Trendy

103 938 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

3 765 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

260 572 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 18.11.1998Uherský Brod, U Korečnice 1770, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801

Historické adresy

8.12.1997 - 18.11.1998Uherský Brod, U korečnice 1770, okres Uherské Hradiště, PSČ 68801

Adresa z obchodního rejstříku

od 31.3.2015Uherský Brod, U Korečnice 1770, PSČ 68801

25509985

DIČ

od 7.1.1998

CZ25509985

Datum vzniku

8. prosince 1997

Datová schránka

svyg4ya

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 2521

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 15.4.1999

111 946 000 Kč

Historické jmění

18.11.1998 - 15.4.1999

106 600 000 Kč

8.12.1997 - 18.11.1998

1 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Uherský Brod

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

43- 4840090297 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Provozovny

od 1.7.1998

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Nivnická 423, 688 01, Uherský Brod

... více provozoven (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 10. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 10. července 2014 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím vlané hromady konané dne 19.6.2014
 • 30. ledna 2008 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 21.6.2007.
 • 13. ledna 1999 : společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutímvalné hromady konané dne 16.11.1998.
 • 18. listopadu 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valnéhromady konané dne 22.9.1998.
 • 23. dubna 1998 : Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádnévalné hromady konané dne 14.4.1998.

Historické ostatní skutečnosti

 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Zapisuje se rozhodnutí představenstva společnosti ze dne28.1.1999 o záměru zvýšit základní jmění společnosti
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Základní jmění ve výši 106.600.000,-Kč (slovy:jednostošestmilionůšestsettisíc korun českých) se zvyšuje očástku 5.346.000,-Kč (slovy: pětmilionůtřistačtyřicetšesttisíckorun českých... ). zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Bude upisováno946 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých)240 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnot... ě10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých)20 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledemk upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení §204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určenému zájemci a to Zemědělskému obchodnímudružstvu Uherský Brod se sídlem Uherský Brod, U Korečnice 17... 70okres Uherské Hradiště, PSČ 688 01, IČO: 00 14 12 41. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlospolečnosti. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na 14 dnů odprávní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného K... rajskýmobchodním soudem v Brně o zápisu zvýšení základního jmění doobchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 8. února 1999 - 15. dubna 1999 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti a to silážní žlabs příslušenstvím v k.ú. Těšov, kanalizační přípojka spříslušenstvím k silážnímu žlabu a vnitrozávodní komunikace avě... ci movité, které tvoří soubor vybavení skladu náhradníchdílů, jejichž přesná specifikace je uvedena ve znaleckýchposudcích. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podílyoprávněných osob dle zákona č.42/1992 Sb. v platném znění ztransformace Zemědělského obchodního družstva Uherský Bro... dzaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů.Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši, jak byla oceněna posudkydvou znalců, a to ing. Pavla Josefíka, znalce jmenovanýrozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 4.12.1996,č.j. Spr. 445/96 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady se specializací nemovitosti a v oboru stavebnictví,odvětví stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č.39-10/98ze dne 23.3.1998 a ing. Zdeňka Maňáka, znalce jmenovanýrozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 8.7.1987,č.j. Spr. 3406/87 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny aodhady nemovitostí s rozšířením znaleckého oprávnění ze dne11.12.1989 č.j. Spr. 4572/89 o obor stavebnictví, odvětví stavbyobytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1355-080/98 ze dne26.3.1998. Valná hromada schvaluje jednomyslně hodnotu vkladu nazákladě posudků znalců. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 14.4.1998 ozáměru zvýšit základní jmění:
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy opřevodu pohledávky z upisovatele na společnost.
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba získat další zdrojek uskutečnění podnikatelského záměru a tím také rozšířeníspolečnosti.
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Základní jmění společnosti ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšuje o70.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částkunavrhovaného zvýšení, a to bez omezení. Bude upisováno ... nejméně2520 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovitéhodnotě 1.000,-Kč, 2558 ks akcií na jméno v listinné podobě vejmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 419 ks akcií na jméno v listinnépodobě ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. V případě překročenínavrhovaného zvýšení o konečné částce zvýšení rozhodne valnáhromada. Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije seustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu.
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcienabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám ztransformace Zemědělského obchodního družstva Uherský Brod sesí... dlem Uherský Brod, U Korečnice 1770, okres Uherské Hradiště,IČO: 00 14 12 41. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva sestanoví na 60 dnů a počíná běžet následující den po zápisuusnesení valné hromady v obchodním rejstříku u Krajskéhoobchodn... ího soudu v Brně. zobrazit více skrýt více
 • 23. dubna 1998 - 18. listopadu 1998 : Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů v sídlespolečnosti. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu anebudou se moci dostavit do sídla společnosti, bude jim zaslánin... dividuální list upisovatele, který má všechny náležitostiupisovací listiny, podpisem a vrácením na adresu sídlaspolečnosti se považuje za platný úpis. Osoby, které splňujípodmínky upisování se mohou nechat při upisování do listinyupisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena klistině upisovatelů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů