Trendy

160 484 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-2 687 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

108 290 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 3.6.2011 Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 11000

Historické adresy

14.2.2011 - 3.6.2011 Most, Dělnická 209, PSČ 43401
11.5.2000 - 14.2.2011 Horní Jiřetín, Mostecká 88/48, PSČ 43543

25417151

DIČ

Není plátce DPH

9.6.2000 - 19.8.2015

CZ25417151

Datum vzniku

11. května 2000

Datová schránka

as9da2j

Historické názvy

11.5.2000 - 3.6.2011

CANNONEER a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1276

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.1.2010

20 064 000 Kč

Historické jmění

17.8.2004 - 19.1.2010

15 752 000 Kč

11.5.2000 - 17.8.2004

8 800 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

4.6.2002 - 10.12.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mostecká 88/48, 435 43, Horní Jiřetín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. prosince 2009 - 19. ledna 2010 : Mimořádná valná hromada rozhodla dne 3.6.2008 o zvýšení základního kapitálu takto:Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.312.000,- Kč, slovy čtyři miliony tři sta dvanáct tisíc kor... un českých, tedy z původní výše 15.752.000,- Kč, slovy patnáct milionů sedm set padesát dvě koruny českých, na částku 20.064.000,- Kč, slovy dvacet milionů šedesát čtyři tisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno 49, slovy čtyřicet devět, kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 88.000,- Kč, slovy osmdesát osm tisíc korun českých, znějících na jméno v listinné podobě.Oba akcionáři společnosti se ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - akcionáři společnosti - panu Davidu Bendovi, r.č. 770304/2820, bytem Horní Jiřetín, Mostecká 480/74, PSČ 435 43. Akcie budou upsány v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem učeným zájemcem.Místem pro upisování akcí bude jednací místnost v sídle společnosti CANNONEER a.s. na adrese Horní Jiřetín, Mostecká 88/48, PSČ 435 43. Lhůta pro upisování bude 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, kterou zašle představenstvo společnosti bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku upisovateli. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií bude upisovatelům oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Emisní kurs upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Připouští se možnost, aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením peněžité pohledávky akcionáře, jako předem určeného zájemce, pana Davida Bendy, r.č. 770304/2820, bytem Horní Jiřetín, Mostecká 480/74, PSČ 435 43, a to ve výši 4.312.000,- Kč, slovy čtyři miliony tři sta dvanáct tisíc korun českých, kterou má vůči společnosti z titulu následujících smluv o poskytnutí úvěru (půjčky):Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 4.9.2007, ve výši 400 000,- Kč, slovy čtyři sta tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku za dne 15.9.2007, ve výši 380.000,- Kč, slovy tři sta osmdesát tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 2.10.2007, ve výši 200.000,- Kč, slovy dvě stě tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 15.10.2007, ve výši 410.000,- Kč, slovy čtyři sta deset tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 23.10.2007, ve výši 400.000,- Kč, slovy čtyři sta tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 4.11.2007, ve výši 360.000,- Kč, slovy tři sta šedesát tisíc kroun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 6.11.2007, ve výši 380.000,- Kč, slovy tři sta osmdesát tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 7.11.2007, ve výši 350.000,- Kč, slovy tři sta padesát tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 10.11.2007, ve výši 370.000,- Kč, slovy tři sta sedmdesát tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 12.11.2007, ve výši 387.000,- Kč, slovy tři sta osmdesát sedm tisíc korun českých, Smlouva o půjčce dle § 657a 658 občanského zákoníku ze dne 13.11.2007, ve výši 385.000,- Kč, slovy tři sta osmdesát pět tisíc korun českých a Smlouva o půjčce dle § 357a 658 občanského zákoníku ze dne 15.11.2007, ve výši 370.000,- Kč, slovy tři sta sedmdesát tisíc korun českých, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu.Emisní kurs nově upisovaných akcií tak bude splacen výhradně započtením. Návrh smlouvy o započtení bude předem určenému zájemci panu Davidu Bendovi, r.