Trendy

167 810 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

2 436 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

107 478 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 22.6.2015 Beethovenova 5925, 430 01 Chomutov

Historické adresy

31.5.2013 - 22.6.2015 Beethovenova 1269, 430 01 Chomutov
22.10.1999 - 31.5.2013 Chomutov, Beethovenova 1269/68, PSČ 43013

25408836

DIČ

od 1.11.1999

CZ25408836

Datová schránka

ktkgbvx

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1230

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.9.2008

3 090 000 Kč

Historické jmění

22.10.1999 - 10.9.2008

1 030 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Chomutova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

78- 5422900247 / 0100

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 17.4.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Beethovenova 5925, 430 01, Chomutov

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. srpna 2014 - 22. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 4. srpna 2014 - 22. června 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 21. července 2008 - 10. září 2008 : Řádná valná hromada akcionářů rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z hodnoty 1.030.000,- Kč (slovy jeden milion třicet tisíc kor... un českých) o částku 2.060.000,- Kč (slovy dva miliony šedesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nová výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 3.090.000,- Kč (slovy tři miliony devadesát tisíc korun českých).2. Na zvýšení základního kapitálu v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku bude vydáno 103 ks (sto tři) kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, z nichž každá ponese jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu.3. Pověřuje se představenstvo společnosti, aby určilo výši emisního kursu akcií s tím, že minimální výše, v jaké může být emisní kurs za jednu akcii představenstvem určen, je nominální hodnata akcie 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), emisní kurz lze splatit pouze peněžitými vklady akcionářů.4. Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných na zvýšení základního kapitálu v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti s tím, že na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) může každý akcionář společnosti přednostně upsat 1 (slovy jednu) akcii novou o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé akcie. S využitím přednostního práva budou upisovány nové kmenové akcie, znějící na jméno, z nichž každá ponese jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), které budou mít listinnou podobu. Upsání akcií s využitím přednostního práva akcionářů se uskuteční smlouvou o upsání akcií, kterou akcionář jako upisovatel uzavře se společností. Tyto smlouvy musí mít písemnou formu a podpisy na těchto smlouvách musí být úředně ověřeny.5. Určuje se, že lhůta pro uplatnění přednostního práva je 2 (slovy dva) týdny. V této lhůtě jsou akcionáři povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií, a to ve stoprocentní výši. Přednostní právo akcionářů zaniká uplynutím zde stanovené lhůty pro jeho uplatnění.6. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti Slévárna Chomutov, a.s., Chomutov, Beethovenova 1269/68. Místem pro splacení emisního kursu upsaných akcií je Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov, Mánesova 16, číslo zvláštního účtu 43-2532050227/0100, variabilním symbolem je rodné číslo akcionáře.7. Představenstvo společnosti je povinno do 2 (slovy dvou) týdnů poté, co obdrží sdělení rejstříkového soudu o tom, že usnesení řádné valné hromady společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku, zveřejnit a oznámit akcionářům dopisem, adresovaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů informaci o přednostním právu podle § 204 a), odstavec 2 obchodního zákoníku, která bude obsahovat alespoň:- místo a 2 (slovy dvou) týdenní lhůtu pro vykonání přednostního práva a počátek a konec této lhůty;- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie;- jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs nových akcií.8. Akcie, které nebudou upsány akcionáři s využitím přednostního práva v prvním kole upisovaní, budou nabídnuty podle ustanovení § 203, odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Upisovanání akcií ve druhém kole se řídí těmito pravidly: --- pověřuje se představenstvo společnosti aby určilo výši emisního kursu akcií upisovaných v druhém kole bez využití přednostního práva s tím, že minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen, je nominální hodnota akcie 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs upsaných akcií lze zaplatit pouze peněžitými vklady ve stanovené lhůtě a ve stoprocentní výši emisního kursu upisovaných akcií. Upisovat lze pouze celé akcie, upisování nad emisní kurs akcií, neupsaných v prvním kole upisování, se nepřipouští- představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co uplynula lhůta k upsání akcií v prvním kole upisování s využitím přednostního práva akcionářů, zjistí ze smluv o upisování s využitím přednostního práva akcionářů, zjistí ze smluv o upisování rozsah upsaných akcií a vyžádá u banky potvrzení o splacení emisního kursu upsaných akcií s přednostním právem jednotlivými akcionáři a zjistí počet neupsaných akcií s využitím přednostního práva.- nejpozději do 2 (slovy dvou) týdnů po uplynutí lhůty určené pro první kolo upisování akcií s využitím přednostního práva, oznámí představenstvo akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole na adresu jejich bydliště informaci, která bude obsahovat alespoň:1. místo a 2 (slovy dvou) týdenní lhůtu pro upsání akcií a zaplacení emisního kursu jimi upsaných akcií ve stoprocentní výši s tím, že současně bude oznámen počátek a konec této 2 (slovy dvou) týdenní lhůty2. počet akcií, určených k upsání akcií v prvním kole s tím, že lze upisovat pouze celé akcie3. jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs nových akcií, upisovaných akcionáři, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole9. Představenstvu společnosti se ukládá:a) do 30 (slovy třiceti) dnů od usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;b) provést informační povinnost vůči akcionářům dle tohoto usnesení a obchodního zákoníku.c) bude-li nutné upisování ve druhém kole provést informační povinnost vůči akcionářům, kteří využili své přednostní práva k upsání akcií v prvním kole podle § 203, odstavec 2, písmeno e) obchodního zákoníku;d) do 30 (slovy třiceti) dnů po zaplacení emisního kursu všech upsaných akcií podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;e) do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat rejstříkovému soudu ve dvojím vyhotovení úplné znění stanov a aktuální listinu akcionářů k založení těchto dokumentů do sbírky listin;f) do 2 (slovy dvou) měsíců poté, co bude zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, předat akcionářům akcie v počtu podle závazku akcionářů o upsání akcií, pokud byl zcela splacen emisní kurs jimi upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů