Trendy

98 159 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

4 440 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

142 087 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 27.11.2015 č.p. 7, 798 56 Bohuslavice

Historické adresy

2.1.2014 - 27.11.2015 č.p. 7, 798 56 Bohuslavice
9.10.1997 - 2.1.2014 Bohuslavice 7, okres Prostějov, PSČ 79856
1.10.1997 - 9.10.1997 Bohuslavice 7, okres Prostějov, PSČ 78956

25502832

DIČ

od 1.1.1998

CZ25502832

Datová schránka

tnkg63u

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2435

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.7.2001

58 695 000 Kč

Historické jmění

19.5.2001 - 13.7.2001

58 695 000 Kč

12.6.1998 - 19.5.2001

55 083 000 Kč

1.10.1997 - 12.6.1998

1 055 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Konice

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

565802 / 0800

Historické provozovny

1.1.1998 - 2.9.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • 798 56, Bohuslavice 7

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 1. července 2014 : Valná hromada dne 19.6.2014 schválila stanovy přizpůsobené úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
 • 1. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 1. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5

Historické ostatní skutečnosti

 • 6. dubna 2002 - 1. července 2014 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
 • 12. června 1998 - 1. července 2014 : Společnost se řídí stanovami změněnými rozhodnutím jedinéhoakcionáře ze dne 21.5.1998.
 • 10. března 1998 - 1. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím jedinéhoakcionáře dne 10.12.1997.
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Místem upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Bohuslavice7 a lhůta pro upisování se stanoví na 30 dnů a počíná běžetnásledující den po doručení zapsaného usnesení v obchodním... rejstříku KOS v Brně. Možným upisovatelům, kteří splňujípodmínky úpisu a nebudou se moci dostavit do místa úpisu, budezaslán individuální list upisovatele, který má všechnynáležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě proúpis se považuje individuální list za platný. Předmětemnepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění ztransformace Zemědělského družstva Bohuslavice - v likvidaci sesídlem Bohuslavice, PSČ 798 56. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům -oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstvaBohuslavice - v likvidaci se sídlem Bohuslavice, PSČ 798 56,IČO: 00 1... 3 84 52, jak jsou uvedeni ve znaleckých posudcíchznalce ing. Josefa Pátka, znalecký posudek č. 92/00 ze dne7.8.2000 a ing. Antonína Horáka, znalecký posudek č. 56/00 zedne 10.8.2000. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužijí seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je potřeba získatzdroje k uskutečnění podnikatelského záměru společnosti.Základní jmění se navrhuje zvýšit upisováním nových akcií,přič... emž se bude upisovat nejméně60 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč44 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 5 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- KčMaximálně se bude upisovat188 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč122 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč28 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Základní jmění společnosti ve výši 55.083.000,- Kč se zvyšuje očástku 1.000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nadčástku navrženého zvýšení základního jmění a to s ome... zenímmaximálně do částky 4.208.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Zapisuje se usnesení řádné valné hromady konané dne 13.9.2000 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy opostoupení pohledávky z upisovatele na společnost, tj. dnemúpisu akcií upisovatelem.
 • 13. října 2000 - 19. května 2001 : Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvospolečnosti.
 • 1. října 1997 - 17. září 1998 : Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Bohuslavice vBohuslavicích, IČO 00 13 84 52.
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základěposudků znalců.
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Nepěněžitý vklad - pohledávky byly oceněny posudky dvou znalcůa to ing. Josefa Pátka, znalce z oboru ekonomiky, oborzemědělství, znalecký posudek č. 66/97 ze dne 24.2.1998 aing. Vl... adimíra Domische, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhadyvěcí movitých, znalecký posudek č. 2100/98 ze dne 23.2.1998. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob z transformace dle zák. č. 42/1992 Sb. vplatném znění vůči Zemědělskému družstvu Bohuslavice se síd... lemBohuslavice, PSČ 798 56, zaokrouhlené na celé tisíce směremdolů. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Osoby, které splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavitdo sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální listupisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny apod... pisem a vrácením se považují za úpis. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti a lhůtapro úpis činí 45 dnů. Lhůta počíná běžet následující den po dni,kdy usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního... soudu vBrně nabude právní moci. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužijí se ust.§ 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis novýchakcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, a to oprávně... nýmosobám z transformace Zemědělského družstva Bohuslavice sesídlem Bohuslavice, PSČ 798 56. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Bude upisováno nejméně 1.000 ks akcií na jméno ve jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč, 900 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě10.000,- Kč a 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě100... .000,- Kč.Maximálně se bude upisovat:390 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,1 340 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,2 456 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Základní jmění ve výši 1,055.000,- Kč se zvyšuje o30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých). s tím, žese připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení,maximá... lně do výše 54,856.000,- Kč (slovy:padesátčtyřimilionyosmsetpadesátšesttisíc korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií,jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4.3.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Nepeněžité vklady - pohledávky budou splaceny dnem účinnostismlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 10. března 1998 - 12. června 1998 : Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základníhojmění o konečné částce zvýšení rozhodne jediný akcionář přivýkonu působnosti valné hromady.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů