516-10/98 k datu 31.8.1998, které vyhotovilznalec Ing. Jiří Trávníček, Jílkova 199, 615 00 Brno, v celkovéceně 26.078.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů sedmdesát osmtisíc korun českých). Vklad je oceněn v souladu s nižším z obouposudků, tj. posudky ing. Jana Uhlíře ve výši 25.939.000,- Kč.Se shora citovanými znaleckými posudky se členové městské rady,vykonávající působnost valné hromady společnosti, seznámili dne24.6.1999. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitímpřednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované částiakcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 25.939.000,- Kč,s Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitímpřednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované částiakcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 25.939.000,- Kč,s...lovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsatcelou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšenízákladního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsatcelou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšenízákladního jmění v sídle společnosti ve lhůtě nejpozději... 30-tidnů od obdržení písemného sdělení představenstva o provedenízápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 5. srpna 1999 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 24.6.1999takto:Základní jmění společnosti se zvyšuje novým nepeněžitým vklademo částku ve výši 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 24.6.1999takto:Základní jmění společnosti se zvyšuje novým nepeněžitým vklademo částku ve výši 25.939.000,- Kč, slovy: dvacet... pět milionůdevět set třicet devět tisíc korun českých s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního jmění.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovitéhodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinnépodobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnotydosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 146.400.000,- Kč, slovy:jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých, vcelkovém rozsahu nepeněžitého vkladu ve výši 25.939.000,- Kč(slovy: dvacet pět milionů devět set třicet devět tisíc korunčeských). zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za osmé:Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepodnik, splatí jediný akcionář tak, že o splacení emisníhokursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, kterétvoří n Za osmé:Emisní kurs akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jepodnik, splatí jediný akcionář tak, že o splacení emisníhokursu akcií upisovaných nepeněžitými vklady, kterétvoří n...emovitosti, předloží emitentovi ve lhůtě do 30 dnů odobdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisuusnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříkupísemné prohlášení učiněné podle ust. § 60 odst. 1 obchodníhozákoníku obsahující zároveň prohlášení o předání nemovitostíemitentovi, dále pak za účelem splacení vkladu, jehož předmětemje převod vlastnických práv k věcem, které náleží k podniku apřevod jiných práv a majetkových hodnot s podnikem souvisejícíchv téže lhůtě splatí tuto část vkladu při použití ust. § 59 odst.4, § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 133 odst. 1 občanskéhozákoníku uzavřením nepojmenované smolouvy, jejímž účelem jesplnění rozhodnutí o navýšení základního jmění vkladem podniku.Místem pro předložení jak písemného prohlášení, tak i propředání předmětu vkladu spočívajícího ve věcech movitých,jiných majetkových hodnot a jiných práv s podnikem souvisejícíchje sídlo společnosti - Přerov, Blahoslavova 7. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za sedmé:Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zánikupřednostního práva podle ust. § 204a odst. 3 obchodního zákoníkunebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsá Za sedmé:Nově upisovaná část akcie, pokud by v důsledku zánikupřednostního práva podle ust. § 204a odst. 3 obchodního zákoníkunebyla upsána s využitím přednostního práva, bude upsá...naakcionářem analogicky vzhledem k ust. § 205 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za šesté:Emisní kurs jednoho kusu akcie odpovídá její jmenovité hodnotě apo zvýšení činí 146,400.000,-Kč, slovy:jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských.
 • 8. července 1998 : Za páté:Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem podnikuse jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 145,400.000,-Kč,slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorun Za páté:Po splacení emisního kursu akcie nepeněžitým vkladem podnikuse jmenovitá hodnota dosavadní akcie zvýší o 145,400.000,-Kč,slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorun...českých,tudíž nově upsaná kmenová akcie na jméno činí 146,400.000,-Kč,slovy: jednostočtyřicetšestmilionůčtyřistatisíckorunčeských.Rozsah práv spojených se zvýšením jmenovité hodnoty dosavadníakcie je shodný s rozsahem práv spojených s dosavadní akcií, jakji upravují stanovy společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za čtvrté:V souladu s rozhodnutím o privatizaci státního podniku Bytovéhopodniku města Přerova jeho zrušením bez likvidace v návaznostina postup dle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínk Za čtvrté:V souladu s rozhodnutím o privatizaci státního podniku Bytovéhopodniku města Přerova jeho zrušením bez likvidace v návaznostina postup dle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínk...ách převodu majetkustátu na jiné osoby ve znění novel a v souladu s usnesením 25.zasedání Městského zastupitelstva vydaným dne 21.5.1998 podčíslem 306/25/4 rozhodl jediný akcionář společnosti, že spolu svlastnickým právem k privatizovanému majetku státního podnikupřecházejí v rámci přijetí rozhodnutí o zvýšení základního jměníspolečnosti vkladem podniku na akciovou společnost Teplo Přerova.s. veškerá jiná práva, jiné majetkové hodnoty a závazky sprivatizovaným majetkem související. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za třetí:Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik jako celek, tj. souborhmotných i nehmotných složek podnikání sloužících k provozovánístátního podniku Bytového podniku města Přerov Za třetí:Předmětem nepeněžitého vkladu je podnik jako celek, tj. souborhmotných i nehmotných složek podnikání sloužících k provozovánístátního podniku Bytového podniku města Přerov...a se sídlemPřerov, Blahoslavova 7, IČ 00 09 78 37, který jediný akcionář asoučasně i jediný zakladatel státního podniku získal na základěSmlouvy o bezúplatném převodu majetku podniku ze dne 31.3.1998od Fondu národního majetku ČR. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za druhé:Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsatcelou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšenízákladního jmění v sídle společnosti ve lhůtě n Za druhé:Jediný akcionář akciové společnosti má přednostní právo upsatcelou upisovanou zvyšovanou jmenovitou hodnotu akcie ke zvýšenízákladního jmění v sídle společnosti ve lhůtě n...ejpozději 30 dnůod obdržení písemného sdělení představenstva o provedení zápisuusnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku.Nově upisovaná část dosavadní akcie bude upsána s využitímpřednostního práva, přičemž emisní kurs nově upisované částiakcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí 145,400.000,-Kč,slovy: jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Za prvé:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 145,400.000,-Kč, slovy:jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, s tím, žese nepřipouští upisování akcií nad částku navrh Za prvé:Základní jmění společnosti se zvyšuje o 145,400.000,-Kč, slovy:jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských, s tím, žese nepřipouští upisování akcií nad částku navrh...ovaného zvýšenízákladního jmění.Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nové jmenovitéhodnoty dosavadní kmenové akcie na jméno vydané v listinnépodobě a veřejně neobchodovatelné (změnou jmenovité hodnotydosavadní akcie), jejíž výše dosud činí 1,000.000,-Kč, slovy:jedenmilionkorunčeských, v celkovém rozsahu nepeněžitého vkladuve výši 145,400.000,-Kč, slovy:jednostočtyřicetpětmilionůčtyřistatisíckorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 1998 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Města Přerova sesídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 21.5.1998 vykonávajícího vesmyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost val Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti Města Přerova sesídlem Přerov, Bratrská 34, ze dne 21.5.1998 vykonávajícího vesmyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku působnost val...néhromady bylo schváleno zvýšení základního jmění upsáním akciípodle ust. § 203 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v úplném znění. Podle ustanovení § 203 odst. 4 zák. č. 513/1991 Sb. navrhujemeprovedení zápisu do obchodního rejstříku rozhodnutí jedinéhoakcionáře následujícího znění: zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 12. srpna 2014 - 27. ledna 2015 : Počet členů dozorčí rady: 9
 • 12. srpna 2014 - 27. ledna 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů