Trendy

1 475 525 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

59 348 tis. Kč

Zisk za rok 2012

Trendy

643 853 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

29.10.2001 - 1.7.2013 Bílina, ul. Důlní čp. 437, PSČ 41801

25437127

DIČ

Není plátce DPH

1.12.2001 - 30.6.2013

CZ25437127

Datum vzniku

29. října 2001

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2013

Historické názvy

29.10.2001 - 1.7.2013

SD - 1.strojírenská, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1387

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

1.5.2002 - 1.7.2013

67 000 000 Kč

29.10.2001 - 1.5.2002

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bílina

Historické provozovny

18.2.2002 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Tušimice 24, 432 01, Kadaň

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2013 - 1. července 2013 : Právní důvod výmazu: Obchodní společnost SD - 1. strojírenská, a.s., se sídlem Bílina, Mostecké Předměstí, Důlní 437, PSČ 418 01, IČ 25437127 zanikla sloučením s obchodní společnos... tí PRODECO, a.s., se sídlem Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78, IČ 25020790 jako společností nástupnickou. zobrazit více skrýt více
  • 1. července 2013 - 1. července 2013 : Společnost SD - 1.strojírenská, a.s., se sídlem Bílina, Mostecké Předměstí, Důlní 437, PSČ 418 01, IČ 25437127 se vymazává z obchodního rejstříku.
  • 26. ledna 2002 - 1. května 2002 : Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem Chomutov,Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ 49 90 19 82, rozhodl dne17.12.2001 při výkonu rozhodnutí působnosti valné hromady ozvý... šení základního kapitálu společnosti SD - 1.strojírenská,a.s., se sídlem v Bílině, Důlní 437, PSČ 418 01, IČ 25437127, ato na základě zprávy představenstva zpracované dle § 204 odst. 3obch. zák. ze dne 14.12.2001, takto:Základní kapitál bude zvýšen o částku 65.000.000,- Kč, t.j.šedesát pět milionů korun českých. Upisování akcií nad tutočástku se nepřipouští.Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 65 kusůupisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč,tj. jeden milion korun českých.Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva naupisování všech akcií, tj. 65 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč,tj. jeden milion korun českých.Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předemurčenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské dolya.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ49901982.Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitouhodnotou a činí 1.000.000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckého posudku 65.410.000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií,která činí 65.000.000,- Kč, tj. 410.000,- Kč, je určen tímtorozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD -1.strojírenská, a.s. tj. Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01, apočátek lhůty pro upisování akcií začíná 19.12.2001, tj.devatenáctého prosince roku dva tisíce jedna, a je vázán vsouladu s ust. § 203 odst. 4) obchodního zákoníku na rozvazovacípodmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valnéhromady do obchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Konec tétolhůty je deset dnů od právní moci usnesení Krajského soudu vÚstí n.L., kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodníhorejstříku.Upisovatel se o začátku běhu této lhůty dozví při podpisu tohotonotářského zápisu a o konci této lhůty je povinno ho vyrozumětpředstavenstvo doporučeným dopisem ihned, jakmile obdržípravomocné usnesení krajského soudu, kterým bude zapsáno totorozhodnutí jediného akcionáře.Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu nepeněžitéhovkladu nejpozději do patnácti dnů od právní moci usneseníkrajského soudu, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí doobchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladubude sídlo společnosti SD - 1.strojírenská, a.s., tj. Bílina,Důlní 437, PSČ 418 01. Nepeněžitý vklad charakteru movitéhomajetku bude splacen na základě předávacího protokolu fyzickýmpředáním v sídle společnosti.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvalujeupisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládají Severočeskédoly a.s. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří osobní automobilŠkoda Octavia, strojní a technologické zařízení, tj.elektrocentrály pojízdné, čerpadla, odsávací zařízení, agregátyosvětlovací a teplovzdušné, kompresory, soustruhy, brusky,vrtačky, nůžky, svářečky, lisy, soupravy vulkanizační, strojenavíjecí, pily, usměrňovače svářecí, pistole stříkací, strojeřezací, frézky, lisy, svařovací stroje, sady klíčů, měřícípřístroje, buňka mobilní, videokamera, počítače, vrátky,přívěsy, vozíky vysokozdviž, zvedáky hydraulické, generátorysvařovací, a softwarové vybavení konstrukčních pracovišť proobor elektro a strojní.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvalujevýši ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 65.410.000,- Kč, tj.šedesát pět milionů čtyři sta deset tisíc korun českých,určeného společným znaleckým posudkem dvou znalců jmenovanýchusnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 33 Cm305/2001-24 ze dne 27.11.2001, právní moc 10.12.2001, a toPROFI-TEN, a.s., znalecký ústav, Praha 1, Vodičkova 20, PSČ110 00, č. znaleckého posudku 272/2001, a Ing. Jan Uhlíř,Předměřice n. Jizerou, PSČ 294 74, č. znaleckého posudku2081/38/2001. Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 65kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, tj. jeden milion korunčeských. zobrazit více skrýt více
posunout dolů