č. 770304/2820, bytem Horní Jiřetín, Mostecká 480/74, PSČ 435 43, zaslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o započtení bude podepsán osobami oprávněnými jednat jménem společnosti a podpisy budou úředně ověřeny. Předem určený zájemce je v případě akceptace povinen doručit akcepotvaný návrh (tj. smlouvu řádně podepsanou a jeho podpis bude úředně ověřen) společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. zobrazit více skrýt více
  • 19. listopadu 2003 - 17. srpna 2004 : Mimořádná valná hromada konaná dne 16.6.2003 přijala následující usnesení.Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva všech akcionářů přednostnímu úpisu nových ... akcií společnosti a rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následovně.Mimořádná valná hromada tímto ve smyslu § 204a) odst. 5 obchodního zákoníku vylučuje přednostní právo akcionářů upsáním nových akcií. Důvod pro toto rozhodnutí, které navrhlo představenstvo ve své písemné zprávě je ta skutečnost, že zájemci mají za obchodní společností CANNONEER, a.s. platné a nezpochybnitelné pohledávky z titulu půjček v nominálních hodnotách:- Paní Anna Bendová 6.952.000,- Kč- Pan David Benda 528.000,- Kč.Shora uvedené pohledávky jsou tvořeny nesplacenou částí poskytnutých půjček.Mimořádná valná hromada rozhodla o tom, že základní kapitál obchodní společnosti CANNONEER, a.s. zvyšuje o částku 6.952.000,- Kč (slovy: šestmilionůdevětsetpadesátdvatisíckorunčeských), tj. z částky 8.800.000,- Kč na částku 15.752.000,- Kč (slovy: patnáctmilionůsedmsetpadesátdvatisíckorunčeských) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Základní kapitál bude zvýšen upsáním 79 ks kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 88.000,- (slovy: osmdesátosmtisíckorunčeských) - Emisní kurz upisovaných akcií je 88.000,- Kč na jednu akcii.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné nabídky a to všechny akcie budou upsány dle § 204 odst. 5 obch. zák. předem určeným zájemcům na základě smluv o upsání akcií, uzavřených mezi společností CANNONEER, a.s. a předem určeným zájemcům tj. paní Anna Bendová, bytem Litvínov, Valdštejnská 821, PSČ 436 01, nezapočitatelnou pohledávku ve výši 6.952.000,- Kč, upsáním 73 ks nových akcií a pan David Benda, bytem Horní Jiřetín, Školní 120, PSČ: 435 43, nezapočitatelnou pohledávku ve výši 528.000,- Kč, upsáním 6 ks nových akcií.Všechny nově upisované akcie v celkovém počtu 79 ks budou neregistrované, znějící na jméno a v listinné podobě.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti CANNONEER, a.s., tedy Horní Jiřetín, Mostecká 88/48, PSČ: 435 43.Lhůta pro upisování akcií je 15 dnů a počíná běžet ode dne následujícího od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií zájemci. Návrh smlouvy upsání akcií je představen v tom tvaru příslušným ustanovením obchodního zákoníku oprávněného zaslat zájemcům 7 dní po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o započtení bude předložen zájemci do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení nabývá tato smlouva účinnosti a emisní kurz všech nově upisovaných akcií bude splacen tímto dnem.Mimořádná valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky paní Anny Bendové, trvale bytem Litvínov, Valdštejnská 821, PSČ: 436 01, kterou má vůči společnosti CANNONEER, a.s. ve výši 6.424.000,- Kč z titulu smluv o půjčkách. Celý emisní kurz bude splacen výhradně započtením. Mimořádná valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky pana Davida Bendy, bytem Horní Jiřetín, Školní 120, PSČ: 435 43, z titulu pohledávky vůči obchodní společnosti CANNONEER, a.s. ve výši 528.000,- Kč, z titulu smluv o půjčkách. Celý emisní kurz bude splacen výhradně započtením. zobrazit více skrýt více
posunout dolů