Trendy

16 656 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-29 426 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

335 896 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.12.2001 Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 43401

25438832

DIČ

od 1.8.2004

CZ25438832

Datová schránka

6qnfahe

Historické názvy

14.10.2014 - 18.1.2016

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. v likvidaci

14.12.2001 - 14.10.2014

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1392

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.1.2011

216 200 000 Kč

Historické jmění

21.7.2008 - 18.1.2011

1 076 200 000 Kč

18.4.2005 - 21.7.2008

1 274 198 000 Kč

9.9.2004 - 18.4.2005

1 256 698 000 Kč

8.5.2003 - 9.9.2004

1 237 400 000 Kč

29.7.2002 - 8.5.2003

1 237 400 000 Kč

14.12.2001 - 29.7.2002

18 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Mostu

Bankovní účty

zvěřejněno 30.4.2015

240237840 / 0300

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 19. září 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. října 2014 - 18. ledna 2016 : Právní důvod zrušení společnosti: Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem Most, ul. J.Skupy 2522, PSČ 434 01, IČ 25438832 byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29.... 9.2014 a ke dni 1.10.2014 vstoupila do likvidaci. zobrazit více skrýt více
  • 2. srpna 2010 - 18. ledna 2011 : Staturátní město Most jako jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 8.7.2010 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o snížení základního kapitál... u společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka 83.233.573,26 Kč, tj. osmdesát tři milionů dvě stě třicet tři tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a dvacet šest haléřů bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 776.766.426,74 Kč, tj. sedm set sedmdesát šest milionů sedm set šedesát šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 860.000.000,- Kč, tj. osmsetšedesát milionů korun českých. Bude snížen z částky 1.076.200.000,- Kč, tj. jedna miliarda sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých na částku 216.200.000,- Kč, tj. dvě stě šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu by měly být vzaty z oběhu tyto akcie: 60 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1721 - 1780 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, tj. jeden milion korun českých, datum emise 29.7.2002, 80 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1641 - 1720 o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, tj. deset milionů korun českých, datum emise 29.7.2002. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a). V tomto případě jediný akcionář pověřuje představenstvo k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodího rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu ke zničení v termínu do čtrnácti dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 4. ledna 2008 - 21. července 2008 : Statutární město Most jako jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 13.12.2007 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o snížení základního kapi... tálu společnosti takto:Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka 197 972 212,09, tj. jedno sto devadesát sedm milionů devět set sedmdesát dva tisíc dvě stě dvanáct korun českých devět haléřů bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 25 787,91 Kč, tj. dvacet pět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých devadesát jedna haléřů bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 197 998 000,- Kč, tj. jedno sto devadesát sedm milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých. Bude snížen z částky 1 274 198 000,- Kč, tj. jedna miliarda dvě stě sedmdesát čtyři milionů jedno sto devadesát osm tisíc korun českých na částku 1 076 200 000,- Kč, tj. jedna miliarda sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu by měly být vzaty z oběhu tyto akcie:154 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1781-1934 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých, datum emise 29.7.2002,54 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě s číselným označením 1935-1988 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, tj. jedno sto tisíc korun českých, datum emise 29.7.2002,180 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě s číselným označením 1989-2168 o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, tj. deset tisíc korun českých, datum emise 21.10.2002,1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením2169 o jmenovité hodnotě 19 298 000,- Kč, tj. devatenáct milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých, datum emise 31.5.2004,1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením 2170 o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, tj. šest milionů korun českých, datum emise 3.1.2005,1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením 2171 o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, tj. jedenáct milionů pět set tisíc korun českých, datum emise 14.1.2005.Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a). V tomto případě jediný akcionář pověřuje představenstvo k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu ke zničení v termínu do 14ti dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 8. prosince 2004 - 18. dubna 2005 : Statutární město Most jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 2.9.2004 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základníh... o kapitálu společnosti upsáním nových akcií následně:Před výrokem rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií prohlásil jediný akcionář Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.Statutární město Most, jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., rozhodlo dne 2.9.2004 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17 500 000,- Kč, slovy: sedmnáctmilionů pětsettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, budou upsány dvě akcie, jedna o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých a druhá o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě.Obě akcie budou upsány předem určeným zájemcem, který je jediný akcionář, tedy Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094. K upsání obou akcií dojde postupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zákoníku, tedy smlouvou uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem.Místem pro upsání obou akcií bude kancelář primátora Statutárního města Mostu, číslo 167, v sídle jediného akcionáře v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69.Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na třicet dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, přičemž tím bude současně písemně oznámen počátek běhu lhůty jedinému akcionáři. Emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí u první akcie 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých a u druhé akcie činí 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých.Jediný akcionář současně připouští, aby došlo k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tj. Statutárního města Mostu se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094, kterou má vůči společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. ve výši 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, z titulu smlouvy o půjčce číslo 43/3/2003 ve výši 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, ze dne 15.7.2003.Započtením bude splacen emisní kurz první akcie o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o započtení bude předložen zájemci do deseti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení tato smlouva nabývá účinnosti a emisní kurz první nově upisované akcie v nominální hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, bude splacen tímto dnem.Druhá akcie o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, bude splacena peněžitým vkladem, peněžitý vklad je předem určený zájemce povinen splatit na zvláštní účet číslo účtu 1043778319/0800 u ČS, a.s. pobočka Most, a to do 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 2004 - 9. září 2004 : Statutární Město Most, IČ: 00266094, Most, Radniční 1, PSČ 434 01, jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01, I... Č: 25438832, rozhodlo dne 4.12.2003 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, tj. z částky 1.237.400.000,- Kč, slovy: jedna miliarda dvěstětřicetsedm milionů čtyřista tisíc korun českých, na částku 1.256.698.000,- Kč, slovy: jedna miliarda dvěstěpadesátšest milionů šestsetdevadesátosm tisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsána jedna akcie o jmenovité hodnotě 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, akcie bude kmenová na jméno v listinné podobě. V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, má jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., tedy Statutární Město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 01, IČ: 00266094, přednostní právo upsat novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu v celém rozsahu. Místem pro vykonání přednostního práva upsat novou akcii jediným akcionářem bude kancelář primátora Statutárního Města Mostu, číslo 167, v sídle jediného akcionáře v budově Magistrátu Města Mostu, v Mostě, v ulici Radniční 1, PSČ 434 01. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na patnáct dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci, přičemž tím bude současně písemně oznámen počátek běhu lhůty jedinému akcionáři. Jediný akcionář má právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 19.298.000,- Kč slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých. Jmenovitá hodnota upisované akcie činí 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, akcie bude kmenová na jméno v listinné podobě, emisní kurz akcie upisované s využitím přednostního práva činí 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých. Nebude-li přednostní právo na úpis nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu využito ve stanovené lhůtě, bude nově upisovaná akcie v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsána jediným akcionářem obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., tedy Statutárním Městem Most, se sídlem Radniční 1, PSČ 434 69, IČ: 00266094, a to ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů ode dne, ke kterému bude rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. zapsáno do obchodního rejstříku, místem pro upsání akcie bude kancelář primátora Statutárního Města Mostu, číslo 167, v sídle jediného akcionáře v budově Magistrátu města Mostu, v Mostě, v ulici Radniční 1, PSČ 434 01, přičemž počátek běhu lhůty bude oznámen jedinému akcionáři společností písemně do sedmi dnů ode dne, kdy rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci a emisní kurz takto upisované akcie bude činit 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých. Peněžitý vklad je jediný akcionář povinen splatit na zvláštní účet, číslo účtu 1042972339/0800 u ČS, a.s., pobočka Most, a to do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 10. června 2002 - 29. července 2002 : Statutární město Most, IČ 00266094, Most, Radniční 1,PSČ 434 01, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valnéhromady podle § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. a v souladus ustan... ovením § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. poté,co mu byla předložena zpráva představenstva společnosti ze dne20.2. 2002 zpracovaná v souladu s ustanovením podle § 204odst. 3 obchodního zákoníku, v níž jsou uvedeny důvody proupisování akcií nepeněžitými vklady a je odůvodněna výšenavrhovaného emisního kurzu - přičemž zpráva představenstvapotvrdila, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklademjediného akcionáře je v důležitém zájmu společnosti - přijatorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnostiMOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522,PSČ 434 01, IČ: 25438832 o částku 1,219.400.000,- Kč upsánímnových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tutočástku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno:100 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč(to je slovy: deset milionů korun českých), 214 kusů akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (to je slovy:jeden milion korun českých) a 54 kusů akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 100.000,- Kč (to je slovy: jedno sto tisíc korunčeských), akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě.Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci,kterým je jediný akcionář, tedy Statutární město Most se sídlemRadniční 1, PSČ 434 69 Most, IČ: 266094. S ohledem naskutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem nemá,jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Všechnyakcie upíše, jak je uvedeno shora, předem určený zájemce, kterýmje jediný akcionář. Na základě této skutečnosti dojde k upsáníakcií postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místempro upisování akcií je kancelář primátora Statutárního městaMostu číslo 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, uliceRadniční 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upisování akcií nemůže podle§ 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, než rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, lhůtapro upisování akcií se proto stanoví patnáct dnů ode dne, kdybude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, žerozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutíjediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabyloprávní moci; společnost je povinna toto oznámení jedinémuakcionáři doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutínabude právní moci. Emisní kurs každé upisované akcie je vždyshodný se jmenovitou hodnotou akcie. Rozdíl mezi jmenovitouhodnotou všech akcií, která činí 1,219.400.000,- Kč a hodnotounepeněžitého vkladu, který činí, dle znaleckých posudků celkem1,219.440.900,- Kč je 40.900,- Kč, to je slovy čtyřicet tisícdevět set korun českých, a je emisním ážiem. Jediný akcionářbude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do třiceti dnů odprávní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterýmbude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonupůsobnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Místem prosplacení nepeněžitého vkladu je kancelář primátora Statutárníhoměsta Mostu číslo 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, uliceRadniční 1, PSČ 434 69. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitýmvkladem, který vkládá jediný akcionář. Předmětem nepeněžitéhovkladu jsou nemovitosti, a to bytové domy v Mostě označené jakojednotlivé bloky, které pak mají jedno až více čísel popisnýchna příslušných pozemcích, které však nejsou předmětemnepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je přesně popsán aspecifikován v příloze číslo tři notářského zápisu o tomtorozhodnutí jediného akcionáře sepsaném pod zn. N 31/2002,NZ 30/2002 dne 28.2. 2002 Mgr. Alenou Zahradníkovou, notářkouv Mostě. Nepeněžitý vklad byl oceněn společnými posudky dvouznalců, a to Ing. Vladimíra Hůdy a Ing. Ladislava Hovorky,jmenovaných rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne1.11. 2001, číslo jednací Cm 258/2001 - 10, které nabylo právnímoci dne 30.11. 2001. Výše ocenění předmětu vkladu určenéhoposudky znalců činí 1,219.440.900,- Kč (to je slovy: jednamiliarda dvě stě devatenáct milionů čtyři sta čtyřicet tisícdevět set korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno100 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč(to je slovy: deset milionů korun českých), 214 kusů akciío jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (to je slovy:jeden milion korun českých) a 54 kusů akcií o jmenovité hodnotějedné akcie 100.000,- Kč (to je slovy: jedno sto tisíc korunčeských), v listinné podobě, na jméno, kmenových. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů