Základní údaje

Historické adresy

27.5.2009 - 30.8.2017 Praha 6, Jednořadá 1051/53, PSČ 16000
7.10.2003 - 27.5.2009 Praha 4, Na Flóře 2/1302, PSČ 14300
21.10.2002 - 7.10.2003 Litvínov, Ke střelnici 427, PSČ 43601

25454552

DIČ

Není plátce DPH

1.2.2004 - 31.8.2010

CZ25454552

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. srpna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. srpna 2017

Datová schránka

ufqfyq4

Historické názvy

27.5.2009 - 30.8.2017

Dekron a.s. "v likvidaci"

21.10.2002 - 27.5.2009

Dekron a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1447

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.10.2002 - 30.8.2017

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 6

Historické provozovny

10.6.2003 - 14.2.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Křižíkova 164/20, 186 00, Praha 8 - Karlín

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. srpna 2017 - 30. srpna 2017 : zrušení konkursu (usnesení MSPH 78 INS 6662/2009 -B-79)
  • 27. května 2009 - 30. srpna 2017 : Společnost Dekron a.s., byla dle notářského zápisu N 675/2009, NZ 623/2009, ze dne 6.5.2009, zrušena s likvidací a to ke dni 11.5.2009.
  • 26. ledna 2009 - 30. srpna 2017 : Rozhodnutí valné hromady společnosti Dekron a.s. ze dne 22.12.2008: ze dne ze dne kapitál společnosti se zvyšuje z 2.000.000,--Kč o 1.500.000,--Kč na 3.500.000,--Kč (tři miliony ... pětset tisíc korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro její další rozvoj a tím posílení její finanční stability.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 15 (patnáci) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Valná hromada jednomyslně vyloučila tedy v souladu s ustanovením § 186 odst. 4, který vyžaduje rozhodný počet tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů pod § 204a odst. 5 obch.zák. v důležitém zájmu společnosti přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií na zvýšení základního kapitálu s tím, že před tím se seznámila s písemnou zprávou představenstva, ve které byly uvedeny důvody vyloučení přednostního práva a odůvodněn navržený emisní kurz a způsob jeho určení. Výše navrhovaného emisního kurzu rovného nominální hodnotě akcií odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovateného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem předem určenému zájemci MarkDistri, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Truhlářská 3/1108, PSČ 11000, IČ 618 55 634, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31555 s možností započtení jeho pohledávek proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií.Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek, které činí celkem 1.521.769,24,--Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jeden tisíc sedm set šedesát devět korun českých, 24 haléřů), které má předem určený zájemce obchodní společnost Mark Distri, spol. s r.o. za společností Dekron a.s. dle:1/ Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 7.4.2008 uzavřené mezi společností GEHE Pharma Praha spol. s r.o., IČ 14888742, se sídlem praha 5, Naskové 1, PSČ 150 00 na straně postupitele a společností MARK DISTRI, spol. s r.o., IČ61855634, se sídlem Truhlářská 3/1108, PSČ 110 00, na straně postupníka, jejímž předmětem je postoupení pohledávek vůči společnosti Dekron a.s., IČ 25454552, se sídlem Praha 4, Na Flóře 2/1302, PSČ 143 00, v celkové výši 1.296.258,74,--Kč (slovy jeden milion dvě stě devadesát šest tisíc dvě stě padesát osm korun českých a sedmdesát čtyři haléřů).2/ Smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2003 uzavřené mezi společností MARK DISTRI, spol. s r.o., IČ 61855634, se sídlem Truhlářská 3/1108, PSČ 110 00 na straně věřitele a společností Dekron a.s., IČ 25454552, se sídlem Praha 4, Na Flóře 2/1302, PSČ 143 00, na straně dlužníka, kdy společnosti Dekron zbývá uhradit částku v celkové výši 125.312,50 Kč (slovy jedno sto dvcet pět tisíc tři sta dvanáct korun českých a padesát haléřů).3/ Faktury č. 118910646 ze dne 30.11.2007, splatné dne 14.12.2007, znějící na částku 100.198,--Kč (slovy jedno sto tisíc jedno sto devadesát osm korun českých), kdy dodavatelem je společnost MARK DISTRI, spol. s r.o., IČ 61855634, se sídlem Truhlářská 3/1108, PSČ 110 00, na straně odběratele společnost Dekron a.s., IČ 25454552, se sídlem Praha 4, na Flóře 2/1302, PSČ 143 00.Celková pohledávka Mark Distri, spol. s r.o. za společností činí 1.521.769,24 Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jeden tisíc sedm set šedesát devět korun českých, 24 haléřů) a z této částky se započítává částka 1.500.000,--Kč (slovy: jeden milon pět set tisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Dekron a.s. za předem určeným zájemcem - obchodní společností Mark Distri, spol. s r.o. na zaplacení emisního kurzu akcií ve výši 1.500.000,--Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).Valná hromada jednomyslně odsouhlasila předmětné peněžité pohledávky společnosti Mark Distri, spol. s r.o. do důvodu a výše s tím, že jednotliví akcionáři prohlásili, že s existencí této pohledávky byli předem řádně seznámeni.Všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost s předem určeným zájemcem - obchodní společností Mark Distri, spol. s r.o., IČ 61855634, se sídlem Praha 1, Truhlářská 3/1108, PSČ 11000, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31555.Místem upisování bude sídlo společnosti Dekron a.s. každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. Den doručení návrhu na doručení této smlouvy o upsání akcií je počátkem běhu lhůty pro upisování.Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být předem určenému zájemci doručen do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávek mezi společností a předem určeným zájemcem:Návrh na uzavření dohoedy o započtení bude předem určenému zájemci doručen společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohlda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávané pohledávky s uvedeném právního důvodu jejího vzniku a její výše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávky a dále též účel, kterým je splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií v souvislosti se zvývšením kapitálu společnosti. Dohoda bude obsahovat výslovné a určité označení, do jaké výše je pohledávka započítávána. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstřiku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 208 obch.zák. do 15 dnů. zobrazit více skrýt více
posunout dolů