Základní údaje

Historické adresy

21.7.2004 - 1.12.2009 Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 46344

25492489

DIČ

Není plátce DPH

16.8.2004 - 30.12.2009

CZ25492489

Datum vzniku

21. července 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. prosince 2009

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. prosince 2009

Historické názvy

21.7.2004 - 1.12.2009

Industrie Park Sever a.s.

Soud

Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. vložka: B 1566

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

18.12.2006 - 1.12.2009

272 000 000 Kč

21.7.2004 - 18.12.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. prosince 2009 - 1. prosince 2009 : Vymazává se obchodní společnost Industrie Park Sever a.s. včetně všech zapsaných skutečností.Společnost Industrie Park Sever a.s., IČ: 254 92 489, se sídlem Sychrov, Paceřice čp. 2... 8, PSČ 463 44 zanikla splynutím se společností VGP CZ,s.r.o., IČ: 271 76 185, se sídlem Paceřice 28, PSČ: 463 44 a se společností VGP Park Turnov a.s., IČ: 254 00 363, se sídlem Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 11, PSČ 293 01 se vznikem nástupnické společnosti VGP CZ I., a.s., se sídlem Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Jenišovice 59, PSČ: 468 33. zobrazit více skrýt více
  • 1. srpna 2007 - 1. prosince 2009 : Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů společnosti VGP Prooperties a.s., IČ: 254 73 646, se sídlem Sychrov,... Paceřice č.p. 28, PSČ 463 44, která byla zrušena bez likvidace, dále také společnosti Caro Development, a.s., IČ: 261 21 204, se sídlem Praha 4, Bělehradská18, PSČ 140 00, která zanikla bez likvidace a také společnosti Gudrun Development, a.s., IČ: 261 46 070, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, která rovněž zanikla bez likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 11. prosince 2006 - 18. prosince 2006 : Jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 21.11.2006 rozhodl o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií takto:- základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2,0... 00.000,-Kč, slovy: dvamilionykorunčeských na částku 272,000.000,-Kč, slovy: dvěstěsedmdesátdvamilionůkorunčeských, tedy o částku 270,000.000,-Kč, slovy: dvěstěsedmdesátmilionůkorunčeských- nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu- základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 270 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii, všechny nově vydané akcie budou mít listinnou podobu- všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář společnosti VM INVEST NV, se sídlem Mandekensstraat 123, Buggenhout, B- 9255, Belgické království, z tohoto důvodu se přednostní právo neuplatní- všechny nové vydané akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře společnost Industrie Park Sever a.s. se sídlem Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 463 44, IČ 254 92 489 se svým jediným akcionářem. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií akcionáři, respektive zmocněnci akcionáře, a to Mgr. Petře Bulířové, r.č. 765704/2569, na adresu společnosti VGD, s.r.o. se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00 nebo jinak do vlastních rukou tohoto zmocněnce. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude možné přijmout a tedy smlouvu uzavřít kdykoliv až do uplynutí 30 denní lhůty od doručení předmětného návrhu zmocněnci. Návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií nebude moci být doručen dříve, a tedy ani upisování nebude moci začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže bude již podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a smlouva o úpisu akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií předem určenému zájemci, resp. jeho zmocněnci bude oznámen tak, že mu společnost s doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání nových akcií doručí i oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání akcií- smlouva o úpisu akcií bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 463 44- emisní kurs upisovaných akcií bude činit 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii a celý emisní kurs, tj. 270,000.000,-Kč, slovy: dvěstěsedmdesátmilionůkorunčeských, je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií- připouští se započtení pohledávky jediného akcionáře společnosti VM INVEST NV se sídlem Mandekensstraat 123, Buggenhout, B- 9255, Belgické království za společností Industrie Park Sever a.s. se sídlem Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 463 44, IČ 254 92 489 z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 6.11.2006 ve výši 270,000.000,-Kč, slovy: dvěstěsedmdesátmilionůkorunčeských, proti pohledávce společnosti Industrie Park Sever a.s. se sídlem Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 463 44, IČ 254 92 489 za jediným akcionářem, upisovatelem, společností VM INVEST NV se sídlem Mandekensstraat 123, Buggenhout, B- 9255, Belgické království na splacení emisního kursu nově vydaných akcií ve výši 270,000.000,-Kč, slovy: dvěstěsedmdesátmilionůkorunčeských. K započtení pohledávek dojde na základě písemné smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi společností Industrie Park Sever a.s. se sídlem Sychrov, Paceřice čp. 28, PSČ 463 44, IČ 254 92 489 a společností VM INVEST NV se sídlem Mandekensstraat 123, Buggenhout, B- 9255, Belgické království, která bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
posunout dolů