Trendy

184 663 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-25 051 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

99 871 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

Historické adresy

1.5.2002 - 15.11.2016 Šumperk, Nemocniční čp. 734/13, PSČ 78701
24.2.1998 - 1.5.2002 Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 78701

25391941

DIČ

od 1.6.1998

CZ25391941

Datum vzniku

24. února 1998

Datová schránka

8e2cd2k

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1842

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.6.2008

14 400 000 Kč

Historické jmění

19.12.2005 - 20.6.2008

7 200 000 Kč

24.5.2005 - 19.12.2005

2 100 000 Kč

24.2.1998 - 24.5.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šumperk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ2706002260180176207494

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.1.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Blanická 1583/12, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 8. Akcionáři budou vyrozuměni o počátku běhu lhůty pro upsání akcií předsedou představenstva společnosti doporučeným dopisem.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 7. Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií je u peněžního ústavu GE Money Bank, a.s., pobočka Šumperk, číslo účtu 172244212/0600 jako zvláštní účet společnosti pr... o splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 6. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 5. Lhůta pro výkon přednostního práva pro upsání akcií činí třicet (30) dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta třiceti dnů počíná běžet prvním pracovním dnem, ... následujícím po dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, může akcionář upsat (17) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním 51 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, s emisním kurzem jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 4. Místem pro vykonání přednostního práva a upisování nově vydaných akcií je sídlo společnosti v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 3. Všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo k upisování akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Stá... vající akcionáři jsou oprávněni upsat celkem 51 (padesátjedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné a každé akcie, kterou vlastní. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 51 (padesátjedna) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, v list... inné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,-Kč na jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2,100.000,-Kč, o částku 5,100.000,-Kč, slovy pětmilionůjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu ... .....7,200.000,-Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, je u peněžního ústavu GE Money Bank, číslo účtu : 172244212/0600, jako zvl... áštní účet společnosti pro splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Určití zájemci - Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem ... Bludov, A. Kašpara 34, jako určití zájemci, upíší akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům - Vladimíru Šimkovi, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr... . Březiny 417, Miroslavu Plhákovi, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing. Janu Zapletalovi, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude těmto určitým zájemcům doručen do čtrnácti (14) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určitým zájemcům se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., Šumperk, Nemocniční čp. 734/13, PSČ 787 01, v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin ... v pracovní dny během lhůty k upisování. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to :Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, který upíše 3 ks (slovy : tři kusy) akcií o jmenovité h... odnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii.Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii.Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání části nových akcií.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za každou a jednu akcii.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, nekótované, celkem v počtu 11 ks (slovy : jedenáct kusů) akcií o j... menovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii, a to peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.2.2005:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, ... o částku 1,100.000,- Kč, slovy jedenmilionjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu per 2,100.000,- Kč, slovy dvamilionyjednostotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Splatnost akcií: Konkrétní zájemce je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedené u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,... nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději vposlední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole.Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč,Počet akcií: 50 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akcií
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty provykonání přednostního práva. Informace o úpisu akcií budeobchodní společnosti CONTO a.s. představenstvem společnostidoruč... ena doporučeným dopisem nejpozději do 5 dnů odnásledujícího dne po uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Místo: sídlo společnosti tj. Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 787 01,v pracovní dny od 10:00 hodin do 14:00 hodin.
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : e) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to společnost... i CONTO,a.s. se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ 110 00, IČ : 63079305. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : d) Splatnost akcií: Stávající akcionář je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šu... mperk,nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději vposlední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole.Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : c) V prvním kole upisování má stávající akcionář právo upsatvšechny nové akcie peněžitým vladem v rozsahu svého dosavadníhopodílu na základním jmění společnosti. Místem pro vykonán... ípřednostního práva se stanovuje sídlo společnosti tj. Šumperk,Nemocniční 13, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10:00 hodin do14:00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje 15dní, s počátkem běhu lhůty 7. den od právní moci tohotousnesení, kterým se zapisuje toto usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Ostravě. Tato informace bude stávajícímuakcionáři představenstvem společnosti doručena doporučenýmdopisem nejpozději 7. den od právní moci tohoto usnesení, kterýmse zapisuje toto usnesení o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě. Na každou stávající akcii lze upsat 5 ks akcie á100 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : b) Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- KčPočet akcií: 50 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akcií
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : a) 5.000.000,- Kč činí částka, o níž má být vzýšeno základníjmění peněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tutočástku se nepřipouští.
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Jediný akcionář rozhodl:O zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 anásledujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových ackií,které se splácejí peněžitými vklady a ... bude probíhat ve dvoukolech s tím, že : zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady ve smyslu ustanovení § 190 obch. zákoníku z 5.8.1999 ozvýšení základního jmění upisováním akcií.
posunout dolů