Trendy

3 482 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-4 172 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

87 857 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.3.2014 Na Pile 2, Bohuslavice, 541 01 Trutnov

Historické adresy

1.2.2008 - 10.3.2014 Trmice, Na Rovném 883, PSČ 40004
12.11.1999 - 1.2.2008 Trmice, Edisonova 453, PSČ 40004

25409506

DIČ

od 1.1.2000

CZ25409506

Datum vzniku

12. listopadu 1999

Datová schránka

fphgk5p

Historické názvy

8.12.2014 - 5.5.2015

TEKO Trutnov a.s.

12.11.1999 - 5.12.2014

TEKO Trmice, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1227

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 5.5.2015

4 400 000 Kč

Historické jmění

19.11.2003 - 5.5.2015

64 400 000 Kč

31.3.2003 - 19.11.2003

19 300 000 Kč

17.1.2001 - 31.3.2003

1 000 000 Kč

12.11.1999 - 17.1.2001

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Trutnov

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27-3399790297 / 0100

Provozovny

od 13.5.2014

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Pile 2, 541 01, Trutnov - Bohuslavice

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 10. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. prosince 2014 - 5. května 2015 : Valná hromada společnosti konaná dne 30.10.2014 přijala usnesení následujícího obsahu:Snižuje se základní kapitál společnosti.Důvodem snížení základního kapitálu je návrh akcionáře... Luboše Marečka na snížení základního kapitálu a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých). Způsobem provedení snížení základního kapitálu je vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že základní kapitál bude snížen o pevnou částku ve výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých), jde o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplaty činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) za 1 (jeden) kus akcie. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých) bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 10. března 2014 - 5. prosince 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 10. března 2014 - 5. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 28. srpna 2003 - 19. listopadu 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 23. května 2003 přijala následující usnesení:Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TEKO Trmice, a.s. takto:Základní kapitál spole... čnosti se zvyšuje o 45 100 000,-- Kč (čtyřicet pět miliónů jedno sto tisíc korun českých), vydáním 45 100 (čtyřiceti pěti tisíc jednoho sta) kusů nových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).Všichni stávající akcionáři se podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií výslovným prohlášením učiněným na valné hromadě, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a prohlášení stávajících akcionářů o vzdání se přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu je uvedeno v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady; rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu proto podle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku nemusí obsahovat údaje uvedené v 204a odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady.Upsání všech nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44569971, se sídlem Trmice, Edisonova 453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 232.Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují.Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku.Upisování předem určeným zájemcem:Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií.Představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost.Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin.K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku.Emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií.Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií:Emisní kurs nových akcií bude v plné výši splacen výhradně započtením.Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií.Pohledávky v celkové výši 42 500 000,- Kč (čtyřicet dva milióny pět set tisíc korun českých) dle Smlouvy o úvěru ze dne 29.6.2001 skládající se jednat ze zůstatku dlužné jistiny ve výši 40 140 045,84,- Kč a úroků z úvěru ke dni konání valné hromady, tj. k 23.5.2003 ve výši 2 359 954,16 Kč.Pohledávek z obchodního styku (neuhrazené faktury za dodávky tepla a elektrické energie) celkem ve výši2 600 000,- Kč (dva milióny šest set tisíc korun českých). Existence těchto pohledávek musí být osvědčena auditorem.Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek.Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i :-přesné označení pohledávek specifikaci osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferného určení výše pohledávky za listinou ke dni uzavření dohody o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku-přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství.Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kursu nových akcií; uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
  • 4. listopadu 2002 - 31. března 2003 : Valná hromada společnosti konaná dne 17. května 2002 přijalanásledující usnesení:Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TEKO Trmice,a. s. takto:1. základní kapitál spo... lečnosti se zvyšuje o 18 300 000,-- Kč(osmnáct miliónů tři sta tisíc korun českých),2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem4. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započtenydále uvedené pohledávky upisovatelů proti společnosti,5. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 18 300(osmnácti tisíc tří set) kusů nových kmenových akcií,neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějícíchna jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovitéhodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)6. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě(odst.7) vykonáno v pracovně předsedy dozorčí rady společ-nosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453,PSČ 400 04, v pracovní dny v době od 8. 00 do 14.00 hodin7. přednostní právo na upsání akcií mohou akcionáři vykonat velhůtě 15 (patnácti dnů) počínající 15 (patnáctým) dnemnásledujícím po dni zveřejnění (odst. 8) informace opřednostním právu, obsahující zákonem stanovené náležitosti8. představenstvo je povinno informaci o přednostním právuobsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodníhozákoníku zveřejnit a oznámit způsobem určeným stanovami prosvolání valné hromady nejpozději do 30 (třiceti) dnů odprávní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; za denzveřejnění bude považován buď den odeslání oznámeníposledním akcionáři, nebo den zveřejnění oznámení vObchodním věstníku, podle toho, který nastane později9. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitímpřednostního práva je představenstvo povinno písemně oznámitakcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva, doručenímkurýrem proti potvrzení o převzetí na jejich adresu zapsanouv seznamu akcionářů nejpozději do 7 (sedmi) dnů pozveřejnění informace o přednostním právu10. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 13 725(třináct tisíc sedm set dvacet pět) kusů nových kmenovýchakcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu,znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé ojmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)11. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč lze s využitím přednostního práva upsat 13,725 (třináctcelých sedm set dvacet pět tisícin) jedné nové akcie,přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zákoníkulze upisovat pouze celé akcie12. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostníhopráva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč(jeden tisíc korun českých)13. rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva na upsáníakcií je den kdy může být přednostní právo na upsání akciívykonáno poprvé (§ 204a odst. 4 obchodního zákoníku), tj. 15(patnáctý) den následující po dni zveřejnění informace opřednostním právu (odst. 8)14. akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právabudou nabídnuty určitým zájemcům takto:14.1.v případě, že s využitím přednostního práva nebudou upsány žádnéakcie, případně zanikne-li akcionářům přednostní právo na upsáníakcií, aniž by - byť částečně - svého práva využili:14.1.1.16 378 (šestnáct tisíc tři sta sedmdesát osm) kusů akciíspolečnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44 56 99 71, sesídlem Trmice, Edisonova 453,14.1.2.1 922 (jeden tisíc devět set dvacet dva) kusy akciíspolečnosti AQUATEST a.s., IČ 44 79 48 43, se sídlem Praha 5,Geologická 4,14.2.v případě, že akcionář Teplárna Ústí nad Labem, a.s., využijesvého přednostního práva na upsání nových akcií buď částečněnebo zcela:14.1.3. společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44 56 9971, se sídlem Trmice, Edisonova 453, tolik akcií, kolik budečinit rozdíl mezi 16 378 a počtem akcií upsaných s využitímpřednostního práva,14.1.4.1 922 (jeden tisíc devět set dvacet dva) kusy akciíspolečnosti AQUATEST a.s., IČ 44 79 48 43, se sídlem Praha 5,Geologická 4,15. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku aupsání na základě veřejné nabídky) se vylučují,16. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovenélhůtě (odst.17) upsány smlouvou o upsání akcií v pracovněpředsedy dozorčí rady společnosti v sídle společnosti naadrese:Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pracovní dny v doběod 8.00 do 14.00 hodin17. bez využití přednostního práva mohou zájemci upsat akcie velhůtě 15 (patnácti dnů) počínající prvým dnem následujícímpo dni, v němž bude zájemcům proti potvrzení o převzetídoručena informace o možnosti upsání akcií bez využitípřednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst.2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsáníakcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3obchodního zákoníku18. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostníhopráva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e)obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinnovypracovat a zájemcům proti potvrzení o převzetí doručitnejpozději do 15 (patnácti) dnů od zániku přednostního právana upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podánínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku; zanikne-livšem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií předpodáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku, je představenstvo povinnoinformaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostníhopráva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e)obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3obchodního zákoníku vypracovat a zájemcům proti potvrzení opřevzetí doručit nejpozději do 15 (patnácti)dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku19. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využitípřednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bezvyužití přednostního práva je představenstvo povinno písemněoznámit zájemcům; oznámení se doručuje proti potvrzení opřevzetí zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií20. emisní kurs každé jedné nové akcie upsané bez využitípřednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)21. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započtenyvýlučně pohledávky uvedené v rozhodnutí valné hromady oudělení souhlasu k započtení22. pohledávka může být započtena na úhradu emisního kursu akciíupsaných jak s využitím přednostního práva, tak bez využitípřednostního práva předem určenými zájemci23. návrh smlouvy o zápočtu je povinno na náklady společnosti anejpozději do jednoho týdne od upsání akcií vypracovat adoručit zájemcům představenstvo společnosti24. smlouva o zápočtu musí být uzavřena a emisní kurs novýchakcií splacen nejpozději do 15 (patnácti) dnů od ode dnenásledujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli;uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávkysplacen emisní kurs akcií25. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek naúhradu emisního kursu upsaných nových akcií:25.1.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 654.389,15 Kčdle Smlouvy o úvěru ze dne 22. 11. 1999, skládající se jednak zezůstatku dlužné jistiny ve výši 500.000,- Kč a úroků z prodleníke dni 31. 3. 2002 ve výši 154.389,15 Kč25.2.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 5,389.959,98Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 9. 6. 2000, skládající se jednak zdlužné jistiny ve výši 4,800.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni31. 3. 2002 ve výši 589.959,98 Kč25.3.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 2,894.789,46Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 9. 6. 2000, skládající se jednak zdlužné jistiny ve výši 2,600.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni31. 3. 2002 ve výši 294.789,46 Kč25.4.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 1,373.273,70Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 16. 3. 2001, skládající se jednakz dlužné jistiny ve výši 1,300.000,- Kč a úroků z prodlení kedni 31. 3. 2002 ve výši 73.273,70 Kč25.5.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši 200.149,59 Kčdle Smlouvy o úvěru ze dne 26. 3. 2002, skládající se jednak zdlužné jistiny ve výši 200.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni31. 3. 2002 ve výši 149,59 Kč25.6.části pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. sesídlem v Trmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tatospolečnost vůči společnosti TEKO Trmice, a. s. celkem ve výši42,179.300,- Kč dle Smlouvy o úvěru ze dne 29. 6. 2001. Kzapočtení se navrhuje částka ve výši celkem 4,156.109,34 Kčskládající se jednak z části dlužné jistiny ve výši2,037.508,58,- Kč a úroků z prodlení ode dne poskytnutí úvěru kedni 31. 3. 2002 ve výši 2,118.600,76 Kč25.7.pohledávky společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem vTrmicích, Edisonova 453, IČ: 44569971, kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. ve výši 1 709 328,78 Kč zaneuhrazené dodávky tepla a elektrické energie,25.8.pohledávky společnosti AQUATEST a.s. kterou má tato společnostvůči společnosti TEKO Trmice, a. s. na základě Smlouvy o půjčceze dne 4. 4. 2001 a Smlouvy o úvěru ze dne 29. 10. 2001 ve výšicelkem 1,922.000,- Kč skládající se jednak z dlužné jistiny vevýši 1,900.000,- Kč a úroků z prodlení ke dni 31. 3. 2002 vevýši 22.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů