Trendy

62 613 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

7 300 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

63 553 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

23

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 27.1.2016 Ouhrabkova 677/6, Čakovice, 196 00 Praha 9

Historické adresy

16.12.2002 - 27.1.2016 Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677, PSČ 19600
4.9.1997 - 16.12.2002 Brno, Hrnčířská 20a, okres Brno-město

25500015

DIČ

od 4.9.1997

CZ25500015

Datum vzniku

4. září 1997

Datová schránka

c3yei5q

Historické názvy

4.9.1997 - 16.12.2002

INKO Brno akciová společnost

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2231

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.3.2018

2 000 000 Kč

Historické jmění

11.10.2012 - 19.3.2018

6 504 000 Kč

4.9.1997 - 11.10.2012

1 626 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 18

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

6863400277 / 0100

Historické provozovny

30.4.2003 - 19.2.2018

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Větrná 143, 277 11, Neratovice - Byškovice

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. ledna 2016 : Společnost INKO akciová společnost, se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 25500015 byla rozdělena tak, že části jejího jmění, uvedené v projektu rozdě Společnost INKO akciová společnost, se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 25500015 byla rozdělena tak, že části jejího jmění, uvedené v projektu rozdě...lení odštěpením sloučením ze dne 1.10.2015 přešly na společnost INKO Nemovitosti, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 04200888 a na společnost INKO Inženýring, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Ouhrabkova 677/6, identifikační číslo 04318471. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 4. září 1997 : Společnost vznikla přeměnou INKO Brno, s.r.o., Brno, Hrnčířská20a, IČO 48 53 14 21, Rg C 10806 Krajského obchodního soudu vBrně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 14. listopadu 2017 - 19. března 2018 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl dne 14.11.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář schvaluje snížení základního... kapitálu společnosti z částky 6 504 000,- Kč (slovy: šest milionů pět set čtyři tisíc korun českých) o částku ve výši 4 504 000,- Kč (slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých), na výslednou výši základního kapitálu 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to následovně:1. Důvody a účel navrhovaného snížení: Důvodem a účelem snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost je optimalizace poměru vlastního a základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost 2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti INKO akciová společnost bude snížen, dle ustanovení § 532 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích o pevnou částku, a to o částku (v rozsahu) 4.504.000,- Kč /slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých/ (rozsah navrhovaného snížení), a to úplatně vzetím 32 /třiceti dvou/ akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/, 120 /sto dvaceti/ akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč /slovy: deset tisíc korun českých/ a 104 /sto čtyř/ akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč /slovy: jeden tisíc korun českých/ z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu). 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost ve výši 4.504.000,- Kč /slovy: čtyři miliony pět set čtyři tisíc korun českých/ bude naloženo tak, že tato částka bude použita k úhradě kupní ceny za akcie, které budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. 4. Výše úplaty: Základní kapitál se snižuje, na základě návrhu představenstva společnosti INKO akciová společnost s tím, že vzetí akcií z oběhu bude úplatné a výše této úplaty bude činit částku ve výši 1.000,- Kč /slovy: jeden tisíc korun českých), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/, částku ve výši 10.000,- Kč /slovy: deset tisíc korun českých), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč /slovy: deset tisíc korun českých/ a částku ve výši 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých), na jednu (1) kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč /slovy: jedno sto tisíc korun českých/.5. Veřejný návrh smlouvy a lhůta pro předložení akcií: Veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií bude uveřejněn způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti INKO akciová společnost, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu usnesení o snížení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost do obchodního rejstříku. Doba závaznosti veřejného návrhu smlouvy bude nejméně třicet dnů ode dne jeho uveřejnění. Lhůta pro předložení akcií (hromadné listiny) bude činit tři (3) měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. Kupní cena za akcie, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 6. Ochrana věřitelů: Snížením základního kapitálu Společnosti nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů Společnosti a nebudou naplněny podmínky ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. zobrazit více skrýt více
 • 17. července 2014 - 29. února 2016 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 17. července 2014 - 29. února 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 26. července 2012 - 11. října 2012 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 4 878 000,-- Kč, slovy: čtyři miliony osm set sedmdesát osm korun českých, formou upsání nových akcií, ... přičemž splacení emisního kursu akcií proběhne peněžitými vklady, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti INKO akciová společnost bude upsáno 39 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, 90 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých a 78 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, všechny akcie budou kmenové, na majitele, v listinné podobě. 2. Důvodem zvýšení základního kapitálu je založení 100% dceřiné společnosti, která nakoupí nemovitost a bude ji následně pronajímat, přičemž na tuto akvizici nemá společnost dostatek vlastních hotových prostředků. 3. Akcie, které se budou upisovat s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, budou upisovány v kanceláři sídla společnosti INKO akciová společnost v Praze, Ouhrabkova 677, v pracovních dnech od 8:00, slovy: osmi hodin do 14:00, slovy: čtrnácti hodin, ve lhůtě stanovené na 15, slovy: patnáct dnů. Prvním dnem této lhůty bude sedmý den, který bude následovat po dni, kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady společnosti, tedy tak, že oznámení informace o přednostním právu představenstvo uveřejní v celostátním deníku Právo a zveřejní v Obchodním věstníku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, lze upsat 3 akcie o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 4. Akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva stávajících akcionářů, budou nabídnuty k úpisu konkrétním zájemců, kterým jsou Pavel Švarc, Praha 9, Místecká 451 a Ing. Pavlína Hanáková, Brno, Nadační 3. Těmito zájemci budou akcie upsány na základě smlouvy o upsání akcií v souladu s ustanovením § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku, kterou výše uvedení zájemci uzavřou s obchodní společností INKO akciová společnost. Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je stanovena na 14, slovy: čtrnáct dnů a počne běžet ode dne následujícím po dni, kdy vyprší lhůta určená k úpisu akcií s využitím přednostního práva stávajících akcionářů. Počátek běhu této lhůty bude zájemcům oznámen nejpozději do 5, slovy: pěti dnů od počátku běhu této lhůty, formou dopisu, či osobního doručení s potvrzením převzetí, který bude obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Platí, že ve stanovené lhůtě musí být upisovatelem přijatý návrh smlouvy o upsání akcií doručen společnosti INKO akciová společnost v Praze, Ouhrabkova 677, což je zároveň místem pro upisování akcií. Emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií 30, slovy: třicet dnů, od dne upsání akcie na zvláštní účet společnosti číslo 7152836001/5500.6. Společnost nevydává akcie nového druhu. Nově upisované akcie jsou stejného druhu jako akcie, které společnost doposud vydala a rovněž i práva s těmito nově upisovanými akciemi spojená jsou stejná jako s akciemi společností již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 21. ledna 2000 - 31. října 2011 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 22.11.1999.
 • 19. ledna 1998 - 31. října 2011 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 3.11.1997.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů