Trendy

163 161 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

135 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

82 636 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk

Historické adresy

1.5.2002 - 15.11.2016Šumperk, Nemocniční čp. 734/13, PSČ 78701
24.2.1998 - 1.5.2002Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 78701

25391941

DIČ

od 1.6.1998

CZ25391941

Datum vzniku

24. února 1998

Datová schránka

8e2cd2k

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1842

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 20.6.2008

14 400 000 Kč

Historické jmění

19.12.2005 - 20.6.2008

7 200 000 Kč

24.5.2005 - 19.12.2005

2 100 000 Kč

24.2.1998 - 24.5.2005

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šumperk

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

CZ2706002260180176207494

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 30.1.2008

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Blanická 1583/12, 787 01, Šumperk

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 8. Akcionáři budou vyrozuměni o počátku běhu lhůty pro upsání akcií předsedou představenstva společnosti doporučeným dopisem.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 7. Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií je u peněžního ústavu GE Money Bank, a.s., pobočka Šumperk, číslo účtu 172244212/0600 jako zvláštní účet společnosti pr... o splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 6. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií je patnáct kalendářních dnů od jejich upsání.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 5. Lhůta pro výkon přednostního práva pro upsání akcií činí třicet (30) dnů a její počátek je stanoven tak, že výše stanovená lhůta třiceti dnů počíná běžet prvním pracovním dnem, ... následujícím po dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, může akcionář upsat (17) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých. Zvýšení základního kapitálu o výše uvedenou částku s využitím přednostního práva bude provedeno upsáním 51 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, s emisním kurzem jedné akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 4. Místem pro vykonání přednostního práva a upisování nově vydaných akcií je sídlo společnosti v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin v pracovní dny během lhůty k upisování.
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 3. Všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva. Každý akcionář má přednostní právo k upisování akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti. Stá... vající akcionáři jsou oprávněni upsat celkem 51 (padesátjedna) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč jedné a každé akcie, kterou vlastní. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 2. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním 51 (padesátjedna) kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč, slovy stotisíc korun českých, v list... inné podobě, nekótované. Práva spojená s akciemi jsou stejná, jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,-Kč na jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 2. listopadu 2005 - 19. prosince 2005 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní částky 2,100.000,-Kč, o částku 5,100.000,-Kč, slovy pětmilionůjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu ... .....7,200.000,-Kč, slovy sedmmilionůdvěstětisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem, bez veřejné nabídky akcií, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Účet, na který má být splacen emisní kurz upsaných akcií, který se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, je u peněžního ústavu GE Money Bank, číslo účtu : 172244212/0600, jako zvl... áštní účet společnosti pro splacení emisního kurzu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Určití zájemci - Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem ... Bludov, A. Kašpara 34, jako určití zájemci, upíší akcie na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené se společností v souladu s ustanovením § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Lhůta pro upisování akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitým zájemcům - Vladimíru Šimkovi, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr... . Březiny 417, Miroslavu Plhákovi, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, Ing. Janu Zapletalovi, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií bude těmto určitým zájemcům doručen do čtrnácti (14) dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti. V návrhu smlouvy zároveň uvede, že den doručení tohoto návrhu určitým zájemcům se považuje za den počátku běhu lhůty pro upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s., Šumperk, Nemocniční čp. 734/13, PSČ 787 01, v době od 8,00 hodin do 16,00 hodin ... v pracovní dny během lhůty k upisování. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitým zájemcům, a to :Vladimír Šimek, r.č. 49-07-29/395, bytem Bludov, Dr. Březiny 417, který upíše 3 ks (slovy : tři kusy) akcií o jmenovité h... odnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii.Miroslav Plhák, r.č. 46-07-03/426, bytem Sudkov 236, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii.Ing. Jan Zapletal, r.č. 40-08-01/437, bytem Bludov, A. Kašpara 34, který upíše 4 ks (slovy : čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upsání části nových akcií.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Emisní kurz takto upisovaných akcií je totožný se jmenovitou hodnotou akcií a činí 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za každou a jednu akcii.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, nekótované, celkem v počtu 11 ks (slovy : jedenáct kusů) akcií o j... menovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy : jednostotisíc korun českých) za jednu a každou akcii, a to peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
 • 26. března 2005 - 19. prosince 2005 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 21.2.2005:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, ... o částku 1,100.000,- Kč, slovy jedenmilionjednostotisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu per 2,100.000,- Kč, slovy dvamilionyjednostotisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Splatnost akcií: Konkrétní zájemce je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedené u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šumperk,... nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději vposlední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole.Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- Kč,Počet akcií: 50 ksDruh: kmenováForma: na majitelePodoba: listinnáEmisní kurs akcie: rovná se jmenovité hodnotě akcií
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Lhůta: 10 dnů, začíná následující den po uplynutí lhůty provykonání přednostního práva. Informace o úpisu akcií budeobchodní společnosti CONTO a.s. představenstvem společnostidoruč... ena doporučeným dopisem nejpozději do 5 dnů odnásledujícího dne po uplynutí lhůty pro vykonání přednostníhopráva. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Místo: sídlo společnosti tj. Šumperk, Nemocniční 13, PSČ 787 01,v pracovní dny od 10:00 hodin do 14:00 hodin.
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Upisování akcií ve druhém kole bude probíhat takto:
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : e) Určuje se, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva stávajícího akcionáře, budou ve druhém kolenabídnuty k upisování jedinému zájemci, a to společnost... i CONTO,a.s. se sídlem Praha 1, Šítkova 1, PSČ 110 00, IČ : 63079305. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : d) Splatnost akcií: Stávající akcionář je povinen splatit 30 %emisního kursu upsaných akcií na účet č. 8010-0009004163/0300vedeného u Československé obchodní banky a.s., pobočka Šu... mperk,nebo do pokladní hotovosti společnosti, a to nejpozději vposlední den lhůty stanovené pro upisování akcií v tomto kole.Zůstatek emisního kursu je pak povinen splatit nejpozději do 1roku ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkuvedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : c) V prvním kole upisování má stávající akcionář právo upsatvšechny nové akcie peněžitým vladem v rozsahu svého dosavadníhopodílu na základním jmění společnosti. Místem pro vykonán... ípřednostního práva se stanovuje sídlo společnosti tj. Šumperk,Nemocniční 13, PSČ 787 01, v pracovní dny od 10:00 hodin do14:00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se určuje 15dní, s počátkem běhu lhůty 7. den od právní moci tohotousnesení, kterým se zapisuje toto usnesení o zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajskýmobchodním soudem v Ostravě. Tato informace bude stávajícímuakcionáři představenstvem společnosti doručena doporučenýmdopisem nejpozději 7. den od právní moci tohoto usnesení, kterýmse zapisuje toto usnesení o zvýšení základního jmění společnostido obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem vOstravě. Na každou stávající akcii lze upsat 5 ks akcie á100 000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : b) Jmenovitá hodnota akcie: 100 000,- KčPočet akcií: 50 ksDruh akcií: kmenováForma akcií: na majitelePodoba akcií: listinnáEmisní kurs akcie: se rovná jmenovité hodnotě akcií
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : a) 5.000.000,- Kč činí částka, o níž má být vzýšeno základníjmění peněžitými vklady a určuje se, že upisování nad tutočástku se nepřipouští.
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Jediný akcionář rozhodl:O zvýšení základního jmění společnosti v souladu s § 202 anásledujícími obchodního zákoníku a to upsáním nových ackií,které se splácejí peněžitými vklady a ... bude probíhat ve dvoukolech s tím, že : zobrazit více skrýt více
 • 2. září 1999 - 1. května 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valnéhromady ve smyslu ustanovení § 190 obch. zákoníku z 5.8.1999 ozvýšení základního jmění upisováním akcií.
posunout dolů