Trendy

20 428 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

19 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

7 476 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Adresa

od 3.6.2014Martinovská 3262/50, Martinov, 723 00 Ostrava

Historické adresy

7.12.2005 - 3.6.2014Ostrava - Martinov, Martinovská 3262/50, PSČ 72300
17.3.1998 - 7.12.2005723 00 Ostrava-Martinov, Provozní 3236

25394886

DIČ

od 1.7.1998

CZ25394886

Datum vzniku

17. března 1998

Datová schránka

q2hg259

Historické názvy

9.11.2001 - 6.11.2010

Woodman interier a.s.

17.3.1998 - 9.11.2001

Weiss interier, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1869

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.10.2016

5 600 000 Kč

Historické jmění

10.12.2010 - 24.10.2016

3 500 000 Kč

11.10.1999 - 10.12.2010

1 000 000 Kč

17.3.1998 - 11.10.1999

1 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

19-8160290277 / 0100

Historické provozovny

5.8.2013 - 31.3.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. října 2016 : Jediný akcionář společnosti učinil dne 14.9.2016 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:1. Rozhoduji o spojení 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hod Jediný akcionář společnosti učinil dne 14.9.2016 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:1. Rozhoduji o spojení 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hod...notě jedné a každé akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) znějících na jméno, v listinné podobě, v 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné a každé akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno.2. Rozhoduji o zvýšení základního kapitálu společnosti Woodman production a.s. ze stávající výše 3.500.000,- Kč (slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých) o částku 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.600.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií peněžitým vkladem s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, ale upisování pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových listinných akcií, a to v počtu 21 (slovy: dvacet jedna) kusů o jmenovité hodnotě jedné a každé akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) znějících na jméno (dále jen "Nové akcie"). Emisní kurs všech Nových akcií bude činit celkově 2.185.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých). Rozdíl jmenovité hodnoty Nových akcií a emisního kurzu Nových akcií bude představovat emisní ážio. Nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se jediný akcionář společnosti vzdal svého přednostního práva před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti.Všechny Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je jediný akcionář společnosti - pan Marcel LESNÍK, dat. nar. 19.07.1965, bytem Martinovská 3078/71, Martinov, 723 00 Ostrava (dále jen Upisovatel).Všechny Nové akcie budou upsány na základě Smlouvy o úpisu Nových akcií uzavřené mezi společností Woodman production a.s. a Upisovatelem v písemné formě s úředně ověřenými podpisy smluvních stran, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen Smlouva o úpisu Nových akcií). Nové akcie nebudou upisovány prostřednictvím veřejné nabídky ani obchodníkem s cennými papíry.Upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných Nových akcií na bankovní účet společnosti Woodman production a.s. číslo: 19-8160290277/0100, a to ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Nových akcií.Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti Woodman production a.s. vůči Upisovateli ve výši 2.185.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých) spočívající v právu na splacení emisního kursu Upisovatele upsaných Nových akcií proti pohledávkám Upisovatele vůči společnosti Woodman production a.s. podle Smlouvy o půjčce ze dne 19.01.2015, slovy: devatenáctého ledna roku dvoutisícího patnáctého, Smlouvy o půjčce ze dne 15.10.2014, slovy: patnáctého října roku dvoutisícího čtrnáctého, Smlouvy o půjčce ze dne 27.08.2014, slovy: dvacátého sedmého srpna roku dvoutisícího čtrnáctého, Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 7/09 ze dne 14.12.2009, slovy: čtrnáctého prosince roku dvoutisícího devátého, a Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 6/09 ze dne 22.11.2009, slovy: dvacátého druhého listopadu roku dvoutisícího devátého v úhrnné výši 2.185.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých).Emisní kurs upisovaných Nových akcií bude splacen výhradně formou započtení pohledávky společnosti Woodman production a.s. vůči Upisovateli ve výši 2.185.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých) proti pohledávkám Upisovatele vůči společnosti Woodman production a.s. v úhrnné výši 2.185.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto osmdesát pět tisíc korun českých).Smlouva o započtení vzájemných pohledávek společnosti Woodman production a.s. a Upisovatele, specifikovaných výše v tomto rozhodnutí, musí být uzavřena mezi společností Woodman production a.s. a Upisovatelem v sídle společnosti Woodman production a.s., na adrese Martinovská 3262/50, Martinov, 723 00 Ostrava, a to v písemné formě a ve lhůtě tří (3) měsíců ode dne upsání Nových akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu Nových Akcií. zobrazit více skrýt více
  • 17. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 6. listopadu 2010 - 10. prosince 2010 : Dne 3.8.2010 učinil jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícího znění:1. Základní kapitál sp... olečnosti Woodman interier a.s. se zvyšuje o částku 2.500.000,-Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých, tedy z částky 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, na novou výši základního kapitálu 3.500.000,Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých, upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 25 ks, slovy: dvaceti pěti, kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.3. Všechny nové akcie v počtu 25 ks, slovy: dvaceti pěti, kusů, budou upsány jediným akcionářem společnosti Woodman interier a.s., kterým je Marcel Lesník, nar. 19.7.1965, r.č. 650719/0129, bytem Ostrava, Martinov, Martinovská 3078/71, PSČ 723 00 (dále jen ?Upisovatel?).4. Emisní kurz každé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, když se připouští, aby Upisovatel započetl své pohledávky vůči společnosti Woodman interier a.s. proti pohledávkám společnosti Woodman interier a.s. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, a to z důvodu posílení ekonomické stability. Jedná se o tyto pohledávky:- pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 3/09 ze dne 13.7.2009 ve výši 835.000,--Kč, slovy: osm set třicet pět tisíc korun českých,- pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 4/09 ze dne 25.8.2009 ve výši 700.000,--Kč, slovy: sedm set tisíc korun českých,- pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 5/09 ze dne 19.10.2009 ve výši 700.000,--Kč, slovy: sedm set tisíc korun českých,- pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 6/09 ze dne 22.11.2009 ve výši 500.000,--Kč, slovy: pět set tisíc korun českých,- a pohledávku z titulu Smlouvy o poskytnutí bezúročné finanční výpomoci č. 7/09 ze dne 14.12.2009 ve výši 150.000,--Kč, slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých.5. Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností Woodman interier a.s. v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti Woodman interier a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání akcií a odešle jej Upisovateli na adresu jeho trvalého pobytu uvedeného v seznamu akcionářů, nebo jej Upisovateli osobně předá, a to ve lhůtě třiceti dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 200da občanského soudního řádu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti dnů od doručení jejího návrhu Upisovateli.6. Upisovatel je povinen ve lhůtě třiceti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši 2.500.000,-Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých tak, že v této lhůtě uzavře se společností Woodman interier a.s. smlouvu o započtení pohledávek. Návrh smlouvy bude vypracován představenstvem společnosti Woodman interier a.s. a bude zaslán či předán Upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení s Upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. března 1998 - 6. listopadu 2010 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno:K převodu akcií na jméno se vyžaduje souhlas představenstva.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů