Základní údaje

Historické adresy

23.11.2004 - 4.9.2007Štefánikova 41/110, 612 00 Brno
20.8.2002 - 23.11.2004Kratochvílova čp. 1107, 413 01 Záluží
15.10.1999 - 20.8.2002Kratochvílova 1275, 413 01 Roudnice nad Labem

25408674

DIČ

Není plátce DPH

10.10.2001 - 30.6.2007

CZ25408674

Datum vzniku

15. října 1999

Datum zániku v obchodním rejstříku

4. září 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

4. září 2007

Historické názvy

25.1.2006 - 4.9.2007

RIPSL a.s. "v likvidaci"

15.10.1999 - 25.1.2006

RIPSL a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4272

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.3.2007 - 4.9.2007

17 000 000 Kč

22.9.2006 - 29.3.2007

17 000 000 Kč

5.11.2003 - 22.9.2006

10 000 000 Kč

15.10.1999 - 5.11.2003

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 4. září 2007 - 4. září 2007 : Na základě předložených listinných důkazů o ukončení likvidace se z obchodního rejstříku vymazává:Firma: RIPSL a.s. "v likvidaci"Sídlo: Brno, Štefánikova 41/110, PSČ 612 00IČ: 254 ... 08 674se všemi zápisy. zobrazit více skrýt více
  • 25. ledna 2006 - 4. září 2007 : Zrušení společnosti s likvidací dnem 29.12.2005,jeho právní důvod: rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti podle § 190 obchodního zákoníku ve ... formě notářského zápisu NZ 482/2005 ze dne 29.12.2005.Vstup společnosti do likvidace dnem 29.12.20 zobrazit více skrýt více
  • 24. srpna 2006 - 22. září 2006 : Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku přijal dne 18.07.2006 toto usnesení:Zvyšuje se základní kapitál společnosti RIPSL, a... .s. "v likvidaci" o částku 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na 17.000.000,- Kč peněžitými vklady:- Upsáním 70 (sedmdesáti kusů) nových kmenových akcií společnosti, a to akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).- Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je stanoven ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii, tedy ve výši jmenovité hodnoty akcie.- Jediný akcionář společnosti - společnost ALTA, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41/110, IČ 26305445 se tímto výslovně vzdává přednostního práva na úpis akcií všech akcií společnosti. Jediný akcionář rozhodl, že všechny akcie, tzn. 70 (sedmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude nabídnuto k úpisu peněžitým vkladem společnosti ALTA, a.s. se sídlem Brno, Štefánikova 41/110, IČ: 26305445.- Místem úpisu akcií je sídlo společnosti. Lhůta k upsání akcií začíná běžet dnem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí jeden měsíc od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií. Likvidátor společnosti po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží společnosti ALTA, a.s. návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií a vyzve ji k uzavření smlouvy o úpisu akcií, jejíž uzavření představuje úpisu akcií.- Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen ve výši alespoň 30% (třicet procent) do jednoho měsíce ode dne upsání akcií a zbývající část nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs bude splácen v povinném rozsahu na účet číslo 5170634 a podúčet 01 CZK, IBAN: CZ25 6200 0162 0500 5170 6345, vedený COMMERZBANK pobočka Praha, zřízený pro tento účel na jméno společnosti. Současně se vyslovuje souhlas se započtením pohledávek vůči společnosti RIPSL, a.s. "v likvidaci" oproti pohledávce na splacení emisního kursu, a to zejména pohledávky společnosti ALTA, a.s. z titulu smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2002 (osmnáctého prosince roku dva tisíce dva) ve výši 3,009.974,50 Kč (slovy: tři miliony devět tisíc devět set sedmdesát čtyři koruny padesát haléřů) - vyčísleno bez příslušenství, uzavřené mezi KERATECH s.r.o., IČ: 25033590, se sídlem Roudnice nad Labem, Špindlera 688 a společností RIPSL, a.s., kterou nabyla společnosti ALTA, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 20.06.2006 (dvacátého června roku dva tisíce šest) uzavřené společností KERATECH s.r.o., IČ: 25033590, se sídlem Roudnice nad Labem, Špindlera 688 se společností ALTA, a.s. Dohoda o započtení bude uzavřena na základě návrhu společnosti ALTA, a.s. v písemné formě a bude uzavřena v průběhu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných ackií. zobrazit více skrýt více
  • 19. srpna 2004 - 11. července 2005 : Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 6.8.2004, č.j. Nc 4743/2004-3 byla nařízena exekuce proti povinnému: RIPSL a.s., se sídlem Roudnice nad Labem, Kratochvílova čp. 110... 7, PSČ 413 01, identifikační číslo 25408674. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Ivan Rehák, se sídlem Exekutorský úřad v Ústí nad Labem, Dlouhá 9, PSČ 400 01. zobrazit více skrýt více
  • 3. dubna 2003 - 5. listopadu 2003 : Valná hromada společnosti dne 26.11.2002 rozhodla, žea) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč(slovy: jedenmilión korun českých) o 9.000.000,- Kč (slovy:devět... miliónů korun českých) na 10.000.000,- Kč (slovy:desetmiliónů korun českých) upisováním akcií a to upisováním90 (devadesáti) akcií kmenových, znějících na jméno, vlistinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc korun českých), jejichž emisní kursmusí být splacen peněžitými vkladyb) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitáluc) všechny akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle§ 205 obchodního zákoníku, tedy určuje, že těchto 90(devadesát) akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč(slovy: jednostotisíc korun českých), kmenové, znějící najméno, listinné bude upsáno akcionáři na základě dohody orozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu(dále jen "dohoda")d) emisní kurs každé takto upsané akcie je 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých),e) místem pro upisování akcií dohodou je Praha 1, Washingtonova17f) lhůta pro upsání akcií dohodou je 30 (třicet) dnů s tím, žepočátek běhu této lhůty je představenstvo společnosti povinnooznámit upisovatelům-akcionářům jim adresovaným dopisem,který je představenstvo společnosti povinno zaslat do 10(deseti) dnů od zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříkug) každý upisovatel - akcionář je povinen splatit emisní kursjím upsaných akcií do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií nazvláštní účet za tímto účelem společnost i otevřený u banky,a to na účet číslo 1037006961/5500 otevřený u Raiffeisenbankpobočka Ústí nad Labem 400 01, Pařížská 20. zobrazit více skrýt více
posunout dolů