Trendy

20 347 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-29 538 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

278 272 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 5.4.2005 Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 46001

Historické adresy

8.8.2003 - 5.4.2005 Liberec 8, Ještědská 202, PSČ 46008
31.10.2001 - 8.8.2003 Liberec 9, Kubelíkova 74/16, PSČ 46007

25437941

DIČ

od 19.11.2001

CZ25437941

Datum vzniku

31. října 2001

Datová schránka

bbcgej3

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1390

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.3.2014

320 768 703 Kč

Historické jmění

23.1.2010 - 19.3.2014

117 600 000 Kč

9.1.2007 - 23.1.2010

92 000 000 Kč

31.10.2001 - 9.1.2007

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Liberce

Bankovní účty

zvěřejněno 2.4.2013

2025922 / 0800

Provozovny

od 1.7.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 463 12, Liberec - Liberec XXV-Vesec

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 8. ledna 2018 : Na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu uzavřené dne 21.12.2017 mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ: 460 01, IČO: 254 37 941 Na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu uzavřené dne 21.12.2017 mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ: 460 01, IČO: 254 37 941..., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1390, jakožto propachtovatelem, a společností Tatry mountain resorts CR, a.s., se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 060 80 413, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22459, jakožto pachtýřem, došlo k propachtování obchodního závodu z propachtovatele, společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., na pachtýře, společnost Tatry mountain resorts CR, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. října 2007 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Zahradní Město Liberec a.s., se sídlem Liberec 5, Jablon Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti Zahradní Město Liberec a.s., se sídlem Liberec 5, Jablon...ecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 07 236, která zanikla bez likvidace. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. února 2014 - 19. března 2014 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady učinil prostřednictvím Rady města Liberec rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvy... šuje z dosavadní částky 117,600.000,-Kč, slovy: jedno sto sedmnáct milionů šest set tisíc korun českých, na částku 320,768.703,-Kč, slovy: tři sta dvacet milionů sedm set šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, tedy o částku 203,168.703,- Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české upsáním nových akcií s tím, že nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálového vybavení společnosti, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability společnosti s ohledem na její další rozvoj. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií společnosti tak, že bude upsáno: 2031 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 1 kus kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, práva spojená s akciemi budou stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všech 2031 kusů nových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a 1 kus akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 68.703,-Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české upíše jediný akcionář Statutární město Liberec, a to na základě smlouvy o upsání akcií s využitím přednostního práva k úpisu akcií. Výše emisního kurzu pro jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých činí 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých a výše emisního kurzu pro 1 kus akcie o jmenovité hodnotě 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české činí 68.703,- Kč, slovy: šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české, tj. emisní kurz se rovná jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz všech upsaných akcií bude činit 203,168.703,- Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české). Pro upisování akcií bude poskytnuta lhůta třiceti (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo společnosti jedinému akcionáři Statutárnímu městu Liberec nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro upisování nových akcií (pro vykonání přednostního práva k úpisu akcií) bude adresa sídla společnosti: Liberec V-Kristiánov, Jablonecká 41, PSČ 460 05. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, když jediný akcionář připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře Statutárního města Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. dr. E. Beneše 1, IČ 002 62 978 za společností Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941 z titulu smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010 ve znění dodatku číslo jedna ze dne 30.7.2010 ve výši 203,168.703,-Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české proti pohledávce společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. se sídlem v Liberci 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941 za Statutárním městem Liberec se sídlem v Liberci 1, nám. dr. E. Beneše 1, IČ 002 62 978 na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií ve výši 203,168.703,-Kč, slovy: dvě stě tři miliony jedno sto šedesát osm tisíc sedm set tři koruny české. Lhůta pro uzavření smlouvy o započtení činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost společnosti návrhem smlouvy o započtení pohledávek; návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti jedinému akcionáři současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář schvaluje v souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek v souvislosti se zvýšením základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
  • 16. září 2009 - 23. ledna 2010 : Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.7.2009 (NZ 278/2009) bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti, jehož výše činí 92.000.000,-Kč, ... o částku 25.600.000.,-Kč, tj. na celkovou novou výši základního kapitálu 117.600.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 21. listopadu 2006 - 9. ledna 2007 : Jediný akcionář společnosti:- revokuje usnesení č. 479/05 ze dne 23.8.2005 o zvýšení základního kapitálu o částku 40,500.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionůpětsettisíckorunčeských, a ... rozhodl o- zvýšení základního kapitálu společnosti, tak že základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 90,000.000,- Kč, slovy: devadesátmilionůkorunčeských upsáním nových akcií s tím, že nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení,- bude upsáno 900 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských v zaknihované podobě,- ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) ObchZ budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Statutární město Liberec jakožto jediný akcionář,- všechny nově vydané akcie budou podle § 204 odst. 5 ObchZ upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Sportovní areál Ještěd a.s. se svým jediným akcionářem, a to ve lhůtě aspoň 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu a podpisy budou úředně ověřeny,- emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě,- místo pro upisování akcií je na adrese Liberec 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01,- připouští se splacení emisního kursu všech akcií částečným započtením pohledávek věřitele Statutárního města Liberec za společností Sportovní areál Ještěd a.s. z titulu dohody ze dne 20.12.2004, smlouvy o úplatném převodu zaknihovaných cenných papírů č. 7004/05/0061 ze dne 4.7.2005, faktur číslo 1002520013, 1002520377 a uznání pohledávek a závazků mezi Statutárním městem Liberec a společností Sportovní areál Ještěd a.s. Pohledávky jsou vyčísleny v celkové výši 90,926.196,62 Kč, slovy: devadesátmilionůdevětsetdvacetšesttisícjednostodevadesátšestkorunčeskýchšedesátdvahaléře. Proti pohledávce společnosti Sportovní areál Ještěd a.s za jediným akcionářem na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude započtěno 90,000.000,- Kč, slovy: devadesát-milionůkorunčeských. Zbytek pohledávky Statutárního města Liberec mu bude společností Sportovní areál Ještěd a.s. uhrazen jako řádný závazek.- k započtení pohledávek dojde na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi společností Sportovní areál Ještěd a.s. a Statutárním městem Liberec, smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a podpisy budou úředně ověřeny, emisní kurs bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek. zobrazit více skrýt více
  • 18. října 2005 - 21. listopadu 2006 : Zapisuje se rozhodnutí Rady města Liberce, která po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Sportovní areál Ještěd a.s., se sídlem v Liberci... 5, Jablonecká 41, PSČ 460 01, IČ 254 37 941, na základě předchozího schválení majetkoprávního úkonu nepeněžitého vkladu do společnosti Zastupitelstvem města Liberec v souladu s ust. § 85 písm. e) zák. č. 128/2000 o obcích, na svém zasedání konaném dne 23.8.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem dle ust. § 203 a násl. zák.č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a přijala k tomu příslušné usnesení:1. základní kapitál obchodní společnosti Sportovní areál Ještěd a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 40,500.000,- Kč (čtyřicetmilionůpětsettisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 42,500.000,- Kč (čtyřicetdvamilionypětsettisíc korun českých);2. upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;3. jelikož akcie upíše jediný akcionář, přednostní právo se neuplatní;4. ke zvýšení základního kapitálu se připouští nepeněžitý vklad jediného akcionáře - Statutárního města Liberec, identifikační číslo 00262978, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1. Předmětem nepeněžitého vkladu je:a) lyžařský vkelk BLV-0 - Bucharkab) lyžařský vlek F 10 - Pod lanyc) lyžařský vlek VL 500.1 - Nové pláněd) lyžařský vlek TLV 12 - Nové pláněe) lyžařský vlek TLV 7,5/11 - Staré pláněf) lyžařský vlek TATRAPOMA H 130 - Pilínkovg) lyžařský vlek VL 1000-2 - Skalkah) sněžný skútr YAMAHA VX 500 V - MAX, 8CY-002061i) stavba u dolní stanice bývalého vleku v Pilínkově postavená na st.p.č. 543/5 v katastrálním území Pilínkov, obec a okres Liberecj) nemovitosti v katastrálním území a obci Světlá pod Ještědem:- stavba - budova horní stanice vleku Na pláních postavená na st.p.č. 288- stavba u dolní stanice vleku Na pláních postavená na st.p.č. 318k) nemovitosti v katastrálním území Horní Hanychov, obec a okres Liberec:- věž rozhodčích postavená na st.p.č. 690/14 a 690/29- servisní budova postavená na st.p.č. 690/15- budova dolní stanice vleku Skalka postavená na st.p.č. 690/7- budova původní čerpací stanice na Bucharce postavená na st.p.č. 110/2 a 117/6- budova dolní stanice vleku Černý vrch postavená na st.p.č. 690/18- stavba - vodárna a čerpací stanice postavená na st.p.č. 690/17- stavba - septik postavený na st.p.č. 690/3- skokanský areál - skokanské můstky a ostatní stavební objekty včetně zemních těles postaveny na st.p.č. 690/3- betonové schodiště postavené na st.p.č. 690/16 před věží rozhodčích- stavba postavená na st.p.č. 690/22 u dolní stanice vleku Tygr- stavba postavená na st.p.č. 711/15 u dolní stanice vleku F 10- stavba postavená na st.p.č. 690/23 u horní stanice vleku Skalka5. schvaluje se ocenění v odstavci čtvrtém uvedeného nepeněžitého vkladu jediného akcionáře společnosti ve výši 42,500.000,- Kč (čtyřicetdvamilionypětsettisíc korun českých) na základě posudku číslo 998/2005 znalce Ing. Lubomíra Bureše ze dne 28.2.2005 a posudku znalce Ing. Petra Balhara číslo 358/2005 ze dne 28.2.2005;6. částka, která se započítává na vklad akcionáře Statutárního města Liberec, identifikační číslo 00262978, 460 01 Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1 - činí 40,500.000,- Kč (čtyřicetmilionůpětsettisíc korun českých), částka 65.600,- Kč (šedesátpěttisícšetset korun českých) se započítává na emisní ážio;7. za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 405 (čtyřistapět) kusů kmenových, zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých);8. lhůta, do které musí být závazek ke zvýšení základního kapitálu převzat, je jeden měsíc ode dne rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů