Trendy

325 443 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

38 388 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

406 424 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 1.12.2016 č.p. 33, 789 73 Klopina

Historické adresy

28.11.2007 - 1.12.2016 Klopina 33, PSČ 78973
1.6.1998 - 28.11.2007 Libina, Libina 601, okres Šumperk, PSČ 78805

25398849

DIČ

Není plátce DPH

1.1.1999 - 31.12.2008

CZ25398849

Datum vzniku

1. června 1998

Datová schránka

39qex8a

Historické názvy

1.7.2014 - 1.7.2016

Libinská AGRO s.r.o.

1.6.1998 - 1.7.2014

Libinská AGRO, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 1940

Právní forma

112 Společnost s ručením omezeným

Základní jmění

od 1.7.2014

91 140 000 Kč

Historické jmění

25.8.1999 - 1.7.2014

91 140 000 Kč

1.6.1998 - 25.8.1999

Kč 1.090.000,- (slovy: Jedenmilióndevadesáttisíckorun českých) Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Mohelnice

Provozovny

od 19.1.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 789 73, Klopina

... více provozoven (celkem 21) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2017 : V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Mohelnická zemědělská a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 258 20 303, společnosti První bioplynová Šumperk s.r. V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Mohelnická zemědělská a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 258 20 303, společnosti První bioplynová Šumperk s.r....o. se sídlem Klopina - Klopina 33, okres Šumperk, PSČ 789 73, IČ 278 06 863 a společnosti Bioplyn Třeština s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 279 28 225, s přechodem veškerých jejích jmění na nástupnickou společnost ÚSOVSKO AGRO s.r.o. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 08.09.2016. zobrazit více skrýt více
 • 1. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodníchspolečnostech a družstvech.
 • 1. července 2014 : Společnost Libinská AGRO, a.s. změnila svoji právní formu z původní právní formy akciové společnosti na novou právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Libinská Společnost Libinská AGRO, a.s. změnila svoji právní formu z původní právní formy akciové společnosti na novou právní formu společnosti s ručením omezeným s obchodní firmou Libinská... AGRO s.r.o. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 2010 : Na základě fúze sloučením dle § 61 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešlo na společnost Libinská AGRO, a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, I Na základě fúze sloučením dle § 61 zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, přešlo na společnost Libinská AGRO, a.s. se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, I...Č 253 98 849, jako společnost nástupnickou, jmění zanikající společnosti ZP Agro s.r.o. se sídlem Šumvald 22, PSČ 783 85, IČ 268 50 389 včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů.Rozhodný den fúze je 1.1.2010. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 - 1. prosince 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 18. září 2008 - 3. prosince 2014 : Mimořádná valná hromada společnosti Libinská AGRO, a.s. dne 8.9.2008 rozhodla o přechodu akcií vydaných obchodní společností Libinská AGRO, a.s. na osobu hlavního akcionáře - obcho... dní společnost ÚSOVSKO a.s. a zároveň rozhodla o :- Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem obchodní společnosti Libinská AGRO, a.s., se sídlem Klopina 33, PSČ 789 73, IČ 253 98 849, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1940 (dále jen "Společnost"), který uplatnil právo na výkup ostatních účastnických cenných papírů a požádal o zařazení jeho záměru aplikovat postup podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na pořad jednání této mimořádné valné hromady, je obchodní společnost ÚSOVSKO a.s., IČ 607 93 015, se sídlem Klopina č. 33, 789 73 Úsov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 1033 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o projednání uplatněného práva výkupu všech ostatních účastnických cenných papírů, tj. ke dni 21.7.2008, činila 91,10% a ke dni konání této valné hromady činí 92,86% na základním kapitálu společnosti, tj. více než zákonem stanovených 90% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Společnosti Hlavním akcionářem bylo osvědčeno předložením 169.272 ks kmenových listiných akcií emitovaných Společností na jméno o jmenovité hodnotě po 500,-Kč, jakož i čestným prohlášením představenstva Hlavního akcionáře. Souhrnný počet akcií Společnosti, vlastněný a předložený Hlavním akcionářem pro jednání této mimořádné valné hromady činí 169.272 ks akcií o jmenovité hodnotě po 500,- Kč a tak představuje podíl 92,86% na základním kapitálu Společnosti, který činí 91,140.000,-Kč. Z toho pak vyplývá skutečnost, že Hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění.- Přechodu ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře: Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, přechod vlastnického práva ke všem ostatním akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci akcií emitovaných Společností jsou povinni předložit své akcie Společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva k nim na Hlavního akcionáře. Nepředloží-li dosavadní vlastníci své akcie Společnosti v této lhůtě, určí k tomu Společnost dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než čtrnáct dnů a pak postupuje podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku.- Výši protiplnění: Hlavní akcionář je povinnen poskytnout dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši 74,- Kč (slovy sedmdesátčtyři korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy pětset korun českých), stanovené podle znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem Ing. Milanem Novotným dne 14.7.2008- Způsobu a lhůtě poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům za jejich vykupované akcie peněžité protiplnění prostřednictvím obchodníka s cennými papíry - Česká spořitelna, a.s.,Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, Komerční centrum v Olomouci, Tř. Svobody 19, Olomouc, PSČ 771 05, které před konáním této valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Česká spořitelna, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu, nejdéle do dvou týdnů, po předání jejich akcí Společnosti, jinak za použití postupu podle §214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnýmistanovami společnosti.
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jměníse připouští, jediný akcionář určil, aby o konečné částcezvýšení rozhodlo představenstvo společnosti.
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Další podmínky upisováníUpisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení ozapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku,bude trvat 15 dnů, bude probíhat po... uze v pracovní dny v době od8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna vsídle společnosti, t.j. Libina 601, okres Šumperk. K upsáníakcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelůmusí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu,podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitéhovkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsanýchackií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis adatum úpisu, event. obchodní jméno a sídlo upisovatele -právnické osoby (ověření podpisu s nevyžaduje). zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Hospodářské využití vkladůHospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jměníspolečnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat dalšípřevody majetku Zemědělského družstva... se sídlem v Libině zapostoupené pohledávky na společnost Libinská AGRO, a.s. přičemžveškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelněvyužít k hospodářské činnosti. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Navrhovaná výše emisního kursuEmisní kurs se navrhuje ve výši 100 % nominální hodnotyupsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetkuZemědělského družstva se sídlem v Lib... ině, event. citovanéhohmotného majetku tohoto družstva). zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Zemědělské družstvo se sídlem v Libině podepíše současně súpisem i tzv. "prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst. 2)obchodního zákoníku. Předmětně nepeněžité vklady tak budou zc... elasplaceny při úpisu. Ustanovení § 204a obchodního zákoníku opřednostním právu se nepoužije. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Oba tyto posudky jediný akcionář schválil a dále rozhodl, abymajetek v těchto posudcích oceněný, byl do ZZJ obchodníspolečnosti Libinská AGRO, a.s. vložen v hodnotách nižších, tj.d... le znalce p. Vočky, tedy maximálně v hodnotě 24.400.000,- Kč.Zemědělské družstvo se sídlem v Libině tedy upíše maximálně24.400 ks akcií kmenových, na jméno, v listinné podobě vejmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus a splatí svůj nepeněžitývklad v téže hodnotě. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Veškerý výše uvedený majetek Zemědělského družstva se sídlem vLibině, IČO: 00 15 01 93, byl oceněn ve znaleckých posudcíchsoudních znalců Jiřího Vočky, č.j. 2913/ZP ze dne 12.11.19... 98 aMarkéty Kirchnerové, č.j. 978 ze dne 12.10.1998. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Dalším předem určeným vkladatelem bude právnická osoba -Zemědělské družstvo se sídlem v Libině, IČO: 00 15 01 93, kterév souladu s usnesením členské schůze Zemědělského družstva se... sídlem v Libině, která se za účasti notářky JUDr. Vaškové,notářky v Šumperku, konala v sídle společnosti dne 8.12.1998,vloží tento svůj hmotný majetek specifikovaný v citovanémrozhodnutí o zvýšení základního jmění. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádanépohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněnaznaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vk... ladu.Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodníhozákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvy, kterousvou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu se sídlem v Libiněpostoupí akciové společnosti Libinská AGRO, a.s.. Tytopohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti LibinskáAGRO, a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plnévýši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitýchvkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostnímprávu se nepoužije. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Předmět a navrhované oceněníUpisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady.Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupenápohledávka z řádně uplatněných nároků na... vydání majetkovýchpodílů dle zákona č. 42/1992 Sb., či smluvně postoupenápohledávka za tzv. vypořádacím podílem dle ust. § 233 obchodníhozákoníku uplatněná předem určenými upisovateli - fyzickýmiosobami - jednak bývalými členy Zemědělského družstva se sídlemv Libině, jednak nečleny = oprávněnými osobami vůči Zemědělskémudružstvu se sídlem v Libině, jak jsou vyjmenováni ve znaleckýchposudcích soudních znalců JUDr. Bohumíra Krestýna, č.j.269/13/1998 ze dne 24.11.1998 a PhDr. Bohumila Pochopa, č.j.491/98 ze dne 3.12.1998. Oba dva uvedené znalecké posudky jedinýakcionář schvaluje. U obou typů pohledávek se jedná vždy pouze opohledávky vůči majetku Zemědělského družstva se sídlem vLibině, IČO: 00 15 01 93 předem určenými upisovateli - fyzickýmiosobami, jenž jsou uvedeny jmenovitě v rozhodnutí jedinéhoakcionáře osvědčeného notářským zápisem č.j. N 21/99, NZ 21/99notářky JUDr. Vaškové ze dne 25.2.1999. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Jmenovitá hodnota a počet nových akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 90.000 ksnových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus.
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Navrhovaný druh, podoba a forma akciíNavrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovýmiakciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov.
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Způsob a rozsah tohoto zvýšeníNavrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.090.000,-Kč na nejméně 91.090.000,- Kč, tj. nejméně o 90.000.000,- Kč ato upisováním nových akci... í. zobrazit více skrýt více
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Dosavadní základní jmění ve výši 1.090.000,- Kč se zvyšujenejméně o 90.000.000,- Kč, přičemž se připouští upisování nadčástku navrhovaného zvýšení.
 • 8. dubna 1999 - 25. srpna 1999 : Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 25.2.1999 bylorozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti.
 • 1. června 1998 - 25. srpna 1999 : Obchodní jméno a sídlo jediného akcionáře:Zemědělské družstvo se sídlem v LibiněSídlo: Libina 601, PSČ 788 05IČO: 00 15 01 93
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů