Trendy

200 552 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

22 335 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

328 167 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 15.1.2013 Straškov 103, 411 84 Straškov-Vodochody

Historické adresy

1.1.2001 - 15.1.2013 Straškov - Vodochody 103, okres Litoměřice, PSČ 41184

25421921

DIČ

od 1.1.2001

CZ25421921

Datum vzniku

1. ledna 2001

Datová schránka

bwhvw9x

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1313

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.9.2006

159 800 000 Kč

Historické jmění

23.3.2005 - 25.9.2006

157 519 000 Kč

10.11.2004 - 23.3.2005

142 958 000 Kč

25.7.2003 - 10.11.2004

119 132 000 Kč

19.6.2002 - 25.7.2003

116 051 000 Kč

1.1.2001 - 19.6.2002

80 510 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Roudnice nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

5436962 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

1.1.2001 - 25.3.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Straškov 103, 411 84, Straškov-Vodochody

... více provozoven (celkem 11) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2014 : Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií m Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Jestliže se nejdná o převod akcií m...ezi akcionářem a osobou blízkou, popř. mezi společností a zaměstnancem, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15% základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlask převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělenísouhlasu odmíznout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstvase vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického právak akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nrozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. ledna 2001 : Akciová společnost ASTUR Straškov a.s. vznikla přeměnou zeZemědělského družstva Straškov a přebírá veškerá práva, závazky,majetek, povinnosti a pohledávky zanikajícího Zemědělského Akciová společnost ASTUR Straškov a.s. vznikla přeměnou zeZemědělského družstva Straškov a přebírá veškerá práva, závazky,majetek, povinnosti a pohledávky zanikajícího Zemědělského...družstva Straškov, se sídlem Straškov, okr. Litoměřice, IČ00218871. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 22. srpna 2014 - 17. září 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 7
 • 25. května 2006 - 25. září 2006 : Valná hromada společnosti konaná dne 18.6. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je uvolnění a získání dal... ších prostředků pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit společnosti a objektivizace poměru výše čistého obchodního jmění společnosti se zapsaným základním kapitálem společnosti.Dosavadní úplně splacený kapitál společnosti ve výši 157.519.000,- Kč slovy: jednostopadesátsedm milionů pětsetdevatenáct tisíc korun českých se upsáním nových akcií zvyšuje o částku 2.281.000,- Kč tj. slovy: dva miliony dvěstěosmdesátjeden tisíc korun českých. Nepřipouští se upisování akcií nad tuto uvedenou částku.Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. Společnost bude emitovat 215 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 131 kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, akcie budou znít na jméno, budou v listinné podobě a nebudou registrovanými cennými papíry. Emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny emitované akcie budou ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty oprávněným osobám dle zákona č. 42/1992 Sb., jejichž seznam s uvedením počtu upisovaných akcií je k dispozici v kanceláři společnosti. Peněžité pohledávky těchto osob jsou vedeny v účetnictví ASTUR Straškov, a.s. na straně závazků. Z tohoto důvodu je navrhováno dle § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku umožnit splácet emisní kurs započtením peněžité pohledávky upisovatele proti pohledávce ASTUR Straškov, a.s. na splacení emisního kursu. Úpis akcií předem určenými osobami bude proveden uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku a započtení bude provedeno smlouvou o započtení podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Lhůta pro upisování začne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti dnů od prvního dne úpisu s tím, že upisovatelům bude počátek této lhůty představenstvem písemně oznámen. Vzhledem ke způsobu zvýšení základního kapitálu valná hromada schválila návrh představenstva na vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů na úpis nových akcií (§ 204a odst. 5 obchodního zákoníku). Zapsaná výše základního kapitálu se navýšením úpisem akcií předem určenými osobami zvýší celkově o 2.281.000,- Kč na částku 159.800.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevět milionů osmset tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 10. listopadu 2004 - 23. března 2005 : Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov a.s. konaná dne 26.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ASTUR Straškov, a.s. takto:- Dosavadní úplně splacený zá... kladní kapitál společnosti ve výši 119,132.000,- Kč (slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), se upsáním nových akcií zvýší o částku 14,561.000,- Kč (slovy čtrnáctmilionůpětsetšedesátjedentisíc korun českých) a to upsáním:a) 1355 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé akcie.b) 1011 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) každé akcie.- Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých).- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávy představenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5 obchodního zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům - věřitelům (oprávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov, a.s. uvedeným ve zvláštním seznamu.- Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti.- Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářních dnů od prvního dne úpisu.- Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.- Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTUR Straškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.- Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTUR Straškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 1355 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 1011 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých). Dohodu o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacen emisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč podle seznamu upisovatelů.- Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kurs akcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.- Představenstvo společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 12. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručitupisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtenípeněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti protipohle... dávce na splacení emisního kursu současně s návrhem nauzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 11. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatitemisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši, tedy uzavřítse společností dohodu o započtení peněžité pohledávkyupi... sovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu uvedených v bodu 9 tohoto rozhodnutí nejpozdějido jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody ozapočtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek,právní důvod vzniku, počet, jmenovitou hodnotu a emisní kursakcií, jejichž emisní kurs bude započten proti pohledávceakcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 10. Vuslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávekupisovatelů - předem určených zájemců - a společností ASTURStraškov a.s. proti pohledávkám této společnosti na splaceníe... misního kursu všech 292 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě10.000,- Kč (slovy deset tisíc) a všech 161 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých)Dohodou o započtení bude výše uvedenými upisovateli splacenemisní kurz příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a příslušného počtu akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kčpodle seznamu upisovatelů. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti ASTURStraškov, a.s. sekretariát předsedy představenstva v pracovníchdnech od 9.00 hod. do 15.00 hod.
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 8. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu budepředem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečnéhoodkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich by... dlištěči sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsáníakcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelůvůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 7. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne odzveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. ... vObchodním věstníku a skončí po uplynutí šedesáti kalendářsníchdnů od prvního dne úpisu. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 6. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsánypodpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověřenípodpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akciídor... učena do sídla společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 5. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva,neboť valná hromada rozhodla na základě písemné zprávypředstavenstva o vyloučení přednostního práva § 204a odst. 5obchodn... ího zákoníku), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům- věřitelům (oprávněným osobám) společnosti ASTUR Straškov,a.s., uvedeným ve zvláštním seznamu zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 4. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč(slovy deset tisíc korun českých) je 10.000,- Kč (slovy desettisíc korun českých), emisní kurs každé nové akcie o jme... novitéhodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korun českých) je 1.000,- Kč(slovy tisíc korun českých), zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 3. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitáluse nepřipouští.
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : 1. Stávající základní kapitál společnosti ve výši 116,051.000,-Kč (slovy stošestnáctmilionůpadesátjedentisíc korun českých),který byl zcela splacen, se zvýší peněžitým vkladem o čá... stku3,081.000,- Kč (slovy třimilionyosmdesátjedentisíc korunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 119,132.000,- Kč(slovy stodevatenáctmilionůstotřicetdvatisíc korun českých), ato upsáním:2. a) 292 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinnépodobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenovéakcie), o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korunčeských) každé akcie,b) 161 kusů nových akcií, znějících na jméno, v listinnépodobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenovéakcie), o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy tisíc korunčeských) každé akcie, zobrazit více skrýt více
 • 6. února 2003 - 25. července 2003 : Řádná valná hromada společnosti ASTUR Straškov, a.s. rozhoduje otom, že zvyšuje základní kapitál společnosti ASTUR Straškov,a.s. takto:
 • 8. srpna 2001 - 19. června 2002 : Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 19.5.2001 o zvýšenízákladního kapitálu společnosti o 35.541.000,- Kč, slovy:Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním a zaplacením332... 7 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě jednéakcie 10.000,- Kč, 2271 kusů listinných kmenových akcií vejmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, na jméno, v listinnépodobě, které budou registrovanými cennými papíry a převedenímtakto emitovaných akcií upisovatelům. Zvýšení základníhokapitálu o částku přesahující 35.541.000,- kč je nepřípustné.Akcie nového druhu podle § 203 odst. 2 písm. g)obch. zákoníkunebudou emitovány.Upisování akcií nepeněžitými vklady podle § 203 odst. 2 písm.h) obch. zákoníku se nepřipouští.K úhradě emisního kursu se připouští započtení peněžitýchpohledávek vůči ASTUR Straškov a.s. Pro uzavření smlouvy ozapočtení se stanoví tato pravidla: Při upsání akcie do listinyupisovatelů je osoba uplatňující úhradu emisního kursuzapočtením pohledávky, tuto skutečnost do této listiny uvést.Představenstvo na základě této skutečnosti ověří, zda a v jakévýši peněžitá pohledávka upisující osoby existuje, potvrdí ji avyzve upisující osobu k podpisu dohody o započtení ve smyslu §204 odst. 2 obchodního zákoníku. Vzor této dohody je k dispozicik prostudování u listiny upisovatelů.Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výšezákladního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akciíodpovídajících rozsahu jeho zvýšení.Akcionáři mohou uplatnit právo přednostního úpisu v sídlespolečnosti ASTUR Straškov a.s. ve Straškově Vodochodech čp.103, okr. Litoměřice v pracovní dny od 6.6.2001 do 20.6.2001 od8,00 do 15,00 hodin. Rozhodný den pro uplatnění přednostníhopráva úpisu akcií je 7. den přede dnem rozhodnutí valné hromady,tj. 12.5.2001. Přednostní upisování je vázáno na rozvazovacípodmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu nazápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. V tomto případě se stává dosavadní upsáníakcií neúčinným.Upisovací poměr podle § 204a odst. 2 písm. b) obch. zákoníkuje stanoven na 41:100. Emisní kurs nově emitovaných akcií podle§ 204a odst. 2 písm. c) obch. zákoníku je roven jejich nominálníhodnotě. Emisní kurs těchto akcií podle § 204a odst. 2 písm. c)obch. zákoníku je roven jejich nominální hodnotě a bude provšechny upisovatele stejný. Emisní kurs je splacen uzavřenímdohody o započtení.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou písemně doporučeným dopisem nabídnuty dle § 203 odst. 2písm. d) obch. zákoníku osobám - oprávněným osobám dle zák.č.42/1992 Sb., jejichž pohledávky společnost ASTUR Straškov a.s.převzala po zrušeném Zemědělském družstvu Straškov a jež jsouřádně vedeny v účetnictví ASTUR Straškov a.s. na straněpeněžitých závazků společnosti, což potvrzuje ve své auditorskésprávě č. 411/2001 auditor Ing. Jaromír Senft. Upisování budeprobíhat uzavíráním smluv o upsání akcií.Upisování bude probíhat v sídle společnosti ASTUR Straškova.s. ve Straškově Vodochodech čp. 103, okr. Litoměřice vpracovní dny počínajíc prvním dnem po uplynutí lhůty propřednostní upisování v době od 8,00 do 15,00 hodin. Upisování jevázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutío zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku. V tomto případě sestává dosavadní upsání akcií neúčinným. zobrazit více skrýt více
 • 1. ledna 2001 - 19. června 2002 : Omezení převoditelnosti akcií na jméno :Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, žepřevoditelnost akcií je podmíněna souhlasem představenstvaspolečnosti.Představenstvo... je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li opřevod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řaděpřímé. Stanovy neupravují případy, kdy je představenstvopovinno odmítnout udělit k převodu souhlas. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů