Trendy

127 866 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

40 830 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

105 978 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 16.12.2002 Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 41801

25458442

DIČ

od 1.1.2003

CZ25458442

Datum vzniku

16. prosince 2002

Datová schránka

x3kegis

Historické názvy

16.12.2002 - 19.1.2009

SD - Humatex, a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1454

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.11.2005

20 000 000 Kč

Historické jmění

14.8.2003 - 22.11.2005

25 000 000 Kč

16.12.2002 - 14.8.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Bílina

Bankovní účty

zvěřejněno 18.3.2016

CZ9301000000433850890277

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 15.6.2016

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Důlní 199/63, 418 01, Bílina - Mostecké Předměstí

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. dubna 2015 : Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. postupem dle § 778 odst. 5 zákona o korporacích.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. června 2005 - 22. listopadu 2005 : Jediný akcionář Severočeské doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ: 49 90 19 82, v působnosti valné hromady rozhodl dne 7.4.2005 o snížení základního... kapitálu společnosti SD - Humatex, a.s., se sídlem Bílina, ul. Důlní čp. 199, PSČ 418 01, IČ: 25 45 84 42, takto:Snížení základního kapitálu je odůvodněno požadavkem jediného akcionáře optimalizovat strukturu kapitálu společnosti a odčerpat nadbytečné finanční zdroje z důvodu jejich efektivnějšího využití, a to za situace, kdy snížení základního kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít vliv na dobytnost pohledávek věřitelů vůči společnosti.Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena jedinému akcionáři na jeho bankovní účet v termínu do 90 (slovy devadesáti) dnů poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku.Základní kapitál společnosti SD - Humatex, a.s. bude snížen z částky 25.000.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů korun českých) na částku 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), tedy o částku 5.000.000,- Kč (slovy pět milionů korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty 25 ks (slovy dvacet pět kusů) akcií dle § 213a obchodního zákoníku, kdy se jmenovitá hodnota jedné akcie snižuje z částky 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) na 800.000,- Kč (slovy osm set tisíc korun českých).K vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií je akcionář povinen společnosti předložit listinné akcie v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 7. května 2003 - 14. srpna 2003 : Jediný akcionář rozhodl dne 25.2.2003 při výkonu působnostivalné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SD -Humatex, a.s., a to na základě zprávy představenstva zpracova... nédle § 204 odst. 3 obch. zák. ze dne 18.2.2003 takto :Základní kapitál bude zvýšen o částku 23 000 000,-Kč, tj. dvacettři milionů korun českých. Upisování akcií nad tuto částku senepřipouští.Částce, o kterou se zvyšuje základní kapitál, odpovídá 23 kusůupisovaných akcií, přičemž se jedná o kmenové akcie na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč,tj. jeden milion korun českých.Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává přednostního práva naupisování všech akcií, tj. 23 kusů kmenových akcií na jméno vlistinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie jeden milionkorun českých.Všechny akcie budou bez veřejné nabídky nabídnuty předemurčenému zájemci, kterým je obchodní společnost Severočeské dolya.s., se sídlem Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01, IČ499 01 982.Emisní kurs upisované akcie je totožný s její jmenovitouhodnotou a činí 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí dleznaleckého posudku 23 762 000,- Kč, a jmenovitou hodnotou akcií,která činí 23 000 000,- Kč, tj. 762 000,- Kč, je určen tímtorozhodnutím jediného akcionáře pro tvorbu rezervního fondu.Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti SD - Humatex,a.s. tj. Bílina, Důlní 199 a počátek lhůty pro upisování akciízačíná dnem následujícím po dni podání návrhu na zápisrozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a je vázán vsouladu s ust. § 203 odst. 4) obch. zák. na rozvazovacípodmínku, jíž je podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí doobchodního rejstříku a právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhuna zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku. Konec této lhůty je čtrnáctdnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem,kterým bude zapsáno toto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Upisovatel se o počátku běhu této lhůty dozví písemným oznámenímpředstavenstva, které mu bude prokazatelně doručeno. O koncitéto lhůty je povinno ho vyrozumět představenstvo prokazatelněpísemným oznámením ihned, jakmile obdrží pravomocné usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí jediného akcionáře.Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kurzu nepeněžitéhovkladu nejpozději do třiceti dnů od právní moci usneseníKrajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno totorozhodnutí do obchodního rejstříku. Místem pro splacenínepeněžitého vkladu bude sídlo společnosti SD - Humatex, a.s.tj. Bílina, ul. Důlní čp. 199. Nepeněžitý vklad charakterumovitého majetku bude splacen na základě předávacího protokolufyzickým předáním v sídle společnosti. Nepeněžitý vkladcharakteru nemovitého majetku bude splacen na základě písemnéhoprohlášení dle § 60 odst. 1 obch. zák. spolu s fyzickým předánímnemovitostí.Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládajíSeveročeské doly a.s.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří:nehmotný majetek - marketingový průzkum trhu humátovýchsorbentů a solí huminových kyselin,movitý majetek - ocelové plošiny, kompresorová stanice,čerpadla, extraktory, soustruhy, vrtačky, rypadlo, stroješicí na uzavírání pytlů, váhy můstkové a laboratorní,dopravníky pásové, Škoda Fabia CVK 63-84, vozík vysokozdvi-žný, odstředivka, dopravníky technologické, jeřáb mostový,technologie výroby tekutých humátů, nádrže sedimentační ausazovací, sušárna skříňová, předvářka, třídič, fotometr,transportér, sušárna Buhlerova, zařízení vzduchotechniky,zařízení balící, pila na kov, kolový mlýn, pec muflová,mikrovlnný mineralizátor, přístroj prosívací, soupravasušících válců, sušič dvouválcový, Caterpillar, strojzametací, manipulační zařízení, kolektor inženýrských sítí,elektronická zabezpečovací signalizace,nemovitý majetek:Pozemky v k.ú. Bílina, LV č. 3079:Část parcely č. 2390/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/5 o výměře 4294 m2 - zastavěná plocha.Část parcely č. 2372/1, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2372/196 o výměře 4144 m2 - ostatní plocha,manipulační plocha.Část parcely č. 2390/2, z níž byla oddělena geometrickým plánemč. 1747-12/2002,schválen dne 18.10.2002- parc. č. 2390/6 o výměře 494 m2 - ostatní plocha, jiná plocha.Parc. č. 2372/36 o výměře 587 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2372/123 o výměře 162 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2391 o výměře 698 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/3 o výměře 57 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Parc. č. 2390/4 o výměře 38 m2 - zastavěná plocha a nádvoříParc. č. 2372/34 o výměře 550 m2 - zastavěná plocha a nádvoří.Pozemky v k.ú. Duchcov, LV č. 2049:Parc. č. 3283/1 o výměře 68935 m2 - ostatní plocha.Stavby zapsané do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina, LV č. 3079:Objekt bydlení čp. 199 na parc. č. 2391. V účetní evidencivedený jako kanceláře, expedice, dílna - invent č. 10174.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/34. V účetní evidenci vedenýjako zastřešená skládka - invent. č. 10219.Průmyslový objekt na parc. č. 2372/36. V účetní evidenci vedenýjako sklad - invent. č. 10310.Jiná stavba na parc. č. 2372/123. V účetní evidenci vedený jakosklad louhu - invent. č. 10895.Výroba na parc. č. 2390/3. V účetní evidenci vedený jako garáž -invent. č. 10208.Výroba na parc. č. 2390/4. V účetní evidenci vedený jako čerpacístanice - invent. č. 20233.Výroba na parc. č. 2390/5 (odděleno z p.č. 2390/1 - stavbarozdělena). V účetní evidenci vedeno jako sklad - invent. č.10123, výrobna humitanů - invent. č. 10169, šatny a koupelny -invent. č. 10216, sklad - invent. č. 10390, vzduchotechnika,ventilátory - invent. č. 31654.Stavby nezapisované do katastru nemovitostí, k.ú. Bílina:Zpevněná plocha betonová - invent. č. 20248.Přístřešek u čerpací stanice - invent. č. 10917.Vozovka u staré vrátnice - invent. č. 20332.Kanalizace trubní - invent. č. 20236.Ostatní potrubí - invent. č. 20227.Oplocení - invent. č. 20273.Venkovní osvětlení - invent. č. 20251.Elektroinstalace - invent. č. 20242.Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem o hospodářskéhodnotě nepeněžitého vkladu vybraného obchodního majetkuspolečnosti Severočeské doly a.s., IČ 49 90 19 82, znalce Ing.Jaroslavy Medvědové, Litohlavy 88, 337 01 Rokycany, jmenovanéhona základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc1004/2003-19 ze dne 15.1.2003, právní moc 5.2.2003, č. posudku308/2002 ze dne 24.2.2003.Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje oceněnínepeněžitého vkladu ve výši 23 762 000,- Kč, tj. dvacet třimilionu sedm set šedesát dva tisíce korun českých.Za tento nepeněžitý vklad společnost vydá 23 kusu kmenovýchakcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů