Trendy

543 826 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

50 118 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

353 710 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.7.2014 Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

Historické adresy

16.10.2002 - 2.7.2014 Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514/4, PSČ 79601
4.12.2001 - 16.10.2002 Prostějov, Přemyslovka č.p. 2514, PSČ 79601
31.12.1997 - 4.12.2001 Prostějov, Přemyslovka 4, PSČ 79601

25508571

DIČ

od 1.1.1998

CZ25508571

Datum vzniku

31. prosince 1997

Datová schránka

h3gch66

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2501

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 24.3.1999

49 500 000 Kč

Historické jmění

31.12.1997 - 24.3.1999

24 750 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Prostějova

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

16403701 / 0100

Provozovny

od 20.6.2016

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Bártova 361/3, 719 00, Ostrava - Kunčice

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 16. října 2002 : Společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadědne 20.05.2002.
 • 4. prosince 2001 : Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadoukonanou dne 18.05.2001.
 • 31. října 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 20.10.2000.
 • 24. října 2000 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valnéhromady konané dne 8.9.2000.
 • 24. března 1999 : Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnouhromadou konanou dne 20.11.1998.
 • 31. prosince 1997 : Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnostiTOMI - REMONT,spol. s r.o. se sídlem v Prostějově, Pražská 2,IČO 47 91 38 94, Rg C 10001 Krajského obchodního soudu v Brně.

Historické ostatní skutečnosti

 • 2. července 2014 - 2. prosince 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 2. července 2014 - 2. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 4
 • 5. srpna 1998 - 24. března 1999 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 27.7.1998 ozáměru zvýšit základní jmění o 24,750.000,- Kč bez možnostiupsání akcií nad tuto částku. Vylučuje se přednostní právo... stávajících akcionářů. Upsání akcií bude nabídnuto Železničníprůmyslové stavební výrobě Uherský Ostroh, a.s.,IČO 46 34 67 41.Bude upsáno 2.475 ks nových kmenových akcií na jméno,jmenovité hodnoty 10.000,- Kč v listinné podobě s právy jak jsouupraveny ve stanovách společnosti. Místem úpisu je sídlospolečnosti, doba každý den od 7 hodin do 14 hodin ode dnezápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku do31.10.1998. Upisovatel je povinen uhradit do 10 dnů ode dneupsání 40% emisního kursu akcií, který se rovná jmenovitéhodnotě akcií. Upisovatel je povinen uhradit 30% hodnotyupsaných akcí do 30.11.1998 a zbývajících 30% do 31.12.1998,vše na účet společnosti u Komerční banky, a.s. pobočkaProstějov, číslo účtu 16606-701/0100. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : e) Vybraný zájemce o upsání akcií je povinen uhradit do 10 dnůode dne upsání akcií do listiny upisovatelů 40% emisního kurzu(rovná se jmenovité hodnotě upsaných akcií) upsaných akc... ií.Zájemce je dále povinen uhradit 30% hodnoty upsaných akcií velhůtě do 30.9.1998 a zbývajících 30% hodnoty akcií ve lhůtě do31.12.1998. Všechny platby budou provedeny na účet společnostivedený u KB v Prostějově č.ú. 16606-701/0100. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : d) Upisování akcií zajistí sama společnost. Upisování akcií, takjak byly specifikovány v bodě 1. c) se navrhuje provést upsáníakcií předem vybraným zájemcem tj. Železniční průmyslo... výstavební výroba Uherský Ostroh a.s. do listiny upisovatelů, nazákladě výzvy k upsání akcií, zveřejněné a zaslané předemurčenému zájemci.Výzva bude zájemci zaslána beze zbytečného odkladu pozapsání tohoto usnesení o podmínkách zvýšení základníhojmění společnosti do obchodního rejstříku.Listina upisovatelů bude uložena v sídle společnostiTOMI-REMONT a.s. Prostějov, Přemyslovka 4 a upsání akcií jemožno provést každý pracovní den od 7.00-14.00 hodin ode dneobdržení výzvy k upsání akcií do 31.5.1998. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : 2. Mimořádná valná hromada dne 16.4.1998 přijala rozhodnutí ozpůsobu upisování akcií:
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : c) V souvislosti s navýšením základního jmění bude po upsánívšech akcií vydáno 2.475 ks nových listinných kmenových akciína jméno upisovatele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč za... jednu akcii. Nově vydané akcie upsané podle tohoto rozhodnutívalné hromady mají charakter kmenových listinných akcií na jménoa práva a povinnosti s nimi spojené jsou upraveny ve stanováchspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : b) Důvodem pro navýšení základního jmění je získání finančníchprostředků pro další rozvoj společnosti:- odkup nemovitostí od města Prostějov (areál bývalých uhelnýchskladů, Hybešov... a ulice)- úhrada podílu kupních cen na privatizovaném majetku traťovýchstanic ČD- rozšíření výrobní kapacity společnosti (investice odmechanismů a technologií). zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : a) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů naupisování akcií, které budou vydány v souvislosti s navýšenímzákladního jmění společnosti z důvodu, že upsání akcií budenabí... dnuto předem určenému upisovateli. Přistoupení tohotoupisovatele, jako akcionáře do společnosti, má strategickývýznam pro další činnost společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : Mimořádná valná hromada, konaná dne 16.4.1998, potvrdilaplatnost usnesení mimořádné valné hromady ze dne 13.3.1997,kterým bylo rozhodnuto o zvýšení základního jmění společnosti očá... stku 24,750.000,- Kč bez možnosti upsání akcií nad tuto částkuza splnění podmínek uvedených v bodě a), b) a c) usnesení tedy: zobrazit více skrýt více
 • 27. dubna 1998 - 5. srpna 1998 : 1. Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne16.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění společnosti:
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : f) Zájemce (Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroha.s.) o upsání akcií je po podpisu dohody o upsání akcií dlebodu e) povinen splatit v termínu uvedeném v bodě e) pln... oučástku emisního kurzu upsaných akcií tedy 24,750.000,- Kč naúčet společnosti vedený u Komerční banky Prostějov, číslo účtu16606-701/0100. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : e) Místo a lhůtu pro upsání akcií předem určenému zájemci jesídlo společnosti TOMI - REMONT a.s. s tím, že dohoda o upsáníakcií mezi společností a zájemcem musí být uzavřena nejpoz... dějido 5 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o rozhodnutí o navýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku tak, aby lhůta prosplacení emisního kurzu upsaných akcií činila maximálně 10 dnůode dne, kdy dojde k zapsání tohoto usnesení valné hromadyspolečnosti o navýšení základního jmění obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : d) Upsání nově vydaných akcií společnosti, tak jak bylyspecifikovány v bodě c), bude nabídnuto vybranému zájemci, t.j.společnosti Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostr... oha.s.. Dohodu o upsání akcií je možno uzavřít pouze s tímtozájemcem, pokud nová valná hromada společnosti nerozhodne jinak.V případě, že k upsání akcií uvedeným zájemcem ve sjednané lhůtěnedojde, pozbývá rozhodnutí valné hromady společnosti o navýšenízákladního jmění platnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : c) V souvislosti s navýšením základního jmění bude po upsánívšech akcií vydáno 2.475 ks nových listinných kmenových akcií najméno upisovatele ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč za... jednuakcii. Nově vydané akcie upsané dle tohoto rozhodnutí valnéhromady mají charakter kmenových listinných akcií na jméno apráva a povinnosti s nimi spojené jsou upraveny ve stanováchspolečnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : b) Důvodem pro navýšení základního jmění je získání finančníchprostředků pro další rozvoj společnosti.- odkup nemovitostí od města Prostějov (areál bývalých Uhelnýchskladů, Hybešov... a ul.)- úhrada podílu kupních cen na privatizovaném majetku traťovýchstanic ČD- rozšíření výrobní kapacity společnosti (investice domechanismů a technologií) zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : a) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů oupisování akcií, které budou vydány v souvislosti snavýšením základního jmění společnosti, a to z důvodu, žeupsání akcií bude... nabídnuto předem určenému upisovateli.Přistoupení tohoto upisovatele jako akcionáře do společnostimá strategický význam pro další činnosti společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : 1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního jmění společnostio částku 24,750.000,- Kč bez možnosti upsání akcií nad tutočástku za dále uvedených podmínek.
 • 31. března 1998 - 27. dubna 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.3.1998 ozáměru zvýšit základní jmění společnosti:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů