Trendy

77 413 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-33 728 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

41 820 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 3.10.2011 Chomutov, Mostecká 5773, PSČ 43001

Historické adresy

15.7.1999 - 3.10.2011 Chomutov, Tolstého 738, PSČ 43001

25404695

DIČ

od 26.7.1999

CZ25404695

Datum vzniku

15. července 1999

Datová schránka

5ebese6

Historické názvy

15.7.1999 - 12.9.2011

KLH Chomutov, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1205

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.12.2013

14 234 000 Kč

Historické jmění

3.5.2000 - 30.12.2013

1 294 000 Kč

15.7.1999 - 3.5.2000

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Chomutova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

78- 5402310207 / 0100

Provozovny

od 15.9.2011

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Mostecká 5773, 430 01, Chomutov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 19. února 2018 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 7. Valná hromada souhlasí, aby Ing. Jaroslav Veverka, nar. 26.08. 1960, splatil emisní kurz jím v souladu s tímto rozhodnutím upsaných akcií započtením níže uvedených pohledávek (a... ť již při využití přednostního práva nebo v případě využití možnosti upsat akcie jako předem určený zájemce) Pohledávky, určené k započtení jsou: - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, poskytnutých dne 30.04.2012 ve výši 1 020 000,00 Kč (jeden milion dvacet tisíc korun českých), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení peněžních prostředků, poskytnutých dne 25.05.2012 ve výši 5 000 000,00 Kč (pět milionů korun českých), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení peněžních prostředků, poskytnutých dne 05.03. 2013 ve výši 10 000 000,00 Kč (deset milionů korun českých), - pohledávka Ing. Jaroslava Veverky za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků, poskytnutých dne 04.06. 2013 ve výši 2 000 000,00 Kč (dva miliony korun českých), všechny splatné na výzvu. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 6. Akcie, které nebudou upsány v prvním kole s využitím přednostního práva, je ve druhém kole oprávněn upsat předem určený zájemce, kterým je Ing. Jaroslav Veverka, nar. 26.08.1960... , bytem Nad Vltavou 2167, 252 63 Roztoky u Prahy. 2 (dvou) týdenní lhůta k úpisu začne tomuto zájemci běžet po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 5. Přednostní právo na úpis nových akcií lze v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku uplatnit ve lhůtě 2 (dvou) týdnů ode dne uveřejnění oznámení informace o pře... dnostním právu způsobem stanoveným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Toto oznámení s upozorněním na počátek lhůty pro uplatnění přednostního práva a místo úpisu, uveřejní představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Ve stejné lhůtě bude zaslán návrh smlouvy o započtení v souladu s tímto rozhodnutím. Upisování bude vázáno na rozvazovací podmínku, jímž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Přednostní právo lze uplatnit předložením akcií, z nichž je odvozováno, na adrese Mostecká 5773, 430 01 Chomutov, ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní den mezi 9:00 hod a 11:00 hod a 13:00 a 15:00 a v případě smlouvy o započtení doručením upisovatelem podepsané smlouvy o započtení společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 4. Emisní kurz nových akcií je 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) na každou 1 (jednu) novou kmenovou listinnou akcii, která bude znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00... Kč (jeden tisíc korun českých). Emisní kurs všech nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit výhradně peněžitým vkladem. Tím není dotčen čl. 6 a 7 tohoto usnesení. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit takto: 100 % (jedno sto procent) na zvláštní účet k tomu účelu zřízený společností Piráti Chomutov a.s., číslo 78-5402310207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 3. Upsání akcií při zvýšení základního kapitálu bude provedeno s využitím přednostního práva akcionářů. Všichni akcionáři společnosti jsou oprávněni upsat s využitím přednostního p... ráva na každou 1 (jednu) stávající akcii společnosti, vydanou v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých) 10 (deset) nově vydávaných akcií, které budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč a na každou 1 (jednu) stávající akcii společnosti vydanou v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5 000,00 Kč (pět tisíc korun českých) 50 (padesát) nově vydávaných akcii, které budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč (jeden tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. Celkem tak lze s využitím přednostního práva upsat veškeré nové akcie společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 12 940 (dvanáct tisíc devět set čtyřicet) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (jede... n tisíc korun českých) v listinné podobě. Veškeré nové akcie společnosti budou vydány jako akcie, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. zobrazit více skrýt více
 • 4. listopadu 2013 - 19. února 2018 : Valná hromada konaná dne 18.10.2013 rozhodla:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 12 940 000,00 Kč (dvanáct milońů devět set čtyřicet korun českých), tj. z částky 1 294 000... ,00 Kč /jeden milión dvě stě devadesát čtyři korun českých) na částku 14 234 000,00 Kč (čtrnáct miliónů dvě stě třicet čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 8. října 1999 - 11. října 2000 : Mimořádná valná hromada dne 21.9.1999 rozhodla o zvýšenízákladního jmění o 250 000,- Kč s tím, že je možno tuto částkupřekročit, ne však výše než na 500 000,- Kč z důvodu opatřenín... ového kapitálu a umožnění hokejové veřejnosti vstoupit dospolečnosti. Na navýšení základního jmění bude vydáno2 500 - 5 000 kusů kmenových akcií znějících na majiteleo jmenovité hodnotě 100,- Kč, které budou vydány v listinnépodobě. Akcie budou upsány na základě veřejné výzvy k upisováníakcií. Přednostní právo akcionářů bylo v důležitém zájmuspolečnosti vyloučeno. Místem pro upisování akcií je kancelářvýkonného ředitele společnosti v Chomutově, Tolstého 738, druhéposchodí, sekretariát KLH Chomutov, a.s. Upisování se budeprovádět vždy pondělí, středa 8-11 hod. a 13-15.30 hod.,úterý, čtvrtek 13-14.30 hod. Lhůta pro upisování akcií ješedesát dnů, počátek lhůty začne běžet patnáct dnů od právnímoci zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku. Emisní kurz akcií 100,- Kč, účet u banky u níž jeupisovatel povinen splatit celý emisní kurz je 157687656/5100Investiční a Poštovní banka a.s., pobočka Chomutov. Lhůta kesplacení 10 dnů ode dne úpisu. Nezaplacením se stává úpisneúčinným. Při překročení úpisu nad celkovou částku navýšenízákladního jmění bude upisování posuzováno podle toho, kdyk upsání došlo. Orgánem oprávněným rozhodnout o konečné úrovninavýšení je představenstvo. Pro případ přiměřené aplikace§ 167 obch. zák. (pokud do konce lhůty vyhlášené ve výzvěk upisování akcií nedosáhne jmenovitá hodnota účinně upsanýchakcií schválenou úroveň) mohou být do 1 měsíce upsány6 akcionáři - zakladateli dle listiny přítomných na mimořádnévalné hromadě a to v poměru jimi držených akcií k základnímujmění společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů