Trendy

730 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 479 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

11 163 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 26.10.2016 Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

Historické adresy

1.12.2003 - 26.10.2016 Ústí nad Labem, Revoluční 1421/4, PSČ 40001

25478702

DIČ

od 1.3.2006

CZ25478702

Datum vzniku

1. prosince 2003

Datová schránka

xxvcm2p

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1527

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.12.2009

3 360 000 Kč

Historické jmění

5.1.2005 - 9.12.2009

2 000 000 Kč

1.12.2003 - 5.1.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ústí nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1636342 / 0800

Historické provozovny

21.1.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Revoluční 1421/4, 400 01, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 8. října 2009 - 9. prosince 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 7.9.2009 v důležitém zájmu společnosti a za účelem získání nemovitostí vhodných pro zemědělskou činnost schvaluje zvýšení základního ... kapitálu společnosti z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 1.360.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých), tedy na celkovou částku ve výši 3.360.000,- Kč (slovy: tři miliony tři sta šedesát tisíc korun českých).Celkový rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 1.360.000,- Kč (slovy: jeden milion třista šedesát tisíc korun českých) bude kryt emisí nových akcií v počtu 136 (slovy: jedno sto třicet šest) kusů nových kmenových akcií, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva.Všechny nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť emisní kurs všech nově upisovaných akcií se splácí pouze nepeněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku 1.360.000,- Kč (slovy: jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Určuje se, že emisní kurs jedné upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je Jaroslava Effenbergerová, rodné číslo: 69.53.29./0993, bytem Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01 a budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku.Valná hromada schvaluje upsání akcií nepeněžitým vkladem předem určeným zájemcem: paní Jaroslavu Effenbergerovou, rodné číslo: 69.53.29/0993, bytem Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, jehož předmětem jsou tyto pozemky evidované v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice:Pozemky zapsané na listu vlastnictví číslo 218 pro katastrální území a obec Staňkovice: 122/2, 151/1, 151/2, 151/3, 166/5, 166/6, 171/1, 230, 238/2, 240/3, 243, 244, 505/1, 505/2, 545/2, 545/3, 548/1, 548/2, 550, 587, 598, 631, 634, 639, 688/3, 692, 694, 706/2, 708/1, 738, 113, 138, 139, 141, 142/1, 142/2-d1, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 203/1, 203/2, 203/3, 204, 207, 208, 210, 235-d1, 236, 237, 238, 240, 243, 277, 279, 469/4, 470/1, 504-d2, 506, 546-d1, 549, 664/1, 664/2, 668, 671, 675/1-d2, 679, 692, 697/1, 697/2, 698, 699, 700, 701, 706, 708/1, 709, 710, 712, 713, 714.Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalcem Ing. Pavla Lišky, č. 1628/209 ze dne 09.06.2009 na částku 1.360.000,- Kč (slovy jeden milion tři sta šedesát tisíc korun).Znalec Ing. Pavel Liška byl k vypracování těchto znaleckých posudků jmenován Krajským soudem v Ústí nad Labem. Za tento nepeněžitý vklad se vydá upisovateli 136 (slovy: jedno sto třicet šest) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). S akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými, akcie nebudou registrované k obchodování na veřejných trzích.Akcie lze upsat až po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a počátkem běhu lhůty k uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku započne běžet patnáctý den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 30 (slovy: třicet) dnů. Místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku bude sídlo společnosti na adrese Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, kancelář představenstva (každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hod.).Nepeněžitý vklad specifikovaný shora musí být splacen ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku a podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení vkladatele podle ustanovení § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitosti, a to v sídle společnosti na adrese Revoluční 1421/4, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01. zobrazit více skrýt více
posunout dolů